CONSFATUIRE_2012

Report
Matematica este un joc care se joacă după anumite reguli
simple cu semne fără înţeles pe hârtie . (David Hilbert)
Regulile jocului, în anului şcolar 2011 – 2012 au fost
influenţate de:
 Rezultatele examenului de Bacalaureat 2011
 Testele iniţiale
 Foaia de parcurs
Inspecţii şcolare
Număr de
inspecţii
realizate
Tipul inspectiei
Număr unităţi
şcolare
inspectate
Inspecţie şcolară tematică
5
25
Inspecţie şcolară RIUIP
6
6
Numă cadre
didactice
asistate
16
Inspectie scolara curenta si speciala pentru definitivare in invatamant si
obtinerea gradelor didactice
Specializarea
Inspecţii
speciale
pentru
obţinerea
gr.did.
definitiv
Inspecţii
curente
pentru
obţinerea
gr did II
Inspecţii
curente
pentru
obţinerea gr
did I
Inspecţii
speciale
pentru
obţinerea
gr.did. II
Inspecţii
speciale
pentru
obţinerea
gr.did. I
Matematică
4
7
8
6
4
Informatică
2
3
1
1
Procente de promovabilitate
GIMNAZIU
100
90.4
88.5
87.4
85.4
90
80
74.5
69.5
68.2
66.4
70
60 57.85
50
42.85
40
31.4
26.3
30
20
10
0
a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a
Teste iniţiale
Teză
Medie
LICEU - Matematică-Informatică (M1)
90
87.7
82.2
80
87.4
73.2
87.7
78
89.5
76.6
70
60
49.4
50
37.8
40
30
Teste iniţiale
Teză
Medie
21.7
20
18.7
10
0
a IX-a
a X-a
a XI-a a XII-a
LICEU – TEHNOLOGIC (M2)
90
80
70
84.4
84.2
70
89
69.2
86.2
74.6
65.8
60
Teste iniţiale
50
40
33.3
30 22.9
20
26
18.9
10
0
a IX-a
a X-a
a XI-a a XII-a
Teză
Medie
Măsuri ameliorative:
 Lucrul diferenţiat cu elevii de nivel scăzut/foarte scăzut la
matematica
 Reluarea , pe cât posibil, în orele la dispoziţia
profesorului, a materiei la care elevii întâmpină dificultăţi
 Revenirea la materia parcursă anterior(anii anteriori)
atunci când lectia noua face trimitere la aceasta.
 Rezolvarea de exercitii suplimentare care să acopere
lipsurile din anii de studiu anteriori.
Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii
 Implicarea tuturor profesorilor de matematică şi informatică în
pregătirea elevilor pentru examenele naţionale şi atestatul
profesional
 Diversificarea instrumentelor de evaluare
 Diminuarea tendinţei de cosmetizare a progresului şcolar
 Creşterea numărului de cadre didactice de specialitate incluse
în programe de formare/perfectionare
EVALUAREA NAȚIONALĂ 2012
Județul ILFOV
An
Nr. elevi
Promova
Note 1-
Note 2-
Note
Note 4-
Note 5-
Note 6-
Note 7-
Note 8-
Note 9-
Note
bilitate
1,99
2,99
3-3,99
4,99
5,99
6,99
7,99
8,99
9,99
de 10
3029
70,91%
0,99%
3,17%
8,61%
16,31%
25,78%
18,29%
12,51%
8,35%
5,15%
0,82%
2388
43,59%
7,53%
15,49%
18,3%
15,32%
14,36%
9,46%
7,95%
6,41%
4,60%
0,80%
şcolar
2010 –
2011
2011 2012
BACALAUREAT 2012
Promovabilitatea la matematică
iunie – iulie 2012
Nr. crt.
Unitatea şcolară
1.
Colegiul Silvic "Theodor Pietraru" Brăneşti
2.
Grup Şcolar "Vintilă Brătianu" Dragomireşti Vale
3.
Grupul Şcolar "Doamna Chiajna" Roşu Chiajna
4.
Grupul Şcolar "Dumitru Dumitrescu" Buftea
5.
Grupul Şcolar "Nicolae Bălcescu" Voluntari
6.
Grupul Şcolar "Pamfil Șeicaru" Ciorogârla
7.
Grupul Şcolar Agricol "Cezar Nicolau" Brăneşti
Promovabilitate
2011
Promovabilitate
2012
47,92%
0.86%
6,91%
2.15%
81,79%
7,07%
52,38%
57,78%
46,67%
7,89%
61,97%
1,60%
96,08%
8.
9.
Grupul Şcolar Economic Administrativ şi de servicii "Barbu A.
