Sociale zekerheid

Report
Sociale zekerheid
verplicht sociaal verzekerd
www.economielokaal.nl
www.economielokaal.nl
Sociale zekerheid
Sociale Zekerheid
alle uitkeringen
Sociale Voorziening
Sociale Verzekering
voor iedereen,
uit belastinggeld,
laatste vangnet
uit premiegelden
ABW
Volksverzekering
Werknemersverz.
premie door
werknemers
mensen met
arbeidsverleden
premie door
werkgevers
AOW
AWBZ
WW
WIA
voor iedereen
Doelen sociale zekerheid
www.economielokaal.nl
Sociale Zekerheid
Opvangen
inkomensverlies
WW
WIA
Opvangen (hoge)
kosten
AWBZ
Pensioen
AOW
Om wat voor bedragen gaat het?
www.economielokaal.nl
Overheid of particulier
www.economielokaal.nl
• De meeste onderdelen lopen via de overheid
• oorspronkelijke manier om verplicht betalen af te dwingen
• Maar soms verplicht de overheid je een
particuliere verzekering af te sluiten:
– zorgverzekering
– WA verzekering voor de auto
• keuzevrijheid
• concurrentie moet prijs drukken
• Loondoorbetaling bij ziekte via de werkgever
• kosten voor werkgever zorgen voor extra inspanning om
werknemer aan het werk te krijgen / houden
Waarom verplicht verzekeren
www.economielokaal.nl
• dure verzekeringen,
maar met grote gevolgen (en dus noodzakelijk)
• groot draagvlak
door spreiden goede / slechte risico’s blijft het
betaalbaar
– zonder verplichting groot risico op averechtse selectie
Twee keer WWnV
Wet Werken naar Vermogen
www.economielokaal.nl
www.economielokaal.nl
(Lagerhuis)Discussie
Links
Rechts
• beschermen zwakkeren
in de samenleving
• “slachtoffer”-denken
• keuzevrijheid en
zelfbeschikking
• “eigen schuld”-denken

similar documents