staatsinrichting-8

Report
Tijdens WO II leiders van de politieke
partijen gevangen in Sint Michielsgestel
Discussie over de situatie na WO II→
er moet een einde komen aan de
verdeeldheid (geest van Gestel)
Na WO II oprichting van de NVB→
oprichting van de PvdA
-brede volkspartij
-doorbreken van de verzuiling(doorbraakgedachte)
-fusie van SDAP,VDB en CDU
-filosofie is het personalistisch socialisme
(persoonlijke vrijheid in maatschappelijke
gebondenheid)
Verkiezingen van 1946 een teleurstelling→
nieuwe partij krijgt minder stemmen dan
de 3 afzonderlijke partijen voor de oorlog
Oorzaken
-oude verzuilde partijen keren terug
(RKSP→KVP) en houden hun aanhang
-CPH→CPN en gaat van 4 naar 10 zetels
-optreden communisten in het verzet
-rol van Stalin in bevrijding Europa
-stemmen van teleurgestelde SDAP-ers
(PvdA te gematigd)
(door de Koude oorlog zakt de CPN weer
snel terug)
Doorbraak is dus mislukt→
PvdA wordt een socialistische partij→
liberalen voelen zich er niet meer thuis→
oprichting van de VVD (1948)
In 1948 ontstond ook de GPV (protestant)
(De Afscheiding 1944 olv Klaas Schilder)
Na de verkiezingen de rooms-rode
samenwerking →
reeks kabinetten olv Drees (PvdA,KVP
aangevuld met ARP en CHU)
Rooms wil samenwerken
-heeft de steun van de arbeiders nodig
voor de wederopbouw
-moet daarvoor meer overheidsingrijpen
toestaan
Rood wil samenwerken
-zodat ze eindelijk in de regering komen
-moet daarvoor haar radicalere standpunten afzwakken (schuift op naar het
midden)
Ontstaan van de Verzorgingsstaat
(burger beschermd van wieg tot graf)
-invloed van de socialisten
-compensatie voor de lage lonen
-nooit meer de ellende als in de crisis
-1952
WW en ZW
-1954
AWW
-1957
AOW
(Volksverzekering met omslagstelsel→
werkenden betalen voor ouderen)
In 1957 ontstond de PSP (PvdA is niet
socialistisch genoeg)
-Nederland uit de NAVO
-kernwapens de wereld uit
-radicale socialisten
In 1958 was de Wederopbouw voltooid →
einde rooms-rode samenwerking
(PvdA eruit en VVD erin)
Hoogconjunctuur→ verzorgingsstaat
voltooid
-1963
kinderbijslag
-1964
ABW
-betaald uit de belastingen
-voor wie nergens meer voor
in aanmerking komt (vangnet)
In 1965 ruzie KVP en VVD over de Omroepwet (VVD wil commerciële TV)→
ontstaan kabinet Cals (KVP en PvdA)
In 1966 Nacht van Schmelzer (fractieleider
KVP die kabinet laat vallen waar zijn eigen
partij in zit)
Live op TV te volgen (voor het eerst)→
-bewijs van onbetrouwbaarheid politiek
-door velen optreden Schmelzer als
verraad beschouwd
Gevolgen
-roep om meer democratie en inspraak/
medezeggenschap (mn van jongeren→
provo)→ ontstaan buitenparlementaire
oppositie (demonstraties)
-afkeer van regentenmentaliteit en achterkamertjespolitiek (mondige burger eist
invloed)
-wantrouwen PvdA tov KVP
-polarisatie ipv harmoniemodel
-PvdA schuift op naar links (Nieuw Links
met programma “Tien over rood”)
-ontstaan nieuwe partijen
DS ’70 PvdA te links (rechtse socialisten)
olv zonen van Drees!!
D ’66
progressieve liberalen en socialisten
pragmatisch denken
meer democratie
olv Hans van Mierlo
PPR
-progressieve christenen
-meer aandacht voor milieu en de
Derde wereld
-olv Ria Beckers
VVD groeit sterk olv Hans Wiegel
-middengroepen gaan VVD stemmen
(niet meer alleen een nette herenclub)
-profiteert van de polarisatie en de ontzuiling
-opkomst TV
-uitbreiding van het onderwijs
-ontkerkelijking→deconfessionalisering
-toename mobiliteit
-het anti-autoritaire denken
-de verzorgingsstaat
-urbanisatie
-emancipatie voltooid (arbeider/vrouw)
Sociale voorzieningen: Bijstand
Sociale verzekeringen
-Werknemersverzekeringen: ZW, WW, WAO, (ZF)
-Volksverzekeringen: AOW, AWW, Kinderbijslag
Werknemersverzekering
-uitkering inkomensafhankelijk
Volksverzekering
-uitkering voor iedereen even hoog

similar documents