HGCS3 projektzáró szakmai műhely

Report
Dr Egervári Ágnes
SZOCIÁLIS KLASZTER
Projektzáró műhelykonferencia, Budapest, 2011 07.04.

Mi minősül szükségletnek?

Ki – mikor dönt erről

Igénybevételi feltételek – rászorultsági
(függőségi) kritériumok

Mérhető és összehasonlítható teljesítmény
2011.07.04.
2
HGCS2 2009
HGCS1 2007
A módszer vizsgálata,validálása
 3 típusú dimenzió: gondozási,
ápolási, szociális
 30 intézmény, 800 bentlakó,
100 várólistás, 160 házi
segítségnyújtásban részesülő
 Módszertan: mintavétel alapja
regionalitás és fenntartó típusa
- intézményre
 Lekérdezés: 2007 szeptembere
 2 belső lekérdező + 1 külső
szakértő


50 fő intézményenként
20 SZOCIÁLIS, 5 EÜ. INTÉZMÉNY
1829 ADATLAP
2011.07.04.
4

Intézményi adatlap
Pénzügyi tábla

Szociális kérdőív

(előgondozott ak,várólistán szereplők)

HGCS adatlap segédtáblákkal

Támogatási szükséglet mérése fogyatékosok
2011.07.04.
5






szakmailag
megalapozott
ellátási szükséglet
szerinti gondozási
kategóriák kialakítása
egyszerű
reprodukálható
meglévő rendszerekhez
illeszkedik (HBCS)
„harmadik láb”
2011.07.04.
6

Költségérzékenység:
„dolgokat olcsóbban
csinálni”

Minőségérzékenység:

Bizonyíték érzékenység:

„dolgokat jól csinálni”
„jó dolgokat jól csinálni”
Egyén központúság: „az
egyén állapota szerinti
legjobbat jól csinálni”




Növekvő verseny a
szolgáltatásban
Specializáció
Az új szabályozó
rendszer az önellátási
képesség hiányaira
épül
Mérhető teljesítmény
7
szociális
ápolási-gondozási
anyagi
2011.07.04.
8
1.Térbeli- időbeni tájékozódás
2. Helyzetnek megfelelő viselkedés
3. Tevékenységek, funkciók
5. Hallás
6. Szakápolási feladatok
61. Vitális funkciók
megfigyelése

31. Étkezés

32. Öltözködés

33. WC használat

34. Tisztálkodás

35. Kontinencia

36. Kommunikáció

37. Terápia követés

38. Transzfer
66. Rehabilitáció, gyógytorna

39. Helyváltoztatás
67. Egyéb egészségügyi
szaktevékenység
68. Állandó felügyelet igénye
4. Látás
62. Vizsgálati anyagok vétele
legalább hetente
63. Kötözés, sebellátás
64. Decubitus kezelése
65. Táplálkozási intervenció
2011.07.04.
9



