Nomenclator_PC_PI_CRR_2012

Report
PRECIZĂRI
referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care
se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar și la ordinele de
ministru în vigoare privind planurile de învățământ și programele școlare
pentru anul școlar 2012-2013
NOMENCLATOARE
Ciclul inferior al liceului
Clasa a IX-a
Liceu – filiera tehnologică
OMECTS 3331 / 25.02.2010– Anexa 5
Clasa a X-a
Liceu – filiera tehnologică
OMECTS 3331 / 25.02.2010 – Anexa 5
Învățământ profesional
OMECTS 3168 / 03.02.2012
Stagii de practică
HG 1555 / 09.12.2009
An de completare
HG 866 / 13.08.2008 - Anexa 2
Clasa a XII-a
AC seral
Ciclul superior al liceului
Clasa a XI-a
Clasa a XII-a
Liceu – filiera tehnologică
HG 866 / 13.08.2008 - Anexa 3
Clasa a XIII-a
Invățământ postliceal
Anul I, II, III
HG 866 / 13.08.2008 – Anexa 4
Școala de maiștri
Anul i, II
HG 866 / 13.08.2008 – Anexa 5
CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
Clasa
Clasa
a IX-a
Clasa
a X-a
Nivel
Forma
de invățământ
Plan
cadru
Plan de
învățământ
Programa
școlară
Zi
OMECI 3411 /
16.03.2009 –
Anexa
OMECTS 3331 /
25.02.2010
Anexa
OMECI 4857/
31.08.2009
Anexa 2
Seral
OMECI 3411 /
16.03.2009 –
Anexa
OMECTS 3331 /
25.02.2010
Anexa
OMECI 4857/
31.08.2009
Anexa 2
Zi
OMECI 3081 /
27.01.2010
Anexa
OMECTS 3331 /
25.02.2010
Anexa 3
OMECTS 4463/
12.07.2010
Anexa 3
Seral
OMECI 3081 /
27.01.2010
Anexa
OMECTS 3331 /
25.02.2010
Anexa 3
OMECTS 4463/
12.07.2010
Anexa 2
OMECI 3081 /
27.01.2010
Anexa
OMECTS 3331 /
25.02.2010
Anexa 3
OMECTS 4463/
12.07.2010
Anexa 2
OMECTS 3646/
04.02.2011
OMECTS 3646/
04.02.2011
Zi
OMECTS 3168/
03.02.2012
OMECTS 3749/
19.04.2012
OMECTS 4681
29.06.2012
Anexa 1
Seral
OMEC 4051 /
24.05.2006 –
Anexa 7.1
OMECI 3313 /
02.03.2009 –
Anexa 2
Precizari
Liceal
tehnologic
Liceal
tehnologic
Clasa
a XI-a
Sem I
Liceal
tehnologic
Seral
Stagii de
pregătire
practică
Nivel 2
Zi
Clasa
a X-a
Inv.
