aici

Report
Etica în afaceri:
Mita si coruptia in standardele si
normele internationale
Implementarea standardelor internationale
de raportare in România
Agenda
• Definitia mitei si coruptiei in cadrul eticii in afaceri
• Lista standardelor si normelor internationale analizate
• Standarde si norme internationale – scurta descriere
• Niveluri de actiune
• Scurta comparatie si recomandari
• Propunere: UNGC – GRI3.1
• Corespondenta UNGC – GRI3.1 in materie de coruptie
• Situatia Raportarii GRI in Romania (studiu TI-RO)
• Exemple companii Romania
Etica în afaceri
PwC
Definitia mitei si coruptiei in cadrul eticii in
afaceri
Coruptia este abuzul de putere in vederea obtinerii unui castif personal.
(Transparency International)
Coruptia reprezinta folosirea abuziva, activa ori passiva, a puterii de
catre oficialii publici (numiti sau alesi) in scopuri personale sau pentru
a obtine alte avantaje (OECD)
Mita este promisiunea, oferirea sau primirea, de catre un oficial public,
direct sau indirect, a unui avantaj necuvenit, pentru sine sau pentru o
alta persoana sau entitate, astfel incat oficialul respectiv sa actioneze
sau sa se abtina de la a actiona in exercitarea atributiilor oficiale (ONU)
Etica în afaceri
PwC
Lista standardelor si normelor internationale
analizate (I)
1.
GRI 3.1-_-Global Reporting Initiative
2. UNGC (United Nations Global Compact) - United Nations
3. Red Book 2.0 (GRC Capability Model) Open Compliance and Ethics Group
4. ISO26000 - International Organization for Standardization
5. ECS2000 - Ethics Compliance System Standard v1.2
6. AA1000 - AccountAbility
7.
Dow Jones SI (Dow Jones Sustainability Indexes) - Dow Jones Indexes
8. LBG (London Benchmarking Group) - London Benchmarking Group
9. FTSE4Good (FTSE4Good Index Series) - FTSE
10. BitC CR Index (Corporate Responsibility (CR) Index) - Business in the Community
11. SA8000 - Social Accountability International
12. PACI (World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative) - World Economic
Forum
13. GRECO (Group of States against Corruption)
Etica în afaceri
PwC
15.
Lista standardelor si normelor internationale
analizate (II)
14. Guide SD 21 000 - Association Française de Normalisation
15. DS 26001 (Dansk Standard 260001) - Danish Standards Foundation
16. OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International
Business Transactions - OECD
17. OECD Guidelines for Multinational Enterprises-OECD
18. UN Convention against Corruption - ONU
19. Tracing Stolen Assets - Basel Institute on Governance, International Center for Asset Recovery
20. ICC Rules on Combating Corruption – (ICC) International Chamber of Commerce
21. TI Framework for Voluntary Independent Assurance of Corporate Anti-Bribery
Programmes - TI (Transparency International)
22. Governance, International Law & Corporate Social Responsibility – (ILO) International
Labour Organization
24.
Etica în afaceri
PwC
GRECO (Group of States against Corruption) (I)
Document 1: Resolution (97/24) on the 20 guiding principles for the fight
against corruption
Document 2: Recommendation no. R (2000) 10 of the Committee of
Ministers to Member States on codes of conduct for public officials
Organizatie: GRECO (Group of States against Corruption) - Consiliul Europei.
Romania este unul dintre cei 17 membri fondatori.
Scurta descriere:
Documentul 1 include un numar de 20 de principii pentru combaterea coruptiei
la care membrii organizatiei se obliga sa adere. Accentul este pus pe sectorul
public. Dintre acestea: luarea de masuri pentru ca persoanele juridice sa nu
devina “paravan” pentru acte de coruptie, specializarea unor persoane sau
organisme care sa beneficieze de masurie si pregatirea necesare pentru a-si
indeplini sarcinile, asigurarea unor proceduri de audit corecte pentru
activitatile admistratiei publice.
Etica în afaceri
PwC
GRECO (Group of States against Corruption) (II)
Documentul 2 este un cod de conduit destinat functionarilor publici din statele
membre GRECO, in care se specifica standardele de integritate si conduita
menite sa ajute functionarii sa aplice aceste standarde si sa informeze publicul
cu privire la comportamentul pe care acesta trebuie sa il astepte din partea
reprezentantilor administratiilor publice.
