RO - Facultatea de Biologie

Report
Facultatea de Biologie
Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară
Contact :
Splaiul Independenţei
nr. 91-95, cod 050095
Bucuresti, sector 5
Phone/fax:+ 40 21 3181575
Phone: +40 21-3181567;
www.bio.unibuc.ro; www.dbbm.bio.unibuc.ro; [email protected];
PROCESUL DE ÎNVǍŢǍMÂNT
Domeniul Biologie, Specializarea Biochimiei
Cercetare ştiinţifica
adecvata unui învaţamant
performant, prin
promovarea excelenţei în
domeniu
Management universitar, bazat
pe cerinţele moderne de calitate
(ISO 9001:2005)
OBIECTIVE
Sistemului de pregǎtire
performant pentru personalul
implicat în procesul formativ şi de
cercetare
Dezvoltarea şi susţinerea activitǎţilor de cooperare internǎ şi
internaţionalǎ prin participarea la reţele şi programele nationale si
internaţionale de cercetare
Competenţă şi expertiză ştiinţifică de înalt nivel
ORGANIZARE
3 profesori conducatori
doctorat
4 CSII
8 CSIII
75% sub 35 ani
13 Asistenti
cercetare
95% sub 30 ani
RESURSA
UMANA
Economist
Inginer chimist
3 cadre auxiliare
4
conferentiari
2 lectori
1 asistent
universitar
Licenta in Biochimie (LB)
OBIECTIV GENERAL
Formare teoretica si practica de specialisti
competitivi in domeniul Biochimiei si Biologiei
Moleculare, pentru invatamant si cercetare
de profil
Master in Biochimie si
Biologie Moleculara (MBBM)
Licenta in Biochimie
PLAN DE INVATAMANT - 3 ani
6 semestre invatamant si cercetare
Anul I: Chimie generala; Citologie
animala; Citologie vegetala; Anatomia
si igiena omului; Biologie vegetala;
Biologie animala; Informatica; Chimie
fizica; Chimie analitica; Histologie
animala si embriologie; Biochimie;
Analiza instrumentala si microscopie;
Limbi straine; Educatie fizica;
Anul III: Biochimia metabolismului; Biochimia
nutritiei; Genetica moleculara si Inginerie
genetica; Disciplină fundamentală opţională 1;
Biologie celulara; Metabolismul tesuturilor
specializate
Disciplină
de
specialitate
opţională;
Biotehnologie moleculara; Tehnici in biologia
moleculara; Disciplină complementară opţională 2
Elaborarea lucrarii de licenta
Anul II: Biochimie acizi nucleici; Biochimie
lipide;
Microbiologia;
vegetala;
Fiziologia
Enzimologie; Biologie
Biochimie
analitica;
Biofizica; Practica de
Biochimie;
proteine si
– glucide si
Fiziologia
animala;
moleculara;
Genetica;
Biologie si
PLAN DE INVATAMANT - 3 semestre
Master in Biochimie
Și Biologie Moleculară invatamant si cercetare
Sem I: Fosforilarea proteinelor; Tehnici de genetica
moleculara; Biologia dezvoltarii; Aspecte teoretice si
practice ale culturilor de celule animale
Sem II: Semnalizarea celulara; Genomica si
transcriptomica; Toxicologie moleculara; Bazele
moleculare ale maladiilor
Sem III: Terapie genica; Proteomica; Biologia si
aplicatiile clinice ale celulelor stem; Introducere in
bioingineria tisulara; Biochimie comparativa si
filogenie moleculara
Sem IV: Activitate de cerceta Principii de
fitoterapie/Dizertatie master;
Modul psiho-pedagogic: disciplina facultativa
(cu plata)
Cunostinte teoretice
aprofundate privind procesele
biologice utile in practica
biomedicala si biotehnologica
Posibilitatea de a
interpreta, sintetiza si
analiza critic lucrari din
literatura de
specialitate
Dezvoltare deprinderi practice
privind metodologiile specifice
utilizate in biochimie, biologie
celulara si moleculara, biotehnologie
moleculara
LB si MBBM
asigura
studentilor
Posibilitatea aplicarii
cunostintelor si
deprinderilor insusite la
locul de munca
Studentii de la Facultatea de Biologie sunt implicati în cercetarea
stiintifica avand sansa de a participa la publicarea si comunicarea
rezultatelor in reviste de specialitate sau la propria sesiune stiintifica
Stagii de formare in universitati europene prin programul Erasmus
√ Competente specifice:
cunoasterea şi utilizarea adecvată a notiunilor specifice
biologiei si biochimiei moderne; interpretarea de concepte,
structuri, procese si mecanisme caracteristice sistemelor
biochimice, utilizarea de metode, tehnici şi instrumente de
identificare, investigare a sistemelor biochimice.
