Prezentacja Pdf - WyzwalamyEnergie.pl

Report
Wycena projektów
inwestycyjnych w obszarze
energetyki odnawialnej
Franciszek Wojtal
ENERGA SA
Czerwiec, 2013
Najpopularniejsze technologie OZE
1
Czynniki decydujące o opłacalności inwestycji w OZE – system wsparcia
System wsparcia - feed-in-tarrif dla lądowej energetyki wiatrowej ct/kWh
Źródło: Min. Gospodarki
2
Czynniki decydujące o opłacalności inwestycji w OZE – system wsparcia
System wsparcia - ceny zielonych certyfikatów (zł)
Źródło: Towarowa giełda energii
3
Czynniki decydujące o opłacalności inwestycji w OZE – system wsparcia
Zróżnicowanie wsparcie w nowej ustawie o OZE
Źródło: Min. Gospodarki
4
Czynniki decydujące o opłacalności inwestycji w OZE – nakłady
inwestycyjne
Wysokość nakładów na poszczególne technologie OZE tys. Euro/MW
Źródło: Energa SA
5
Czynniki decydujące o opłacalności inwestycji w OZE – produktywność
Produktywność netto instalacji OZE h/rok
Źródło: Energa SA
6
Ekonomika projektów inwestycyjnych
Przychody (produktywność x system wsparcia) minus koszty operacyjne (OPEX)
Czas
Nakłady
inwestycyjne
(CAPEX)
7
Ocena projektów inwestycyjnych – NPV i IRR
Wartość pieniądza w czasie – im później uzyskamy wpływ, tym mniej jest on dla nas
dzisiaj „wartościowy”
8
Aktualna rentowność różnych technologii OZE
NPV (mln zł) oraz IRR (%) poszczególnych technologii
Źródło: Obliczenia własne
9
Dziękuję za uwagę
Dane kontaktowe:
[email protected]
ENERGA SA
al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk
www.energa.pl
10

similar documents