Cách viết câu hỏi MC Đọc hiểu PISA

Report
Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách
quan cho PISA
PISA – Năng lực Đọc hiểu
Cái gì tạo nên một câu hỏi tốt:
Trọng tâm văn bản
Mỗi câu hỏi nên tập trung vào một lĩnh vực trong văn bản mà
quan trọng với ý nghĩa của nó.
Cái bạn cần hiểu khi bạn đọc văn bản
này là gì?
Khi đọc văn bản này, tôi tự hỏi bản thân
mình điều gì? – thông tin, suy đoán,
phản ánh, đánh giá?
Mỗi câu hỏi nên “gắn với” bản chất của văn bản.
Tránh những câu hỏi xem văn bản như một sự ngẫu hứng:
chỉ đơn giản để hỏi một câu hỏi.
Tránh “test makers’ câu hỏis”.
Tránh
kiến thức ngôn ngữ trang trọngkhông nằm trong năng lực PISA
Đọc trích dẫn trong văn bản sau đây:
Không có sản phẩm hoàn toàn có thể thay
thế cho máu người.
“fully” là gì?
A. một trạng từ.
B. một danh từ.
C. một tính từ.
D. một động từ.
Blood Donation Notice text
Tránh
Kiến thức từ vựng thôkhông nằm trong năng lực PISA
Xem trích dẫn từ văn bản sau:
“in one of his cities lived a just judge who could
instantly discern the truth ” (trong đất nước của ông
có một vị quan toà có khả năng tìm ra sự thật rất
nhanh)
“discern” nghĩa là gì?
A. hiểu.
B. đoán.
C. nhận ra.
D. giải thích.
Just Judge text
Ví dụ về một “test makers’ câu hỏi” –
tập trung vào các chi tiết ít quan trọng
hơn là ý nghĩa quan trọng của văn bản
Tập trung vào các chi tiết ít quan trọng
Người tàn tật ấy đã túm lấy cái gì khi ông ta gặp nhà vua?
---------------Người tàn tật ấy xin nhà vua cho quá giang bao xa?
---------------NHƯNG các câu hỏi tốt có thể tập trung vào các chi tiết
QUAN TRỌNG TRONG MỘT VĂN BẢN:
Vị quan toà tìm cái gì trong trường hợp của người bán dầu và
người bán thịt?
(gợi ý: dầu nổi trên mặt cốc)
Văn bản Vị quan toà công tâm
Cái gì tạo nên một câu hỏi tốt :
Tính minh bạch
Để người đọc hiểu càng rõ văn bản càng
tốt, để câu hỏi không đưa ra khó khăn.
Điều này có nghĩa là các câu hỏi nên:
• ngắn gọn, súc tích (càng ngắn càng
tốt)
• không có ngôn ngữ xa lạ, kiểu cách,
mơ hồ
• Tránh phủ định (không, không bao giờ,
ngược lại)
Hướng dẫn viết câu hỏi nhiều lựa chọn
tốt: các thuật ngữ trắc nghiệm khách
quan
Câu hỏi
How old is Alexa?
Các
phương
án nhiễu
Đáp án
A
B
C
D
E
13
14
15
16
17
Các khả năng
Hướng dẫn viết câu hỏi nhiều lựa chọn
tốt:
ĐÁP ÁN
• Có cùng độ dài, ngôn ngữ với các
phương án nhiễu.
• Phải là đúng hoặc là câu trả lời tốt nhất
– BẢO ĐẢM NÓ LÀ MỘT.
– BẢO ĐẢM NÓ LÀ MỘT DUY NHẤT.
Hướng dẫn viết câu hỏi nhiều lựa chọn
tốt:- ĐỌC HiỂU
CÁC PHƯƠNG ÁN NHIỄU
• Phải là sai nhưng hợp lý.
• Không phải là đúng một nửa.
• Phải phức tạp song song với đáp án.
Điều gì không đúng trong câu
hỏi này?
Anh hùng và máu
Công cụ nào được dùng để lấy máu là vô
trùng và chỉ được sử dụng một lần
duy nhất?
A. Ống tiêm.
B. Ống tiêm và ống thuốc.
C. Ống tiêm và túi đựng.
D. Ống tiêm, ống thuốc và túi đựng.
Điều gì không đúng trong câu hỏi
này?
Anh hùng và máu
Mỗi năm một người đàn ông có thể cho
máu mất lần?
A. Ba lần
B. Năm lần.
C. 52 lần.
D. 300 lần.
Điều gì không đúng trong câu
hỏi này?
Vị quan toà công tâm
Vị quan toà
A. quyết định người tàn tật thắng trong
trường hợp của Bauakas và người tàn
tật.
B. kết luận rằng trường hợp của Bauakas
người tàn tật quá khó để giải quyết.
C. không có thời gian để nghe trường hợp
của Bauakas và người tàn tật.
D. quyết định Bauakas thắng trong trường
hợp của Bauakas và người tàn tật.

similar documents