zelula4web - askatasunabiogeobatx1

Report
ORGANULOAK
MINTZ
GABEKOAK
MINTZ BIKOITZAK
INGURATURIKOAK
MINTZ BAKARRAK
INGURATURIKOAK
LISOSOMAK
ERRIBOSOMAK
NUKLEOA
PEROXISOMAK
ZENTRIOLOAK
MITOKONDRIOAK
BAKUOLOAK
MIKROTUBULAK ETA HARIZPIAK
KLOROPLASTOAK
ERRETIKULO ENDOPLASMATIKOA
GOLGI APARATUA
ZELULA FUNTZIO UNITATE GISA
Zelulak egitura dinamikoak
dira eta beti aldatzeko
prozesuan daude
Aldaketaren
ondorioa
METABOLISMOA
MITOKONDRIOA
Gandorrak
Matrizea
Kanpo-mintza
Barne-mintza
Mintzen arteko gunea
MITOKONDRIOA
ADNa
Zirkularra
Erribosomak
F0 eta F1-eko partikulak
ATP-sintetasa
Arnasketa zelularra
Gantz azidoen b-oxidazioa
Energiaren produkzioa
MITOKONDRIOA
F0 eta F1-eko
partikulak
Gandorrak
MITOKONDRIOA
Erribosomak
F1-eko partikulak
ADNa
Nanometroa = metroaren mil miloirena
MITOKONDRIOA
Teoria endosimbiontea: jatorrizko bakterioa zelula eukariotiko
batekin elkarturik
Berezko kode genetikoa
Berezko proteinak: % 10
MITOKONDRIOA
Ugariagoak animalizeluletan ... % 35
MITOKONDRIOA
GANDORRA
ENERGIA LORTZEKO PROZESUA
Mitokondrietan gertatzen den prozesu
katabolikoa.3 faseetan bereizten da
ARNASKETA ZELULARRRA
Glucosa
6C
1
ZITOSOLA
CO2
ADP + Pi
Mintzen arteko eremua
2
ATP
Krebs
zikloa
3C
X
XH2
H+ + e-
H+
H2O
Matríz mitocondriala
1/
Gandor
mitokondrialak
2O2
eH+
+ 2H+
3
H+
ATP
ADP
O2
31
2
H+
H+
En
el
citoplasma
glucosa
(6C)oxida
de
3C
ypor
produce
C6En
H
+mitocondrial
O2 las
+ ADP
+ Pliberada
En
matriz
la materia
hasta
CO
el cicloseun
de
laOla
membrana
interna
la
energía
ense
lastransforma
oxidaciones
semolécula
usa
para
fabricar
ATP
yse
el hidrógeno
une al
CO2anteriores
+en
H2orgánica
Ouna
+ ATP
(energía
útil)
+2calor
12
6 (glucosa)
i se
deformar
ATP agua
Krebs. oxígeno
Espoco
un para
proceso
aerobio
MITOKONDRIAK
Barruko mintz
mitokondriala:
Mintz plasmatikoa
baino proteina
gehiago dauka.
Kanpoko mintz
mitokondriala:
Eginkizun
entzimatikoa duten
proteinak eta ur bide
zabalak eratzen
dituztenak.
Mintzen arteko
eremua:
Zitosolarean antzeko
osaketa eta entzima
ugari ditu.
MITOKONDRIEN
FUNTZIOAK.
• Funtzio nagusia ENERGIA LORTZEA
• Energia ekoiztu, ATP,.
• Horretarako erreakzio metabolikoak:
– Krebs zikloa.
– Elektroiak garraiatzeko katea.
– Fosforilación oxidatzailea.
– Gantz azidoen β oxidazioa
• Beti METABOLISMO AEROBIO
ADN
mitokondriala
Matrize
mitokondrial
Mintzen arteko
eremua
ATP-sintetasa
Gandor
mitokondriala
Kanpoko mintz
mitokondriala
Barruko
Mintz
mitokondriala
Mitorribosomak
KLOROPLASTOAK
Fotosintesiaren organuloak
Landare zeluletan
Substantziak
sintetizatu eta
bildu
KLOROPLASTOA
Bakarrik landare-zeluletan
Parenkiman
Estometan
KLOROPLASTOA
KLOROPLASTOA
KLOROPLASTOA
Erribosomak
Tilakoideak
Kanpo-mintza
Mintzen arteko
gunea
ADNa
Zirkularra
Grana
Estroma
Barne-mintza
KLOROPLASTOA
Kanpo-mintza
Barne-mintza
Grana
Tilakoideak
Estroma
KLOROPLASTOEN ULTRAEGITURA
ADN plastidiala
Kanpoko
mintza
GRANA
tilakoideaz
osatua
Barruko
mintza
Erribosomak
Estroma
Tilakoide
estroman
Kloroplastoak
KLOROPLASTOA
FOTOSINTESIA
Fotosintesia
Organismo autotrofoek egiten duten prozesu anabolikoa
.
KANPOKO MINTZA
Tilakoideak
ARGIPENO FASEA
Barneko mintza
Tilakoiden mintzetan gertatzen da.
Argiaren presentzian.
Klorofila
Argiaren energia erabiltzen da elektroiak eta H
hartzaileak sortzeko.
X (aceptor final)
eH2 O
ADP
Oxigenoa askatzen da
ILUNPEKO FASEA
1/
2
e-
O2
Kloroplastoaren estroman
ATP
Estroma
CO2
Argirik gabe egin daiteke.
Aurreko fasean ekoiztutato ATP eta H
behar ditu.
CO2 en materia organikoan bihurtzen da.
XH2
ILUNPEKO FASEA
Materia organikoa
Materia ezorganikoa
+
(CO2, H2O eta
gatz mineralak
Eguzki
energia
Materia
organikoa
(gluzidoak,g
antzak..)
O2
KLOROPLASTO MINTZA
Estroma
FASE ILUNA
Argia
Argia
II. fotosistema
I. fotosistema
ARGIAREN MENPEKO FASEA
Tilakoidearen barneko aldea
KLOROPLASTOA
KLOROPLASTOA

similar documents