Managementul proiectelor de tip parteneriat public

Report
Rolul autoritatilor locale in dezvoltarea si
modernizarea serviciilor publice si a mediului de
afaceri prin transfer de cunostinte si capital uman
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
Prof.univ.dr. Ioan RADU – ANTEC
Lector univ.dr. Sorin BURLACU - ANTEC
Cresterea calitatii serviciilor publice prin consultanta si
formarea profesionala continua a resurselor umane
O Motto:
O “ Astăzi au putere cunoştinţele. Ele verifică
accesul spre oportunitate şi progres.
O Cunoştinţele trebuie mereu perfecţionate,
solicitate şi extinse, dacă nu acestea se
risipesc.”
Peter F. Drucker
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
Motivatie (1)
O Trecerea de la societatea informationala la cea bazata pe
cunoastere (Strategia Europa 2020 - “creştere inteligentă,
durabilă şi incluzivă”)
O Implementarea unor mutatii care stau la baza intelegerii si
promovarii unui alt model de management public caracterizat prin:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
orientarea spre satisfacerea „nevoilor” cetatenilor;
capacitatea redusa de atragere a resurselor financiare necesare
investitiilor puse la dispozitie de POS, MFP, fondurile din spatiul economic
european etc.
transformarea primariilor in entitati organizatorice generatoare de
venituri extrabugetare;
tendinta de utilizare in practica manageriala din institutiile publice a unor
metode de management de succes din mediul de afaceri;
introducerea benchmarking-ului performantei in administratia publica
locala;
folosirea IT&C si eliminarea fenomenului de „digital divide” in societatea
romaneasca.
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
Motivatie (2)
O Provocarile si cerintele care stau in fata serviciilor publice:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
necesitatea fundamentarii, masurarii si monitorizarii performantei
globale (economico-financiara, sociala si de protectia mediului);
trecerea de la un management bazat pe informatii la unul bazat pe
cunostinte, capabil sa anticipeze situatiile de risc financiar,
comercial si operational care ameninta operatorul;
utilizarea de top managementul operatorilor a unor instrumente
capabile sa eficientizeze functiile procesului de management
(previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea, controlevaluarea) a serviciilor publice si transformarea acestora in „servicii
publice inteligente”;
necesitatea de a participa la realizarea polilor de competitivitate in
plan regional;
cerinta accelerarii proceselor de crestere a calitatii, performantelor
si competitivitatii serviciilor publice, indeosebi a celor energetice, de
transport si de salubritate;
transferul „centrului de greutate” al actului de conducere din zona
tehnica in cea economica si financiara pentru trecerea personalului
pe activitati de analiza si conceptie.
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
- – are drept scop întărirea
Ingineria proiectelor europene
capacităţii autorităţilor locale şi instituţiilor publice, pentru:
• accesarea, administrarea şi gestionarea fondurilor europene;
formarea abilitatilor de pregătire şi întocmire a cererilor de finanţare;
• efectuarea managementului de proiect;
• implementarea proiectului si a managementului financiar al acestuia.
•
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
2. Performanţă economică şi financiară în administraţia
publică locală , prin:
elaborarea bugetelor multianuale (pe programe) la
nivelul colectivităţilor teritoriale;
• promovarea serviciilor publice electronice;
• benchmarking-ul indicatorilor de performanta.
•
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
3. Cai de dezvoltarea locală si regionala
•
•
•
•
•
elaborarea, in colaborare, de catre autoritatile administratiei
publice locale a strategiei teritoriale, pe baza principiilor „teritoriilor
inteligente”;
utilizarea metodelor si tehnicilor de management pentru previziune,
organizare, coordonare, antrenare si control-evaluare in
conducerea activitatilor unui operator regional;
participarea operatorilor la realizarea polilor de competitivitate
economica si sociala;
accesarea fondurilor financiare ce vor fi alocate regiunilor nou
infiintate.
Realizarea de parteneriate regionale si de PPP avantajoase pentru
autoritatile locale.
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
4. Comunicarea eficienta cu stakeholderii
publice locale, prin:
administratiei
•
dezvoltarea de platforme participative sau a altor structuri IT&C de
tip „front office” operabile in mediul virtual;
•
implementarea managementului documentelor, a fluxurilor de
lucru si a semnaturii electronice;
•
Implementarea tehnicilor specifice managementului relatiilor cu
clientii;
•
cresterea culturii organizationale si promovarea unor masuri
capabile sa intensifice participarea cetatenilor, clientilor sau a
consumatorilor la actul de decizie din administratia locala sau din
sfera serviciilor publice.
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
5. Promovarea proiectelor de parteneriat public privat:
•
realizarea de analize pentru a intelege ce tipuri de proiecte şi servicii sunt mai potrivite
pentru a fi derulate în parteneriat public-privat;
•
asigurarea unei repartizari echilibrate a riscurilor intre toate partile implicate, in special
intre sectorul public si cel privat;
•
antrenarea tuturor stakeholderilor si a reprezentantilor acestora in proiect;
•
modalitati de realizarea unor contracte solide intre organizatiile implicate;
•
proiectarea unor proceduri adecvate de achizitie publica;
•
probarea beneficiilor de calitate, timp si cost;
•
sustinerea si stimularea schimbarii si imbunatatirii permanente pentru asigurarea
succesului pe termen lung.
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
6. Managementul costurilor
• dezvoltarea de abilitati pentru a implementa
sisteme de management a costurilor si de audit
financiar;
• implementarea instrumentelor specifice
contabilitatii manageriale;
• tehnici de urmarire a costurilor pe centre de
gestiune.
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
7. Managementul performanţelor resurselor umane, economice si
manageriale in contextul guvernarii corporatiste:
•
tehnici de stabilire a indicatorilor de performanta;
•
elaborarea programului de administrare a serviciului;
•
elaborarea programului de management al operatorului;
•
elaborarea fiselor de post si monitorizarea performantelor
individuale;
•
modalitati de monitorizare a performantelor.
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
8. Optimizarea costurilor de producere a energiei termice
•
Directiva UE privind cresterea eficientei energetice.
•
Analiza costurilor de productie pe elemente primare sau de cost.
•
Metode de stabilire a pragurilor de rentabilitate.
•
Surse alternative de energie.
•
Benchmarking-ul elementelor de cost.
•
Surse de finantare a proiectelor destinate cresterii eficientei
energetice.
Cresterea calitatii serviciilor publice prin
consultanta si formarea profesionala
continua a resurselor umane
1. Consultanta va fi acordata de experti si cercetatori in
managementul serviciilor publice, cadre universitare de
specialitate si specialisti in management de proiect.
2. Organizarea programului de formare:
• in format clasic;
• in format blended learning.
Traineri:
• experţi din mediul academic;
• experti din sistemul administraţiei publice. cu o bogată experienţă
teoretică, metodologică şi practică în management public,
managementul serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi în
managementul proiectelor cu finanţare naţională sau internaţională.

similar documents