Ako si vyrobiť magnet

Report
©2014 Štancelová
Po oddialení magnetu, klinec už
nepriťahuje špendlíky
klinec priťahuje
špendlíky
Klinec je z tzv. magneticky mäkkej ocele
Stal sa
Po oddialení magnetu, klinec stále
priťahuje špendlíky
Klinec je z tzv. magneticky tvrdej ocele
Stal sa
Vysvetlenie vzniku magnetu
V látke, ktorá nie je
magnetom sú „malé
magnetíky“, ktorých
účinky sa navzájom
rušia
V zmagnetizovanej látke
sa „magnetíky“ uložia
tak, že sa magnetizmus
vo vnútri ruší, ale na
koncoch telesa sa
prejaví.
Každý špendlík sa
stáva magnetom.
Špendlíky sa
zoradia do
reťazca
Podobne sa
usporiadajú železné
piliny
Čiary vytvorené reťazcami pilín sa volajú
Magnetické indukčné čiary
Indukčné čiary magnetického poľa môžeme
zobraziť krivkami:
Planéta vedomostí – podkovovitý magnet
Planéta vedomostí - tyčový magnet
Magnetické indukčné čiary
Medzi dvoma
nesúhlasnými pólmi
Planéta vedomostí
Medzi dvoma
súhlasnými pólmi
Magnetické indukčné čiary
 znázorňujú smer pôsobenia magnetickej sily
 mimo magnetu vychádzajú zo severného a smerujú
do južného pólu
 vnútri magnetu smerujú z južného do severného
pólu
 sú uzavreté krivky
 nepretínajú sa
 kreslia sa plošne, ale sú v celom priestore okolo
magnetu
Magnetické pole je v celom priestore okolo
magnetu a nemá ostré ohraničenie
Zdroje
LAPITKOVÁ, Viera Fyzika pre 9. roč. a 4. roč. OG
http://sk.wikipedia.org/wiki/Magnet#mediaviewer/File:Magnet0873.png
http://c85c7a.medialib.glogster.com/daviddikasz/media/a7/a70983c816d486d55bf5d395a7f98e61bd5b3fd8/magnetciara.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VFPt_cylindrical_magnets_repelling.svg
Ďakujem za pozornosť
Soňa Štancelová, ZŠ A. Dubčeka, Bratislava

similar documents