Modulul: Elemente de constructii si lucrari publice

Report
Modulul: ELEMENTE DE CONSTRUCȚII ŞI
LUCRÃRI PUBLICE
UNITATEA DE
ÎNVÃȚARE : ELEMENTE
DE CONSTRUCȚII
PENTRU CLÃDIRI
PROF. EMILIA NICULESCU
CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ELEMENTE DE CONSTRUCȚII PENTRU CLÃDIRI
ELEMENTE DE REZISTENȚÃ
ELEMENTE DE COMPARTIMENTARE ŞI ÎNCHIDERE
ELEMENTE DE FINISAJ
IZOLAȚII
TEST
BIBLIOGRAFIE
CONCLUZII
1. ELEMENTE DE CONSTRUCȚII
PENTRU CLÃDIRI
ELEMENTE DE CONSTRUCȚII PENTRU CLÃDIRI
ELEMENTE DE CONSTRUCȚII
ELEMENTE
DE
REZISTENȚÃ
IZOLAȚII
ELEMENTE
ELEMENTE
DE
DE
COMPARTIMENTARE
FINISAJ
ŞI
INCHIDERE
ELEMENTE DE CONSTRUC ȚII PENTRU CLÃDIRI
2. ELEMENTE DE REZISTENȚÃ PENTRU CLÃDIRI
ELEMENTE DE REZISTENTA
 Formeaza structura de rezistenţa a construcţiei
 Asigura preluarea si transmiterea încãrcãrilor ce
solicitã construcţia
 Asigurã stabilitatea construcţiei
ELEMENTE DE REZISTENȚÃ
FUNDAȚII
ŞARPANTA
PERETI PORTANȚI
ELEMENTE
DE
REZISTENȚÃ
PLANŞEE
STÂLPI
SCÃRI
GRINZI
FUNDAȚII
FUNDAȚIILE
reprezinta un
subansamblu de
elemente
structurale
concepute sa preia
incarcarile unei
constructii .
FUNDAȚII
Fundaţii elastice
sub pereţi
FUNDAȚII
Fundaţie elastică cu pante
Fundaţie elastică prefabricată tip
"pahar"
PEREȚI PORTANȚI
PEREŢII PORTANŢI - sunt
pereţii de rezistenţă
(portanţi) care preiau şi
transmit la fundaţii, în
afară de greutatea lor
proprie şi încărcările
care provin de la planşee
şi acoperiş, precum şi
celelalte încărcări mobile
interioare ale clădirii.
1
Pereţi din lemn
2
Pereţi din zidarie
3
Pereţi din beton armat
4
Pereţi din metal
PEREȚI
Pereţi din lemn
Pereţi din caramidã
PLANŞEE
Planşeele sunt elemente de suprafaţă plană, de regulă
orizontale, care compartimentează clădirea pe verticală.
Planşeele sunt elemente portante care preiau încărcările
permanente şi utile şi le transmit elementelor de
rezistenţă pe care se reazemă (stâlpi, grinzi, pereţi).
PLANŞEE
Planşee din beton armat
Planşee din zidărie
ŞARPANTA
Şarpanta reprezintă structura
de rezistenţă a acoperisului cu
pante mari ( >7 %)
STÂLPI
• Stâlpii sunt elemente de
construcţie verticale care
preiau încărcările date de
planşeu sau de alte părţi
ale structurii care
reazemă pe ei şi le
transmit la fundaţii
GRINZI
• Gríndă -Element de
construcție având
lungimea mai mare în
raport cu celelalte
dimensiuni, care, pus la o
construcție, servește
drept piesă de rezistență
SCÃRI
Scările sunt elemente de construcţie care asigură legatura pe
verticală între etajele clădirii, precum şi între trotuar şi accesul
la interior.
ELEMENTE
CONSTRUC ȚII PENTRU
CLÃDIRI
ELEMENTE DE
DE COMPARTIMENTARE
SI INCHIDERE
3. ELEMENTE DE COMPARTIMENTARE
ŞI
ÎNCHIDERE
ELEMENTE DE COMPARTIMENTARE
ŞI ÎNCHIDERE
 Împart clădirea pe verticala _ planşee
