rolul structurilor asociative de tineret in educatia nonfrmala a tinerilor

Report
Profesor MONEA AURELIA
Colegiul National ,,Ion Minulescu” Slatina
Educatia formala
 educatia traditionala oferita de scoala
Educatia nonformala
 Activitatile educative organizate de alte
institutii: muzee, biblioteci , cluburile elevilor,
asociatiile de tineret etc.,
Educatia informala
 Influentele spontane sau neorganizate de
mediu, familie, grup de prieteni, mass media
etc.
Educatia nonformala- ofera un set de experiente
sociale necesare, utile pentru fiecare copil, tanar
sau adult,completand celelalte forme de educatie
prin:
 valorificarea timpului liber al elevilor, din punct
de vedere educational;
 portunitati pentru valorificarea experientelor de
viata ale elevilor;
 participare voluntara, individuala sau colectiva;
 modalitati flexibile de a raspunde intereselor
elevilor;
 dezvoltarea competentelor pentru viata si
pregatirea tinerilor pentru a deveni cetateni activi;
 un cadru de exersare si de cultivare a diferitelor
inclinatii, aptitudini si capacitati, de manifestare a
talentelor in arta, cultura, muzica, sport, pictura, IT
etc.
Programe sau acivitati de educatie nonformala
 Vizite de studiu in tara sau alte tari,mese
rotunde, ateliere teoretice si practice ( pictura,
muzica, teatru, IT), activitati culturale, jocuri
interculturale, discutii in grup ;
 Taberele pentru elevi , cluburile elevilor,
proiectele initiate de organizatii
nonguvernamentale sau alte institutii.
Scoala este o institutie in care tinerii:
-petrec o mare parte din viata lor
-respecta un program educativ oficial
-isi formeaza opiniile si conceptiile despre viata
Asociatiile de tineret din scoala trebuie sa sustina
si sa incurajeze:
-participarea tinerilor la viata scolara la
impartasirea experientelor lor;
-invatarea limbilor straine si schimburi le
interculturale cu tinerii din alte tari.
Participarea activa a tinerilor la actiunile de la
nivelul scolii si comunitatii locale prin
asociatiile de tineret, are obiectivul de a forma
tineri activi, inzestrati cu informatii si abilitati
care sa-i ajute sa faca fata dificultatilor si
presiunilor la care sunt supusi.
Actiunile de promovare a participarii tinerilor
-tin cont de diversitatea necesitatilor, situatiilor si
aspiratiilor lor.
Asociatiile de tineret din scoala impreuna cu
familia si scoala constituie unul din stalpii coeziunii
sociale.
Scopul Asociatiilor de tineret din scoala il reprezinta formarea
constiintei si a conduitei proactive, prosociale si proculturale.





Organizatiile de tineret sunt unice prin obiectivele
propuse:
reflecta punctul de vedere al tinerilor
raspund necesitatilor tinerilor
servesc interesele individuale si de grup ale tinerilor
ofera tinerilor un spatiu pentru luarea deciziilor si realizarea
actiunilor
Asociatiile de tineret din scoala:
-stimuleaza potentialul intuitiv si creativ al
tinerilor;
-favorizeaza elaborarea, derularea si evaluarea
proiectelor specifice particularitatilor lor de varsta si
problematicii individuale si de grup;
-creeeaza conditii pentru realizarea de parteneriate cu alte
asociatii de tineret, cu reprezentantii comunitatii locale si
regionale.
Activitatile desfasurate de tineri in cadrul
asociatiilor de tineret din scoala valorifica
potentialul creativ al tinerilor in domeniul:
 educatiei fizice si sportului
 culturii, creatiei si exprimarii artistice
 vietii sociale si a petrecerii timpului liber
 educatiei pentru sanatate
 educatiei pentru protectia mediului
inconjurator
 educatiei pentru democratie



Educatia ecologica
sensibilizeaza tinerii fata de ecosistemul in care isi
desfasoara activitatea
optimizeaza relatia dintre om si natura
Factorii care genereaza necesitatea unei educatii
ecologice sunt:
 consecintele dezastruase ale dezechilibrului dintre mediu si
dezvoltarea societatii
 industrializarea nerationala ce are ca efect poluarea si
distrugerii naturii
 Aparitia unor boli datorita degradarii conditiilor naturale de
viata
Sensibilizarea tinerilor merge pe
-respectul fata de mediul natural
-folosirea rationala a resurselor
-responsabilizarea fata de gestiunea deseurilor
- estetizarea mediului natural si artificial
Educatia pentru participare si democratie
Societatea deschisa si democratica are nevoie de
un om activ capabil sa se implice in organizarea,
conducerea si evaluarea activitatilor proprii si de
grup.
Conditii pentru buna functionare a unei societati:
-participarea
-implicarea
Tanarul trebuie format pentru:
-a-si exprima pozitia
-a se implica in luarea deciziilor
-trezirea constiintei civice
Educatia nutritionala
-informeaza si formeaza tinerii pentru pastrarea
sanatatii alimentare prin:
 selectarea si dozarea rationala a hranei;
 pregatirea adecvata a alimentelor;
 identificarea alimentelor autentice, naturale;
 folosirea unui regim alimentar echilibrat si
adecvat adaptat nevoilor personale;
-are ca obiectiv cultivarea unei practici alimentare
sanatoase pentru tinerii de nivel scolar.

Educatia sexuala
-cuprinde totalitatea masurilor menite sa
contribuie la formarea unei personalitati
armonioase si echilibrate sub aspect sexual,
afectiv si moral;
- este desavarsita de medici si profesorii care
abordeaza problemele sexuale stiintific si obiectiv;
- formeaza la tineri o conduita echilibrata si
constienta;
- se realizeaza prin discutii deschise si exercita un
control discret asupra lecturilor, filmelor vizionate,
asupra anturajelor ce determina comportamente
sexuale nedorite.
-are ca sarcina esentiala prevenirea bolilor cu transmitere
sexuala
Educatia pentru pastrarea valorilor artistice
-dezvolta sensibilitatea si capacitatea de sesizare
a valorilor umane autentice, invata tinerii sa
pretuiasca binele si sa se bucure de victoria celor
cinstiti si devotati societatii prin pictura,
sculptura, grafica, arhitectura, poezie,
literatura,muzica, dans, teatru, film si alte forme
ale creatiei artistice;
- ofera tinerilor ,, modele” care sa le influenteze
existenta;
- ajuta tinerii sa inteleaga mai bine gandurile si
actiunile semenilor si motivele comportarii acestora;
- dezvolta gustul pentru frumos, estetic, le dezvolta
preocuparile de munca sustinuta;
-determina aprecierea frumosului din natura, din mediul
artistic si cel social.
Educatia pentru activitatile sportive si
petrecerea timpului liber
- Activitatile sportive si exercitiile fizice efectuate
sistematic de tineri, educa perseverenta,
tenacitatea, simtul ordinii, dorinta de afirmare etc.;
- Competitiile sportive dezvolta spiritul de
echitate, respectul fata de partener si adversar,
sentimentul de prietenie si spiritul de
cooperare;
- Rezutatele obtinute dezvolta ambitia, dorinta de
autodepasire si independenta;
-Activitatea fizica realizeaza revigorarea psihica,
restabileste tonalitatea afectiva pozitiva si creste confortul
interior necesar unei vieti psihice echilibrate;
-T impul liber este acoperit prin activitati recreative, productive care
sa aduca bucurie, implinire accentuand gustul de a trai si experimenta
activitati noi( sportive, culturale, artistice, excursii etc.)

similar documents