A: a tevékenységet az
ellátott rendszeresen és
helyesen elvégzi –az adott
funkciónak birtokában van
HGCS
B: vagy nem rendszeresen
vagy nem helyesen végzi I: mérsékelt gondozási igény
el
II: közepes gondozási igény
C: a tevékenységet az
ellátott nem képes ellátni
III: fokozott gondozási igény
IV: állandó,folyamatos
gondozási igény
2011.07.04.
10
2011.07.04.
11
2011.07.04.
12
3. Tevékenységek, funkciók
3.1.Étkezés
3.2.Öltözködés
3.3.Tisztálkodás
(személyi higiéné
biztosítása)
3.4.WC használat
1:önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik
2:az étel ,ital felszolgálását igényli, önállóan fogyasztja el
3:az étel felszolgálását igényli, evőeszköz használatában segítséget
igényel
4:az étel felszolgálását igényli, evőeszköz használatában segítséget
igényel és vagy elfogyasztásra részben képes
5:teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához
1:nem igényel segítséget
2:önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk kiválasztásában segítséget
igényel
3:egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget
4:jelentős segítséget igényel az öltözködésben, a megfelelő öltözet
kiválasztásában
5:öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul
1:szükségleteit felismerve önállóan végzi
2:szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget igényel
3:szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud
4:részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel
5:nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem képes
1:önálló a WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait ellátja
2:önállóan használja WC-t, de öltözködésben és vagy higiénés
feladatokban kontrollálni kell
3:önállóan használja WC-t, de öltözködésben és vagy higiénés
feladatokban segítséget igényel
4:segítséget igényel a WC használathoz, öltözködéshez, higiénés
feladatok
elvégzéséhez
5:segítséggel sem képes a WC használatra, öltözködésre higiénés
feladatok elvégzésére.
2011.07.04.
13
3.5.Kontinencia
1:székletét, vizeletét tartani képes
2:önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés műveleteket,
3:pelenka cserében, öltözködésben és vagy higiénés feladatokban
alkalmanként segítséget igényel
4 :rendszeres segítséget igényel pelenka cserében, öltözködésben,
higiénés feladatok elvégzésében
5:inkontinens, teljes ellátásra szorul
1:kifejezőkészsége, beszédértése jó
2:kommunikációban időszakosan segítségre szorul
3.6.Kommunikáció
3:beszéd értése, érthetősége megromlott
Képes-e megfogalmazni, ill.
4:kommunikációra csak segédeszközzel vagy csak
elmondani a panaszát,
megérti-e amit mondanak neki.
metakommunikációra képes
5:kommunikációra nem képes
3.7. Terápiakövetés
Rábízható-e az előírt
gyógyszerek adagolása,
szedése
1:az orvos utasításait, előírt gyógyszeres terápiát betartja
2:gyógyszerelésben segítséget igényel, utasításokat betartja
3:elrendelt terápiát tartja, utasításokat nem tartja
4:elrendelt terápiát, utasításokat ellenőrzés mellett tartja
5:gyógyszer bevétele csak gondozói ellenőrzéssel
3.8.Helyzetváltoztatás
Ágyban megfordulni, felülni,
ágyból kiülni-átülni székre,
asztalhoz, stb.
1:önállóan
2:önállóan, segédeszköz használatával
3:esetenként segítséggel
4:gyakran segítséggel
5:nem képes
2011.07.04.
14
3.9.Helyváltoztatás
4. Látás
5. Hallás
6. Életvezetési képesség
felügyelet igénye
7. Egészségügyi gondozási
szükséglet (szakápolás)
1:önállóan
2:segédeszköz önálló használatával
3:segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel
4:segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel
5:nem képes
1:jól lát, szemüveg használata nélkül
2:jól lát, szemüveg használatával
3:szemüveg használatára szorul, de elutasítja azt
4:szemüveg használatával sem kielégítő a látása (pl. hályog a szemen)
5:nem lát
1:jól hall átlagos hangerő mellett
2:átlagos hangerő mellett időnkénti hallásproblémák,
3:hallókészülék használatára szorul,
4:hallókészülékkel rendelkezik, hallásproblémák miatt kommunikációs
nehézségek, de a hallókészüléket nem használ, elutasítja v. nem
képes
5:nem hall
1:önálló életvezetésre képes
2:esetenként életvezetési tanácsadásra szorul, részfeladatra,
részmunkára betanítható
3:életvezetésében, személyes szükségletei ellátásában segítségre
szorul
4:életvezetésében, személyes szükségletei ellátásában segítségre
szorul, belátási képessége hiányzik
ld. segédtábla
5:napi 24 órás, állandó felügyeletet igényel
B
egyszerű választás: rászorul-e az adott szakápolási tevékenységre
I:
igen
N:
nem
2011.07.04.
15
7. Egészségügyi gondozási szükséglet
(szakápolás)
egyszerű választás: rászorul-e az adott szakápolási
tevékenységre
I:igen
N:nem
7.1.Vitális funkciók megfigyelése
(legalább hetente)
7.2.Vizsgálati anyagok vétele
(legalább kéthetente)
7.3.Decubitus kezelése
7.4.Kötözés, sebellátás
(krónikus seb, decubitus)
7.5.Táplálkozási intervenció
(gyomorszonda, PEG szonda
7.6. Magatartás befolyásolás
