Prezentacja ENACTUS - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Report






MISJA ENACTUS
PROJEKTY ENACTUS
ENACTUS NA ŚWIECIE
ENACTUS W POLSCE
DLA UCZELNI
KONTAKT
www.enactus.org
Czym jest en∙act∙us ?
Enactus (wcześniej SIFE) to międzynarodowa organizacja
non-profit, skupiająca studentów, wykładowców i
liderów biznesu, menedżerów oraz firmy, które
przedsiębiorczością odpowiadają na wyzwania
ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.
Wspierani przez doradców akademickich
i ekspertów biznesowych, studenci
tworzą i wdrażają projekty Enactus
wspierające rozwój lokalnych
społeczności na całym świecie.
en
entrepreneurial—having the
perspective to see an opportunity
and the talent to create value from
that opportunity;
act
action—the willingness to do
something and the commitment
to see it through even when the
outcome is not guaranteed;
us
us—a collection of people who
see themselves connected in
some important way; individuals
that are part of a greater whole.
Projekty Enactus
W Enactus, rolą zespołów studenckich jest realizacja
projektów przedsiębiorczych, które rozwiązują
problemy lokalnych społeczności w trzech
wymiarach: biznesowym, społecznym
i ekologicznym.
Działania te nie tylko wspierają odbiorców
projektów, ale również pomagają studentom
rozwijać ten rodzaj talentu i perspektywę, która jest
niezbędna przyszłej kadrze menedżerskiej,
odpowiedzialnym przedsiębiorcom oraz liderom
w obecnym świecie.
Talenty
Lokalny
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR
Konkurs Enactus
Talenty
Lokalny
•
Co roku drużyny prezentują swoje
projekty na krajowych konkursach
Enactus (maj - czerwiec)
•
W skład jury wchodzą liderzy biznesu
reprezentujący przedsiębiorstwa
•
Zwycięzcy z poszczególnych państw
startują w Enactus World Cup
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR
Enactus na świecie
Australia
Azerbaijan
Brazil
Canada
China
Egypt
France
Germany
Ghana
Guatemala
India
Ireland
Japan
Kazakhstan
Kenya
Talenty
Lokalny
Korea
Kyrgyzstan
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
New
Zealand
Nigeria
Philippines
Poland
Puerto Rico
Russia
Senegal
Singapore
South Africa
Swaziland
Tajikistan
Thailand
Tunisia
Ukraine
United
Kingdom
United States
Vietnam
Zimbabwe
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR
Enactus w Polsce
Partner i reprezentant Enactus w Polsce: BIGRAM
Sponsorzy Gold:
Chartis Europe, Oddział w Polsce, Credit Agricole Bank Polska, PwC
Supporters:
Gras Savoye, Grupa Wydawnicza Polskapresse
Patron honorowy:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Patroni medialni:
Gazeta Bankowa, Personel i Zarządzanie, MBA Manager, CSRinfo, Crnavigator,
students.pl
Partnerzy:
BPCC, AmCham, Ambasada Stanów Zjednoczonych
Studenci aktywni w 2011/2012: 300
Zaangażowane uczelnie: 14
Szkolenia zorganizowane w roku 2011/2012: 39
Zespoły zakwalifikowane do konkursu w 2012: 7
Enactus Poland 2012 Champion: Uniwersytet Łódzki
Uczelnie, zaangażowane w program Enactus
w latach 2010-2012
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Szkoła Główna Handlowa
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Talenty
Lokalny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Akademia Górniczo Hutnicza im. S. Staszica
w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
Politechnika Poznańska
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem
w Tucholi
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR
Rozwój Enactus w Polsce (2010-2012)
Aktywne drużyny
2009/2010
Liczba
projektów
drużyny –
2009/2010
Aktywne drużyny
2011/2012
Liczba
projektów
drużyny –
2011/2012
Politechnika Łódzka
3
Politechnika Łódzka
4
Politechnika Poznańska
3
Politechnika
Poznańska
3
Uniwersytet Gdański
4
Uniwersytet Gdański
5
Uniwersytet Łódzki
3
Uniwersytet Łódzki
5
Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu
3
Uniwersytet
Ekonomiczny w
Poznaniu
3
Uniwersytet Warszawski
3
Uniwersytet
Warszawski
3
Szkoła Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
3
Uniwersytet
Jagielloński
3
WSZiB w Poznaniu
3
PWSZ w Koninie
1
Uniwersytet
WarmińskoMazurski w Olsztynie
1
Akademia Górniczo –
Hutnicza im. S.
Staszica
1
Rozwój Enactus w Polsce (2010-2012)
Liczba Realizowanych
Projektów w Polsce
Liczba Aktywnych
Zespołów w Polsce
35
12
30
10
25
8
20
35
15
4
19
10
5
2
0
0
2009/2010
Talenty
Lokalny
12
6
6
2009/2010
2011/2012
2011/2012
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR
Projekty Enactus w Polsce
Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu postanowili promować ideę
odpowiedzialnej (bezpiecznej i ekologicznej) jazdy
samochodem.
