Prezentace, příprava mluveného projevu - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Jitka Smejkalová
Název materiálu: Prezentace, příprava mluveného projevu
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PUK.OA4.909
Datum vytvoření: 10. února 2013
Vzdělávací oblast: Písemná a ústní komunikace
Ročník: čtvrtý – obchodní akademie
Název školy:
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově
postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
Anotace
 Pro budoucí obchodníky jsou komunikační
a prezentační dovednosti velmi důležité. Tento učební
materiál obsahuje několik rad, jak zmíněnou dovednost
dobře zvládnout, jak si prezentaci připravit a jak vyzrát na
případnou trému.
Metodické pokyny
 Tento materiál je určen k výkladu, předpokládá znalost
základů neverbální komunikace.
 Určeno pro výuku v počítačové učebně vybavenou
dataprojektorem.
Zdroje
 ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika. 2., rozšířené vydání.
Praha: Grada Publishing, 2006, 132 s. ISBN 80-247-1704-2
 BRUNO, T., ADAMCZYK, G. Řeč těla. 1. vydání. Praha:
Grada Publishing, 2007, 156 s. ISBN 978-80-247-2008-1
Prezentace,
příprava mluveného
projevu
Důkladná příprava projevu
 Dobře si promysleme, co chceme sdělit, jaký je náš cíl.
 Zaměřme se na svého posluchače - co už ví, co by ho mohlo
zajímat, na co se může ptát, čím ho přesvědčíme …
 Načrtněme si logickou osnovu, projev si napišme.
 Promysleme si a používejme názorné pomůcky.
 Hovořme fundovaně, přesvědčivě. Mějme široký rozhled.
 Vhodně oslovujme, užívejme 1. osoby množného čísla,
udržujme pozornost posluchačů otázkami.
 Naplno využijme první minuty svého projevu, pozornost
posluchačů je nejvyšší.
Důkladná příprava projevu
 Nechme se představit nejlépe druhou osobou, jí svěřme i
organizační pokyny.
 Buďme upřímní a otevření, trpěliví v naslouchání partnerovi.
 Podělme se o vlastní zážitky.
 Projev zakončeme sugestivně (výzvou, rčením …).
 Trénujme poctivě nahlas. Úvod a závěr se naučme zpaměti.
Kdo chce úspěšně komunikovat s lidmi, musí je
mít rád.
Volba výrazových prostředků




Image, osobní styl,
verbální a neverbální komunikaci (držení těla, gesta),
základní principy společenského vystupování,
kvalitu hlasu.
 Vystoupení začíná v okamžiku, kdy nás kdokoli z publika
spatří. Pozor na jednání v zákulisí, i na něm závisí naše
přesvědčivost.
Co je třeba si pohlídat
 Čistotu a upravenost.
 Vhodnou úroveň oblečení, o něco vyšší než mají naši
posluchači.
 Duševní svěžest a vitalitu - vhodně volenou stravou (ořechy,
ryby, rýže a mléko podporují paměť, mrkev schopnost
koncentrace, pomerančová šťáva dobrou náladu apod.)
 Rovnováhu mezi neverbálním sdělením a verbální složkou
projevu.
Co je třeba si pohlídat
 Předem se seznámíme s prostorem a jeho akustickými
podmínkami.
 V místnosti si vybereme nejvhodnější místo.
 Lidský úsměv je klíčem k srdci, kdykoli je to vhodné,
usmějme se.
 Stůjme vzpřímeně a aktivně.
 Respektujme pro své posluchače nejpřijatelnější vzdálenost.
 Užívejme otevřených gest.
 Pohybujme se pouze cíleně.
 Udržujme průběžný zrakový kontakt.
Boj s trémou - mentální cvičení
 Pocit z konkrétní situace je dán osobním postojem k této
situaci, to je potřeba si uvědomit.
 Nezneklidňuje nás projev samotný, ale negativní, často
iracionální myšlenky, které si připouštíme (co když budu mít
„okno“, na nic si nevzpomenu, selže mi hlas, …).
 Dodejme si odvahy racionálními myšlenkami
- posluchači si přejí, abych si vedl dobře
- udělal jsem maximum, abych toho věděl co nejvíc
- vím co chci říct a jak to chci říct.
 Před vystoupením si dopřejte klid, představujte si příjemné
prostředí, nemluvte s druhými o své trémě, opakujte si úvod
svého projevu.
Boj s trémou - tělesná cvičení
 Blesková relaxace - spolu s nádechem napneme všechny
svalové skupiny, v maximálním napětí několik sekund
vydržíme se zatajeným dechem, potom s prudkým
doznívajícím výdechem všechny svaly naráz povolíme.
 Dechové cvičení - pomalu vydechujeme a v duchu počítáme
do čtyř, dokud z plic nevypustíme všechen vzduch, počkáme
dvě vteřiny, pak se 4 vteřiny nadechujeme a opět na 2
vteřiny zadržíme dech. Postupně nádech i výdech
prodlužujeme, dodržujeme pauzu. Soustředíme se pouze na
dýchání, vše ostatní pustíme z hlavy.
 Postupně prodlužme výdech o jednu třetinu než nádech.
Hlasový trénink
 Kdo chce sportovat, musí trénovat! Totéž platí o hlasu.
 Hlas působí na emocionální složku vnímání!
„Pro tvůj hlas já pozastavím čas …“ (J. Ledecký)
 Rozevíráním a zavíráním hlasivkové štěrbiny se tvoří tón.
 Průchodem středními rezonančními dutinami (hrdelní, ústní,
nosní) tón získává potřebnou sílu, barvu, výšku (hlas).
 Výhodně vést výdechový proud rezonančními dutinami,
koordinovat činnost dechového a hlasového ústrojí.
 Příjemný je barevný a nižší hlas.
 Potřeba dobrého konzultanta a pravidelného tréninku.
Uvolnění mluvidel
 Artikulační orgány - jazyk, rty, zuby, dolní čelist, tvrdé a
měkké patro
 Promnutí tváří
 Bezhlasá cvičení (špulení rtů, cililink, „šklebení“)
 Rozmlouvací cvičení „DY DE DA DO DU DY“
 Říkadla:
Bába mává, máma mává.
Vznesl se do vzduchu.
Metu, metu, nevymetu, nesu, nesu, nevynesu.
Prohlížíme koleje, je-li tam dost oleje.
Kobyla kopyty klapala, klepity, klapity, klap.
Vyslovujme pečlivě, nikoli křečovitě!
Na závěr rady k elektronické prezentaci









Maximálně jeden slide na jednu minutu.
Na slidu pět až šest bodů.
Vhodný kontrast písma a pozadí, bezpatkové písmo.
Velikost písma minimálně 20 b., nadpisy 40 b.
Hesla najíždí zleva doprava.
Stůjme vlevo od plátna z pohledu posluchačů.
Nedotýkejme se plátna.
Nehleďme do plátna, když mluvíme.
Nevstupujme do světla dataprojektoru.
Opakování
 Co je dobré si připravit ke svému mluvenému projevu?
 Názorné pomůcky, vzorky apod.
 Čím zvýšíme pozornost posluchačů?
 Kladením otázek, uvedením příkladu ze života.
 Jaký font písma je vhodný na powerpointové prezentace?
 Bezpatkové písmo, např. Arial.
 Jaká dvě cvičení nám pomohou v boji s trémou?
 Mentální a tělesná cvičení.

similar documents