Visio_2013_3cast

Report
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
2OP482
Manažerská informatika 2
Microsoft Visio 2013 –
3. část
Snímek 1
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
11
PROSTOROVÝ PLÁN
Snímek 2
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 3
Šablony s vlastními kartami

Kromě karet pro datové řešení se zobrazí další karta také v
šablonách:






v kategorii Mapy a plány prostorového uspořádání karta PLÁN pro
většinu šablon (nejvíce tlačítek je k dispozici v šabloně Prostorový
plán),
v kategorii Obchodní pro šablonu Diagram debaty (karta DEBATA),
v kategorii Projektová příprava pro šablonu Diagram potrubního
vedení a přístrojového vybavení a pro šablonu Vývojový diagram
procesů (karta TECHNOLOGIE VÝROBNÍCH PROCESŮ),
v kategorii Software a databáze pro šablonu Diagram modelu UML
(karta UML),
v kategorii Software a databáze pro šablonu Mapa webu (karta MAPA
WEBU),
v kategorii Vývojový diagram pro šablonu Vývojový diagram
křížového procesu (karta VÝVOJOVÝ DIAGRAM KŘÍŽOVÉHO
PROCESU).
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 4
Prostorový plán budovy firmy
Encián

budova o 3 podlažích

struktura 1. a 2. podlaží je obdobná:
6
kanceláří (každá pro 2 zaměstnance), malý sklad,
WC, zasedací místnost, školící počítačová místnost a
kuchyňka, na chodbě jsou odpočinkové sedačky s
nízkými jednacími stolky, na podlaží je malá místnost
ve funkci kopírovacího centra

3. podlaží
 Podlaží
je menší, sídlí zde ředitel firmy a jeho
sekretářka. Také na 3. podlaží je kuchyňka přístupná
ze sekretariátu a na chodbě odpočinkové sedačky s
nízkými jednacími stolky.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 5
Plán budovy Encián
(16f, 16g) WC
1. podlaží
(16a) malý sklad
(11 – 16)
6 kanceláří
(pro 2 zaměstnance)
(10b) chodba:
odpočinkové
sedačky s jednacími
stolky
(10) malá místnost jako kopírovací centrum
(17) zasedací
místnost
(18) školící
počítačová
místnost
(19) kuchyňka
2OP482 Manažerská informatika 2
2. podlaží
Visio
Snímek 6
(26f, 26g) WC
(26a) malý sklad
(21 – 26)
6 kanceláří
(pro 2 zaměstnance)
(20b) chodba:
odpočinkové
sedačky s jednacími
stolky
(20) malá místnost jako kopírovací centrum
(27) zasedací
místnost
(28) školící
počítačová
místnost
(29) kuchyňka
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 7
3. podlaží
(31) kancelář
ředitele
(30) chodba:
odpočinkové
sedačky s
jednacími stolky
(32) kancelář
sekretářky ředitele
(32a) kuchyňka
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 8
Nový výkres


Mapy a plány prostorového uspořádání/Prostorový
plán
Průvodce spuštěním prostorového plánování




žádný výchozí obrázek
přidání čísel místnosti: ručně
Dokončit
V nabídce



karta Plán
Samostatné okno obsahující dva průzkumníky: prostoru a
kategorie (Plán, Spravovat, Okno průzkumníka)
Zobrazily se vzorníky Pracovní kóje, Kancelářské
vybavení, Kancelářský nábytek, Zdroje
2OP482 Manažerská informatika 2
Připravíme
schéma
1. podlaží
Visio
Snímek 9
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 10
Vzhled stránky

Nastavení stránky:
Z místní nabídky záložky stránky zadáme příkaz
Vzhled stránky.
 V kartě Vlastnosti stránky upravíme pole Název
na hodnotu Podlaží-1 a pole Měrné jednotky na
hodnotu cm.
 V kartě Nastavení tisku nastavíme orientaci
stránky Na výšku.
 V kartě Velikost stránky nastavíme Aplikace Visio
rozbalí stránku podle potřeby.
 V kartě Měřítko výkresu nastavíme měřítko
1:110. (1 cm ve výkresu zastupuje 110 cm
reality.)