Profesional –
N2
Clasa
a XII-a
An de
completare –
N2
CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
Clasa
Clasa
a XI-a
Nivel
Forma
de invățământ
Plan
cadru
Plan de
învățământ
Programa școlară
Zi
OMECI 3412
16.03.2009 –
Anexa 4
OMECI
3423/18.03.2009
Anexa 1
Precizari
CRR
Seral –sem II
OMEC 4051/
24.05.2006
Anexa 8.1
Seral – sem II
OMEC 4051/
24.05.2006
Anexa 8.1
Zi
OMECI 3412
16.03.2009 –
Anexa 4
OMECI
3423/18.03.2009
Anexa 2
Precizari
CRR
OMECI 3313/
02.03.2009
Anexa 3
Precizari
CRR
Liceal
tehnologic
Clasa
a XII-a RP
Liceal
Tehnologic
N3
Clasa
a XII-a
Liceal
Tehnologic
N3
Clasa
a XII-a RD
Liceal
Tehnologic
N3
seral
OMEC 4051/
24.05.2006
Anexa 8.1
Clasa
a XIII-a RD
Liceal
Tehnologic
N3
seral
OMEC 4051/
24.05.2006
Anexa 8.1
OMECI 3313/
02.03.2009
Anexa 4
Precizari
CRR
Clasa a XIII-a
RP
Liceal
Tehnologic
N3
Zi
OMECI 3412
16.03.2009 –
Anexa 4
OMECI
3423/18.03.2009
Anexa 4
Precizari
CRR
Clasa
a XIII-a RP
Liceal
Tehnologic
N3
Seral
OMEC 4051/
24.05.2006
Anexa 8.1
OMECI 3313/
02.03.2009
Anexa 5
Precizari
CRR
Clasa
a XIV-a RP
Liceal
Tehnologic
N3
Seral
OMEC 4051/
24.05.2006
Anexa 8.1
OMECI 3313/
02.03.2009
Anexa 6
Precizari
CRR
INVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
Anul
Nivel
Precizări
Curriculum
Anul I
Nivel 3 avansat
Precizări curriculum
CRR_PL
Anul II
Nivel 3 avansat
Precizări curriculum
CRR_PL
Anul III
Nivel 3 avansat
Precizări curriculum
CRR_PL
ȘCOALA DE MAIȘTRI
Anul
Nivel
Precizari
Curriculum
Anul I
Nivel 3 avansat
Precizări curriculum
CRR_SM
Anul II
Nivel 3 avansat
Precizări curriculum
CRR_SM
ÎNVĂȚĂMÂNT FRECVENȚĂ REDUSĂ
Clasa a IX-a
Nr.crt.
Domeniul de pregătire de bază
Nr. ordin de ministru
pentru programa
școlară
Programe
1
Mecanică
4857/31.08.2009
CRR_Mecanică
2
Electromecanică
4857/31.08.2009
CRR_Electromecanică
3
Electronică și automatizări
4857/31.08.2009
CRR_Electronică și automatizări
4
Chimie industrială
4857/31.08.2009
CRR_Chimie industrială
5
Materiale de construcții
4857/31.08.2009
CRR_Materiale de construcții
6
Electric
4857/31.08.2009
CRR_Electric
7
Construcții, instalații și lucrări publice
4857/31.08.2009
CRR_Construcții, instalații și lucrări publice
8
Agricultură
4857/31.08.2009
CRR_Agricultură
9
Silvicultură
4857/31.08.2009
CRR_Silvicultură
10
Protecția mediului
4857/31.08.2009
CRR_Protecția mediului
11
Comerț
4857/31.08.2009
CRR_Comerț
12
Turism și alimentație
4857/31.08.2009
CRR_Turism și alimentație
13
Industrie alimentară
4857/31.08.2009
CRR_Industrie alimentară
14
Fabricarea produselor din lemn
4857/31.08.2009
CRR_Fabricarea produselor din lemn
15
Industrie textilă și pielărie
4857/31.08.2009
CRR_Industrie textilă și pielărie
16
Tehnici poligrafice
4857/31.08.2009
CRR_Tehnici poligrafice
17
Estetica și igiena corpului omenesc
4857/31.08.2009
CRR_Estetica și igiena corpului omenesc
18
Producție media
3330/25.02.2010
CRR_Productie media
Clasa a X-a
Domeniul de pregătire generală
Lăcătușerie mecanică structuri
Prelucrări la rece
Prelucrări la cald
Obținerea și prelucrarea materialelor
Mecanică de motoare
Mecanică de montaj, întreținere și reparații
Mecanică fină
Foraj, extracție, tratare petrol și gaze
Mașinist utilaje
Marină
Mecanică agricolă și forestieră
Electromecanică
Electromecanică mașini, utilaje, instalații
Feroviar
Electronică și automatizări
Electronică automatizări
Electric
Electric
Chimie industrială
Chimie industrială
Materiale de construcții
Materiale de construcții
Construcții, instalații și lucrări publice Structuri pentru construcții
Finisaje pentru construcții
Instalații pentru construcții
Izolații
Construcții căi ferate, drumuri, poduri și
lucrări hidrotehnice
Industrie textilă și pielărie
