pobierz - Bezpieczna Droga Do Szkoły

Report
"Współdziałanie 3 sektorów
na rzecz poprawy brd
na przykładzie
Stowarzyszenia Partnerstwo dla
Bezpieczeństwa Drogowego"
„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – zobowiązania i wyzwania”
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Warszawa, 8 marca 2012 r.
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
Partnerzy biznesowi (16)
Partnerzy wspierający (23)
Partnerzy honorowi (3)
Sektor prywatny
•
CSR (Corporate Social Responsibility), społeczna odpowiedzialność biznesu związana jest z relacją
między biznesem a społeczeństwem. Wraz ze zmianami w biznesie, jakie przyniosła globalizacja, ta
współzależność również uległa zmianie. Biznes musiał znaleźć sposób by odpowiedzieć na nowe
oczekiwania społeczne i sprostać nowej roli.
Cztery grupy obowiązków firmy:
- przynosi zyski,
- przestrzega prawa,
- postępuje etycznie,
- wspiera społeczeństwo (jest dobrym obywatelem).
Odpowiedzialność firmy wobec interesariuszy (stakeholders):
- udziałowcy,
- pracownicy,
- dostawcy,
- klienci,
- społeczność lokalna,
- środowisko naturalne.
Czym jest Partnerstwo?
• Największą w Polsce organizacją działającą na
rzecz brd skupiającą 3 sektory: publiczny,
pozarządowy i prywatny; afiliowaną przy Global
Road Safety Partnership w Genewie (projekt
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża)
• Grupą interesu działającą non-profit na rzecz
zmniejszenia liczby wypadków i ich ofiar
• Sprawnie działającą siatką organizacyjną, dzięki
której możliwy jest dobór partnerów dla działań
brd
Jak działamy?
• Inicjujemy publiczną debatę
• Wspieramy działania władz publicznych
• Aktywizujemy opinię publiczną poprzez
promowanie tematyki brd w mediach
społecznościowych oraz stałą współpracę z
mediami
• Wspieramy członków PBD, którzy realizują
działania z nami, dzięki naszej pomocy lub
samodzielnie
Przykłady działań Partnerów
• Jesteśmy silni siłą działań naszych członków:
– Renault: program „Bezpieczeństwo dla wszystkich”
– PZU: działania prewencyjne pod hasłem: „Z myślą o
bezpieczeństwie”
– Raben: kampania „Transport jest potrzebny”
– 3M: akcja edukacyjna dla dzieci: Bezpieczny transport drogowy
– Michelin: Akcja „Ciśnienie pod kontrolą”
– Arval: badania kierowców flotowych
– Chevron: inwestycje w poprawę infrastruktury dróg lokalnych
– Sanofi, Mercedes-Benz: akcje edukacyjne dla kierowców
flotowych
– PZPM: Program „Przyjazna motoryzacja”
– Droga i Bezpieczeństwo: Wypadki na drogach – porozmawiajmy
– Polski Czerwony Krzyż: obóz młodzieżowy o tematyce brd,
edukacja w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy
Kampania informacyjno-edukacyjna
„Świecę przykładem – jestem widoczny”
Partnerzy:
CPP Toruń-Pacific,
Shell Polska,
PBD,
Droga i Bezpieczeństwo,
KG Policji,
Krajowa Rada BRD
Cel:
Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo
na drodze w warunkach ograniczonej
widoczności i zmniejszenie zdarzeń
drogowych z udziałem dzieci.
Kampania „Piłeś? Nie jedź!”
Partnerzy:
- Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji,
- Krajowa Rada
Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego,
- Związek Pracodawców Polski
Przemysł Spirytusowy,
- Partnerstwo dla
Bezpieczeństwa Drogowego,
- Urząd Miasta Olsztyn,
- Wojewódzka Komenda
Policji w Olsztynie,
- WORD Olsztyn,
- Uniwersytet
Warmińsko - Mazurski,
- Michelin,
- Fundacja Kierowca
Bezpieczny
"Ograniczenia prędkości ratują życie"
Partnerzy:
- PBD
- KG Policji
- Krajowa Rada BRD
Kampania „Wypadek to nie przypadek”
Partnerzy:
- Krajowa Rada BRD
- PBD
- KG Policji
- WHO
Inauguracja Dekady BRD
Wydarzenia 11 maja:
- Inauguracja w Sejmie
- Koncert na Torwarze
- Iluminacja na PKiN
Kampania „Pierwszy fotelik”
Partnerzy:
- Ulica Sezamkowa,
- Fotelik.info,
- Grupa Raben,
- Polski Czerwony Krzyż,
- Szpital im. Świętej
Rodziny,
- Komitet Konrad
Plany na rok 2012
1. Fundusz Małych Grantów
Cele: aktywizacja małych organizacji, zajmujących się promocją brd
oraz wdrożenie mechanizmu wspierania ich inicjatyw
2. Kontynuacja kampanii „Pierwszy fotelik”
3. Kampania informacyjna dla gości zagranicznych przybywających
do Polski w związku z turniejem finałowym EURO 2012
4. Projekt „Bezpieczne przejścia dla pieszych”
Cel: podniesienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez
wdrożenie metod niskokosztowych oraz stworzenie poradnika dobrych
praktyk
5. Organizacja konferencji i okrągłych stołów brd:
- Koszty wypadków drogowych
- Czy transport drogowy jest bezpieczny?
6. Projekt „Bezpieczna Flota”
7. III edycja Gali „Partner Bezpieczeństwa Drogowego” 2012
Kontakt z PBD
Dziękuję za uwagę!
Bartłomiej Morzycki
Prezes Zarządu PBD
[email protected]
Kom: 660 449 546

similar documents