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 11
Prostorový plán 1. podlaží
 Encián – Budova a místnosti (Enc-Budova.vss)
 Encián – Kancelářský nábytek (Enc-Kancelar.vss)
 Encián – Kuchyňské vybavení (Enc-Kuchyn.vss)
 Encián – Sanitární a speciální vybavení (Enc-Sanita.vss)
 Encián – Přístroje (Enc-Pristroje.vss)
 Encián – Dislokace (Enc-Dislokace.vss)
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 12
Encián – Budova a místnosti
Zdrojový vzorník
Zdrojový obrazec
Nové jméno
Zdroje
Prostor
Zdi, kostra domu a …
Místnost
Zdi, kostra domu a …
Dveře
Zdi, kostra domu a …
Otočné
Zdi, kostra domu a …
Okno
Okno
Otočíme o 90o.
Šířka okna: 2 m.
Domovní instalace
Radiátor
Radiátor
Otočíme o 90o.
Barva výplně: 50 % odstín černé.
Vnitřní části budov
Nůžkovité schodiště
Schodišt
ě
Zrušíme seskupení.
Odstraníme slovo Nahoru.
Ostatní seskupit.
Otočíme o 90o.
Zdi, kostra domu a …
Zeď
Zeď
Tloušťka zdi: 150 mm.
Kancelář běžná
Dveře otočné
Schodiště
Vrstva
Úpravy
Prostor
1. Název  Místnost
2. Využití prostoru  Popis
3. Telefonní číslo  Původní_telefon
Skrýt vzorce
4. Vypočítaná oblast
Místnost
Rozměry a další místnosti
Dveře
Otočíme o 270o.
Překlopíme svisle.
Dveře
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 13
Místnosti
Název
Šířka
Délka
Kancelář běžná
5,6
3,65
Ředitelna
7,3
5,6
Sekretariát
3,65
5,6
Sklad
5,6
2,5
Kopírovací centrum
2
2
Zasedací místnost
7,45
12,3
Školící a počítačová místnost
7,45
10,1
Kuchyňka běžná
7,45
2,6
Kuchyňka ředitelská
1,8
7,45
WC muži
3,85
2,5
WC ženy
2,855
2,5
WC invalidé
1,6
2
Umývárna muži
2
2
Umývárna ženy
1,8
2
Úklid
0,975
2
Sprcha
1,6
2
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 14
Encián – Kancelářský nábytek 1
Zdrojový vzorník
Zdrojový obrazec
Nové jméno
Vrstva
Úpravy
Skříně
Spodní skříňka 1
Skříň šatní
Skříň
Zrušit zámek šířky a výšky.
Šířka: 0,6 m. Úhel: 180.
Nejvyšší výška: 2,45 m.
Čára obrazce: čárkovaná.
Vytvořit ikonu obrazce autom.
ze stejného vzorníku
Skříň šatní
Skříň policová
Skříň
Čára: plná (vzorek 1).
ze stejného vzorníku
Skříň šatní
Skříň střední
Skříň
Čára: tečkovaná (vzorek 3).
Nejvyšší výška: 0,8 m.
ze stejného vzorníku
Skříň střední
Skříň malá
Skříň
Čára: čerchovaná (vzorek 4).
Šířka: 0,4 m. Úhel: 90.
Kancelářský nábytek
Rohová plocha
Stůl psací
Stůl
Výška: 2 m. Šířka: 1,2 m.
Úhel: 180. Překlopit vodorovně.
Zkosená hrana: 280 mm.
ze stejného vzorníku
Stůl psací
Stůl ředitelský
Stůl
Hloubka: 2,8 m. Úhel: 90.
Překlopit vodorovně
ze stejného vzorníku
Skříň malá
Kontejner
Stůl
Čára: čerchovaná (vzorek 5).
Úhel: 90.
Kancelářský nábytek
Kulatý stůl
Stůl jednací vysoký
Stůl
Průměr: 0,9 m.
Výška: 0,7 m.
ze stejného vzorníku
Stůl jednací vysoký
Stůl jednací nízký
Stůl
Průměr: 0,8 m.
Výška: 0,6 m.
Kancelářský nábytek
Oválný stůl
Stůl konferenční
Stůl
Kancelářský nábytek
Stůl
Stůl na kolečkách
Stůl
Šířka: 0,6 m.
Výška: 0,8 m.
ze stejného vzorníku
Stůl na kolečkách
Stůl počítačový
Stůl
Šířka: 1,4 m.
Výška: 0,6 m.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 15
Encián – Kancelářský nábytek 2
Zdrojový vzorník