Informatii suplimentare:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/webresources/index_en.asp
Etica în afaceri
PwC
Guide SD 21 000
Document: Guide SD 21 000
Organizatie: Association Francaise de Normalisation
Scurta descriere:
Ghidul se adreseaza directorilor de intreprinderi publice sau private din toate sectoarele
de activitate, atat din Franta cat si din strainatate. Metodologia acestuia include doua
parti:
Prima parte este legata de strategia de dezvoltarea a intreprinderii in materie de
dezvoltare durabila . A doua parte pune in aplicare demersul strategic si ajuta
intreprinderile sa isi seteze obiective. In acelasi timp, include elemente operationale ce
trebuie integrate in managementul intreprinderii in vederea atingerii obiectivelor.
Ghidul se axeaza pe dezvoltarea durabila si pe standardizarea metodelor de integrare a
acestui concept in strategia generala de management.
Informatii suplimentare:
http://groupe.afnor.org/guide-bonnes-pratiques-languedoc-roussillon/html/guide.html
Etica în afaceri
PwC
DS 26001
Document: DS 26001 (Dansk Standard 260001)
Organizatie: Danish Standards Foundation
Scurta descriere:
Standardul, aflat in proces de elaborare, va furniza un ghid armonizat si
relevant la nivel global pentru organizatiile din sectoarele public si privat,
indiferent de domeniul acestora, in baza unui consens in randul principalelor
grupuri de stakeholderi. Standardul are scopul de a incuraja implementarea
bunelor practici in domeniul responsabilitatii sociale la nivel global.
Standardul este elaborat sub auspiciile ISO. ISO 26000 include recomandari,
nu cerinte, si, prin urmare, momentan, nu se planifica a fi folosit drept standard
de certificare, precum ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004.
In Romania, standardul este responsabilitatea ASRO.
Informatii suplimentare:
http://www.iso26000cph2010.dk/graphics/Samfundsansvar.dk/iso26000cph/
documents/exec_briefing_26000_sr_IMS_5-2009%20E.pdf
Etica în afaceri
PwC
OECD Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business
Transactions
Document: OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in
International Business Transactions
Organizatie: OECD
Scurta descriere:
Conventia pentru Combaterea Mitei, elaborata de OECD, stabileste standarde legale
obligatorii pentru combaterea mitei acordate functionarilor publici straini in cadrul
tranzactiilor de business internationale. De asemenea, propune o serie de masuri pentru
implementarea acesteia. Este primul si singurul instrument axat pe darea de mita.
Conventia, in sine, stabileste un mecanism de monitorizare pentru a asigura
implementarea corespunzatoare a obligatiilor internationale asumate de state in baza
conventiei. Romania nu a aderat la acest document. Monitorizarea este realizata de un
grup de lucru alcatuit din reprezentanti ai tuturor statelor participante.
Informatii suplimentare:
http://www.oecd.org/dataoecd/4/18/38028044.pdf
Etica în afaceri
PwC
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Document: OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Organizatie: OECD
Scurta descriere:
Ghidul OECD pentru Companiile Multinationale include un set de recomandari
cuprinzatoare legate de comportamentul ce trebuie adoptat de companiile multinationale
responsabile, in toate domeniile legate de etica in afaceri. La acest ghid au aderat 44 de
guverne (inclusiv Romania), reprezentand toate regiunile de pe glob si 85% din investitiile
straine directe. Ghidul a fost actualizat in 2011 (a cincea editie). Mecanismele de
implementare includ Puncte Nationale de Contact – birouri guvernamentale care raspund
de promovarea ghidului.
Capitolul 9 abordeaza in mod exclusiv coruptia si mita: 9. Combaterea mitei, solicitarii de
mita si extorcarii
Informatii suplimentare:
http://www.oecd.org/dataoecd/43/29/48004323.pdf
Etica în afaceri
PwC
United Nations Convention against Corruption
Document: United Nations Convention against Corruption
Organizatie: UN
Scurta descriere:
Conventia ONU pentru Combaterea Coruptiei este primul instrument international, cu
aplicare obligatorie, in vederea combaterii coruptiei. In cele 8 capitole, Conventia obliga
statele semnatare (printre care si Romania), sa implementeze o serie extinsa si
cuprinzatoare de masuri anti-coruptie, legate de legislatie, institutii si practici. Masurile
sunt menite sa promoveze preventia, aplicarea legii, cooperarea internationala,
recuperarea bunurilor, asistenta tehnica si schimbul de informatii, precum si mecanismele
de implementare. Masurile se aplica atat sectorului public, cat si celui privat.
