Spole*nost s ru*ením omezeným

Report
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0199
Označení: VY_32_INOVACE_UCE_SA_1_16
Sada: 1
Ověření ve výuce: 30. 11. 2012
Třída: 4.B
Datum: 21. 11. 2012
Společnost s ručením omezeným –
půjčky společníkům
Předmět:
Účetnictví
Tematická oblast: Právní formy podnikání – odlišnosti v účtování
Ročník:
4. ročník
Anotace:
Výklad účtování půjčky společníkům ověřen
v tabulkách předkontací
Jméno autora (vč. titulu): Ing. Hana Samcová
Škola – adresa: OA a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615
S pomocí účtové osnovy doplňte v tabulce
číslo, název a charakter účtu
Číslo
Název
Charakter
365
Ostatní pohledávky za společníky
Úroky
Pokladna
221
Výnos
S pomocí účtové osnovy doplňte v tabulce
číslo, název a charakter účtu
Číslo
Název
Charakter
365
Ostatní závazky ke společníkům
Pasivum
355
Ostatní pohledávky za společníky
Aktivum
662
Úroky
211
Pokladna
Aktivum
221
Bankovní účty
Aktivum
Výnos
Účtování půjčky
Účet 355 Ostatní pohledávky za společníky
se člení v analytické evidenci podle splatnosti na:
pohledávku
krátkodobou
pohledávku
dlouhodobou
(splatnost do 1 roku)
(splatnost nad 1 rok)
ÚČTOVÁNÍ PŮJČKY - PŘÍKLAD
Text operace
MD
D
Poskytnutí půjčky společníkům
355
211 (221)
Vyúčtování úroků z půjčky
355
662
211(221)
355
Splátka půjčky včetně úroků
Úročení půjčky
Půjčka musí být vždy úročená, a to v ceně obvyklé,
tj. na úrovni běžných podmínek
mailto:http://www.fucik.cz/odborny
clanek/11/uroky
ÚROKY JE NUTNO ÚČTOVAT
DO NÁKLADŮ ČASOVĚ ROZLIŠENÉ
Příklad: doplňte tabulku
analytická evidence: pohledávky krátkodobé x.1,
pohledávky dlouhodobé x.2
Doklad
Text
PPD
Výběr peněz z účtu do pokladny
VBU
Výběr peněz z účtu do pokladny
MD
D
355.1
662
Poskytnuta půjčka společníkovi hotově, splatnost
6 měsíců
VUD
První částečná splátka půjčky společníkem na účet firmy
Příklad: doplňte tabulku
analytická evidence: pohledávky krátkodobé x.1,
pohledávky dlouhodobé x.2
Doklad
Text
MD
D
PPD
Výběr peněz do pokladny
211
261
VBU
Výběr peněz do pokladny
261
221
VPD
Poskytnuta půjčka společníkovi hotově, splatnost
6 měsíců
355.1
211
VUD
Vyúčtování úroku z poskytnuté půjčky
355.1
662
VBU
První částečná splátka půjčky společníkem na účet firmy
221
355.1
Zdroje
1) Štohl, P. Učebnice účetnictví pro střední školy
a veřejnost. Znojmo : Nakladatelství Štohl Pavel Ing.
– vzdělávací středisko. 2012. ISBN 978-80-87237-47-2
2) http://business.center.cz/business/pravo/zakony
3) http://portal.justice.cz
4) www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xls/platna_legislativa_ucetni_
standardy_75927.html
5) Účtová osnova, České účetní standardy – postupy účtování pro
podnikatele : ANAG. 2012. ISBN 978-80-7263-729-4
6) Obchodní zákoník a předpisy související : ANAG. 2012. ISBN 978-807263-720-1
7) www.cnb.cz/cs/index.html

similar documents