20141118 Dienst Wonen PPT wijkwelzijnsoverleg

Report
Dienst Wonen
Infosessie voor wijkwelzijnsoverleg
‘Woonadvies en Beleidsadvies’
OVERZICHT VOORSTELLING
 Algemeen
- organigram
- missie en doelstellingen
 TATO
- Team woonadvies
- Team woonondersteuning
 Team Beleidsadvies
-
Adviseren
-
Regisseren
-
Subsidie-overeenkomsten
-
Projecten
ORGANIGRAM Dienst Wonen
˃ Stadsbestuur: regelt alles van
gemeentelijk belang.
Departement
Duurzame Stedelijke
Ontwikkeling en
Ondernemen
˃ Verantwoordelijk voor
Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit
en Openbaar Domein.
˃ Verantwoordelijk voor
dienstverlening aan burgers en
voorbereiding van het Gentse
woonbeleid.
ORGANIGRAM
Departement
Duurzame Stedelijke
Ontwikkeling en
Ondernemen
ORGANIGRAM Dienst Wonen
Directeur
Team Woonadvies
en
Woonondersteuning
Woonwinkels
Team Beleid
Communicatie
Secretariaat
sociaal wonen
externe
communicatie
personeel
Welzijn
Interne
communicatie
boekhouding
[email protected]
Ondersteuning
Stadsontwikkeling
ICT
infobeheer
Woonkwaliteit
Tel 09 266 76 40
Studenten
|
MISSIE
Een gelijke toegang creëren
tot
kwaliteitsvol en betaalbaar
wonen
voor
alle groepen en elk individu.
|
DOELSTELLINGEN
˃ Wij bieden woonadvies en
ondersteuning aan alle
inwoners van Gent.
˃ Wij adviseren het woonbeleid
en bewaken de uitvoering
ervan in een actieve regie
binnen de woonsector.
|
TEAM WOONADVIES
Woonadvies
˃ 1ste lijnswerking
˃ 5 woonwinkels
˃ wijkgerichte werking
˃ info en advies op maat aan
bewoners
˃ ruime doelgroep en thematiek
˃ infosessies aan groepen
˃ signaalfunctie naar beleid toe
TEAM WOONADVIES
5+1
˃ locatie: 5 Woonwinkels
- WW Gent Zuid
- WW Brugse Poort-Rabot
- WW Ledeberg-Gentbrugge
- WW St. Amandsberg-Oostakker
- WW Sluizeken-Meulestede
˃ Thema-winkel : [email protected]
TEAM WOONADVIES
Cijfers april 2014
˃ in bureau AC → 544 registraties (telefoons: 420 - mailbox wonen 44 - mailbox
[email protected]: 60)
˃ Woonwinkel Gent Zuid → 203 registraties op 25 zitdagen
˃ Woonwinkel St-Amandsberg  113 registraties waarvan 24 registraties op 8
zitdagen
˃ Woonwinkel Ledeberg  104 registraties waarvan 61 op 8 zitdagen
˃ Woonwinkel Brugse Poort - Rabot → 183 registraties waarvan 50 op 8
zitdagen
˃ Woonwinkel Sluizeken-Meulestede → 47 registraties waarvan 19 op 8 zitdagen
TEAM WOONONDERSTEUNING
Woonondersteuning
˃ 2de lijnswerking
˃ herhuisvestingen ongeschikt- en
onbewoonbaarverklaringen
˃ herhuisvestingen acties
huisjesmelkerij
˃ transitwoningen
˃ Vosmeers: permanent
woonwagenterrein
Team Beleid
Woonbeleid
 Adviseren
 Regisseren
 Expertise
 Faciliteren - coachen
 Subsidie-overeenkomsten
 Projecten
 ……..
Team Beleid
Adviseren
 Stadsbestuur
► op vraag van schepen
► op eigen initiatief
˃ Woonkwaliteit
˃ Betaalbaarheid van wonen
˃ Sociaal wonen
˃ Stadsvernieuwing
˃ Studentenhuisvesting
 Andere stadsdiensten
► formeel advies
► collegiaal
˃ Ruimtelijke planning
˃ Duurzaam wonen
˃ Mobiliteit
˃ Welzijn en wonen
˃ ……
Team Beleid
Regisseren
= Bijzondere vorm van sturen
gericht op de afstemming
van actoren, hun doelen en
handelingen , tot een min of
meer samenhangend geheel
met het oog op een bepaald
resultaat.
