Presentatie

Report
SOCRES Netwerkevent (KBC Brussel)
Maandag 29/09/2014, 16u.15-17u.
Ruimtelijke integratie van profit- en socialprofit
activiteiten
…
Het concept van “IEP-sites”
Prof.dr. Nathalie Vallet
Universiteit Antwerpen- fac. OW
1. Inleiding
• Mezelf even kort voorstellen
• Het concept van IEP-site duiden
(A) maatschappelijke context
(B) onderzoekmatige context (één van de onderzoekpistes UAntwerpen,
faculteit OW)
(C) Het kernconcept
(D) De concrete implicaties of stavaza
• Uw input/reacties
2. Het concept van de IEP-site
2.1 de maatschappelijke context… de uitdaging
• Een aanzienlijke groei van het aantal sociaal kwetsbaren
• Diverse beperkingen die een “volwaardige” economische deelname
bemoeilijken
• Gevolg: vicieuze cirkel ?!
• Maatschappelijke uitdaging : inclusieve economische participatie ?!
2.2 De onderzoeksmatige context…
• Het UAntwerpen speerpunt van de “grootstedelijkheid”
• De “nieuwe” faculteit OW én de onderzoeksgroep HenryVanDeVelde (HVDV)
Multi-disciplinaire onderzoekspiste
… rond twee kerndisciplines
Ruimtelijk ontwerp (ARW/IA)
“ontwerpend onderzoek”
Publiek Management (SM/ORG)
“beleidsondersteunend onderzoek”
• Hoe/ op welke wijze ? De lancering van het “IEP-site concept”
2.3 Het kernconcept …
• IEP is een acroniem voor Inclusieve Economische Participatie
• (Basis)kenmerken :
Geografisch, ruimtelijke concentratie
Publieke en/of social profit en/of private organisaties
Volwaardige economische participatie van kwetsbare doelgroepen
(producent/consument)
• Verwijst ook naar een (taaie) boomsoort in de lage landen (symbool)
• De onderzoeksgroep HVDV legt zich toe op alternatieve ontwerpen voor
dergelijke IEP-sites bestemd voor publieke beleidsverantwoordelijken die
dergelijke sites willen inplanten/ontwikkelen alsook social profit en private
organisaties die willen participeren/bijdragen
Beleidsmatige/strategische focus
Ruimtelijke/architecturale focus
• Waarom een IEP-site ? …. Voordelen
2.4 Concrete implicaties … de stavaza
• Een “zaaigeld” projectfinanciering van de UAntwerpen (STIMPRO)
1 jaar 1 jonge onderzoeker
Conceptueel /theoretisch kader uitwerken + inductieve inspiratie
Wetenschappelijk vervolgonderzoek genereren
• Een toepassingsgerichte projectfinanciering in het raamcontract met de Provincie
Antwerpen
1 jaar een combinatie van jonge onderzoeker/experten/studenten (studio’s
en ateliers)
Toepassing kolonie Wortel Merksplas (partner Kempens Landschap)
Bijzondere accenten ?!
• In de pijplijn ….
Projectaanvraag Sociale Innovatiefabriek
CICI-project kringloopwinkel Maasmechelen (samen met Uhasselt)
Pilootprojecten Vlaamse Bouwmeester
• Aanpak/onderzoeksmethodiek
Inductieve theorie-ontwikkeling
“Inspiratie “ uit bestaande initiatieven (i.e. cases)
Analyseren, abstraheren … i.e. theoretische blauwdrukken
Doorvertalen, toepassen … i.e. concrete blauwdrukken
• We zoeken interessante/ bruikbare voorbeelden als inspiratie via publieke
actoren (i.e. Vlaams niveau, steden, …) én social profit actoren (i.e. sociale
economie organisaties
• We gaan een overkoepelend en projectspecifiek (e) reflectieplatform(en)
opstellen
3. Uw input/reacties …
• Help mee als (“betrokken”) organisatie de kracht van een IEP-site te identificeren

Waarom zou je als organisatie meestappen in / je vestigen op een IEP-site
Wat zijn de voordelen van een IEP-site voor organisaties die
(willen) werken rond een inclusieve participatie van
kwetsbare doelgroepen ?

Waarom zou je als organisatie niet meestappen in/je vestigen op een IEPsite … welke (beleidsmatige/ruimtelijke) aandachtspunten zou je als
organisatie graag (eerst) uitgeklaard zien ?
Wat zijn de uitdagingen/knelpunten van een IEP-site voor
organisaties die (willen) werken rond een inclusieve
participatie van kwetsbare doelgroepen ?
***

similar documents