Industrie textilă și pielărie
Fabricarea produselor din lemn
Fabricarea produselor din lemn
Tehnici poligrafice
Tehnici poligrafice
Producție media
Producție media
Agricultură
Agricultură
RESURSE
Industrie
alimentară
Industrie alimentară
NATURALE ȘI
PROTECȚIA Silvicultură
Silvicultură
MEDIULUI
Protecția mediului
Protecția mediului
Comerț
Comerț
Turism
Turism
și
alimentație
SERVICII
Alimentație
Estetica și igiena corpului omenesc Estetica și igiena corpului omenesc
Nr. crt. Profilul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TEHNIC
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Domeniul de pregătire de bază
Mecanică
Programa
CRR_1_Lăcătușerie mecanică structuri
CRR_2_Prelucrări la rece
CRR_3_Prelucrări la cald
CRR_4_Obținerea și prelucrarea materialelor
CRR_5_Mecanică de motoare
CRR_6_Mecanică de montaj, întreținere și reparații
CRR_7_Mecanică fină
CRR_8_Foraj, extracție, tratare petrol și gaze
CRR_9_Mașinist utilaje
CRR_10_Marină
CRR_11_Mecanică agricolă și forestieră
CRR_12_Electromecanică mașini, utilaje, instalații
CRR_13_Feroviar
CRR_14_Electronică automatizări
CRR_15_Electric
CRR_16_Chimie industrială
CRR_17_Materiale de construcții
CRR_18_Structuri pentru construcții
CRR_19_Finisaje pentru construcții
CRR_20_Instalații pentru construcții
CRR_21_Izolații
CRR_22_Construcții căi ferate, drumuri, poduri și
lucrări hidrotehnice
CRR_23_Industrie textilă și pielărie
CRR_24_Fabricarea produselor din lemn
CRR_25_Tehnici poligrafice
CRR_26_Producție media
CRR_27_Agricultură
CRR_28_Industrie alimentară
CRR_29_Silvicultură
CRR_30_Protecția mediului
CRR_31_Comerț
CRR_32_Turism
CRR_33_Alimentație
CRR_34_Estetica și igiena corpului omenesc
Clasa a X-a – Învățământ profesional de 2 ani
Nr. crt. Profilul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
Domeniul de pregătire de bază Domeniul de pregătire profesională generală
Programa cls X-a Invatamant profesional 2 ani
Mecanică
CRR_cls X_IP 2_Lăcătușerie mecanică structuri
CRR_cls X_IP 2_Prelucrări la rece
CRR_cls X_IP 2_Prelucrări la cald
CRR_cls X_IP 2_Obținerea și prelucrarea metalelor
CRR_cls X_IP 2_Mecanică de motoare
CRR_cls X_IP 2_Mecanică de montaj, întreținere și reparații
CRR_cls X_IP 2_Mecanică fină
CRR_cls X_IP 2_Foraj, extracție, tratare petrol și gaze
CRR_cls X_IP 2_Mașinist utilaje
CRR_cls X_IP 2_Marină
CRR_cls X_IP 2_Mecanică agricolă și forestieră
CRR_cls X_IP 2_Electromecanică mașini, utilaje, instalații
CRR_cls X_IP 2_Feroviar
CRR_cls X_IP 2_Electronică automatizări
CRR_cls X_IP 2_Electric
CRR_cls X_IP 2_Chimie industrială
CRR_cls X_IP 2_Materiale de construcții
CRR_cls X_IP 2_Structuri pentru construcții
CRR_cls X_IP 2_Finisaje pentru construcții
CRR_cls X_IP 2_Instalații pentru construcții
CRR_cls X_IP 2_Izolații
Lăcătușerie mecanică structuri
Prelucrări la rece
Prelucrări la cald
Obținerea și prelucrarea metalelor
Mecanică de motoare
Mecanică de montaj, întreținere și reparații
Mecanică fină
Foraj, extracție, tratare petrol și gaze
Mașinist utilaje
Marină
Mecanică agricolă și forestieră
Electromecanică
Electromecanică mașini, utilaje, instalații
Feroviar
TEHNIC
Electronică și automatizări
Electronică automatizări
Electric
Electric
Chimie industrială
Chimie industrială
Materiale de construcții
Materiale de construcții
Construcții, instalații și lucrări Structuri pentru construcții
publice
Finisaje pentru construcții
Instalații pentru construcții
Izolații
Construcții căi ferate, drumuri, poduri și lucrări hidrotehnice
Industrie textilă și pielărie
Industrie textilă și pielărie
Fabricarea produselor din lemn Fabricarea produselor din lemn
Tehnici poligrafice
Tehnici poligrafice