szükségessége
(kognitív terápiás elemek
alkalmazásával)
7.7.Rehabilitáció, gyógytorna
Ha igen a válasz,
ld. Segédtábla R
7.8.Egyéb egészségügyi
szaktevékenység
Injekció-infúzió-peritoneálisdialysis –
oxigénterápia- sztóma –gégekanülfájdalomcsillapítás(kanül, gyógyszer,
eszköz)
HGCS :
Összes
pontszám:
2011.07.04.
16
2011.07.04.
17
1.
Mentálhigiénés támogatás Mindennapi problémák megoldása, feldolgozása során; konfliktuskezelésben
való támogatás.
2.
Pedagógiai, gyógypedagógiai támogatás a mindennapi tevékenységek során. (a képzés nem ide
tartozik!)
3.
Szervezett szabadidős tevékenységek igénybevétele, részvétel belső és külső programokban.
4.
Elemi rehabilitáció
5.
Képzésben, átképzésben való részvétel (ahol a képzést az Intézmény nyújtja)
Kognitív részképességek fejlesztése
6.
Egyéni formában
7.
Csoportos formában
Kommunikáció fejlesztés igénybevétele
8.
Egyéni formában
9. . Csoportos formában
Foglalkozatásban való részvételhez
10.
11.
Mentori támogatás igénybevétele terápiás célú foglalkoztatás során
Foglalkoztatásra való felkészítés igénybevétele (szükségletek és készségek felmérése, önéletrajz
írásban-, állásinterjúra felkészítésben való támogatás, álláskeresésben való támogatás,2011.07.04.
munkáltatókkal
18
Szociális támogató szolgáltatások, szociális rehabilitáció igénybevétele
12.
Információ nyújtás, ügyintézés
13.
Egyéni szociális rehabilitáció, szociális munka, esetmenedzselés (Reális célok elérésében-, konfliktuskezelésben-, döntéshozásban-,
problémamegoldásban-, kapcsolattartásban-, érdekképviseletben-, szociális kompetenciák fejlesztésében való együttműködő támogatás
igénybevétele.)
14.
Családnak, szűkebb környezetnek nyújtott támogatás-bevonás, tágabb szociális környezet bevonása
15.
Integráció előkészítésében igényelt támogatás (minden területén, de kiemelten lakhatási megoldások felkutatásában való támogatás,
környezeti előkészítés, önálló életvezetés előkészítése)
16.
Szociális készségek kiscsoportos fejlesztésében való részvétel
Pszichológiai támogatás / Vizsgálat és terápiás jellegű, pszichológus által nyújtott támogatás (pl. krízishelyzetben, veszteség-feldolgozásban,
önismeret fejlesztésében, kapcsolati problémák kezelésében…)
17.
Egyéni formában
18.
Csoportos formában
Mozgásterápia igénybevétele (Mozgásfunkciók megtartása és fejlesztése érdekében igényelt támogatás. Megfelelő segédeszköz
kiválasztásában és egyénre alakításában igényelt támogatás, eszközhasználat elsajátításában igénybe vett támogatás. )
19.
Egyéni formában
20.
Páros vagy csoportos formában
21.
Terápiás sporttevékenységekben való részvétel
22.
Segédeszközzel való közlekedés valamint segédeszköz-használat elsajátításában, utcai közlekedés gyakorlásában való
támogatás.
PONTSZÁM:
2011.07.04.
19
2011.07.04.
20
2011.07.04.
21
Életvezetési képesség
ellátás típus
fogyatékkal élők ellátása
hajléktalan ellátás
idős ellátás
pszichiátriai betegek ellátása
szenvedélybetegek ellátása
Végösszeg
adatlap
15
2
219
15
3
254
nem érintett
érintett
adatlap
(1)
(2,3,4,5)
1,8%
802
98,2%
2,9%
68
97,1%
8,8%
2266
91,2%
2,6%
555
97,4%
2,5%
117
97,5%
6,3%
3808
93,7%
80,73%
71,94%
adatlap
80,00%
60,00%
40,00%
19,27%
28,06%
nem
igen
20,00%
0,00%
egészségügyi
szociális
2011.07.04.
22
2011.07.04.
23
Fekvőbeteg intézeti ellátás kiváltására szolgáló
Tevékenységek:
∎ Szondatáplálás
∎ Decubitus ellátása
∎ Tracheális kanül ellátása
∎ Mozgásterápia
∎ Katéter ellátás, gondozás
∎ Kiegészítő tevékenységek
∎ Iv.folyadék és elektrolit pótlás
∎ Tartós fájdalomcsillapítás
∎ Balesetek, műtétek utáni
szakápolás
∎ Fizikoterápia és gyógytorna
∎ Nyitott és zárt sebek ellátása
2011.07.04.
24
2011.07.04.
25
HGCs
HGCS-I
HGCS-II
HGCS-III
HGCS-IV
Végösszeg
Táplálkozási
intervenció
igen
adatlap
8
8
29
45
%
0,00%
0,20%
0,20%
0,71%
1,11%
nem
adatlap
93
857
2014
1053
4017
%
2,29%
21,10%
49,58%
25,92%
98,89%
2011.07.04.
26
HGCs
HGCS-I
HGCS-II
HGCS-III
HGCS-IV
Végösszeg
gyógytorna
igen
adatlap
28
356
743
414
1541
%
0,69%
8,76%
18,29%
10,19%
37,94%
nem
adatlap
65
509
1279
668
2521
%
1,60%
12,53%
31,49%
16,45%
62,06%
2011.07.04.
27
Decubitus
HGCs
HGCS-I
HGCS-II
HGCS-III
HGCS-IV
Végösszeg
igen
adatlap
12
52
316
709
1089
%
0,30%
1,28%
7,78%
17,45%
26,81%
nem
adatlap
%
81 1,99%
813 20,01%
1706 42,00%
373 9,18%
2973 73,19%
2011.07.04.
28
HGCs
HGCS-I
HGCS-II
HGCS-III
HGCS-IV
Végösszeg
Kötözés
igen
adatlap
1
33
137
146
317
%
0,02%
0,81%
3,37%
3,59%
7,80%
nem
adatlap
92
832
1885
936
3745
%
2,26%
20,48%
46,41%
23,04%
92,20%
2011.07.04.
29
Értékek
ellátás
típus
HGCS-I
HGCS-II
HGCS-III
HGCS-IV
HGCS-V
Végösszeg
Átlag / HGCS
össz pont
12,7
21,7
33,4
55,6
86,1
51,3
Maxim
Átlag /
Átlag /
um /
szak
hgcs_szak
szak
ellátás ápolás_da
ellátás
pont
rab
pont2
3,9
0,9
18,0
5,6
1,2
20,0
5,5
1,3
21,0
6,5
1,6
21,0
8,2
2,3
21,0
6,4
1,6
21,0
2011.07.04.
30
2011.07.04.
31
2011.07.04.
32
2011.07.04.
33
2011.07.04.
34
2011.07.04.
35