Informatii suplimentare:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/0850026_E.pdf
Etica în afaceri
PwC
Tracing Stolen Assets – A Practitioner’s Handbook
Document: Tracing Stolen Assets – A Practitioner’s Handbook
Organizatie: Basel Institute on Governance
Scurta descriere:
Volumul este un ghid practic pentru investigatii initiate la momentul initierii procedurilor
juridice legate de confiscarea bunurilor. Ghidul se refera la etapele premergatoare
investigatiei precum si la investigatia propriu-zisa, pana la colectarea si verificarea
informatiilor si identificarea activelor/bunurilor. Ghidul nu abordeaza in termeni
exhaustivi intregul proces, in ceea ce priveste confiscarea bunurilor, ci subliniaza pasi
importanti pe care un investigator trebuie sa ii urmeze..
Informatii suplimentare:
http://www.baselgovernance.org/fileadmin/docs/publications/books/asset-tracing_webversion.pdf
Etica în afaceri
PwC
ICC Rules on Combating Corruption / ICC Fighting
Corruption Handbook
Document: ICC Rules on Combating Corruption / ICC Fighting Corruption Handbook
Organizatie: ICC (International Chamber of Commerce)
Scurta descriere:
Regulile ICC subliniaza masurile de baza pe care companiile trebuie sa le ia pentru a
combate coruptia. Regulile sunt o metoda de auto-reglementare de catre companii la nivel
international si reprezinta ceea ce se considera a fi bune practici comerciale in combaterea
coruptiei. Acestea raspund direct cerintelor UNCAC (vezi anterior).
In cel de-al doilea material, expertii ICC ofera solutii pentru combaterea coruptiei. Aceasta
editie include referinte la UNCAC si include tematici precum spalarea de bani, extorcarea,
mita, contabiliatea, etc., fiind o resursa valoroasa pentru ofiterii de conformitate din
cadrul companiilor.
Informatii suplimentare:
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/corporateresponsibility-and-anti-corruption/ICC-Rules-for-Combatting-Corruption.aspx
http://www.iccwbo.org/advocacy-codes-and-rules/areas-of-work/corporateresponsibility-and-anti-corruption/ICC-Fighting-Corruption-Handbook.aspx
Etica în afaceri
PwC
TI Framework for Voluntary Independent
Assurance of Corporate Anti-Bribery Programmes
Document: TI Framework for Voluntary Independent Assurance of Corporate AntiBribery Programmes
Organizatie: TI (Transparency International)
Scurta descriere:
Cadrul propus de TI pentru evaluarea independenta a programelor corporative anticoruptie a fost dezvoltat impreuna cu Forumul Economic Mondial si PACI in consultare cu
reprezentanti ai unor firme de contabilitate renumite. Cadrul propune pasii pe care
companiile trebuie sa ii faca pentru a se pregati pentru evaluari independente si propune
criterii de evaluare de catre furnizorii de audit pentru programele anti-coruptie ale
companiilor.
Informatii suplimentare:
http://www.transparency.hu/uploads/docs/draft_for_public_consultation.254.pdf
Etica în afaceri
PwC
Governance, International Law & Corporate
Social Responsibility
Document: Governance, International Law & Corporate Social Responsibility
Organizatie: ILO (International Labor Organization)
Scurta descriere:
Volumul abordeaza CSR din perspectiva reglementarilor legale, a relatiei legislatia “hard”
si cea “soft”, a insusirii normelor internationale de catre actorii relevanti, inclusiv legatura
dintre etica si dezvoltare durabila in domeniul social.
Informatii suplimentare:
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/116.pdf
Etica în afaceri
PwC
Global Reporting Initiative 3.1
Document: G.3.1 Sustainability Reporting Guidelines including Technical Protocol
Organizatie: Global Reporting Initiative (OECD, UNEP, UNGC, ISO)
Scurta descriere:
Este cel mai complex cadru de evaluare interna a comportamentului etic al companiilor si
ong-urilor fiindca acopera cu indicatori detaliati toate zonele de actiune ale unei
organizatii: de la resurse umane pana la relatia cu institutiile publice, de la produs/servicii
la mediu. Este, de asemenea, si cel mai raspandit sistem de raportare (inclusiv in
Romania), in ultimii ani fiind preluat si de institutii publice straine.