Producție media
Producție media
RESURSE Agricultură
Agricultură
NATURAL
Industrie
alimentară
Industrie alimentară
E ȘI
PROTECȚ Silvicultură
Silvicultură
IA
MEDIULUI Protecția
mediului
Comerț
Turism și alimentație
Protecția mediului
Comerț
Turism
SERVICII
Alimentație
Estetica și igiena corpului omenesc Estetica și igiena corpului omenesc
CRR_cls X_IP 2_Construcții căi ferate, drumuri, poduri și lucrări hidrotehnice
CRR_cls X_IP 2_Industrie textilă și pielărie
CRR_cls X_IP 2_Fabricarea produselor din lemn
CRR_cls X_IP 2_Tehnici poligrafice
CRR_cls X_IP 2_Producție media
CRR_cls X_IP 2_Agricultură
CRR_cls X_IP 2_Industrie alimentară
CRR_cls X_IP 2_Silvicultură
CRR_cls X_IP 2_Protecția mediului
CRR_cls X_IP 2_Comerț
CRR_cls X_IP 2_Turism
CRR_cls_X_IP 2 Alimentatie
CRR_cls X_IP 2_Estetica și igiena corpului omenesc
Stagii de practică
Nr.crt
Domeniul de
.
pregătire de bază
1 Mecanică
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Domeniul de pregătire generală
Lăcătușerie mecanică structuri
Prelucrări la rece
Prelucrări la cald
Obținerea și prelucrarea metalelor
Mecanică de motoare
Mecanică de montaj, întreținere și
reparații
Mecanică fină
Foraj, extracție, tratare petrol și gaze
Mașinist utilaje
Marină
Mecanică agricolă și forestieră
Calificări profesionale de nivel 2
Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
Lăcătuș construcții navale
Tubulator naval
Lăcătuș construcții structuri aeronave
Constructor-montator de structuri metalice
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice
Lăcătuș mecanic prestări servicii
Tinichigiu vopsitor auto
Strungar
Frezor-rabotor-mortezor
Rectificator
Sculer matrițer
Operator de mașini cu comandă numerică
Sudor
Turnător
Forjor tratamentist
Modelier
Furnalist
Oțelar
Metalurgist neferoase
Laminorist
Trefilator trăgător
Constructor cuptoare metalurgice
Motorist nave
Mecanic auto
Mecanic utilaje și instalații în industrie
Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice
Mecanic agregate rotative termoenergetice
Mecanic echipamente pentru foraj extracție
Mecanic aeronave
Mecanic de mecanică fină
Optician montator aparatură optico-mecanică
Operator sonde
Operator în extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor
Mașinist utilaje cale și terasamente
Mașinist utilaje portuare
Marinar
Mecanic agricol
Mecanic forestier
Domeniul de pregătire generală
CRR_Lăcătușerie mecanică structuri
CRR_Prelucrări la rece
CRR_Prelucrări la cald
CRR_Obținerea și prelucrarea
metalelor
CRR_Mecanică de motoare
CRR_Mecanică de montaj,
întreținere și reparații
CRR_Mecanică fină
CRR_Foraj, extracție, tratare petrol
și gaze
CRR_Mașinist utilaje
CRR_Marină
CRR_Mecanică agricolă și forestieră
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Electromecanică
Electronică automatizări
Electric
Construcții, instalații și lucrări
publice
Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare
Operator în centrale hidroelectrice
Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave
Electromecanic utilaje și instalații industriale
Electromecanic nave
Electromecanic centrale electrice
Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria
alimentară
Frigotehnist
Electromecanic material rulant
Lucrător trafic feroviar
Feroviar
Agent comercial feroviar
Electronist aparate și echipamente
Electronică automatizări
Electronist rețele de telecomunicații
Operator industria chimică anorganică
Chimie industrială
Operator industria de medicamente și produse cosmetice
Operator industria chimică organică
Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie
Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor
Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei
Operator în industria ceramicii brute
Materiale de construcții
Operator ceramică fină
Sticlar
Operator lianți și prefabricate
Electrician constructor
Electric
Electrician exploatări miniere
Electrician nave
Electrician exploatare joasă tensiune
Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice
Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice
Electrician echipamente pentru foraj-extracție
Confecționer produse electrotehnice
Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică
Constructor structuri monolite
Structuri pentru construcții
Fierar betonist - montator prefabricate
Zidar-pitrar-tencuitor
Dulgher-tâmplar-parchetar
Mozaicar-montator placaje
Finisaje pentru construcții
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
Instalații pentru construcții
Instalator instalații de încălzire centrală
Instalator instalații de ventilare și de condiționare
Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze
Izolații
Izolator
Construcții căi ferate, drumuri, poduri Constructor căi ferate
și lucrări hidrotehnice
Constructor drumuri și poduri
Constructor lucrări hidrotehnice
Electromecanică, mașini, utilaje,
instalații
CRR_Electromecanică, mașini, utilaje,
instalații
CRR_Feroviar
CRR_Electronică automatizări
CRR_Chimie industrială
CRR_Materiale de construcții
CRR_Electric
CRR_Structuri pentru construcții
CRR_Finisaje pentru construcții
CRR_Instalații pentru construcții
CRR_Izolații
CRR_Construcții căi ferate, drumuri, poduri
și lucrări hidrotehnice
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Agricultură
Agricultură
Silvicultură
Comerț
Silvicultură
Comerț
Turism și alimentație
Turism
Alimentație
Industrie alimentară
Industrie alimentară
Fabricarea produselor din lemn Fabricarea produselor din lemn
Industrie textilă și pielărie
Industrie textilă și pielărie
Tehnici poligrafice
Tehnici poligrafice
Estetica și igiena corpului
130 omenesc
131 Producție media
Estetica și igiena corpului
omenesc
Producție media
Agricultor culturi de câmp
Lucrător în agroturism
Lucrător în agricultură ecologică
Piscicultor și prelucrător de pește
Horticultor
Fermier montan
Zootehnist
Apicultor-sericicultor
Pădurar
Recepționer-distribuitor
Comerciant-vânzător
Lucrător hotelier
Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație
Cofetar-patiser
Brutar
Morar-silozar
Brutar-patiser-preparator produse făinoase
Preparator produse din carne și pește
Operator în prelucrarea legumelor și fructelor
Preparator produse din lapte
Operator în industria uleiului
Operator în industria zahărului și produselor zaharoase
Operator în industria vinului și a băuturilor spirtoase
Operator în industria malțului și a berii
Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
Operator la fabricarea cherestelei
Tâmplar universal
Tapițer-plîpumar-saltelar
Sculptor-intarsier
Filator
Țesător
finisor produse textile
Finisor piele
Tricoter-confecționer
Confecționer produse textile
Croitor îmbrăcăminte după comandă
Cizmar
Confecționer articole din piele și înlocuitori
Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori
Marochiner
Operator montaj copiat tipar de probă
Tipăritor ofset
Legător
Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
Operator producție și exploatare film
CRR_Agricultură
CRR_Silvicultură
CRR_Comerț
CRR_Turism
CRR_Alimentație
CRR_Industrie alimentară
CRR_Fabricarea produselor din lemn
CRR_Industrie textilă și pielărie
CRR_Tehnici poligrafice
CRR_Estetica și igiena corpului
omenesc
CRR_Producție media
Nivel 3 – Profil Servicii – Programele școlare
Nr. ordin de ministru
Programa clasa a XI_a
Programa clasa a XII_a
