Rompetrol Group - Ministerul Economiei

Report
Propuneri TRG
privind elaborarea Documentului de Politica
Industriala a Romaniei
Participare dezbatere
Ca urmare a invitatiei primite in data de 24 Aprilie 2013 de la Ministerul Economiei,
Rompetrol a participat in data de 8 Mai 2013 la dezbaterea dedicata industriei
chimice si petrochimie, pentru propuneri privind elaborarea Documentului de Politica
Industriala a Romaniei.
Din partea Rompetrol au participat:
D-nul Nicolcioiu Alexandru, VicePresedinte
D-nul Graure Sorin, Director General Rompetrol Rafinare
Au fost prezenti si reprezentanti ai celorlalte rafinarii: Petrom si Lukoil; precum si
reprezentanti ai institutului de proiectari si alte societati comerciale producatoare sau
distribuitoare de produse chimice si petrochimice (BASF, Brentag, DOW, etc)
Discutia a fost mediata de secretarul de stat Adrian Ciocanea si a participat partial si
d-nul ministru Varujan Vosganian.
2
Propuneri TRG
Participantii la dezbatere au fost rugati sa completeze chestionare, pentru a colecta
informatii care vor constitui fundamentul strategiei privind industria romaneasca.
 Propuneri pentru imbunatatirea cadrului administrativ - nivel central si local:
1. Infiintare birouri locale ale D.G.A.M.C in vederea simplificarii procedurilor
administrative in relatia cu companiile mari contribuabili ce au sedii sociale in tara:
SC ROMPETROL RAFINARE SA si SC ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL sunt
companii mari contribuabili, avand sediile sociale in judetul Constanta, dar
arondate din punct de vedere fiscal la Directia Generala de Administrare Mari
Contribuabili (situata in Bucuresti) ; procedura de obtinere a diferitelor
documente (ex : certificat de atestare fiscala) este ingreunata tocmai datorita
distantei si timpului necesar obtinerii documentelor necesare. Pentru eliminarea
acestor neajunsuri propunem infiintarea de birouri locale ale D.G.A.M.C.
2. Reducerea numarului de autoritati competente , cu atributii de autorizare,
monitorizare, supraveghere a regimului produselor accizabile. In present acestea sunt
in numar de cinci.
3
Propuneri TRG
 Propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislativ:
1. Revizuirea codului fiscal pentru considerarea exceptiilor de producere a unor produse petroliere sub
costul de productie. Propunerea de modificare legislativa se refera la introducerea unor exceptii de la
prevederea legala in vigoare, referitoare la :
- comercializarea produselor accizabile in regim suspensiv de la plata accizelor;
- comercializarea produselor accizabile pentru care exista o cotaţie internationala sau bursiera”
2. Completarea Codului Fiscal în sensul introducerii unui plafon maxim al garanţiilor constituite de către
antrepozitarii autorizaţi pentru productia de produse energetice, asa cum se regaseste in practica altor
state membre ale uniunii europene.
Potrivit prevederilor art. 20651 alin. (4), care reglementează regimul de plată a accizelor către bugetul
de stat, antrepozitul fiscal poate elibera în consum produsele petroliere obţinute numai după ce
accizele aferente acestora sunt virate la bugetul de stat. În această situaţie, riscul de neplată a
accizelor este în mod evident minim, iar modul de calcul al garanţiei ar trebui să reflecte acest fapt.
Similar, riscul de neplată a accizelor este minim şi în cazul livrărilor intracomunitare sau exporturilor,
situaţii în care accizele pot deveni exigibile numai în situaţia înregistrării unor lipsuri sau pierderi.
3. Introducerea unor prevederi care sa reglementeze transportului de
conducte fixe.
produselor accizabile prin
4. Revizuirea Codului Fiscal-Titlul VII-Accize prin reglementarea distincta a activitatii producatorilor de
produse energetice, fata de producatorii de tigarete si bauturi alcoolice.
4
Propuneri TRG
 Propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislativ:
5. Reglementarea in Codul Fiscal-Titlul VII-Accize si alte taxe speciale unor aspecte abrogate : livrari
continue de produse energetice prin conducta; aceste situatii sunt intalnite in activitatea curenta a
antrepozitarilor autorizati de productie dar nu mai sunt sunt reglementate la acest moment.
6. Definirea clara in cadrul Codului Fiscal-titlul VII-Accize, a reziduurilor de produse energetice(din punct
de vedere al continutului de produs petrolier), delimitare care va ajuta la identificarea clara a
posibilitatilor de prelucrare in vederea obtinerii de produse energetice in sensul predarii catre
antrepozite de prelucrare reziduuri produse energetice/sau ecologizare, strict din punct de vedere al
legislatiei de mediu-ex:incinerare; se impune definirea clara a operatiuinilor de ecologizare tinand cont
de prevederile de mediu aplicabile deseurilor, precum si formalitatile necesare in relatia cu autoritatile
fiscale (daca este cazul) in situatiile in care reziduurile sunt supuse exclusive operatiunilor de
ecologizare;
7. Simplificarea legislatiei aplicabile procedurilor de autorizare dpdv fiscal si mediu-actuala legislatie
impune intocmirea unui volum mare de documentatii, iar perioada de timp necesara pentru
parcurgerea procedurilor fiind foarte mare, intre 6 luni-1 an in cazul procedurii pentru obtinere
autorizatie integrata de mediu/revizuire).
