2. Tipuri de relatii intre cetateni si autoritatiile administratiei publice

Report
1. Ce este ADMINISTRATIA?
2. Tipuri de relatii intre cetateni si
autoritatiile administratiei publice
1. Administratia

 ADMINISTRATIA constituie un corp intermediar,
creat în vederea actiunii, ea este făcută pentru a actiona si
de aceea este subordonată, ierarhizată, ordonată,
remunerată, civilă si laică.
 Autorităţile administraţiei publice alcătuiesc în statul de
drept un subsistem în cadrul sistemului autorităţilor
publice, astfel cum acesta a fost stabilit prin Constituţie, pe
criteriul separarii celor trei puteri : legislativă, executivă
şi judecătorească.
2. Tipuri de relatii intre cetateni si
autoritatiile administratiei publice

 Exista relatii de:
a) Cooperare
b) De utilizare a serviciilor publice
(prestatii din partea administratiei catre cetateni)
c) De autoritate
(
de subordonare a cetatenilor fata de organele
administratiei publice
)
a) Relatiile de cooperare

 Aceastea pot fi: DIRECTE:
Aceste relatii isi pun baza pe sprijinul pe care cetatenii
sunt chemati sa-i dea administatiei publice in vederea
misiunii acesteia si trebuie sa reflecte existenta unei legaturi
necesare intre administratia publica si cetateni.
 Mai pot fi si INDIRECTE:
Apar in cazul in care cetatenii sprijina actiunea autoritatiilor
administratiei publice fara sa participe la activitate in mod direct.
Exemplu: oferta de a sprijini actiunea prin modalitatiile de care
dispun (contractele de furnizare de produse cerealiere sau
animaliere, ajutorul in caz de incendiu sau inundatii).
b) Relatiile de utilizare a
serviciilor publice

 Din punct de vedere juridic, relatiile dintre
administratia publica si cetateni pentru prestarea de
servicii pot fi de doua tipuri:
- Relatii ce se statornicesc in baza normelor de drept administrativ
(regim juridic administrativ);
- Relatii ce se statornicesc in baza normelor de drept civil.
Exemplu: Guvernul, ca autoritate publica de varf a puterii
executive si raspunzator pentru conducerea generala a
administratiei publice, coopereaza in indeplinirea atributiilor sale
cu organismele interesate.
c) Relatii de autoritate

(de subordonare a cetatenilor fata de autoritatile administratiei publice)
 Aceste relatii sunt determinate de vointa unilaterala
a autoritatilor administratiei publice, ele sunt impuse
si cetatenilor, nefiind necesar acceptul celor care sunt
chemati sa participe in aceste relatii.
 Analiza tipurilor de relatii la care participa autoritatile administratiei
publice, implica precizarea unor aspecte in legatura cu raporturile
dintre autoritatile administratiei si cele care exercita puterea legislativa.
Exemple

a) Guvernul, ca autoritate publica de varf a puterii executive
si raspunzator pentru conducerea generala a administratiei
publice, coopereaza in indeplinirea atributiilor sale cu organismele
interesate.
b) Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei
stabilesc cu autoritatile publice care exercita puterea legislativa –
relatii de cooperare sau de control prin delegare, nu numai indirect
prin Guvern, ci si in mod direct.
c) Consiliile locale si primarii sunt autoritati ale administratiei publice
locale prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul unitatilor
administrativ-teritoriale.

Multumim pentru
atentie!
Proiect realizat de Baban Daniel
Iulia Ursachi

similar documents