Evaluarea mediului de afaceri_A.Timus

Report
Ana Timus
16 octombrie 2014
Evaluarea mediului
de afaceri si
problemele din
activitatea
inovationala cu
care se confrunta
agentii economici
Prezentarea companiei





o
o
o
Companie de consultanta fondata in 2006
Obiectul de activitate: servicii de consultanta, proiectare si
supervizare tehnica in servicii publice de alimentare cu apa
Elaboreaza:
o Studii de prefezabilitate
o Studii de fezabilitate
o Analize diagnostic
o Studii de oportunitate
Contractorii lucrarilor:
• Administratiile publice locale de nivelul I si II
• Proiecte internationale: ApaSan, GIZ, BERD, USAID
Lucrari importante:
Studiul de fezabilitate alimentare cu apa si canalizare in mun.
Chisinau,
Studiul de fezabilitate pentru alimentare cu apa agregata in
raioanele Cahul si Riscani
Analiza diagnostic a companiilor de apa din 11 orase a RM
Specificul serviciilor de consultanta:
 Activitati
pe proiecte
Conlucrarea cu cei mai importanti
investitori din domeniu
Adaptarea rezultatelor serviciilor
cerintelor si scopurilor investitorilor
Companarea intereselor
investitorilor cu cele ale
beneficiarilor investitiilor
Oportunitati imense in prezent in
contextul asocierii cu UE si fluxului
de investitii in infrastructura
Schema de interactiune cu beneficiarii si investitorii
Investitorii
Beneficiarii
APL, Comp
apa
Consultantii
Lucrarea
Forma de organizare a echipei de consultanti
PROIECT 2
PROIECT 1
1
4
TL
3
2
2
1
TL
4
3
Compania
1
Compania
2
Compania
3
LUCRAREA
Necesar de specialisti in
domeniul de consultanta






Ingineri alimentare cu apa
Finansisti cu cunostinte specifice domeniului
Manageri cu cunostinte specifice domeniului
Ingineri chimisti si biologi cu cunostinte in
domeniului calitatii apei
Sociologi cu specializari in studiul
comportamentului consumatorilor de servicii
Juristi specializati in domeniul serviciilor
publice
Domenii de cercetare necesare
activitatii de consultanta:
Economic
Tehnic
Juridic
Sociologic
Managerial
Medical
Domenii de cercetare necesare
activitatii (economic):
 Analiza
cost beneficiu a proiectelor investitionale
 Analiza multicriteriala a proiectelor investitionale
 Matricea cadru logica a proiectelor
 Previziunea consumurilor si cheltuielilor
companiilor de apa
 Previziunea volumelor de servicii facturate si a
veniturilor
 Estimarea tarifului pentru servicii si a gradului de
suportabilitate a tarifului
Domenii de cercetare necesare
activitatii (tehnic):
 Calcule
hidraulice pentru sisteme noi
 Eficientizarea presiunii in SAA existente
prin ajustari hidraulice
 Elaborarea bilantului apei
 Reducerea pierderilor de apa
 Managementul activelor in SAA
Domenii de cercetare
necesare activitatii (juridic):
 Cooperarea
intercomunitara in cazul
sistemelor regionale de AA
 Contractele de delegare a serviciilor
publice de alimentare cu apa
 Relatiile contractuale dintre
prestatorii de SAA si consumatori
Domenii de cercetare necesare
activitatii (sociologic):




Studiul consumului de servicii in dependenta
de nivelul de trai, nivelul de dotari cu instalatii
tehnico-sanitare, zone geografice, domeniul
de utilizare a apei etc
Studiul disponibilitatii de a plati a
consumatorilor pentru servicii
Cerintele consumatorilor in materie de
calitatea serviciilor
Perceperea consumatorilor legata de
calitatea apei
Domenii de cercetare necesare
activitatii (managerial):
 Structuri
organizatorice pentru companii
regionale de alimentare cu apa
 Relatiile cu partile interesate
 Regulamente de functionare si
regulamente de ordine interioare
 Procesele manageriale
 Managementul proiectelor
 Motivarea personalului
 Benchmarkingul metric si procesual
 Dezvoltarea strategica a companiilor
Domenii de cercetare necesare
activitatii (medical si tehnic):
 Calitatea
apei si influienta asupra
sanatatii a apei neconforme
 Prevenirea poluarii surselor de apa
Va multumesc!!!

similar documents