Problema coruptiei (mita, extorcare, conflict de interese, intelegeri de tip cartel) este
acoperita, in aparenta, doar prin Indicator Protocols Set: Society (S02-S04). In realitate,
tot cadrul GRI este menit sa previna coruptia.
Informatii suplimentare:
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-TechnicalProtocol.pdf
Etica în afaceri
PwC
Global Reporting Initiative 3.1
INDUSTRII ACOPERITE
Event Organizers Sector Supplement Complete
Oil and Gas Sector Supplement Complete
Construction and Real Estate Sector Supplement Complete
Mining and Metals Sector Supplement
Financial Services Sector Supplement Reporting Framework
Electric Utilities Sector Supplement
Food Processing Sector Supplement
NGO Sector Supplement
Media Sector Supplement
Airport Operators Sector Supplement
Etica în afaceri
PwC
16 februarie 2012
18
United Nations Global Compact
Document: The Ten Principles
Organizatie: United Nations
Scurta descriere:
Documentul de baza contine 10 principii care se refera la drepturile omului, conditiile de
munca (incluzand munca minorilor si discriminarea), protectia mediului si anti-coruptie
(un singur principiu). Fiecare principiu este insotit de o explicatie si de seturi de ghiduri si
instrumente. In ceea ce priveste anti-coruptia, exista o serie de instrumente de elearning
dezvoltate de UNGC pentru a usura interpretarea celui de-al 10-lea principiu (e.g.,
Reporting Guidance on the 10th Principle Against Corruption; RESIST. Resisting
Extortion and Solicitation in Intl Transactions – dezvoltat de Intl. Chamber of Commerce,
TI, UNGC si PACI).
Informatii suplimentare:
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/tools_resources/anti_corruption.html
Etica în afaceri
PwC
GRC Capability Model
Document: Red Book 2.1
Organizatie: Open Compliance & Ethics Group
Scurta descriere:
GRC Capability Model este un cadru complex de management al afacerii, de management
al riscurilor si management al conformitatii. GRC Capability Model este construit in jurul
proceselor de business din companii si presupune foarte multi indicatori de control intern
si masurare a riscurilor. O parte din problemele privind coruptia sunt subsumate riscurilor
privind integritatea si cultura etica, altele sunt trecute in zona conformitatii cu legea (e.g.,
FCPA). Modelul integreaza mai multe prevederi din legislatia SUA si indicatori dezvoltati
de catre alte organizatii (TI, UNGC, GRI).
Informatii suplimentare:
www.oceg.org/RedBook
Etica în afaceri
PwC
ISO 26000
Document: Guidance on Social Responsibility
Organizatie: International Standard Organization
Scurta descriere:
Nu este un standard in sensul celorlalte documente elaborate de ISO intrucat nu exista o
certificare aferenta; este mai degraba un ghid ce priveste “responsabilitatea sociala” a
oricarui tip de organizatie. Documentul acopera 7 ‘zone de interes centrale’: conducerea
organizatiei, drepturile omului, practici in domeniul muncii, protectia mediului, practici
privind operatiunile corecte, protectia consumatorului, implicarea si dezvoltarea
comunitatii. Anti-coruptia este inclusa in zona practicilor privind operatiunile corecte (fair
operating), alaturi de responsabilitatea privind implicarea politica si competitia corecta.
Informatii suplimentare:
http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm
Etica în afaceri
PwC
ECS 2000
Document: Ethics Compliance Management System Standard (ECS2000 v1.2); A
Guidance Document for the Implementation of the Ethics Compliance Standard 2000
(ECS2000 v1.2)
Organizatie: ttttt
Scurta descriere:
ECS2000 este un standard privind comportamentul etic al companiilor si a fost dezvoltat
in Japonia. La ora actuala, se aplica in tarile din SE Asiei si se doreste a fi un standard
comun pentru acea regiune, fiind sustinut de guvernul Japoniei. Desi nu mentioneaza
cuvantul coruptie, aria de acoperire, desi general formulata in cazul ECS2000, se apropie
atat de GRC Capability Model cat si de ISO26000 si GRI 3.1.
