Vjetrovi Jadrana Jadranska vjetrovnica

Report
Vjetrovi Jadrana su:
Bura
Jugo
Maestral
Tramontana
Levanat
Pulenat
Lebić
Oštro

Bura je najznačajniji vjetar na Jadranu
a naša jadranska bura glasovita je i u
svijetu. To je vrlo jak sjeverni vjetar
koji dolazi s kopna i puše uglavnom
u smjeru mora. To je hladan i suh
vjetar pa snižava temperaturu i
vlagu. Puše obično velikom, katkada
orkanskom snagom. Vrlo je značajna
prirodna pojava jer znatno utječe na
život ljudi, organizama i razvoj
vegetacije. Anticiklonalnu buru prati
vedro vrijeme dok je kod ciklonalne,
takozvane škure bure nebo oblačno,
a ponekad je prati kiša i snijeg.
Narodna izreka iz Dalmacije kaže: Na
Dinari se rodila, u Makarskoj krstila,
a u Senj udala.
TEKST O BURI
SLIKA: Senjska bura
SLIKA: Bura u Makarskoj
SLIKA: Bura na paškom
mostu

Jugo je vjetar, najčešće
jugoistočna smjera. Jugo počinje
kao slab vjetar i postupno se
pojačava. Često može dostići
olujnu jakost. Javlja se u sva
godišnja doba ali ipak češće u
jesen i zimu. Donosi toplinu i
vrlo je često praćen visokom
vlagom, jakom naoblakom, a
ponekad i grmljavinom. Uz jugo
se veže i loša biometeorološka
prognoza pa kad se spomene
južina većina ljudi već pomisli na
glavobolje i nesanicu. Uz buru, i
jugo određuje način života na
Jadranu.
TEKST O JUGU
SLIKA: Jugo na krajnjem
jugu Hrvatske
SLIKA: Jugo na zadarskoj
rivi
SLIKA: Jugo na zadarskim
orguljama

Maestral je osvježavajući
sjeverozapadni vjetar koji u
toplim danima puše s mora
prema kopnu. Javlja se samo ljeti
i puše uglavnom uz obalu.
Ugodan je i svjež vjetar, slabe do
umjerenje jačine. Maestral prati
lijepo i stabilno vrijeme i pri
tome znatno ublažuje ljetnu
sparinu. Izostaje prije nastupa
juga, a ponovno počinje puhati
dan nakon kiše. Poznat je od
davnina i zbog svog
osvježavajućeg učinka odredio je
način gradnje dalmatinskih
gradova. Koriste ga jedriličari, a
posebno daskaši početnici.
TEKST O MAESTRALU
SLIKA: Maestral na
Svetom Nikoli
SLIKA: Vjetar Maestral
SLIKA: Daskaš na vodi za
vrijeme Maestrala

Tramontana je oblik bure
koji puše približno sa
sjevera. To je lokalni,
prohladni, suh,
kratkotrajan vjetar, ali
nije žestok i mahovit kao
bura. Prati ga vedro
vrijeme. Dalje od obale
puše jače, traje dulje i
stvara razvijene valove.
Češća je na južnom
Jadranu.
TEKST O TRAMONTANI
SLIKA: Vjetar Tramontana
SLIKA: Tramontana
SLIKA: Tramontana na
zadarskim orguljama

Levanat je vjetar koji puše
iz istočnog smjera. Puše
kratkotrajno, jednoliko, s
umjerenom jačinom. To je
prolazni vjetar kad jugo
prelazi u buru ili bura u
jugo. Zimi ga prati kišovito
vrijeme a katkada donosi i
snijeg. Ljeti u jutarnjim
satima, za vedra i stabilna
vremena, zapuše kanalima
srednjodalmatinskih otoka.
TEKST O LEVANTU
SLIKA: Vjetar Levanat
SLIKA: Daskač za vrijeme
Levanta
SLIKA: Levanat

Pulenat je vjetar koji
puše sa zapada. Na
Jadranu puše rijetko, a
dolazi iznenada.
Pulenat je prolazan,
kratkotrajan i vrlo
opasan vjetar. Donosi
kratkotrajnu i obilnu
kišu te uzrokuje
neugodno i uzburkano
more.
TEKST O PULENTU
SLIKA: Val mora za
vrijeme Pulenta

Lebić je olujni
jugozapadnjak sa jako
razvijenim valovima i
obilnim oborinama.
Zimi je snažan, a ljeti
je to vjetar lokalne
nevere. Pri lebiću zrak
je topao i vlažan. Ovaj
vjetar često označava
privremeni prekid juga
ili prijalaz na maestral.
TEKST O LEBIĆU
SLIKA: Lebić
SLIKA: Lebić na morskim
orguljama
SLIKA: Olujni lebić

Oštro je južni vjetar.
To je topao i vlažan
vjetar koji najčešće ne
puše dugo, ali može
dostići znatnu jakost.
Većinom je oštro
prijelazna faza između
juga i lebića.
TEKST O OŠTROM (vjetru)
SLIKA: Oštro

DA ili NE???







PREZENTACIJU UREDILE:
Tea Kovačević
Marina Radonić
Lucija Mašina
Katarina Brkljača
Karla Strenja
Pusa, 8.e 

similar documents