Dependenciát mér –
ez dinamikus
folyamat
Jól reprodukálható,
egyszerű,
ismételhető
A súlyozás
kritériumainak
fontossága
Mire jó?


Alkalmas időszakos
jelentésre
az intézmény minőségi
kontrollja
(az intézmény csak a
megfelelő szakmai
feltételek /eszköz,
szakmai létszám/
birtokában láthatna el
HGCS III-IV- V –t ill.
szakápolást)

Javuló HGCS mutatók
kiegészítő
finanszírozás??
2011.07.04.
36






Súlyrendszer szakmai alapon
HGCS I –V
I-II(?) – otthonközeli ellátásban is gondozható
III-IV-V bentlakásos intézmény
Megállapítás módja: belső szakember(ek)
külső kontrollal / külső szakértői bizottság ?
Megfigyelés időbeli érvénye – gyorsan változó
állapotok
2011.07.04.
37








szabályozási kérdések –
jogosultság
Ki végezze a mérést?
Milyen gyakran?
kulcspillanatok
Kontroll??
Jelentési kötelezettség
Ellenőrzés?
Hogyan honorálja a rendszer az
állapot javulását?
2011.07.04.
38
„Semmit sem lehet nehezebben kézbe venni,
semmit sem veszélyesebb végig vinni és
semminek a sikere nem bizonytalanabb,
mint élére állni új dolgok bevezetésének,
mivel az újítónak ellenségei mindazok,
akiknek jól ment a régi körülmények között,
és langyos védelmezői azok, akiknek esetleg jól
megy majd az új körülmények között.”
/Machiavelli/
2011.07.04.
39

similar documents