VY_32_INOVACE_170101_Fyzikalni_jednotky_Dum

Report
1. září 2012
VY_32_INOVACE_170101_Fyzikalni_jednotky_DUM
Fyzikální jednotky
RISKUJ
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.
Vzdělávací materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,
registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
Pravidla hry
• učitel moderuje a řídí celou hru
• žáci se rozdělí do skupin
• skupiny střídavě vybírají otázky, na odpověď mají
15s
• pokud odpoví správně získávají body
• za špatnou odpověď se body neodečítají
• hru vyhraje skupina s nejvyšším počtem bodů
• učitel si může upravit pravidla tak, aby odpovídala
jeho potřebám
Jednotky
SI
Odvozené
jednotky SI
Vedlejší
jednotky SI
Fyzikální
konstanty
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
5000
5000
5000
5000
KONEC
Jednotky SI za 1000
Definuj základní jednotku délky.
ODPOVĚĎ
Jednotky SI za 1000
Metr je délka dráhy, kterou urazí světlo
ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. [m]
ZPĚT
Jednotky SI za 2000
Definuj základní jednotku hmotnosti.
ODPOVĚĎ
Jednotky SI za 2000
Kilogram je hmotnost mezinárodního
prototypu kilogramu, který je uložen u
Mezinárodního úřadu pro váhy a míry v
Sèvres u Paříže. [kg]
ZPĚT
Jednotky SI za 3000
Definuj základní jednotku
termodynamické teploty.
ODPOVĚĎ
Jednotky SI za 3000
Kelvin [K] je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody.
ZPĚT
Jednotky SI za 4000
Definuj základní jednotku látkového
množství.
ODPOVĚĎ
Jednotky SI za 4000
Mol [mol] je látkové množství soustavy,
která obsahuje právě tolik elementárních
jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kg
nuklidu uhlíku 126C.
ZPĚT
Jednotky SI za 5000
Definuj základní jednotku elektrického
proudu.
ODPOVĚĎ
Jednotky SI za 5000
Ampér [A] je stálý elektrický proud, který při
průchodu dvěma přímými, rovnoběžnými,
nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného
kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve
vzájemné vzdálenosti 1 metr, vyvolá mezi nimi
stálou sílu 2·10-7 N na 1 metr délky vodiče.
ZPĚT
Odvozené jednotky SI za 1000
Uveď jednotku síly a jednotku energie.
ODPOVĚĎ
Odvozené jednotky SI za 1000
Jednotka síly
– newton [N]
Jednotka energie – joule [J]
ZPĚT
Odvozené jednotky SI za 2000
Uveď jednotku elektrického napětí,
jednotku elektrického odporu a jednotku
kmitočtu.
ODPOVĚĎ
Odvozené jednotky SI za 2000
Jednotka elektrického napětí – volt [V]
Jednotka elektrického odporu – ohm [Ω]
Jednotka kmitočtu – hertz [Hz]
ZPĚT
Odvozené jednotky SI za 3000
Uveď jednotku výkonu, jednotku tlaku a
jednotku tepelné energie.
ODPOVĚĎ
Odvozené jednotky SI za 3000
Jednotka výkonu – watt [W]
Jednotka tlaku – pascal [Pa]
Jednotka tepelné energie – joule [J]
ZPĚT
Odvozené jednotky SI za 4000
Převeď jednotky:
1,5 MPa = ……. Pa
0,6 µm = ……. m
ODPOVĚĎ
Odvozené jednotky SI za 4000
1,5 MPa = 1 500 000 Pa
0,6 µm = 0,000 000 6 m
ZPĚT
Odvozené jednotky SI za 5000
Převeď jednotky:
7,5 nm = …….m
5,8 GW = …….W
ODPOVĚĎ
Odvozené jednotky SI za 5000
7,5 nm = 7,5·10 -9 m
5,8 GW = 5,8·109 W
ZPĚT
Vedlejší jednotky SI za 1000
Jmenuj tři vedlejší jednotky času.
ODPOVĚĎ
Vedlejší jednotky SI za 1000
Vedlejší jednotky času jsou:
minuta, hodina, den
ZPĚT
Vedlejší jednotky SI za 2000
Jmenuj vedlejší jednotku hmotnosti a
vedlejší jednotku objemu. Uveď jejich
převod na základní jednotky.
ODPOVĚĎ
Vedlejší jednotky SI za 2000
Vedlejší jednotka objemu: litr
1l = 0,001m3
Vedlejší jednotka hmotnosti: tuna
1t = 1000 kg
ZPĚT
Vedlejší jednotky SI za 3000
Převeď:
1d = ……. s
1hl = ……. m3
ODPOVĚĎ
Vedlejší jednotky SI za 3000
1d = 86400 s
1hl = 0,1m3
ZPĚT
Vedlejší jednotky SI za 4000
Převeď:
20 cm2 = ……. m2
150 mm2 = ……. m2
ODPOVĚĎ
Vedlejší jednotky SI za 4000
20 cm2 = 0,002 m2
150 mm2 = 0,00015 m2
ZPĚT
Vedlejší jednotky SI za 5000
Převeď:
0,23 cm3 = ……. m3
15,5 mm3 = ……. m3
ODPOVĚĎ
Vedlejší jednotky SI za 5000
0,23 cm3 = 0,000 000 23 m3
15,5 mm3 = 0,000 000 015 5 m3
ZPĚT
Fyzikální konstanty za 1000
Uveď název a značku fyzikální
konstanty 2,99792458·108 m·s-1.
ODPOVĚĎ
Fyzikální konstanty za 1000
rychlost šíření světla ve vakuu, c
ZPĚT
Fyzikální konstanty za 2000
Uveď název a značku fyzikální
konstanty 9,80665 m·s-2.
ODPOVĚĎ
Fyzikální konstanty za 2000
normální tíhové zrychlení, gn
ZPĚT
Fyzikální konstanty za 3000
Uveď název a značku fyzikální
konstanty 9,109534·10-31 kg.
ODPOVĚĎ
Fyzikální konstanty za 3000
klidová hmotnost elektronu, me
ZPĚT
Fyzikální konstanty za 4000
Uveď název a značku fyzikální
konstanty 1,6021892·10-19 C.
ODPOVĚĎ
Fyzikální konstanty za 4000
elementární náboj, e
ZPĚT
Fyzikální konstanty za 5000
Uveď název a značku fyzikální
konstanty 6,022045·1023 mol-1.
ODPOVĚĎ
Fyzikální konstanty za 5000
Avogadrova konstanta, NA
ZPĚT
CITACE ZDROJŮ
ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU.
Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6.
Laboratorní průvodce: Hlavní fyzikální jednotky. Laboratorní
průvodce [online]. 10.1.2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupné z:
http://www.labo.cz/mft/jedhlavni.htm
Laboratorní průvodce: Definice fyzikálních
jednotek. Laboratorní průvodce [online]. 10.1.2012 [cit. 201209-01]. Dostupné z: http://www.labo.cz/mft/jeddef.htm#metr
Laboratorní průvodce: Základní konstanty. Laboratorní
průvodce [online]. 10.1.2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupné z:
http://www.labo.cz/mft/zkonst.htm
Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010
Děkuji za pozornost.
Miroslava Víchová

similar documents