5
Propuneri TRG
8. Revizuire proiect Lege privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei
si/sau produse petroliere, referitor la:
- clarificarea sensului procentului minim de 10 % care poate face obiectul delegarii de catre operatorii
economici a obligatiei de constituire a stocurilor de urgent; in forma de proiect supusa dezbaterii
publice nu se mentioneaza limitele in care operatorul poate delega obligatia de constituire stocuri,
putandu-se intelege ca se poate delega si 100% din obligatie;
- instituirea unor amenzi in cuantum diferentiat, orientat diferit in functie obiectul eventualei obligatii
nerespectate in materia stocurilor de siguranta, fata de actuala propunere care prevedere o amenda
intre 3 si 5% din cifra de afaceri pentru nerespectarea tuturor obligatiilor stabilite in sarcina
operatorilor economici.
 Propuneri pentru inovare:
Revizuirea legislatiei aplicabila accesarii de fonduri structurale pentru realizare investitii in vederea
cresterii calitatii carburantilor si pentru investitii de mediu in vederea indeplinirii obligatiilor de mediu
stabilite in sarcina operatorilor economici, indeosebi in ceea ce priveste conditiile de eligibilitate si
calitatea beneficiarilor;
Ex:La acest moment POS-ul de mediu, Axa 2-Reabilitarea siturilor contaminate reglementeaza faptul ca
beneficiari ai fondurilor europene pot fi numai unitatile administrative teritoriale, excluzand companiile
private, desi siturile contaminate istoric au fost preluate de operatorii private la momentul privatizarii,
nefiind consecinta activitatii acestora .
De asemenea, POS-ul privitor la eficienta energetica prevede ca si conditii de eligibilitate pentru
6
solicitanti neinregistrarea de pierderi/ profit.
Propuneri TRG
 Propuneri pentru resurse umane:
Rompetrol sutine pregatirea liceeala si universitara pe profilul societatii. De aceea organizam sesiuni de
internship si practica in locatiile rafinariilor detinute de grupul Rompetrol
 Propuneri rivind alte aspecte:
- Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana impune obligatii pentru conditii de Protectia Mediului din ce
in ce mai restrictive si care impun investitii majore de catre companiile private. Astfel, prin aceste
investitii si alte obligatii conexe, costul de procesare creste semnificativ si permite altor jucatori din piata
(din Orient si Asia, care nu au aceste obligatii de mediu) sa intre pe piata romaneasca. Oportunitatea
reindustrializarii trebuie corelata strans cu globalizarea continua si cu capacitatile mari de productie din
Orient/Asia.
- O viziune globala si de lunga durata este necesara pentru transformarea Romaniei din importator in
exportator. Rompetrol va sustine aceasta strategie pentru ca are incredere in puterea Romaniei de
reindustrializare, chiar si prin ultimul memorandum semnat cu guvern.
- Exercitare de loby la nivelul institutiilor europene in vederea modificarii legislatiei vamale comunitare
in sensul impunerii de taxe vamale suplimentare pentru carburantii de origine non UE, importati pe
teritoriul comunitar, in vederea asigurarii unui mediu concurential egal pentru toti producatorii de
carburanti UE-non UE.
7
Propuneri TRG
 Propuneri pentru cresterea competitivitatii companiei:
Competitivitatea Rompetrol Rafinare este strans legata de piata locala, interna, Europeana si
internationala. Competitivitatea pe sectorul de petrol si petrochimie ar trebui prima data comparata
la nivel intern (practic o analiza comparativa asupra intregului sistem prin vectori obiectivi) si apoi o
discutie comuna pe toata aria de petrol si petrochimie. Aceasta discutie poate fi formata ca un
forum coordonat de catre Ministerul Economiei.
8
Calendar
Urmatorul calendar a fost comunicat de ministrul secretar de stat:
Iunie 2013 - integrarea pe verticala (pe ramuri diferite ale industriei) si pe orizontala (pe tot sectorul
industrial) a chestionarelor trimise
Iulie-August 2013 – Postarea politicii industriale pe site-ul Ministerului Economiei si dezbatere publica
Septembrie 2013 – Aprobarea acestei politici in cadrul comisiei de specialitate din Parlament
Octombrie 2013 – Propunere legislativa care va contine aceasta politica, discutata in Parlamentul
Romaniei
Persoane de contact Rompetrol:
Marius Ghica, director departament Dezvoltare si Strategie, TRG
[email protected]
Mob: +40 745 113 325
Fix: 021 305 77 65
Bogdan Oslobeanu, director proiecte speciale TRG
[email protected]
Mob: +40 743 118 684
Fix: 021 305 77 88
Sorin Graure, director general Rompetrol Rafinare
[email protected]
Mob.: +40 746 249 696
Fix: 0241 506 770
9
Va multumim!
The Rompetrol Group Corporate Center SRL
3-5 Piata Presei Libere, 5th Floor, Room 2,
City Gate Northern Tower
District 1, Bucharest, 013702, Romania
Phone: +40 21 / 303 08 00; Fax: +40 21 / 305 77 84
[email protected]
www.trgcorporatecenter.com

similar documents