Zdrojový obrazec
Nové jméno
Vrstva
Úpravy
ze stejného vzorníku
Stůl na kolečkách
Stůl rozšiřující
Stůl
Šířka: 1,0 m.
Výška: 1,8 m.
ze stejného vzorníku
Stůl na kolečkách
Stůl učitelský
Stůl
Šířka: 0,6 m.
Výška: 1,2 m.
ze stejného vzorníku
Stůl na kolečkách
Stůl střední
Stůl
Šířka: 0,6 m.
Výška: 0,7 m.
ze stejného vzorníku
Stůl na kolečkách
Stůl krajní
Stůl
Šířka: 6 m.
Výška: 1,4 m.
Kancelářský nábytek
Pracovní židle
Židle kancelářská
Židle
ze stejného vzorníku
Židle kancelářská
Židle jednací
Židle
ze stejného vzorníku
Židle kancelářská
Židle s psací deskou
Židle
Kancelářský nábytek
Židle
Židle studentská
Židle
Kancelářský nábytek
Dvojmístná pohovka
Křeslo dvoučlenné
Křeslo
Kancelářský nábytek
Pohovka
Křeslo tříčlenné
Křeslo
Kancelářské příslušenství
Kulatý odpadkový koš
Odpadkový koš
Koš
Odstraníme
neskryté
vlastnosti
s výjimkou
Šířky a
Hloubky.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 16
Encián – Kuchyňské vybavení
Zdrojový vzorník
Zdrojový obrazec
Nové jméno
Vrstva
Spotřebiče
Chladič vody
Kuchyň
Spotřebiče
Kávovar
Kuchyň
Spotřebiče
Vestavná lednice
Chladnička
Kuchyň
Plán koupelny a kuchyně
Dřez 2
Dřez
Kuchyň
Spotřebiče
Vařič 3
Vařič
Kuchyň
Spotřebiče
Myčka
Kuchyň
Spotřebiče
Mirkrovlnka
Kuchyň
Encián – Kancelářský
nábytek
Stůl konferenční
Stůl jídelní
Kuchyň
Encián – Kancelářský
nábytek
Židle studentská
Židle jídelní
Kuchyň
Úpravy
Odstraníme
neskryté
vlastnosti.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 17
Encián – Sanitární a speciální
vybavení
Zdrojový vzorník
Zdrojový obrazec
Nové jméno
Vnitřní části budov
Více pisoárů
Sanita
Plán kuchyně a koupelny
Toaleta
Sanita
Vnitřní části budov
Více kabin
Sanita
Vnitřní části budov
Madlo
Sanita
Plán kuchyně a koupelny
Zápustné umyvadlo
Vnitřní části budov
Více umyvadel
Sanita
Plán kuchyně a koupelny
Bidet
Sanita
Plán kuchyně a koupelny
Rohový sprchový kout
Sprcha
Sanita
Vnitřní části budov
Umývací pult 1
Přebalovací pult
Sanita
Spotřebiče
Prodejní automat
Výsadba
Hrnková rostlina
Umyvadlo
Vrstva
Sanita
Speciál
Květina
Úpravy
Speciál
Šířka: 0,5 m
Výška: 0,6 m
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 18
Encián – Přístroje
Zdrojový vzorník
Zdrojový obrazec
Nové jméno
Vrstva
Klávesnice
PC
Monitor osobního
počítače
LCD
Výpočetní
technika
Tiskárna
Skener
Přenosný počítač
Notebook
Promítací přístroj
Dataprojektor
Audiovizuální
technika
Tiskárna
Psací stroj
Monitor osobního
počítače
Displej vyvolávací
Vyvolávací
systém
Zpětný projektor
Kancelářské vybavení
Promítací plátno
Telefon
Komunikační
technika
Kopírka
Multifunkční zařízení
Stolní kopírka
Kopírka malá
Skartovač dokumentů
Skartovač
Reprografická
technika
Úpravy
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 19
Encián – Dislokace
Zdrojový vzorník
Zdrojový obrazec
Zdroje
Osoba
Nové jméno
Vrstva
Úpravy
Osoba
viz níže
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 20
Místnosti a jejich obrazce
Místnost je seskupením 4 zdí – šířka 15 cm
 Rozměr Kancelář – běžná: 560 x 250 cm
zabere ve výkresu plochu 590 x 280 cm
 Upravíme pravítko a mřížku

