Document

Report
Kapitel X - Wiederholung
1. Opowiadanie o zainteresowaniach swoich i innych.
2. Opisywanie innych osób.
3. Określanie przynależności.
4. Odmiana zaimka dzierżawczego w mianowniku, celowniku i
bierniku.
5. Odmiana zaimka osobowego w mianowniku, celowniku
i bierniku.
6. Zaimek pytający w mianowniku, celowniku i bierniku.
7. Kolejność dopełnień w zdaniu.
8. Dopełniacz nazw własnych.
9. Czasownik nieregularny geben (dawać/dać).
1. Opowiadanie o zainteresowaniach swoich i innych.
1. Ich bin den ganzen Tag mit meinem Computer beschäftigt. Der Computer
ist meine große Leidenschaft. Ich habe auch meine Homepage im Internet.
Ich surfe gern im Internet und suche Informationen für Unterricht in der
Schule. Mein Traumberuf ist Informatiker oder Programmierer.
Przez cały dzień jestem zajęty swoim komputerem. Komputer jest moją wielką
namiętnością. Mam swoją stronę w Internecie. Lubię serfować po Internecie i
szukać informacji na lekcje do szkoły. Moim zawodem marzeń jest informatyk
albo programista.
2. Ihr Leben ist Sport und Sportverein. Sie treibt regelmäßig Sport. Sie
schwimmt, spielt Basketball, fährt im Winter Ski und im Sommer Rad. Sie
verbringt ihre ganze Freizeit im Sportverein mit ihrem Trainer. Sie trainiert
Schwimmen.
Jej życiem jest sport i klub sportowy. Uprawia regularnie sport. Pływa, gra w
koszykówkę, zimą jeździ na nartach a latem na rowerze. Cały swój czas wolny
spędza w klubie ze swoim trenerem. Trenuje pływanie.
2. Opisywanie innych osób.
1. Mein Freund Karl ist verschlossen und zurückgezogen. Er ist
nicht extrovertiert aber ich verstehe mich gut mit ihm. Wir
verbringen sehr viel Zeit miteinander. Er interessiert sich für
Musik. Musik ist sein ganz Leben. Er spielt sehr gut Gitarre und
träumt von einer Karriere in einer Rock-Band. Er übt 4 bis 5
Stunden pro Tag.
Mój przyjaciel Karl jest zamknięty i wycofany. Nie jest
ekstrawertyczny ale dobrze się z nim rozumiemy. Spędzamy ze
sobą bardzo dużo czasu. On interesuje się muzyką. Muzyka jest
całym jego życiem. Bardzo dobrze gra na gitarze i marzy o
karierze w zespole rockowym. Ćwiczy 4 do 5 godzin dziennie.
3. Określanie przynależności.
1. Der Laptop gehört mir.
Laptop należy do mnie.
2. Das ist mein Laptop.
To jest mój laptop.
Przynależność można określić w dwojaki sposób: używając
zaimka osobowego w celowniku (1) albo zaimka dzierżawczego
w mianowniku (2), po którym zawsze następuje rzeczownik.
4. Odmiana zaimka dzierżawczego w mianowniku,
celowniku i bierniku.
m
f
n
Pl
mein
Nominativ
mein
meine
mein
meine
Dativ
meinem
meiner
meinem
meinen
Akkusativ
meinen
meine
mein
meine
euer
Nominativ
euer
eure
euer
eure
Dativ
eurem
eurer
eurem
euren
Akkusativ
euren
eure
euer
eure
4. Odmiana zaimka dzierżawczego w mianowniku,
celowniku i bierniku. c.d.
Pp
Gf
m
f
n
Pl
N
D
A
N
D
A
N
D
A
N
D
A
ich
mein
-
-em
-en
-e
-er
-e
-
-em
-
-e
-en
-e
du
dein
-
-em
-en
-e
-er
-e
-
-em
-
-e
-en
-e
er
sein
-
-em
-en
-e
-er
-e
-
-em
-
-e
-en
-e
sie
ihr
-
-em
-en
-e
-er
-e
-
-em
-
-e
-en
-e
es
sein
-
-em
-en
-e
-er
-e
-
-em
-
-e
-en
-e
wir unser
-
-em
-en
-e
-er
-e
-
-em
-
-e
-en
-e
ihr
euer
-
-em
-en
-e
-er
-e
-
-em
-
-e
-en
-e
sie
ihr
-
-em
-en
-e
-er
-e
-
-em
-
-e
-en
-e
Sie
Ihr
-
-em
-en
-e
-er
-e
-
-em
-
-e
-en
-e
5. Odmiana zaimka osobowego w mianowniku,
celowniku i bierniku.
Nominativ (wer?)
Dativ (wem?)
Akkusativ (wen?)
ich
ja
mir
mi
mich
mnie
du
ty
dir
tobie/ci
dich
ciebie
er
on
ihm
jemu
ihn
jego/go
sie
ona
ihr
jej
sie
jej/ją
es
ono
ihm
jemu
es
je/jego
wir
my
uns
nam
wir
nas
ihr
wy
euch
wam
ihr
was
sie
oni/one
ihnen
im
sie
ich
Sie
pani/pan/
państwo
Ihnen
pani/panu/
państwu
Sie
panią/pana
/państwa
6. Zaimek pytający w mianowniku, celowniku
i bierniku.
1. Wer kommt heute noch zu dir?
Kto przyjdzie jeszcze dzisiaj do ciebie?
2. Wem gibst du dein Laptop?
Komu dasz swojego laptopa?
2a. Wem gehört der Ball?
Do kogo należy piłka?
3. Wen suchst du im Computerraum?
Kogo szukasz w pracowni komputerowej?
7. Kolejność dopełnień w zdaniu.
1. Milena gibt ihrer Kollegin das Deutschheft.
(Dativ)
(Akkusativ)
Milena daje koleżance zeszyt do języka niemieckiego.
2. Milena gibt
ihr
das Deutschheft.
(Dativ)
(Akkusativ)
Milena daje jej zeszyt do języka niemieckiego.
3. Milena gibt
es
ihrer Kollegin.
(Akkusativ)
(Dativ)
Milena daje go swojej koleżance.
4. Milena gibt
es
ihr.
(Akkusativ)
(Dativ)
Milena daje go jej.
8. Dopełniacz nazw własnych.
1. Das ist Annas Fahrrad. To jest rower Anny.
Das ist das Fahrrad von Anna.
2. Berlin ist Deutschlands Hauptstadt. Berlin jest stolicą Niemiec.
Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland.
3. Pauls Fotoapparat liegt auf dem Tisch. Aparat fotograficzny Pawła
leży na stole.
Der Fotoapparat von Paul liegt auf dem Tisch.
9. Czasownik nieregularny geben (dawać/dać).
geben - dawać/dać
ich
gebe
du
gibst
er, sie, es
gibt
wir
geben
ihr
gebt
sie, Sie
geben
1. Monika gibt ihrer Freundin einen Tennisschläger.
Monika daje przyjaciółce rakietę tenisową.
2. Ich gebe meinem Bruder einen Laptop.
Daję swojemu bratu laptopa.

similar documents