Competente
generale si profesionale
√Competente instrumentale:
capacitate de analiza, sinteza, organizare si planificare;
capacitatea de a selecta si aplica metode de laborator,
capacitatea de a solutiona probleme si de a lua decizii,
abilitati elementare de operare pe PC;
Perspective pentru piata muncii
Absolvenţii pot continua pregătirea profesională prin înscriere la doctorat sau
pot fi încadraţi în:
laboratoare clinice;industria
farmaceutica si de produse
cosmetice
laboratoare de controlul calitatii si
securitate alimentara din unitati
industriale de profil
stagii de studii şi de cercetare la
universităţi şi institute de renume din
străinătate: Austria, Belgia, Franta, Italia,
Germania, Olanda, Marea Britanie, Grecia,
Portugalia, Spania
institute de cercetare: biologie,
biochimie; biotehnologie, diagnostic
molecular, sanatate animala si securitate
alimentara
învăţământul universitar
si preuniversitar
laboratoare criminalistică, politie
sanitara, medicina preventiva
Stagii de formare in universitati europene prin programul Erasmus
DOCTORAT
2004-2012
2 conducatori
doctorat
25 de teze de
doctorat
sustinute
15
cercetatori/cadre
didactice din
colectiv au
sustinut teza de
doctorat
Investitii infrastructura (amenajare si echipamente) intre (1998-2012):
8.877.302 lei, din care 7.000.000 lei in perioada 2005-2009.
Laboratoare
biologie moleculara
Analizoare genetice automate
Aparate PCR si Real-Time
PCR, microarray
Laboratoare
microscopie
Microscoape: fluorescenta
confocal, microdisectie
Laborator
culturi celulare
Laboratoare
Laborator
culturi
celulare
Hote aparatură
cu dubluspecială
flux laminar
Incubatoare CO2
Microscoape inversate si
directe cu fluorescenta
Flow-citometru
Laboratoare biochimie
FPLC si HPLC
Spectofotometre
Sisteme electroforeza
Sisteme blot
Laborator
bioinformatica si
documentare
•Analiza Genomica
ACTIVITATI
•Analiza transcriptomica
Separare (ultracentrifugare)
RT – PCR, Real Time RT-PCR
Transcripţie şi traducere in
vitro
ARN Microarray
Investigatii
tisulare/celulare
Culturi primare (PK, EK)
Linii celulare (PK, EK)
Microscopie de
fluorescenta si confocala
Microdisectie laser
Izolarea
C lon area
şi p u rificarea
DNA
DNA
şi caracterizarea
S tu d ii
clon elor
d e exp
resie a
secven
ţelor D
D eterm
NA
in ări d
e p olim
şi p atologic
orfism
n orm al
Id en tificarea
C in etică
in teracţiilor
en zim
P u rificare
C u ltu
atică
d e p rotein
ri d e celu
le
D N A -p
rotein
e
e
an im ale
şi b acterien
e
•Analiza functionala si proteomica
Purificare (centrifugare, ultracentrifugare,
FPLC)
Cinetică enzimatică, interacţii cu acizi nucleici
Analize imunohistochimice (Western Blot)
Electoforeza mono si bidimensionala
Biodiversitate genetica, filogenie moleculara, genotipare la om si animale
(microsateliti si ADNmt)
Toxicologie
moleculara
Inginerie tisulara,
biomateriale,
biocompatibilitate
DIRECTII de
CERCETARE
Biotehnologii
moleculare
Caracterizarea moleculara a diferitelor
patologii umane: cancer (colon,
prostata, san ovar),
distrofinopatii,imbatranire,boli
autoimune, fibroza pulmonara
√ 16 editari de carti,
monografi si cursuri
√ 102 articole publicate
in reviste cotate ISI
√ 74 articole publicate in
volumele conferintelor
internationale indexate
ISI
√ 195 participari la
simpozioane, conferinte si
congrese nationale si
internationale
Recunoastere
nationala
internationala
√ 137 articole publicate in
reviste româneşti recunoscute
CNCSIS
√ 10 proiecte de cercetare
internationale
√ 104 proiecte de cercetare castigate
in competitii nationale din care 37 in
calitate de coordonator
√ Laborator acreditat in sistemul calitatii,SR EN/ISO 17025/2005 (RENAR),
pentru genotipare la animale
Conference of the
International Society for
Animal Genetics
Annual Meeting of the
European Association for
Animal Production
Participari la Conferinte
Internationale
FEBS Congress