Zobrazení, Zobrazit, spouštěč dialog. okna – pro
pravítko a mřížku vodorovný počátek 125 cm,
svislý počátek 3165 cm
 Pro vodorovnou i svislou mřížku: Hustota mřížky:
Pevné, Minimální mezery: 5 cm
 Zobrazení, Vizuální pomůcky, spouštěč dialog.
okna, možnost přichycení jen v poli Mřížka

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 21
Místnosti a jejich obrazce

vodorovná vodítka:


-15, -280, -660, -1040, -1420, -1800, -2180, 2285, -2345 cm
svislá vodítka:

15, 590, 805, 920, 990, 1095, 1290 cm
lupa: 146 %
 připravíme zdi v 1. podlaží
 dolní kancelář a kuchyňku spojíme zdí
 otočné dveře na pozici 1050 cm, 25525 cm

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 22
Místnosti

tažením umístíme do místností obrazec
Prostor
Automatická velikost
 do vlastnosti prostoru
Místnost vložíme číslo
místnosti … zobrazí se
v prostoru
Názvy obrazců z předloh
Místnost a Prostor upřesníme
v kartě Vývojář ve skupině Návrh obrazce klepnutím
do tlačítka Název obrazce dle čísel místností, např.
Prostor 11 nebo Kancelář běžná 11


2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Místnosti
Vybereme prostor
 V okně Dat obrazce je
zatím vyplněná jediná
vlastnost Vypočítaná
oblast.
 Pro všechny prostory
vyplníme vlastnost
Místnost číslem
místnosti.

Snímek 23
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 24
Propojení dat s obrazci místností

Data, Externí data, Propojit data s obrazci





Databáze aplikace Microsoft Access
výběr databáze Encian.mdb, tabulka Místnosti
všechny sloupce, všechny řádky
Dokončit
Data, Externí data, Automaticky propojit




Všechny obrazce na této stránce
sloupec dat Místnost – pole obrazce Místnost
nový datový symbol  žádný datový symbol
vlastnost Popis (kancelář) se zobrazuje v prostorech
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Zobrazení prostorů

Plán, Spravovat, Možnosti zobrazení

na kartě Prostory Přesnost 0,0
Popis
Původní
telefon
(Telefonní
číslo)
Snímek 25
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 26
Barvy a čísla místností

Data, Zobrazit data, Datové symboly

Vytvořit nový datový symbol

Nová položka: Oddělení: Barva podle hodnoty











ANA: červená
DIS: oranžová
ENC: nachová
KON: světle zelená
PRG: zelená
RED: světle modrá
REK: modrá
přejmenování datového symbolu: Oddělení
Domů, Úpravy, Vybrat, Vybrat podle typu: vrstvu Prostor
Data, Zobrazit data, Datové symboly – aplikujeme symbol Oddělení
Upravit datový symbol

Nová položka Text





Datové pole: Místnost
Zobrazeno jako: Text
Styl: Kruhový popisek
Délka hodnoty: 3
v dialogovém okně Upravit datový symbol


Vodorovně: Na střed
zaškrtnutí pole Skrýt text obrazce při použití datového symbolu
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 27
Vybavení místnosti: kancelář 11

okna







přetažení ze vzorníku Enicán –
Budova a místnosti
zhruba na střed
Domů, Uspořádat, Umístění,
Zarovnat doprostřed
šířka v zasedací místnosti 17 je
11,2 m
šířka ve školící a počítačové
místnosti 18 je 9,2 m
dveře (obdobně jako okna)
radiátory

názvy obrazců (Okno 11, Dveře
11, Radiátor 11)

Domů, Úpravy, Vrstvy,
Vlastnosti vrstvy: zamkneme
vrstvy Místnost a Prostor
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 28
Vybavení místnosti

Vybavení:



