Social Return in crisistijd

Report
Social Return Bouwblokken
Gemeente Amersfoort
november 2012
Thea Smid-Verheul
Jacco Leppers
Sociaal inkopen loont!
Contractvoorwaarde ‘5% social return’
hierin pleegt een Opdrachtnemer een inspanning twv 5% van de
gefactureerde opdrachtsom, door inzet van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt of maatschappelijke activiteiten.
• Bouwblokken methode
• Bureau Social Return (BSR) zoekt kandidaten en controleert inzet
Opdrachtnemer (“wat is uw probleem?”)
• Geldt bij aanbestedingen voor ALLE werken, diensten en leveringen
boven 200.000€
• Flexibel en o.b.v. ‘PULL’ ipv star en o.b.v. ‘PUSH’
• Hoeft niet perse IN de aanbestede opdracht plaats te vinden
SR bouwblokken tabel
Soort kandidaat
WWB
Waarde Social Return inspanning
obv fte
€ 30.000,=
> 2 jaar in WWB
€ 35.000,=
< 1 jaar in WW
€ 10.000,=
> 1 jaar in WW
€ 15.000,=
WIA / WAO
€ 20.000,=
Wajong
€ 35.000,=
BBL traject
€ 5.000,= /leerling
=> 10.000 €
BOL traject
€ 2.500,= /leerling
=> 5.000 €
WSW inzet
Het door het SW-bedrijf gefactureerde bedrag
Overige SR trajecten
€ 1.500,= per dagdeel van 4 uur.
Voorbeeld: Gefactureerd bedrag op basis van het contract is € 300.000,=.
De Social Return-verplichting bedraagt 5 % hiervan, dus € 15.000,=
Keuze Opdrachtnemer: ½ jaar iemand uit de categorie “WWB” of 1 jaar iemand uit de categorie
“> 1 jaar in WW”.
Social Return On Investment (SROI)
Bouwblokkenmethode
• Alle vrijheid bij invulling
› Bepaalt zelf welke “bouwblokken” hij gebruikt
› Mag ook in bedrijfsvoering, bij toeleverancier of buurman, en dus
niet perse in de onderhavige opdracht
• Wel altijd 5% van de opdrachtsom
• Geen boetebepaling, maar in redelijkheid en billijkheid zoeken
naar passende oplossing
• Inspanningswaarden politiek te sturen
• Bouwblokken methode vindt landelijke navolging
› Diverse gemeenten en steun van Bouwend Nederland en VNO NCW
Benodigdheden
• BSR onafhankelijk onderdeel van WSP
• Goed leveringproces aan achterkant (inzicht in kandidaten)
• Goede gespreksvaardigheden BSR-Opdrachtnemer
• Overleg BSR– Inkoop - budgethouders
• Pilot => intern draagvlak
• Enthousiasme
• Collegebesluit
De dialoog levert mooie en
doorlopende resultaten op!
• Verlenging leerling bouwplaats bij opdracht aanleggen plein
• Geen gedwongen ontslagen bij bouwer museum
• Montage, ontvangst en opslag materialen bij SW bedrijf en
WIA 2e monteur in opdracht levering armaturen
• Gratis expositie voor kunst van geestelijk gehandicapten in
opdracht externe vergaderfaciliteiten
Concrete resultaten Social Return 2012
•
25% van WSP uitstroom door SR
•
T/m aug zijn er 63 kandidaten geplaatst waar onder
•
›
3 uit WA-jong
›
3 kandidaten uit het SW Bedrijf
›
16 kandidaten uit de WWB
›
18 BOL/BBL (m.n. Leerling Bouwplaats)
Maar ook:
›
Omzet voor Amfors gegenereerd
›
Gratis vergaderruimte voor startende ondernemers (vanuit
uitkeringsachtergrond)
•
Nog 9 kandidaten zitten nu in sollicitatieprocedure
•
Tot einde 2012 nog meer dan 70 vacatures in te vullen
Wat belonen we?
5% social return
Prestatie ladder
Aanvullende eenmalige
inspanning
Structurele invulling
Contractvoorwaarde
Eis, (ook) als gunningscriterium
met fictieve korting
Lokaal
Nationaal
Aanvullende winst per
aanbesteding
Geen aanvullende winst per
aanbesteding
Vervolg
• Bouwend NL streeft naar uniformering regionaal
Aanpak reeds overgenomen door Zeist, Almere,
Lelystad, Hilversum, Nieuwegein/Houten
• Amersfoort: Uitrol naar gelieerde partijen,
subsidierelaties en Amersfoorts bedrijfsleven

similar documents