Informatii suplimentare:
http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/iinkai2/ecsguide(i).pdf
Etica în afaceri
PwC
AA1000
Document: The AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000APS); The
AA1000 Assurance Standard (AA1000AS); The AA1000 Stakeholder Engagement
Standard (AA1000SES)
Organizatie: AccountAbility
Scurta descriere:
AA1000 este o serie de 3 standarde care se refera la responsabilitatea sociala a unei
companii, cu accent special pe sustenabilitate si implicarea stakeholderilor in deciziile
organizatiei. Exista un sistem de certificare aferent acestui standard, insa AA1000 a
inceput sa piarda teren in fata ISO26000 si GRI 3.1.
Informatii suplimentare:
http://www.accountability.org/standards/index.html
Etica în afaceri
PwC
FTSE4Good
Document: Countering Bribery Criteria
Organizatie: FTSE
Scurta descriere:
FTSE4Good a fost gandit ca un instrument pentru consultanti, brokeri si investitori pentru
a evalua cat se poate de obiectiv performanta unei companii. Standardul nu presupune nici
un fel de certificare. Exista un set de criterii privind coruptia, insa acesta se bazeaza pe
evaluarile facute de Transparency International in cadrul TI Corruption Perception Index
si de catre Banca Mondiala pe baza World Bank Governance Indicators.
Informatii suplimentare:
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/Downloads/FTSE4Good_Count
ering_Bribery_Criteria.pdf
Etica în afaceri
PwC
SA8000
Document: Social Accountability 8000 (SA8000:2008)
Organizatie: Social Accountability
Scurta descriere:
Este un standard similar lui AA1000, insa mult mai simplu. Pe baza SA8000 se realizeaza
auditari si se poate obtine un certificat la fel ca in cazul ISO 9001 sau ISO 14001. Si acest
standard se preocupa de conditiile de munca si drepturile omului. Nu exista componenta
pe anti-coruptie, insa se presupune ca existenta unui cod de etica ar trebui sa previna
faptele de coruptie (sic!).
Informatii suplimentare:
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937
Etica în afaceri
PwC
PACI (World Economic Forum Partnering Against
Corruption Initiative)
Document: Partnering Against Corruption —Principles for Countering Bribery
Organizatie: World Economic Forum
Scurta descriere:
PACI este o initiativa globala menita sa asigure un cadru comun de bune practici si
strategii privind managementul riscurilor pentru a combate fenomenul coruptiei. Exista
un set de principii si reguli privind combaterea mitei si altor fenomene de coruptie, cu
accent pe dezvoltarea de politici si proceduri in organizatii si raportarea incidentelor in
mod transparent. O alta componenta importanta a PACI este cea a guvernarii corporative.
Din punct de vedere al modului cum sunt construite companiile, o mare parte din regulile
PACI se regasesc si in legislatia romaneasca.
Informatii suplimentare:
www.weforum.org/issues/partnering-against-corruption-initiative/
Etica în afaceri
PwC
Niveluri de actiune
Etica în afaceri
PwC
Individuale la
Raportare
nivel de organizatie
*GRI 3.1/
*Reporting Guidance
on the 10th Principle
Against Corruption
Colective
Initiative
la nivel de
industrie/coalitii AC
*PACI
Scurta comparatie si recomandari
Etică în afaceri
Guvernare
corporativa
Coruptie
Responsabilitate
sociala
Raportare
TIP
GRI 3.1
x
x
x
x
x
Standard (-certif)
UNGC
x
x
x
x
x
Recomandari
Red Book 2.0
X
X
X
X
Standard (+certif)
ISO26000
X
X
X
X
Standard (-certif)
ECS2000
X
Ghid/Norme/Organizatie
X
AA1000
x
FTSE4Good
x
SA8000
x
PACI
x
GRECO
X
x
x
x
x
Standard (+certif)
Standard (+certif)
Instrument
x
Standard (+certif)
x
Recomandari/
Framework
x
Recomandari
Guide SD 21 000
x
x
Standard (-certif)
DS 26001
x
x
Standard (-certif)
Etica în afaceri
PwC
Scurta comparatie si recomandari
Ghid/Norme/Organizatie
Etică în
afaceri
Guvernare
corporativa
OECD Convention on
Combating Bribery of Foreign
Public Officials in International
Business Transactions
Coruptie
Responsabilitate
sociala
Raportare
TIP
x
Recomandari
x
x
Recomandari
UN Convention against
Corruption
x
x
Recomandari/
Framework
Tracing Stolen Assets
x
x
Instrumente
ICC Rules on Combating
Corruption
x
x
Recomandari
TI Framework for Voluntary
Independent Assurance of
Corporate Anti-Bribery
Programmes
x
Recomandari/
Framework
Governance, International Law
& Corporate Social
Responsibility
x
OECD Guidelines for
Multinational Enterprises
Etica în afaceri
PwC
x
x
x
Recomandari
Propunere: UNGC & GRI3.1 (I)
De ce?
