SANAKARTAT

Report
SANAKARTAT
Vammaisasiain neuvottelukunta
18.9.2014
Polku – liikkumistaito H.Hirn
Sanakartat
• Verbaalinen kuvaus tilasta, ympäristöstä tai
reitistä ja visuaalisesta kartasta
• Kartan tutkija saa ennakkotietoa oudosta
ympäristöstä ja kartta auttaa orientoitumaan
etukäteen tilaan, jota ei tunneta etukäteen
• Edesauttaa itsenäistä selviytymistä eikä
näkövammainen henkilö ole jatkuvasti
riippuvainen näkevän henkilön avusta
18.9.2014
HH
2
Sanakartat
• Hyvistä verbaalisista kartoista hyötyvät sekä sokeat
että heikkonäköiset henkilöt
• Sokeat henkilöt ovat tehneet sanallisia kuvauksia iät
ja ajat
• Sanakartat tukevat kohokartan lukemista ja
ymmärtämistä
• Navigaatio-ohjelma EI ole sanakartta
• Sanakarttoja on helppo tallentaa ja personoida
18.9.2014
HH
3
Sanakartan laatiminen
Sanakartta ei ole pelkästään tilan tai reitin
yleiskuvailu vaan siitä tulee ilmetä:
• Tiedot maamerkeistä ja niiden sijainneista toisiinsa
nähden
• Vaaran paikat
• Suunnat ja käännökset
• Tilan erityispiirteet
Sanakarttaa käyttävät sokeat ja heikkonäköiset,
valkoisen kepin tai opaskoiran käyttäjät
18.9.2014
HH
4
Sanakartan laatiminen
•
•
•
•
Käyttäjälähtöisyys on tärkeätä
Liikkumistaidon näkökohdat huomioidaan
Työryhmään erilaisia näkötilanteita
Ennen sanakartan julkaisua on tärkeät tehdä
käytettävyysarvio
• Sanakartta on tärkeä tehdä sellaiseen muotoon, että
sen voi helposti kopioida omiin tiedostoihin, omalle
soittimelle tai tulostaa
• Päivitys 1 – 2 vuoden perästä
18.9.2014
HH
5
Sanakartan laatiminen rakennuksesta
• Kohteen nimi, osoite, sijainti, rajaavat kadut,
ilmansuunnat
• Missä julkisen liikenteen pysäkit tai
taksiasema rakennukseen nähden
• Miten pääsisäänkäynti sijaitsee, missä on
esteetön sisäänkäynti
• Aluksi isot pääpiirteet ja myöhemmin lisää
yksityiskohtia (jos ovat tarpeen)
18.9.2014
HH
6
Sanakartan laatiminen rakennuksesta
• Mikä näkymä on edessä kun rakennukseen
tullaan sisään
• Missä on mahdollinen infopiste
• Mitä on oikealla/vasemmalla
• Mahdolliset erityispiirteet (esim. holvikaaret
tai ATK-pisteet)
• Missä on portaat, hissit, WC:t, kahvila,
naulakot, varauloskäynnit jne.
18.9.2014
HH
7
Sanakartan laatiminen reitistä
• ympäristön liikenteen kuvailu
• pysäkit
• katujen kulmat ja risteysten kuvailu
(mahdollisesti osoitteet)
• reunakivet (miten voi ottaa ylityssuuntaa)
• moniaistinen ympäristön havainnointi
• vaaran paikat
• ohjaavat elementit
18.9.2014
HH
8
Reittikartta
•
•
•
•
•
maaston topografian kuvailu
välimatkojen pituuden arviointi
suuntien ja käännösten havainnointi
reitin jakaminen osiin
alku- ja loppupisteet
18.9.2014
HH
9
Sanakartasta tiedottaminen
• Sanakartassa ilmenee sen laatijat, lukija,
päiväykset, julkaisuoikeudet jne.
• Kannattaa liittää esim. julkisen rakennuksen
esteettömyystiedostoihin
• SANAKARTAT VS. MUUT PAIKANNUSMENETELMÄT
18.9.2014
HH
10
Olemassa olevia karttoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kansallisteatteri
Musiikkitalo
Kaupungintalo ja sen ympäristön reitit
Pengertalo ja sen ympäristön reitit
Reitti Pengertalolta Kallion terveysasemalle
Virastotalo
Kurssikeskus Onnela
Lomakoti Villinki
Malmin sairaala (tulossa)
18.9.2014
HH
11

similar documents