1.1.Rolul clusterelor in economia regiunii Sud

Report
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Craiova, 29 septembrie 2014
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

In concordanta cu tendintele actuale in materie de dezvoltare economica, precum si
datorita identificarii unor sectoare economice cu un potential ridicat de dezvoltare in
cadrul regiunii S-V Oltenia, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a
initiat, in perioada 2012 – 2013 infiintarea a doi poli de competitivitate si a doua clustere,
dupa cum urmeaza:
◦ Polul de competitivitate “Automotive Sud-Vest Oltenia”;
◦ Polul de competitivitate “Turism Oltenia - Inovare si Traditii in Turism - TurOlt InoTT”;
◦ Clusterul “Contruct Cluster Oltenia”;
◦ Clusterul “Agropro Oltenia Cluster”;

Derularea acestei initiative, ce vizeaza sustinerea dezvoltarii economiei regionale, are un
caracter permanent, in prezent realizandu-se demersuri pentru infiintarea unui cluster in
domeniul turismului de sanatate.
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”




o
Sector de activitate: domeniul industriei constructiilor si sectoarele adiacente:
proiectare, inovare-cercetare, formare si perfectionare profesionala, productia si logistica
materialelor de constructii;
Data infiintarii: 17.06.2013;
Membri: 21 (o organizatie catalizator, o institutie de invatamant, o asociatie, 18
intreprinderi);
Obiective strategice:
Atragerea investitiilor straine in regiune, prin realizarea de misiuni economice in vederea
identificarii de parteneri economici si atragerea de misiuni economice in vederea stabilirii
de parteneriate de afaceri si realizarii de investitii cu capital strain;
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

o
o
o
o
Obiective strategice:
Dezvoltarea colaborarii si cresterea relatiilor comerciale intre membrii in vederea
dezvoltarii economice si sociale a regiunii;
Facilitarea intrarii agentilor economici din regiune pe noi piete prin actiuni complexe de
internationalizare si participarea la evenimente de afaceri, in principal in tarile membre
ale Uniunii Europene si nu numai;
Atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea activitatilor de productie dar si a
serviciilor;
Calificarea, perfectionarea si specializarea fortei de munca in sectorul constructiilor si in
domeniile adiacente, in special in productia materialelor de constructii;
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Sector de activitate: sectorul automotive si sectoarele conexe

Data infiintarii: 01.08.2012


Membri: 36 (3 organizatii catalizator, 2 autoritati publice, 2 institutii de invatamant, 3 centre de
cercetare, 26 de intreprinderi)
Obiective:
- Cresterea competitivitatii in regiunea Sud-Vest Oltenia, prin dezvoltarea unui pol de
competitivitate in domeniul automotivelor cu un spectru larg de activitati in domeniul formarii
profesionale, al competentelor inalt calificate necesare Companiei Ford si furnizorilor sai;
- Realizarea de noi investitii, transfer tehnologic si intensificarea colaborarii intre Universitatea
din Craiova si firmele active in domeniul automotivelor pentru dezvoltarea de proiecte comune
de cercetare aplicata in special in domeniul electromobilitatii in scopul utilizarii experientei de
C&D&I regionale din sector.
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”



În aprilie 2013, ADR S-V Oltenia, în calitate de Entitate de Management a Polului de
Competitivitate Automotive Sud-Vest Oltenia a depus documentatia aferenta unui pachet
integrat de proiecte în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii
Economice”, Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes
naţional şi internaţional”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 – Dezvoltarea durabilă a
antreprenoriatului, Axa Prioritară 1 - „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”.
In urma procesului de evaluare, cele sapte proiecte aferente pachetului integrat au fost
aprobate spre finantare, contractarea acestora realizandu-se in data de 31.03.2014.
Proiectele aferente pachetului integrat se deruleaza pe o perioada de 21 de luni si au o
valoare totala de aprox. 8,5 mil. EURO, valoarea ajutorului financiar nerambursabil fiind de
aprox. 5,2 mil. EURO.
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Sector de activitate: sectorul turistic si sectoarele conexe;

Data infiintarii: 30.08.2012;