Nalevo od vstupních dveří bude šatní skříň, vedle ní policová skříň,
naproti dvě policové skříně (otočené o 90 stupňů).
Každé ze dvou pracovních míst bude vybaveno psacím stolem, s ním
sousedí kruhový jednací stůl (vysoký) a u okna kontejner. U psacího
stolu je kancelářská židle, u jednacího stolu dvě jednací židle. V levé
části mezi skříní a jednacím stolem je odpadkový koš.
Poznámky:





levý stůl je kopií pravého – Domů, Uspořádat, Umístění, Otočit
obrazce – Překlopit svisle
kontejnery připevněny ke stolům
sousedící skříně připevněny
židle pod stůl – Domů, Uspořádat, Přenést dál
doplníme vhodné názvy: např. Stůl psací 11.1
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 29
Vybavení místnosti

Vybavení technikou:


2 pracovní místa vybavena LCD displejem, počítačem a telefonem,
sdílejí síťovou tiskárnu postavenou na pravém kontejneru
Poznámky:


Tiskárna je postavena na pravém kontejneru.
Doplníme technice vhodné názvy, např. PC 11.1, Tiskárna 11.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 30
Propojení dat nábytku a techniky

Data, Externí data, Propojit data s obrazci







Databáze aplikace Microsoft Access
výběr databáze Encian.accdb, dotaz Visio – Majetek
všechny sloupce, všechny řádky
jednoznačný identifikátor Inventární číslo
Dokončit
data seřadíme dle inventárního čísla
ruční propojení



První dvě pozice značí číslo místnosti.
Třetí číslice značí část místnosti (levá, pravá, popř. a, b, c
atd.).
Poslední dvě pozice jsou pořadím v místnosti, přičemž
technika je číslována od 51.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 31
Propojení dat nábytku a techniky


zobrazil se datový symbol – potlačíme ho
datový symbol Majetek

Vybarvit podle hodnoty Pořizovací cena
0 – 10 000 Kč: světle zelená
 10 000 – 20 000 Kč: oranžová
 20 000 – 30 000 Kč: fialová
 30 000 – 900 000 Kč: červená


vybereme všechna propojená data a symbol aplikujeme
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 32
Osoby

Táhneme obrazec Osoba ze vzorníku Encián
– Dislokace do místnosti 11

V okně vyplníme pro nový obrazec: Data obrazce
 E_mail:
Benesova.Eva
 Celé_jméno: Eva Benešová
 Oddělení_v: distribuce
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 33
Osoby

V obrazci zobrazíme jméno a oddělení

Plán, Obrazce, Popis obrazců
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 34
Propojení dat s obrazci osob

Data, Externí data, Propojit data s obrazci








Databáze aplikace Microsoft Access
výběr databáze Encian.accdb, dotaz Visio – Personal
všechny sloupce, všechny řádky
jednoznačný identifikátor E_mail
Dokončit
Tažením z okna Externí data na obrazec propojíme
větu Evy Benešové
Neaplikujeme datový symbol
Předloha Osoba: obsahuje Celé_jméno a
Oddělení_v. Ostatní vlastnosti v okně Data obrazce
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 35
Datový symbol Osoby

Nový datový symbol Osoby


Vybarvíme obrazce dle Oddělení
Upravíme barvy oddělení
ANA červená
 DIS oranžová
 KON světle zelená
 PRG zelená
 RED světle modrá
 REK modrá




Datový symbol přejmenujeme na Osoby
Aplikujeme na Evu Benešovou
Upravíme:

doplníme zelené kolečko se zaškrtnutím vpravo
doprostřed pro zaměstnance s oprávněním fakturovat
(Oprávnění je rovno 1)
2OP482 Manažerská informatika 2
2. a 3. podlaží
2. podlaží analogicky
 3. podlaží:

Visio
Snímek 36
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 37
Práce s komplexním výkresem

Můžeme využít zařazení obrazců do vrstev




Datové symboly nabízejí vizualizaci dat.


Změny v datovém zdroji můžeme aktualizací promítnout do dat
obrazců.
Z prostorového plánu můžeme připravit četné rekapitulující
sestavy.


Je možné je snadno modifikovat a změnit tak vizualizaci v celém
výkresu.
Data obrazců jsou napojena na externí data.