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_11_Tehnician în turism
CRR_12_Tehnician în turism
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_11_Tehnician în activități de poștă
CRR_12_Tehnician în activități de poștă
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_11_Tehnician în activități economice
CRR_12_Tehnician în activități economice
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_11_Tehnician în administrație
CRR_12_Tehnician în administrație
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_11_Tehnician în achiziții și contractări
CRR_12_Tehnician în achiziții și contractări
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_11_Coafor stilist
CRR_12_Coafor stilist
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_11_Tehnician în hotelărie
CRR_12_Tehnician în hotelărie
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_12_Tehnician în activități de comerț
CRR_12_Tehnician în activități de comerț
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_11_Tehnician în gastronomie
CRR_12_Tehnician în gastronomie
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_11_Organizator banqueting
CRR_12_Organizator banqueting
Nivel 3 – Profil Resurse naturale și protecția mediului – Programele școlare
Nr. ordin de ministru
Programa clasa a XI_a
Programa clasa a XII_a
OMECT1847/29.08.2007 CRR_11_Tehnician zootehnist
CRR_12_Tehnician zootehnist
OMECT1847/29.08.2007 CRR_11_Tehnician în agricultură ecologică
CRR_12_Tehnician în agricultură ecologică
OMECT1847/29.08.2007 CRR_11_Tehnician în agroturism
CRR_12_Tehnician în agroturism
OMECT1847/29.08.2007 CRR_11_Tehnician agromontan
CRR_12_Tehnician agromontan
OMECT1847/29.08.2007 CRR_11_Tehnician veterinar
CRR_12_Tehnician veterinar
OMEC 4947/23.08.2006 CRR_11_Tehnician pentru animale de companie
CRR_12_Tehnician pentru animale de companie
CRR_11_Tehnician în silvicultură și exploatări
forestiere
CRR_11_Tehnician ecolog și protecția calității
OMEC 3172/30.01.2006
mediului
CRR_12_Tehnician în silvicultură și exploatări
forestiere
CRR_12_Tehnician ecolog și protecția calității
mediului
OMEC 3172/30.01.2006 CRR_11_Tehnician hidrometeorolog
CRR_12_Tehnician hidrometeorolog
OMEC 3172/30.01.2006 CRR_11_Tehnician chimist de laborator
CRR_12_Tehnician chimist de laborator
OMEC 3172/30.01.2006 CRR_11_Tehnician analize produse alimentare
CRR_12_Tehnician analize produse alimentare
CRR_11_Tehnician în prelucrarea produselor de
origine animală
CRR_11_Tehnician în morărit, panificație și
OMECT1847/29.08.2007
produse făinoase
CRR_12_Tehnician în prelucrarea produselor de
origine animală
CRR_12_Tehnician în morărit, panificație și produse
făinoase
OMECT1847/29.08.2007
OMECT1847/29.08.2007
OMECT1847/29.08.2007
CRR_11_Tehnician în industria alimentară
CRR_12_Tehnician în industria alimentară
fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor fermentativă și în prelucrarea legumelor și fructelor
OMECT1847/29.08.2007
CRR_11_Tehnician în industria alimentară
extractivă
CRR_12_Tehnician în industria alimentară extractivă
OMEC 3172/30.01.2006 CRR_11_Tehnician în agricultură
CRR_12_Tehnician în agricultură
OMEC 3172/30.01.2006 CRR_11_Tehnician în industria alimentară
CRR_12_Tehnician în industria alimentară
Nivel 3 – Profil Tehnic – Programele școlare
OMEC 4947/23.08.2006
OMECT1847.29.08.2007
OMEC 4857/31.08.2009
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMECT1847.29.08.2007
OMEC 4857/31.08.2009
OMEC 3172/30.01.2006
OMECT1847.29.08.2007
OMEC 4857/31.08.2009
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 4857/31.08.2009
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMECT1847.29.08.2007
