pptx - Roheline Maakond SA

Report
Autorid: Sander Saalits
Cerly Kruusma
Taavi Oliinik
Juhendajad: Krista Tomson
Kaia Lehtsaar
 Teema valiti, kuna see tundus huvitav ja anti võimalus teha põnevaid mõõtmisi
 Sooviti uurida radioaktiivsuse taset Tamsalu Gümnaasiumis
 Uurimisel kasutati õpetaja ja juhendaja abi ning lisainfot otsiti internetist
Uurimisküsimus: Kas Tamsalu Gümnaasiumis radioaktiivsuse tase vastab
nõuetele?
Hüpotees: Tamsalu Gümnaasiumis on radioaktiivsuse tase normi piires
 Looduslik radioaktiivsus on keemiliste
elementide aatomituumade iseeneslik
lõhustumine, mille käigus vabaneb
radioaktiivne kiirgus ja tuumad võivad
muutuda teiste elementide tuumadeks.
Sõna "looduslik" tähendab seda, et
kiirgav element on looduses olemas.
Kiirata võivad ka inimese poolt
tehislikult toodetud elemendid
 α- kiirgus ja β-kiirgus- neid
kiirgusi on küllalt kerge
summutada väliste barjääridega
 γ-kiirgus on väga hea
läbistusvõimega ja ulatub kaugele
http://fyysika.matefus.eu/ettevalmistus.htm
 Inimese jaoks ohutu kiirguse normid:
 Alfa- ja beeta kiirguse norm taustkiirgus on 5-25 CPM (lugemit minutis)
 Gammakiirguse norm on 0,011....0,022 mrem/h
 Uurimisel kasutati radomeetrit
 Mõõtmisi teostati kolmel päeval
 Põhikoolimajas teostati mõõtmised
tööõpetuse, bioloogia, matemaatika
ja eesti keele klassis, algkoolimajas
esimese, teise ja kolmanda korruse
koridoris;
lisaks veel aula, poiste wc, söökla,
poiste
riietusruum, võimla, garderoob,
maneež
 Saadud andmed kanti tabelisse
http://www.vernier.com/products/sensors/radiation-monitors/drm-btd/
- ja βkiirgus
(CPM)
- kiirgus
(mrem/h)
Inimesele ohutud normid:
α- ja β-kiirgus 5-25 CPM
γ-kiirgus 0,011-0.022 mrem/h
Põhikoolimaja
1. Korrus:
Tööõpetuse klass
12,2
0,013
Bioloogia klass
21,2
0,02
13
0,014
10,2
0,012
2. Korrus:
Eesti keele klass
Matemaatika klass
Algkoolimaja
- ja βkiirgus
(CPM)
- kiirgus
(mrem/h)
1. Korrus
20,4
0,013
2. Korrus
13,4
0,018
3. Korrus
21,6
0,016
12
0,014
18
0,016
Aula
Poiste wc ruum
Söökla
Algkoolimaja
1. Korrus
2. Korrus
3. Korrus
20,4
13,4
21,6
9
0,013
0,018
0,016
0,012
Poiste riietusruum
12
0,014
Võimla
16
0,016
Garderoob
9,8
0,012
Maneeź 1
12
0,019
Maneeź 2
22
0,016
Inimesele ohutud normid:
α- ja β-kiirgus 5-25 CPM
γ-kiirgus 0,011-0.022 mrem/h
Maksimaalne α- ja β-kiirgustase oli maneežis (22 CPM)
Maksimaalne γ-kiirgustase oli bioloogia klassis (0,02 mrem/h)
Hüpotees leidis kinnitust:
Tamsalu Gümnaasiumi radioaktiivsuse tase on normi piires
 http://yldfyysika.weebly.com/looduslik-radioaktiivsus.html
 http://www.ut.ee/BM/kiirgusest/kl4.htm
 http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/kiirgus-3/radoon/
 http://www.bioneer.ee/eluviis/kliima/aid-10442/Radioaktiivne-kiirgus-ja-tervis
http://www.beyondnuclear.org/animals-whats-new/2010/11/7/radioactive-rabbit-found-on-handford-nuclear-site.html

similar documents