Zejména vlastnosti Viditelné, Tisk, Zámek.
Je-li obrazec zařazen do více vrstev, je zobrazen, pokud je viditelná
alespoň jedna jeho vrstva.
Zámek platí i pro aktualizaci dat obrazců při aktualizaci z databáze.
např. seznam dveří, seznam oken či vlastní sestavy.
Hypertextové odkazy z dat hypertextového typu se automaticky
vložily k obrazcům.

Můžeme tak z místní nabídky libovolné osoby přejít na její webovou
stránku převzatou z databáze Encian.accdb.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 38
Karta Plán: funkce tlačítek

Popis obrazců:


Přiřadit kategorii:


Aktualizuje externí data dle datového zdroje.
Okno Průzkumníka:


Z externího zdroje (např. z Excelu) můžeme načíst data zastoupená
jednotlivými záznamy (řádky). Z dat můžeme vytvořit automaticky
samostatné obrazce či umístit nové obrazce na existující obrazce.
Aktualizovat:


Lze aplikovat na obrazce z předlohy Prostor.
Importovat data:


Visio nabízí přiřazení obrazců několika připraveným kategoriím. Kategorie se
některým obrazcům přiřazují přímo. Kategorii můžeme přidat tlačítkem
Přiřadit kategorii.
Převést na zdi:


Výběr dat, která budou zobrazena v textovém rámečku.
Zobrazení speciálního průzkumníka, který zobrazuje seznam obrazců dle
prostorů či kategorií.
Možnosti zobrazení:

Můžeme upřesňovat způsob zobrazení dveří, zdí, oken a především prostorů.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
12
PŘIZPŮSOBENÍ VISIA
Snímek 39
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 40
Objekty přizpůsobení

Office 2013 umožňuje modifikovat:
panel nástrojů Rychlý přístup – doplníme
nejčastěji používaná tlačítka
 pás karet – doplníme vlastní kartu Užitečné, do
níž doplníme především tlačítka zastupující
příkazy nezařazené do pásu karet

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 41
Přizpůsobení panelu nástrojů
Rychlý přístup
přidáme tlačítko Ukazatel (z místní nabídky
tlačítka na kartě Domů, Nástroje)
 Obdobně přidáme tlačítka z karty Domů ze
skupiny Nástroje tlačítko:

Spojnice,
 Text,
 Spojovací bod,
 Blok textu.

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 42
Přizpůsobení panelu nástrojů
Rychlý přístup

Další tlačítka: Soubor, Možnosti, Panel
nástrojů Rychlý přístup – Všechny příkazy


Rovné čáry
Oddělovače

za tlačítko Opakovat, před Spojovací bod a
Rovné čáry – Oddělovač – Přidat
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Přizpůsobení pásu karet
Snímek 43
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 44
Přizpůsobení pásu karet
z místní nabídky pásu karet
 Možnosti aplikace Visio, Přizpůsobit pás karet

Nová karta: Užitečné
 Nová skupina: Soubor, Podokna úloh, Styly,
Obrazce, Datová řešení

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 45
Tlačítka pásu karet

Soubor


Podokna úloh


Styl, Styl…, Definovat styly
Obrazce


Velikost a umístění, Data obrazce, Posun a lupa
Styly


Možnosti, Náhled, Zamknout dokument
Obrazce prostoru, Zaměnit konce, Najít podobné obrazce,
Vícenásobný výběr, dále do skupiny přesuneme tlačítka
Zarovnat a Umístit do středu výkresu ze skupiny Různé
Datová řešení

přesuneme na konec a doplníme tlačítko Znovu rozložit
obrazce
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 46
Styly


umožňují aplikovat na obrazce stejné formátování
styl se skládá ze tří složek

Text
V
dialogovém okně Text můžeme definovat především
písmo a jeho velikost.

Čára
V
dialogovém okně Čára můžeme definovat především
tloušťku a barvu čáry, typ a velikost šipky na začátku a na
konci.

Výplň
V
dialogovém okně Výplň můžeme definovat především
barvu, vzorek a průhlednost výplně a stínu.

Mohli bychom vytvořit styl do našeho diagramu: 1
Pozitivní vývoj, 2 Neutrální vývoj, 3 Negativní vývoj
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 47
Pás karet
nastavení pásu karet je platné pro všechny
projekty ve stejné instalaci Visia
 nastavení je možné vyexportovat a
naimportovat do jiné instalace tlačítkem

Import a Export

similar documents