CMMI- Arii de proces: Inginerie si managementului proiectelor

Report
Stemate Corina
345 CA






CMMI
Procese
Nivele de maturitate
Arii de proces
Managementul proiectului
Inginerie


model de referinta pentru stabilirea
obiectivelor si prioritatilor , avand ca scop
imbunatatirea performantelor unei organizatii
sau unui proiect.
vizeaza dezvoltarea ingineriei software si a
disciplinelor inrudite
Integreaza:





Standarde de process
Standarde de calitate
Modele de capabilitate si maturitate
Modele de certificare
Directive existente ale integrarii software



Un set de practici efectuate pentru a atinge
un anumit scop
Poate include instrumente, metode,
materiale, persoane.
CMMI propune o concentrarea pe procese si
nu pe tehnologie sau angajati.


CMMI nu este un proces
CMMI este un model care spune ce trebuie sa
se faca , dar nu si cum trebuie sa se faca
Level 5
Optimizing
Level 4
Quantitatively
Managed
Level 3
Defined
Level 2
Managed
Level 1
Initial
1.Initial
Procesele sunt imprevizibile, foarte putin
controlate
2. Managed
Procesele sunt planificate, documentate,
efectuate, monitorizate si controlate la nivelul
proiectului
3. Defined
Procesele sunt bine caracterizate si intelese .
Sunt definite la nivel de organizatie.
4. Quantitatively managed
Procesele sunt controlate folosind statistici si
alte tehnici cantitative.
5. Optimizing
Performanta proceselor este imbunatatita
continuu. Se folosesc tehnologii inovative.


pachet de practici inrudite, care atunci cand
sunt exectutate impreuna , conduc la
atingerea unor obiective considerate
importante pentru progresul in aria
respectiva
nu e o descriere a unui proces.




1.Managementul proiectelor
2.Inginerie
3.Managementul proceselor
4.Suport
Maturity Level
Project Managment
5
Optimizing
4
Quantitative Project Mngt
Quantitatively
Managed
3
Defined
2
Managed
1
Initial
Engineering
Process Management
Support
Organizational Innovation & Deployment Causal Analysis & Resolution
Organizational Process Performance
Integrated Project Mngt
Risk Management
Requirements Development Organizational Process Focus
Technical Solution
Organizational Process Definition
Product Integration
Organizational Training
Verification
Validation
Decision Analysis & Resolution
Project Planning
Project Monitoring &
Control
Supplier Agreement Mngt
Requirements Mngt
Measurement & Analysis
Process & Product Quality Assurance
Configuration Mngt
Level 2 (Managed)

Project planning -stabilirea si mentinerea unui plan

Project monitoring and control -urmarirea

Supplier agreement management -gestionarea
care defineste activitatile proiectului
progresului proiectului, astfel incat sa se poata lua masuri de
corectie cand proiectul se abate semnificativ de la plan
achiziţionarii de produse şi servicii de la furnizorii pentru care
există un acord formal
Level 3 (Defined)

Integrated project management-

Risk management -
stabilirea si
gestionarea proiectului si implicarea partilor interesate
relevante , in conformitate cu un proces integrat si definit
adaptat la setul de standarde al organizatiei
identifica potentialele probleme ,
inainte ca acestea sa apara, astfel incat sa se poata intocmi
planuri de manipulare a riscurilor
Level 4 (Quantitatively management)

Quantitative Project Management -Gestionarea
cantitativa a proceselor proiectului pentru calitatea proiectului
si atingerea obiectivelor stabilite
Level 2 (Managed)

Requirements management :
gestionarea cerintelor
aplicabile ale proiectului pentru a identifica inconsecventele
dintre aceste cerinte si planurile proiectului
Level 3 (Defined)
1.Requirements development : gestionarea cerintelor proiectului, producerea
de componente, identificarea inconsistentei dintre acele cerinte si planurile
proiectului .
2.Tehnical solution : proiectarea, dezvoltarea si implementarea solutiilor pentru
cerinte.
3.Product Integration :asamblarea componentelor produsului, asigurarea ca
produsul integrat functioneaza corespunzator si predarea produsului
4.Verification :asigurarea ca anumite produse selectate indeplinesc cerintele.
5.Validation :demonstrarea ca produsele sau componentele produselor
indeplinesc scopul pentru care este utilizat , atunci cand este plasat in mediul
pentru care a fost destinat.
Multumesc

similar documents