Freea Radicals Research
Annual ELSO Meeting
European Congress of
Pathology
Sesiunea Anuala a SRBBM
Simpozionul Anual al INCD Victor
Babes
Congres National de
Biotehnologie
Simpozionul Naţional de
Biomateriale
Participari la Conferinte
Nationale
Simpozionul International de
Nutritie Animala si Biologie
International symposium on Metal
Elements in Environment
Simpozionul International
Annual organizat de USAMV
Timisoara
Cursuri TATAA BIOCENTER
Cursuri FEBS
Cursuri EBI Training
EMBO practical courses
Cursuri de perfectionare si stagii
de cercetare, TINERI 20052009 in valoare de 301732 lei
Cursuri de Managmentul
calitatii
Stagii la Universitatea din Padova,
Italia
Stagii de cercetare in
laboratoarele INRA,
Franta
Stagiu de cercetare la
Universitatea din Michigan, USA
√ 24 Contracte PNCDI
1.473.500 lei
√ 6 Contracte
CNCSIS
1.225.426 lei
√ 34 Contracte PN II
16.319.100 lei
√ 31 Contracte CEEX
8.782.900 lei
CONTRACTE
de
CERCETARE
1 contract SUA
15000
4 retele COST
√ 10 Contracte
internationale/externe
1 contract Eureka
350.000
3 contracte bilaterale (Grecia, Cipru, Belgia)
63.680 lei
COST 844/ Apoptosis and programmed cell death:
molecular mechanisms and applications in biotechnology,
1999-2005
CONTRACTE de
CERCETARE
INTERNATIONALE
MRE07/25 FP6-Identification of men with genetic
predisposition to prostate cancer:targeted screening
in BRCA1/2 mutation carriers and controls (IMPACT
study),
Micro and Nanotechnologies to EASTern
NETworking (MINAEAST-NET FP6), Contract no: 510470,
Europe
through
COST B19, Molecular cytogenetics of solid tumors, 2002-2006
COST B35, Lipid Peroxidation Associated Disorders – LPO, 2004-2010
COST B23 /Oral facial development and regenation, 2003-2007
COST TD 0901, Hypoxia Sensing, Signalling and Adaptation (2009 - 2013)
COBIL Romania –Grecia, 2003-2005
COBIL Romania –Cipru, 2007-2009
EUREKA/ERA-NET 2008/030/Ro - Romania-Franta (2008-2011): NanoBioAll:
„Advanced Metallic Biomaterials, nano-structured, for implantable medical devices”
COBIL Romania –Belgia Comunitatea Valona ,2010-2012
POSDRU, No 58852
“Program postdoctoral pentru
formare de cercetatori in stiinte”,
2010-2013
POSDRU, No 55362
“Program de specializare
a resurselor umane in
domeniul biomedicinei si
biotehnologiei”, 20102013
Proiecte finantate
de FSE/CNCSIS
POSDRU, No 61150,
“Studii doctorale in
domeniul stiintelor
vietii si pamantului”,
2010-2013
PNII PCCE 248 (2009-2012) „Noi concepte
si strategii pentru dezvoltarea cunoasterii
de noi structuri biocompatibile in
Bioinginerie”
Accesion number : Y14033,
Y14034, Y14035, NM004480,
AF112475, AF112474, AF111938,
AF111937 AF111936, AF111935,
AF136648, AF136647, AF136645,
AF136646, AF136644, AF080608,
AF080607, AF080606, AF080605,
AF080604, AF080603;
2006/2007
Accesion Number: DQ841176,
EF105295, EF094550, EF112527,
EF112529, EF112528, EF173619,
EF372635,
EF372634,
EF
137863, EF 137862
78 secvenţe genice
in GENBANK
(cu valoare brevet)
Accesion
GU214392,
GU211924,
GU211928,
GU226419,
GU226423,
GU131228,
GU211926,
GU211930,
GU233784,
GU233788,
GU233792,
GU233796
2008-2010
number: GU214390,
GU233801, GU233802,
GU211925, GU211926,
GU211929, GU211930,
GU226420, GU226421,
GU226424, GU226425,
GU182336, GU211924,
GU211927, GU211928,
GU211931,
GU233785, GU233786,
GU233789, GU233790,
GU233793, GU233794,
GU214391,
GU233803,
GU211927,
GU211931,
GU226422,
GU226426,
GU211925,
GU211929,
GU233783,
GU233787,
GU233791,
GU233795,
BENEFICIARI
cercetători
doctoranzi
studenţi
cadre didactice
Universităţi
Institute de cercetare
Spitale
Centre medicale
Medici
Biologi
Biochimişti
Chimişti
IMM - uri
Fizicieni
Biologi
Biochimişti
Chimişti
Ingineri
PERSPECTIVE
Master in Biochemistry and
Molecular Biology in English for
foreign students
ERASMUSMUNDUS
PROJECTS for
Master Degree and
Doctoral School
Future projects
Interregional and
tranfrontalier
collaboration

similar documents