Succes in onderzoek!!?

Report
Succes in onderzoek !!?
Succesfactoren in de uitvoering van (promotie)onderzoek
Ton Satink, MSc OT, PhD student
Drs. Joost de Beer, PhD student
Zoë Fleuren, Studente Ergotherapie
Eline Bouwmans Simone Meertz Koen Liefrink, Studenten Logopedie
Inhoud

Inleiding

Organisatie Praktijkgericht Onderzoek

Rol opdrachtgever

Rol docentbegeleider

Ervaring studenten

Vragen en discussie
Onderzoek in het beroep
Omschrijving in:

Beroepsprofiel

Beroepscompetentieprofiel

Opleidingsprofiel
Brede verankering in onderwijs



Integratie van onderzoek in hele
curriculum
Ideaal: basiscurriculum – stage –
praktijkgericht onderzoek
Inzicht in parallellen tussen
praktijkgericht en klinisch onderzoek
Model voor verankering: Healey (2005)
Brede verankering in basiscurriculum

In het basiscurriculum: doorlopende
leerlijn
–
kennismaking met onderzoeksproducten
–
vertrouwd met terminologie
–
kennismaking met denkmodellen over beroep
én onderzoek
–
aanleren van onderzoeksvaardigheden
–
ideaal: pilot onderzoeksproces
Organisatie van Praktijkgericht Onderzoek

Aanvraag project vanuit ‘externe’
opdrachtgevers
–

Aanvraag wordt beschreven in projectopdracht
Praktijkgericht Onderzoek
Projectgroep start aan PO
–
Studenten
–
Docentbegeleider
Organisatie van Praktijkgericht Onderzoek (2)

18 weken

Projectmatige aanpak van PO

HC en WC thema’s
–
Kwantitatief onderzoek en statistiek
–
Kwalitatief onderzoek
–
Ondernemen en actieonderzoek

Onderwijsgroepen

Bijeenkomsten Projectgroep en
docentbegeleider
De promovendus als opdrachtgever

Aansluiting onderzoekslijn/project

Kwaliteitseisen PhD – Hogeschool

Acquisitie en uitwerking opdracht
i.s.m. opleiding
• Afspraken niveau
• Algemene of specifieke oz-vraag en methode?
De promovendus als opdrachtgever



Communicatie
–
Proces
–
Gebruik producten / Publicatie
Begeleiding
–
Wat geef je weg, wat doet student zelf?
–
Heldere afspraken over niveau
Motivatie
–

Vertrouwen op niveau student
Professionele leergemeenschap
–
Tijdens en na de opleiding
De rol van de ‘externe’ opdrachtgever

Ervaring als onderzoeker ivm opdracht

Kennis van / feeling met de werkwijze
van de opleiding (via contact /
scholing)

Kennis van kwaliteitseisen

Sturing (op productniveau)

Motivatie

Communicatie
De rol van de ‘externe’ opdrachtgever
Rol van docentbegeleider

Sturing op productniveau: bekendheid
met het domein van onderzoek

Sturing op procesniveau: constant
monitoren van samenwerking in
project (onderzoek en individu)

Gebruik van netwerken

Sturing op toetsingscriteria

Motiveren

Communicatie
Succesfactoren Praktijkgericht Onderzoek
Studenten Ergotherapie
Zoë Fleuren – Vivanne Brand – Leonie Kanning –
Maaike Kroon –
De aspirant onderzoeker aan het woord
Geen tegengesteld feedback
Gerichte begeleiding
Meer diepgang
De aspirant onderzoeker aan het woord (2)

Gekleurd beeld

Kritische blik van anderen

Rollen aspirant onderzoekers
Succesfactoren Praktijkgericht Onderzoek
Studenten Logopedie
Eline Bouwmans Simone Meertz Koen Liefrink
Inhoud

Interne succesfactoren

Onze ervaringen

–
Kritisch negatief
–
Kritisch positief
Externe succesfactoren
Intern

Onderwerp niet zelf kiezen
–

Alles moet startklaar liggen
–

Meer voordelen dan nadelen
Niet hoeven wachten
Onderwerp moet het onderwerp blijven
–
Je kiest met een reden je onderwerp
Intern

Hoorcolleges

Begeleidende lessen

Workshops
–
Statistiek, SPSS
–
Niet verdiepend genoeg
Intern


Samenwerking binnen groep
–
Het moet ook gezellig kunnen zijn
–
Onderling respect
–
Flexibiliteit
Begeleiding
–
Veel en snel contact
–
Feedback
Externe factoren


Proefpersonen
–
Scholen
–
Logopedisten
Persoonlijke omstandigheden
Conclusie

Verbinding Onderwijs – Werkveld –
Onderzoek

Maatschappelijk en beroepsrelevant

Aansluiting onderzoekslijnen IPS

Al doende maakt student kennis met ozproces, met het oog op later…
VRAGEN EN DISCUSSIE
Succes in onderzoek !!?
Referenties

Elsen M,Visser-Wijnveen G J, Rijst R M van der, Driel J H van (2008). How to
Strengthen the Connection betwee research ansd Teaching in Undergraduate
University Education. Higher Education Quarterly, 63 (1), pp 64 - 85

Griffioen D, Boerma K, Engelbert R, Linden W van der (2013). Doelen en
vormen van onderzoek in het onderwijs: de onderwijspraktijk in een
conceptueel raamwerk. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 31 (1/2), pp 32 – 44

Healey M (2005). Linking research and teaching: exploring disciplinary spaces
and the role of inquiry-based learning. In: R. Barnett (Ed.) Reshaping the
University: New Relationships between Research, Scholarship and Teaching
(pp. 67 – 78). McGraw Hill: Open University Press

Vink L, Terlouw C, Pilot A (2013). Een onderzoek naar het handelingsverloop
van hbo-masterstudenten bij het leren van praktijkgericht onderzoek in de
eigen beroepspraktijk. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 31 (1/2), pp 45 – 58

Winkel M van (2013). Naar blikverbreding bij integratie van onderzoek in
onderwijs. http:\\ www.han.nl/hanovatie/artikelen

similar documents