˃ Overzicht op de situatie
˃ Verantwoording afleggen
over het geheel
˃ Gemeenschappelijke
beleidslijnen uitzetten
˃ Organiseren van
samenwerking
Team Beleid
Regisseren
˃ Sociaal wonen
˃ Woonkwaliteit
˃ Studentenhuisvesting
˃ Samenwonen
˃ ......
Team Beleid
Subsidie-overeenkomsten
2014 - 2019
Dienst Wonen
 Inhoudelijke
onderhandelen en
opvolgen
 Financieel
 Administratief
Team Beleid
Subsidie-overeenkomsten
2014 - 2019
 Huurdersbond
 CAW
 Samenlevingsopbouw
 Sociaal verhuurkantoren
 HuurinGent
 Domus Mundi (2015- 2019)
 SOGent (2015 - 2019
Subsidie-overeenkomsten
Huurdersbond
‘Jong geleerd, goed gehuurd
– advies op maat’
 2014-2016
 Vormingspakket aan diverse
doelgroepen ( laatstejaars , daklozen,
gedetineerden, psychiatrische clienten,
….)
 Spreekuur in het AC ZUID met
eerstelijns juridisch woonadvies – drie
halve dagen per week
 1 voltijds personeelslid.
Subsidie-overeenkomsten
CAW
Tijdelijke inzet leegstaande
sociale woningen
 2014-2015
 CAW neemt leegstaande
sociale woningen in huur
 Stelt de woningen ter
beschikking van gezinnen
 Werkt met woonbuddy’s
 1,3 FTE personeel
Subsidie-overeenkomsten
Samenlevingsopbouw
Actieve bewonersparticipatie in
stadsvernieuwingswijken
 2014-2016
 Actieve participatie van
bewonersgroepen in diverse
wijken (buurtbeheer,
complementaire munt, ….)
 Rabotsite
 Ledeberg Leeft (Stadaert-site)
 Nieuw Gent
 Brugse Poort (leiekaai)
Subsidie-overeenkomsten
Samenlevingsopbouw
Actieve bewonersparticipatie in
stadsvernieuwingswijken
 2014-2016
 Actie bewonersparticipatie
sociale huisvesting en cocreatie
 Nieuw Gent (Steenakker)
 Nog 2 andere wijken te bepalen
 5 – 8 VTE personeelsleden
Subsidie-overeenkomsten
Sociaal verhuurkantoren
Veiligheid en woonkwaliteit
in SVK woningen
 2014-2016
 Bevorderen van de
basiskwaliteit in SVK –
woningen
 100 % Conformiteitsattest
 Vlaamse Wooncode.
 2 VTE personeel (of
equivalent)
Subsidie-overeenkomsten
HuurinGent
Ondersteuning werking
 2014-2017
 Subsidiëring van de
werking
 2 – 3 VTE personeelsinzet.
Subsidie-overeenkomsten
Domus Mundi
ontzorgen van burgers met
bouwplannen
 2015-2019
 Ontzorgen van eigenaars in
renovatie van de woning
 Eigenaars-bewoners met
laag inkomen
 Eigenaars-verhuurders
zonder kennis/netwerk
 2 VTE personeel
Subsidie-overeenkomsten
Sogent
Krotbestrijding
 2015-2019
 Beheer van leegstaande,
vervallen, onderbenutte,
onaangepaste panden of
terreinen
 Aankoop, renovatie, sloop,
sociaal beheer, verkaveling,
…..
 Doelgroep : jonge gezinnen
 Rollend fonds
Team Beleid
Projecten
2014 - 2019
 Subsidiereglement
woonkwaliteit
 Fusie SVK’s
 Tondelier (plus)
 Meulestede – CLT
 [email protected]
 Hospita-wonen
 Ontzorgingstrajecten
 ………
VRAGEN ?
|

similar documents