Membri: 66 ( o organizatie catalizator, 13 asociatii,, 2 camere de comert, 3 muzee, 2 institutii
de invatamant, 7 autoritati publice, 38 de intreprinderi);
Obiective principale:
- Creşterea competitivităţii sectorului turistic din regiunea Sud-Vest Oltenia;
- Construirea unui brand regional unitar şi inovarea produsului turistic, astfel încât până în anul
2020 Oltenia să-şi îmbunătăţească poziţia ca destinaţie turistică românească pe plan naţional şi
international;
- Cresterea fluxului turistic anual cu 15% (circa 50.000 turişti pe an).
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Obiective specifice:
o Dezvoltarea, modernizarea şi întreţinerea infrastructurii relevante pentru facilitarea,
dezvoltarea şi promovarea turismului şi a firmelor implicate;
o Definirea identităţii şi a brandului turistic regional şi promovarea Polului;
o Dezvoltarea unor instrumente inovatoare de marketing şi creaţie a produselor turistice;
o Valorificarea resurselor naturale şi dezvoltarea turismului sustenabil;
o Dezvoltarea instruirii şi formării pe teme relevante pentru sectorul turistic, din perspectiva
stabilizării şi extinderii pieţei forţei de muncă în sectorul turistic;
o Îmbunătăţirea capacităţii de accesare a fondurilor şi implementare a proiectelor din partea
membrilor Polului.

În anul 2012 s-a realizat strategia de dezvoltare a polului de competitivitate pentru următorii 7
ani, obiectivul general fiind reprezentat de creşterea competitivităţii sectorului turistic din
regiunea Sud-Vest Oltenia, prin construirea unui brand regional unitar şi inovarea produsului
turistic.
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Sector de activitate: sectorul agricol si sectoarele conexe;

Data infiintarii: 20.06.2013;


o
o
Membri: 24 ( o organizatie catalizator, 7 autoritati publice, 2 institutii de invatamant, 3
asociatii, un centru de cercetare, 10 intreprinderi).
Obiective strategice:
Creșterea competitivității în sectorul agricol
participarea comună pe piețele de desfacere;
în regiunea Sud-Vest Oltenia, prin
Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în agricultură prin
oameni, abilități, competențe şi cunoștințe;
interconectarea de
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Obiective strategice:
o
Asigurarea armonizării și reprezentării intereselor societăților cu profil agricol constituite
în regiunea Sud-Vest Oltenia și ale învățământului superior de profil din regiune;
o
Dezvoltarea și promovarea serviciilor și produselor membrilor clusterului;
o
Participarea și inițierea de proiecte de inovare, dezvoltare și planuri de afaceri în
domeniul agricol;
o
o
Participarea comună la proiecte naționale și internaționale, conferințe, evenimente
economice, târguri, expoziții și dezvoltarea de relații economice naționale şi
internaționale care se circumscriu domeniului de interes al membrilor clusterului;
Asigurarea participării la programe active de perfecționare profesională a membrilor
clusterului și facilitarea de schimburi de experiență între fermieri atât în plan național, cât
și internațional în vederea adoptării modelelor de bune practici.
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”




Prin initierea acestor structuri parteneriale de tipul clusterelor si al polilor de
competitivitate la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, este incurajata colaborarea intre
intreprinderi, instituţii de cercetare, unitati de invatamant si autoritati publice.
Scopul acestei colaborari este de a sprijini dezvoltarea sustenabila a unor sectoare cheie
ale mediului economic regional, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung.
Crearea strategiilor de dezvoltare, precum si stabilirea si asumarea unor obiective
comune de catre membrii clusterelor, ofera directii concrete de actiune si pun bazele
dezvoltarii unor proiecte de anvergura intre membrii acestor structuri parteneriale.
Initiativele si proiectele dezvoltate in comun la nivelul clusterelor si al polilor de
competitivitate ofera numeroase avantaje competitive intreprinderilor implicate, avand un
impact major asupra dezvoltarii mediului economic regional.
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD VEST OLTENIA
Organism Intermediar
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”



Continuand demersurile pentru sprijinirea acestor parteneriate, Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia implementeaza, incepand cu luna februarie 2014
proiectul “CLUS3”, prin intermediul unui consortiu international, impreuna cu parteneri
din Spania, Italia si Cehia;
Structurile parteneriale de tip clustere si poli de competitivitate, mentionate anterior, au
fost selectate de catre ADR S-V Oltenia pentru a face parte din grupul țintă din cadrul
acestui proiect, desfășurat prin programul „Towards World-Class Clusters: Promoting
Cluster Excellence” .
Proiectul “CLUS3” vizează pe de o parte oferirea unor module de pregătire specifice
pentru managerii de clustere, și pe de altă parte realizarea unei Strategii de Specializare
Inteligentă pentru dezvoltarea clusterelor si a polilor de competitivitate de la nivelul
regiunii Sud-Vest Oltenia.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia
Adresa: Aleea Teatrului nr. 1, Craiova 200402, Romania
Web: http://www.adroltenia.ro;
Tel: 0040-251-411869, 0040251-418240, 0040-251 414904;
Fax: 0351463966, 0351463967
e-mail:[email protected];

similar documents