GRAMATIKY

Report
GRAMATIKY
Formální jazyk
{a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab,
aba, abb, baa, bab, bba, bbb}
nad abecedou {a, b}
Obecná gramatika
G = (N, Σ, P, S)
Chomského hierarchie
Regulární jazyky
Regulární gramatiky
Bezkontextové jazyky
Bezkontextové gramatiky
Kontextové jazyky
Kontextové gramatiky
Jazyky třídy 0
Gramatiky typu 0 (frázové gramatiky)
Regulární gramatiky
Regulární gramatika obsahuje pouze pravidla typu
X ⟶ wY
X⟶w
kde X, Y jsou neterminály a w je terminál.
Bezkontextové gramatiky
Bezkontextová gramatika obsahuje pouze pravidla typu
X⟶ γ
kde X je neterminál a γ je řetězec neterminálů nebo
terminálů.
Kontextové gramatiky
Kontextová gramatika obsahuje pouze pravidla
typu
α⟶ γ
kde α, γ jsou řetězce neterminálů nebo terminálů
a dále platí |α| ≤ |γ|.
Gramatiky typu 0
Gramatika typu 0 obsahuje pouze pravidla typu
α⟶ γ
kde α, γ jsou řetězce neterminálů nebo terminálů.
Následují příklady
Formalismy
•
•
•
•
•
Automaty
Gramatiky
Regulární výrazy
Množinový (intenzionální) zápis
Algoritmy
Domácí motivace
Jdem na oběd.

similar documents