Visitatie model, waarom? W.W. van den Broek

Report
Visitatie model, waarom?
W.W. van den Broek
“Het is gewenst dat de kwaliteit van de
behandeling op een hoog niveau blijft en
dat de verbeterde technieken zo veel
mogelijk worden gebruikt.
Het handhaven van een hoge kwaliteit
wordt zo veel mogelijk gewaarborgd door
een visitatiesysteem
Richtlijn ECT 2010
De veertiger jaren
De jaren negentig
“Het ook beschouwende specialisten,
psychiaters zullen zich moeten
afvragen of zij een handeling wel vaak
genoeg verrichten om zich bekwaam
te achten.
Ben Crul, hoofdredactioneel MC 4-2-2011
“Visitatiemodel van belang, niet
alleen voor waarborging van de
kwaliteit maar ook voor een grote
mate van transparantie voor
uitvoerders en patient in het
bijzonder, en de maatschappelijke
context in het algemeen.
Richtlijn ECT 2010
ANNEMARIE HAGEMEIJER,
SENIOR ADVISEUR
ORDE VAN MEDISCH
SPECIALISTEN

similar documents