Düzlemsel *ekillerin Alanlar*

Report
Düzlemsel Şekillerin Alanları
Paralelkenarın Alanı
Paralelkenarın Alanı
D
yükseklik
C
A
H
B
E
ABCD paralelkenarının alanını bulmak için AHD üçgenini kesip
paralelkenarın sağ tarafına ekleyelim. Oluşan şekil bir dikdörtgendir.
Paralelkenarın Alanı
D
A
H
C
B
E
ABCD paralelkenarının alanını bulmak için AHD üçgenini kesip
paralelkenarın sağ tarafına ekleyelim. Oluşan şekil bir dikdörtgendir.
ABCD paralelkenarı ile HBCD dikdörtgeninin alanı birbirine eşittir.
Paralelkenarın Alanı
D
yükseklik
C
A
ha
a
B
Paralelkenarın alanı, bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin uzunluğunun çarpımına eşittir.
A = a x ha
Paralelkenarın Alanı
Örnek : Taban uzunluğu 6 cm, taban yüksekliğinin uzunluğu 4 cm
olan paralelkenarın alanını bulalım.
D
ha = 4 cm
C
A
a = 6 cm
B
A = a x ha
A=6x4
A = 24 cm2 dir.

similar documents