Ich projekt Eco Driver ma za zadanie zwiększyć wiedzę
mieszkańców Poznania i okolic z zakresu Eco drivingu
i skłonić ich do stosowania jego podstawowych zasad
dzięki czemu będą mogli jeździć bardziej ekonomicznie,
ekologicznie i bezpiecznie.
Partnerem akcji została Szkoła Auto Skoda która służy
wiedzą i doświadczeniem swoich instruktorów. Na
potrzeby akcji powstała specjalna broszura informacyjna
przygotowywana przez pana Tomasza Talarczyka,
jednego z prekursorów Eco drivingu w Polsce.
Studenci Uniwersytetu Łódzkiego stworzyli projekt w
którym pomagają przekuwać pasję i zainteresowania
danych osób, w miejsce pracy i rozwoju społecznego.
Studenci wspólnie z 3, pasjonatami futbolu,
mieszkańcami wsi Dobra pod Łodzią, założyli klub i
szkółkę piłkarską: „Powstaniec Dobra”
Zarejestrowany klub jest uczestnikiem oficjalnych
rozgrywek i samofinansującym się przedsięwzięciem.
Rozgrywane przez drużynę mecze stały się miejscem
spotkań lokalnej społeczności i wydarzeniem
integrującym ludzi.
Klub planuje już dalszy rozwój działalności i jest
miejscem pracy dla 3 założycieli.
Obecnie główną grupą odbiorców są poznańscy
taksówkarze.
Talenty
Lokalny
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR
Korzyści dla uczelni
•
Prezentacja wizerunku atrakcyjnej i innowacyjnej uczelni na forum krajowym i międzynarodowym;
•
Integracja studentów z uczelnią, teambuilding;
•
Możliwość kierowania działalnością zgodnie z misją i zasadami uczelni;
•
Możliwość włączenia programu w ofertę zajęć dodatkowych rozwijających umiejętności
i zainteresowania studentów;
•
Wspieranie wyjątkowej idei – wspólne działania studentów i opiekunów naukowych przyczyniają
się do poprawy jakości życia wybranej społeczności;
•
Możliwość zaangażowania w liczne wydarzenia dodatkowe (szkolenia, warsztaty, konferencje etc.).
Talenty
Lokalny
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR
Korzyści dla studentów
•
Zdobycie praktycznego doświadczenia w organizacji i prowadzeniu autorskich przedsięwzięć;
•
Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, zdolności przywódczych, organizacji czasu
pracy;
•
Rozwój świadomości finansowej i ekonomicznej;
•
Realizacja inicjatyw biznesowych zgodnych z zasadami etyki i odpowiedzialności społecznej;
•
Nawiązanie ciekawych znajomości, również ze studentami z całego świata;
•
Możliwość poprawy jakości życia mieszkańców wybranej społeczności;
•
Spotkanie z atrakcyjnymi pracodawcami i okazja do nawiązania stałej współpracy.
Talenty
Lokalny
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR
Rola opiekuna naukowego
•
Reprezentowanie uczelni i zespołu w kontaktach
z organizatorami SIFE
•
Organizacja pracy zespołu na uczelni
•
Motywowanie studentów do działań umożliwiających
realizację określonych celów;
•
Udzielanie merytorycznego wsparcia w zakresie
realizacji projektów;
•
Pomoc w zakresie nawiązywania kontaktów
ze środowiskiem biznesowym;
•
Wspieranie drużyny w zakresie nawiązywania
kontaktów z władzami i reprezentantami uczelni;
•
Wspieranie drużyny uczelnianej podczas
wydarzeń (konkursy, szkolenia etc.).
Talenty
Lokalny
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR
Rejestracja Uczelni w Programie
•
Krok 1  Spotkanie zespołu Enactus Poland z władzami uczelni
•
Krok 2  Wybór Opiekuna naukowego drużyny Enactus (pracownika naukowego uczelni)
•
Krok 3 Podpisanie porozumienia o nawiązaniu współpracy pomiędzy Enactus Poland a uczelnią
•
Krok 4  Organizacja spotkania informacyjnego dla studentów
•
Krok 5  Rekrutacja studentów do drużyny Enactus
•
Krok 6  Rozpoczęcie realizacji projektu i pracy z zespołem
Talenty
Lokalny
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR
Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem!
Paulina Mazur
Country Leader
[email protected]
tel. 605 222 008
Tomasz Duda
Junior Program Manager
[email protected]
tel. 605 559 641
www.enactuspoland.org
www.enactus.org
Talenty
Lokalny
Studenci Globalne myślenie
Inicjatywy
Własne pomysły
Debaty
Eventy promocyjne
Social Media
Świat akademicki
Zespoły studenckie
Biznes
Uczelnie
Video
Liderzy
Społeczność Lokalna
Innowacje
Wykładowcy
CSR

similar documents