Presentatie Bouwe de Boer nut en noodzaak van lokale

Report
geen fossiele brandstoffen
In 2020 al? Kan dat???
Bouwe de Boer
Energie coördinator Leeuwarden
16 jan 2013
De Fryske biogasketen
3
Houtsnippers als brandstof
werk voor Fryslân, geld…?
uit de bossen van Leeuwarden
Nu 7 groengas-bussen tussen
Drachten en Leeuwarden, in
2012:
25 in Leeuwarden
500 woningen betalen elk jaar 500 maal
€ 2000 = € 1 miljoen
MAR………
• Hoe kinne wy
opskale ????
• Case: Amelander energie-coöperatie 2009
Aansluitingen: 3400
Klanten: 1100
Geld: 1100 maal 2000 euro = € 2,2 miljoen
Inkoop: van greenchoice, vaste prijs (0,25 ct lager NUON)
Winst Coöperatie: € 50.000 per jaar
Enerzjy- Koöperaasje Fryslân maart
2013
Doel in 5 jaar tijd:
•
•
•
•
30.000 klanten
Winst 1,5 miljoen euro
Omzet 60 miljoen euro
20% groene energie uit
Fryslân
Wie profiteren?
Beetsterzwaag/ Cammingaburen
• Dorp/wijkvereniging per 50
klanten: € 1000/ jaar
Wat heeft de klant er aan?
• Goede prijs voor 100% groene energie
• Voordeel van actie’s (zonnepanelen, ledlampen, etc etc)
• Je doet samen goed voor het dorp/wijk
Dorpsbelang
Wijkvereniging
is lid van de
coöperatie
Ik bin in Fries
Dus wol by in E- Koöperaasje
Sa dogge wy dat yn Fryslân!
Mei syn allen!

similar documents