Terapia SI jako metoda wspomagania rozwoju dziecka

Report
Terapia SI
jako metoda wspomagająca
rozwój dziecka
Czym jest integracja
sensoryczna?
zdolność dziecka do odczuwania,
rozumienia
i organizowania informacji dostarczanych
przez zmysły z otoczenia i własnego ciała.
Pozwala ona segregować, porządkować i
łączyć pojedyncze bodźce.
Twórcą teorii integracji sensorycznej jest
dr A. Jean Ayres (1920–1989),
psycholog, terapeuta i pracownik naukowy
Uniwersytetu Kalifornijskiego w USA.
Aby mózg w prawidłowy sposób przetworzył
otrzymywane informacje niezbędne jest
pojawienie się kilku elementów.
Są to:
rejestrowanie,
modulacja,
odpowiedź.
Przykłady zachowań dzieci mających
problemy z przetwarzaniem
sensorycznym:
- trudności z rejestrowaniem: dziecko
reaguje na dany bodziec zbyt słabo
(wydaje się letargiczne, z opóźnieniem
odpowiada na docierające do niego
bodźce) lub zbyt gwałtownie.
- trudności z modulacją:
dziecko może łatwo się rozpraszać, może
źle znosić zmiany w codziennych
czynnościach, mieć problemy z
przechodzeniem od jednej czynności do
drugiej.
- trudności z odpowiedzią:
dziecko może być niezdarne, ma problemy
z koordynacją obustronną, ma słabą
świadomość własnego ciała, problemy
z motoryką.
Zmysły
Bazowe systemy zmysłowe
• system dotykowy, przedsionkowy
i proprioceptywny (czucia głębokiego)
to najwcześniej dojrzewające systemy
zmysłowe w procesie prawidłowego
rozwoju dziecka.
• Systemy te funkcjonują już w okresie życia
płodowego i pełnią ważną rolę w dalszym
rozwoju.
System przedsionkowy
Umożliwia odbieranie wrażeń, które są
związane z ruchem i jego zmianami,
a także z siłą grawitacji;
koordynuje odbieranie i przetwarzanie
wrażeń przez inne układy zmysłowe;
wpływa na zdolność koncentracji uwagi
i napięcie mięśniowe
System proprioceptywny=
czucia głębokiego
Współpracuje ściśle z systemem
przedsionkowym;
Dzięki prawidłowemu działaniu tego
systemu dziecko:
sprawnie się porusza i wykonuje czynności
ruchowe bez konieczności kontroli
wzrokowej;
prawidłowo buduje schemat i czucie
własnego ciała.
Najczęstsze objawy
dysfunkcji SI
• wzmożona lub obniżona wrażliwość na
bodźce,
• niewłaściwy poziom uwagi,
• obniżony poziom koordynacji ruchowej,
• opóźniony rozwój mowy,
• nieprawidłowy poziom aktywności
ruchowej,
• trudności w zachowaniu.
„Naukowa zabawa”
Terapia SI określana jest mianem „naukowej
zabawy”.
Poprzez zabawę interesującą dla dziecka
dokonuje się integracja bodźców
zmysłowych oraz doświadczeń płynących
do ośrodkowego układu nerwowego,
co pozwala na lepszą organizację działań.
Terapia SI nie jest uczeniem
konkretnych umiejętności, ale
usprawnianiem pracy systemów
sensorycznych i procesów układu
nerwowego, które są bazą
do rozwoju tych umiejętności.
Ćwiczenia dla dzieci z nadwrażliwym
systemem przedsionkowym
• podskoki – obunóż, na jednej nodze,
przeskakiwanie z nogi na nogę, skakanie
wokół własnej osi;
• ruchy wahadłowe głowy
• obroty wokół własnej osi, siedząc na
podłodze i odpychając się od niej nogami,
• przyjmowanie i utrzymywanie pozycji typu
bocian, jaskółka,
• chodzenie wzdłuż rozłożonej na podłodze
liny,
• wchodzenie, schodzenie i zeskakiwanie
ze stopni.
Ćwiczenia systemu dotykowego
• wyszukiwanie drobnych przedmiotów
w pojemnikach wypełnionych grochem,
drobnym makaronem lub kaszą,
• zabawy z pianka do golenia (malowanie
rąk, przedramion),
• zabawy z żelami sensorycznymi
Ćwiczenia czucia różnicującego
• rysowanie wzorów na rękach czy plecach,
a następnie rysowanie ich na kartce,
• wyciąganie narysowanych przedmiotów
z woreczka,
• owijanie części ciała taśmą, liną.
Polecana literatura
• Emmons P.G., McKendry L. (2007). Dzieci z
zaburzeniami integracji sensorycznej.
• Kranowitz C.S. (2012). Nie – zgrane dziecko.
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego – diagnoza
i postępowanie.
• Kutcher M.L., Attwood T., Wolff R.R. (2007). Dzieci z
zaburzeniami łączonymi.
• Odowska – Szlachcic B. (2010). Metoda integracji
sensorycznej we wspomaganiu mowy u dzieci z
uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
• Kranowitz C.S. Nie – zgrane dziecko w świecie gier i
zabaw.
• Odowska – Szlachcic B. Terapia integracji
sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe
układy zmysłowe i korygujące zaburzenia
planowania motorycznego.
Przydatne strony internetowe
• www.pstis.pl (PSTIS)
• http://www.integracjasensoryczna.org.pl/
(PTIS)
• http://www.fundacjaokno.pl/ (przykłady
ćwiczeń domowych)
Dziękuję za uwagę 
Marcelina Klimas
neurologopeda
terapeuta SI
Konsultacje dla rodziców:
czwartek 16:30-17:30

similar documents