Plik PPT 5,4 MB

Report
Opracowali:
Michał Kraska
Łukasz Deka
Lokalizacja
Kościerski dworzec kolejowy
Z historią w przyszłość
Do Kościerzyny kolej dotarła z Pszczółek w 1885 r. Od tej pory
dzieje miasta na trwałe związane zostały z kolejnictwem. W
okresie międzywojennym Kościerzynę jako ważny węzeł kolejowy
włączono w magistralę węglową - największą inwestycją
transportową II RP, budowaną w latach 1928–1933. Oficjalne
połączenie kolejowe Kościerzyny z Gdynią i Bydgoszczą oraz
uruchomienie pociągów na całej długości linii Bydgoszcz - Gdynia
nastąpiło 9 listopada 1930 r. Ważnym elementem magistrali stała
się również kościerska Parowozownia zbudowana w 1929 r.
Jedyny tego typu obiekt w Polsce północnej.
Kościerski dworzec kolejowy
Z historią w przyszłość
Gmach kościerskiego dworca kolejowego zbudowano w latach 80.
XIX w. Usytuowano go równolegle do torowiska na planie
prostokąta z małym odstępstwem na północno-zachodniej ścianie
szczytowej, na której w połowie szerokości znajdował się metrowy,
prostopadły uskok. Na tej ścianie, przy uskoku stało przyległe do
niego pomieszczenie – tzw. bileterka. Od strony ulicy Dworcowej
budynek miał długość 22 m, a od strony torowiska 21 m oraz
szerokość 11 m. Pierwotnie posiadał wielospadowy (kopertowy)
dach. Budynek został przebudowany w latach 1908-1911 i w takiej
formie przetrwał do dzisiejszych czasów. Powiększono dworzec o
dobudowaną wzdłuż torów nową, dwukondygnacyjną cześć z
pomieszczeniami przeznaczonymi dla gastronomi oraz zmieniono
układ dachu na typ dwuspadowy. Około 1912 roku zbudowano
zadaszenie przy wyjściu na perony.
Historia dworca
Kościerski dworzec kolejowy zbudowany
w latach 80. XIX w.
Historia dworca
Kościerski dworzec kolejowy około 1906 r.
oraz po przebudowie dachu około 1908 r.
Historia dworca
Kościerski dworzec kolejowy po kolejnej przebudowie dachu
oraz rozbudowie o część gastronomiczną około 1911 r.
Historia dworca
Kościerski dworzec kolejowy w okresie międzywojennym oraz obecnie.
Elewacje
Elewacja południowo-zachodnia
Elewacja północno-wschodnia
Elewacja południowo-wschodnia
Elewacja północno-zachodnia
Rzut parteru
Przekrój
Budynek WC
Elewacja południowo-wschodnia
Elewacja północno-zachodnia
Elewacja południowo-zachodnia
Elewacja północno-wschodnia
Przekrój
Rzut
Koncepcja
To właśnie na historii i tradycji kolejarskiej związanej z tym
wyjątkowym miejsce zasadza się projekt rewitalizacji kościerskiego
dworca, widziany w szerokim kontekście prowadzonej obecnie
rewitalizacji kościerskiej parowozowni w ramach projektu
„Pomorskiej kolei skarbnica – rewitalizacja zabytkowych obiektów
zespołu Parowozowni w Kościerzynie”. Kościerski dworzec będzie
ważnym węzłem komunikacyjnym PKP oraz PKS miejscem z
którego nie tylko będą wyruszali podróżni do pracy, lecz również
turyści do Muzeum Kolejnictwa przechodząc ponad torami kładką.
Na dworcu, znajdzie się miejsce nie tylko dla oczekujących
podróżnych, lecz również dla gastronomii, mini galerii handlowej, sal
ekspozycyjnych, informacji turystycznej oraz schroniska (hostelu).
Wszystkie te funkcje połączone z odległym o zaledwie 300 m
Muzeum Kolejnictwa odwiedzanym co roku przez ponad 32 tys.
osób diametralnie odmienią kościerski dworzec.
Koncepcja
1. Połączenie dworca kładką nad torami z Muzeum Kolejnictwa w
Kościerzynie.
2. Poczekalnia dla podróżnych.
3. Mini galeria handlowa na parterze (sieciowy sklep spożywczy, itp.).
Będzie to miejsce gdzie można zrobić zakupy na początku lub końcu
podróży.
4. Informacja turystyczna (może być czynna tylko w sezonie).
5. Powierzchnie wystawiennicze (pokazanie historii dworca, ekspozycja
poświęcona postaci Hansa Klossa).
6. Stworzenia miejsc noclegowych – hostel, schronisko (na piętrze lub
poddaszu)
7. Pomieszczenia biurowe (na piętrze lub poddaszu).
Stanisław Kolicki (Hans Kloss) urodzony w Kościerzynie
Stanisław Kolicki (Hans Kloss) urodzony w Kościerzynie
Koncepcja I – Budynek biurowy
Rzut piwnicy
Rzut I piętra
Rzut parteru
Rzut poddasza
Koncepcja I – Budynek biurowy
Rzut piwnicy
Rzut I piętra
Rzut parteru
Rzut poddasza
Koncepcja II – Schronisko młodzieżowe
Rzut piwnicy
Rzut I piętra
Rzut parteru
Rzut poddasza
Koncepcja III – Obiekt sportowo-usługowy
Rzut piwnicy
Rzut I piętra
Rzut parteru
Rzut poddasza
3 Koncepcje budynku WC
Koncepcja I
Koncepcja II
Koncepcja III
Koncepcja I – Kolorystyka
Koncepcja II – Kolorystyka
Koncepcja III – Kolorystyka
Konstrukcja zadaszenia wraz
z odsłoniętym świetlikiem
Aksonometria
Dziękujemy za uwagę

similar documents