 Împart clădirea pe orizontala _ pereţi
 Închid clădirea la partea superioară
 Asigura iluminarea naturală
 Delimitează construcţia de mediul exterior
ELEMENTE DE COMPARTIMENTARE
ŞI ÎNCHIDERE
1. PEREȚI INTERIORI DE COMPARTIMENTARE
2. PEREȚI EXTERIORI DE ÎNCHIDERE
3. PLANŞEE _ COMPARTIMENTARE VERTICALÃ
4. TÂMPLARIE- UŞI , FERESTRE
5. ÎNVELITOAREA
MATERIALE ÎNVELITORI
Țiglă metalică
Păci azbociment
Țiglă Transilvania_Bramac
Şindrilă bituminoasă
ELEMENTE
CONSTRUC ȚII PENTRU
CLÃDIRI
ELEMENTE DE
DE COMPARTIMENTARE
SI INCHIDERE
4. ELEMENTE DE FINISAJ
ELEMENTE DE FINISAJ
desavărşesc construcţia
asigură functionalitatea construcţiei
realizează aspectul estetic
protejează elementele de rezistentă,
estompează unele defecte
ELEMENTE DE FINISAJ
PARDOSELI
PLACAJE
TENCUIELI , ZUGRÃVELI , VOPSITORII
TAPETE
LUCRÃRI DE TÂMPLARIE
PARDOSELI
Pardoseala cuarţit
Pardoseala ardezie
Pardoseli beton
Pardoseli _Parchet laminat
Placaje faianţă
Placări piatră naturală
ELEMENTE DE TÂMPLARIE
UŞI
FERESTRE
ELEMENTE
CONSTRUC ȚII PENTRU
CLÃDIRI
ELEMENTE DE
DE COMPARTIMENTARE
SI INCHIDERE
5. IZOLAȚII
IZOLAȚII
măresc durabilitatea construcţiilor ;
asigură condiţii optime de viaţă şi muncă ;
protejează clădirea sau elemente ale clădirii
împotriva :
 apei _hidroizolaţii,
 pierderilor de căldură _termoizolaţii ,
 propagării zgomotului _fonoizolaţii,
 Trepidatiilor_ izolatii antitrepidatii
 Substantelor corosive _ izolatii anticorosive
Hidroizolaţii
Membrane bituminoase
Termoizolaţii
Polistiren expandat
ELEMENTE
CONSTRUC ȚII PENTRU
CLÃDIRI
ELEMENTE DE
DE COMPARTIMENTARE
SI INCHIDERE
6. TEST
1.
Identificaţi !
Elementele de construcţie
pentru clădirea din imaginea
alaturată :
1………………………………….…
2……………………………………..
3………………………………………
4……………………………………..
5………………………………….….
6……………………………………..
7……………………………………..
8……………………………………..
9……………………………………..
10……………………………………
2.
Identificaţi !
Elementele de finisj
pentru clădirea din
imagine :
1……………………………….
2…………….…………………
3……………………………….
4……………………………....
5……………………………….
3.
Identificaţi elementele de construcţie din imaginile urmatoare :
1
2
3
4
5
6
7. BIBLIOGRAFIE
Gabriela Ecaterina Proca ,Construcţii elemente generale pentru
cadastru ,Editura :Matrix Rom ,Bucuresti 2002
Mirel Florin Delia,Construcţii Subansambluri constructive
Editura :Matrix Rom ,Bucuresti 2002







www.constructii.ro/
http://archive.tvet.ro
http://www.regielive.ro
www.wiki-images.com/
www.1001case.ro/
www.casatanoua.ro/
www.housefactory.ro/
8. CONCLUZII
Clădirile sunt alcătuite din mai multe elemente de
construcţii, cu roluri bine definite .
Categoriile de elemente de construcţii ale unei
clădiri sunt :
de rezistenţă,
compartimentare şi închidere,
de finisaj ,
izolaţii

similar documents