- Sunt complementare. Primul reprezinta principii, al doilea ghid cu
instrumente masurabile.
- Sunt folosite cu succes, in aceasta combinatie, de companii din intreaga lume
(e.g. Gap, Symantec, Kimberly Clarke, Sabmiller, etc.) (vezi notes)
- Includ instrumente si materiale adiacente (cursuri elearning, materiale de
raportare pe industrii/tari), precum si indicatori de performanta specifici.
- Se aplica multinationalelor, companiilor mici, sectorului public, ONG-urilor si
altor tipuri de organizatii.
- 50 de companii din Romania aplica deja standardul GRI .1 (vezi urmatorul
slide)
Etica în afaceri
PwC
Corespondenta UNGC – GRI3.1 in materie de
coruptie
Etica în afaceri
PwC
Situatia Raportarii GRI in Romania (studiu TI-RO)
Etica în afaceri
PwC
Exemple companii Romania care aplica unul sau
ambele standarde
1.
EURISKO CONSULTING (CB Richard
Ellis)
25.
BRITISH AMERICAN TOBACCO
ROMANIA
49.
ADMINISTRARE A UNUI FOND DE
PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
2.
3.
JONES LANG LASALLE SERVICES
ARCELOR MITTAL PIPES & TUBES
GALAŢI
MITTAL STEEL GALAŢI (ARCELOR
MITTAL GALAŢI)
MITTAL STEEL HUNEDOARA
(ARCELOR-MITTAL HUNEDOARA)
ARCELOR MITTAL TUBULAR
PRODUCTION IAŞI
26.
PROCTER&GAMBLE DISTRIBUTION
50.
BCR LEASING IFN
27.
UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE
51.
RAIFFEISEN LEASING IFN
28.
AVON COSMETICS
29.
L'OREAL
52.
53.
30.
COLGATE-PALMOLIVE
31.
JOHNSON WAX
32.
MICROSOFT ROMANIA
RAIFFEISEN CAPITAL&INVESTMENT
ING ASSET MANAGEMENT B.V. THE
NETHERLANDS
COMPANIA HOTELIERĂ
INTERCONTINENTAL
33.
SAP ROMANIA
7.
LINDEGAZ ROMÂNIA
34.
VODAFONE ROMANIA
8.
SANOFI-AVENTIS ROMÂNIA
35.
COSMOTE
9.
GLAXOSMITHKLINE (GSK)
36.
IBM ROMÂNIA
10.
PFIZER ROMÂNIA
37.
ALCATEL LUCENT
11.
EUROPHARMA DISTRIBUŢIE
38.
ERICSSON
12.
ELECTROLUX
39.
DHL
13.
LG ELECTRONICS
40.
BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ
14.
PHILIPS
41.
VOLKSBANK ROMÂNIA
15.
INDESIT
42.
RAIFFEISEN BANK
16.
GLENCORE PROTEIN ROMANIA
43.
ING BANK N.V. AMSTERDAM
17.
BUNGE ROMANIA (Floriol)
44.
OTP BANK ROMANIA
18.
UNILEVER SOUTH CENTER EUROPE
45.
RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINŢE
19.
ORKLA FOODS ROMÂNIA
20.
FRIESLAND CAMPINA
46.
47.
21.
DANONE ROMÂNIA
BCR BANCA PENTRU LOCUINŢE
BCR PENSII -SOCIETATE DE
ADMINISTRARE A FONDURILOR DE
PENSII ADMINISTRATE PRIVAT
48.
ING SOCIETATE DE
4.
5.
6.
22. STAR FOODS
Etica în afaceri
23. COCA-COLA HBC ROMANIA
PwC
24. QUADRANT - AMROQ BEVERAGES
54.
55.
OMV PETROM

similar documents