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 4857/31.08.2009
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMECT1847.29.08.2007
OMEC 4857/31.08.2009
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 4947/23.08.2006
OMEC 4947/23.08.2006
OMEC 4947/23.08.2006
OMECT1847.29.08.2007
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
OMEC 3172/30.01.2006
CRR_11_Tehnician designer mobilă și amenajări interioare
CRR_11_Tehnician proiectant produse finite din lemn
CRR_11_Tehnician operator tehnică de calcul
CRR_11_Tehnician operator procesare text / imagine
CRR_11_Tehnician desenator pentru construcții și instalații
CRR_11_Tehnician mecatronist
CRR_11_Tehnician de telecomunicații
CRR_11_Tehnician proiectant CAD
CRR_11_Tehnician electrician electronist auto
CRR_11_Tehnician designer vestimentar
CRR_11_Tehnician în industria sticlei și ceramicii
CRR_11_Tehnician în instalații electrice
CRR_11_Tehnician operator telematică
CRR_11_Tehnician în automatizări
CRR_11_Tehnician în prelucrarea lemnului
CRR_11_Tehnician mecanic pentri întreținere și reparații
CRR_11_Tehnician prelucrări mecanice
CRR_11_Tehnician electronist
CRR_11_Tehnician electrotehnist
CRR_11_Tehnician electromecanic
CRR_11_Tehnician energetician
CRR_11_Tehnician în construcții și lucrări publice
CRR_11_Tehnician instalator pentru construcții
CRR_11_Tehnician în industria textilă
CRR_11_Tehnician în industria pielăriei
CRR_11_Tehnician transporturi
CRR_11_Tehnician metrolog
CRR_11_Tehnician operator roboți industriali
CRR_11_Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică
CRR_11_Tehnician în industria materialelor de construcții
CRR_11_Tehnician în chimie industrială
CRR_11_Tehnician poligraf
CRR_11_Tehnician audio-video
CRR_11_Tehnician producție de film și televiziune
CRR_11_Tehnician multimedia
CRR_11_Tehnician producție poligrafică
CRR_11_Tehnician construcții navale
CRR_11_Tehnician aviație
CRR_11_Tehnician instalații de bord (avion)
CRR_11_Tehnician prelucrări la cald
CRR_12_Tehnician designer mobilă și amenajări interioare
CRR_12_Tehnician proiectant produse finite din lemn
CRR_12_Tehnician operator tehnică de calcul
CRR_12_Tehnician operator procesare text / imagine
CRR_12_Tehnician desenator pentru construcții și instalații
CRR_12_Tehnician mecatronist
CRR_12_Tehnician de telecomunicații
CRR_12_Tehnician proiectant CAD
CRR_12_Tehnician electrician electronist auto
CRR_12_Tehnician designer vestimentar
CRR_12_Tehnician în industria sticlei și ceramicii
CRR_12_Tehnician în instalații electrice
CRR_12_Tehnician operator telematică
CRR_12_Tehnician în automatizări
CRR_12_Tehnician în prelucrarea lemnului
CRR_12_Tehnician mecanic pentri întreținere și reparații
CRR_12_Tehnician prelucrări mecanice
CRR_12_Tehnician electronist
CRR_12_Tehnician electrotehnist
CRR_12_Tehnician electromecanic
CRR_12_Tehnician energetician
CRR_12_Tehnician în construcții și lucrări publice
CRR_12_Tehnician instalator pentru construcții
CRR_12_Tehnician în industria textilă
CRR_12_Tehnician în industria pielăriei
CRR_12_Tehnician transporturi
CRR_12_Tehnician metrolog
CRR_12_Tehnician operator roboți industriali
CRR_12_Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică
CRR_12_Tehnician în industria materialelor de construcții
CRR_12_Tehnician în chimie industrială
CRR_12_Tehnician poligraf
CRR_12_Tehnician audio-video
CRR_12_Tehnician producție de film și televiziune
CRR_12_Tehnician multimedia
CRR_12_Tehnician producție poligrafică
CRR_12_Tehnician construcții navale
CRR_12_Tehnician aviație
CRR_12_Tehnician instalații de bord (avion)
CRR_12_Tehnician prelucrări la cald

similar documents