Ştirbey" Buftea
23,47%
14,67%
13,63%
Liceul Teoretic cu clasele I-XII "Traian Lalescu" Brăneşti
96,15%
10.
50%
Liceul Teoretic cu clasele I-XII "Horia Hulubei" Măgurele
93,10%
11.
7,79%
Liceul Teoretic cu clasele I-XII "Ioan Petruş" Otopeni
69,67%
12.
50%
Liceul Teoretic cu clasele I-XII "Mihail Kogălniceanu" Snagov
29,84%
22,22
%
58%
19.37%
Concluzii
 Scăderea accentuată a procentului de promovabilitate din
acest an este datorită condiţiilor de organizare diferite din
cei doi ani. Diferenţa dintre cele două procente este
datorită, mai degrabă, condiţiilor de organizare de anul
trecut.
 O altă cauză a reducerii promovabilităţii este lipsa de
motivare a elevilor deoarece Evaluarea Naţională nu
impune elevilor un prag de promovabilitate. Faptul că în
sistemul actual de admitere la liceu se poate intra cu orice
notă de la Evaluarea Naţională pentru elevii fără aspiraţii
mari, examenul nu mai motivează elevii în învăţare.
 La elevii de liceu impactul camerelor de luat vederi a fost
mult mai mare. Tot aici nu trebuie neglijat faptul că mare
parte din absolvenţii claselor a VIII-a, mai ales dintre cei
mai buni se înscriu la liceele din Bucureşti.
Măsuri pentru anul şcolar 2012-2013
 Elaborarea subiectelor pentru Testarea iniţială după modelul subiectelor de examen. Rezultatele




testelor trebuie să fie discutate cu elevii, cu baremul de corectare în faţă, explicându-le elevilor
importanţa acumulării punctajelor intermediare, prin rezolvarea pas cu pas a fiecărui subiect. Este
necesar să se efectueze cât mai multe exerciţii simple de transpunere în limbaj matematic a datelor
problemelor.
Adaptarea demersului didactic la nivelul de înţelegere al grupului de elevi. Este un fenomen uşor de
observat (în caietele elevilor) că lecţiile urmează programa şcolară, sunt bine documentate, dar
inaccesibile înţelegerii elevilor. Numărul de exerciţii rezolvate în clasă se dovedeşte insuficient, iar
temele de acasă rămân în mare parte nerezolvate. La disciplina matematică aceste aspecte constituie
principala cauză a rămânerii în urmă a elevilor. De aici până la abandonarea învăţării nu mai este
decât un pas.
Creşterea numărului de simulări de examen cu o intensificare a acestora pe parcursul semestrului
II. Simulările să se desfăşoare pe parcursul a două ore, respectiv trei ore, deoarece elevii trebuie
antrenaţi pentru susţinerea efortului intelectual şi a puterii de concentrare pe o perioadă lungă de
timp.
După fiecare simulare este necesară o analiză obiectivă a rezultatelor, pentru ca elevii să
conştientizeze nivelul real al cunoştinţelor pe care le posedă şi să poată lua singuri decizia de a se
pregăti cu responsabilitate. Ei trebuie să înţeleagă rolul disciplinei şi să aibă respect pentru lucrul
bine făcut.
Crearea, după caz, a unui program de ore de pregătire suplimentară pentru examen, după modelul
programului Şcoala după şcoală, adică cu posibilitatea de retribuire a profesorilor care participă la
acest program. Experienţa anilor trecuți ne-a demonstrat că ce e în plus gratis este considerat de
părinţi – elevi – profesori, fără valoare, deci neinteresant. Resursele financiare se pot crea prin
Asociaţiile de părinţi sau cu ajutorul autorităţilor locale. Este însă obligatoriu să se facă înscrieri
ferme, cu acordul părinţilor, pentru cursuri speciale de pregătire, iar aceste cursuri trebuie să fie
temeinic pregătite, cu probleme atent selecţionate şi cu fişe de lucru pentru elevi. Posibilităţi
financiare există din aceeaşi experienţă a anilor trecuţi, când părinţii aveau o disponibilitate
crescută pentru strângerea fondurilor de protocol aşa zis spre binele copiilor.
Măsuri pe termen lung
 Rezultatele slabe au pus în evidenţă faptul că sunt foarte mulţi elevi au lacune în primul
rând la calculul elementar. Pentru a diminua acest fapt se recomandă o mai bună
colaborare a profesorilor de matematică cu învăţătorii claselor a IV-a, în sensul
organizării unor ore comune şi a unor teste de evaluare elaborate în comun.
 Reconsiderarea noţiunilor de corigenţă şi repetenţie deoarece promovează dăunător de
uşor elevi care nu au acumulat nici un fel de cunoştinţe sau competenţe. Poate este vorba
şi de o inconsecvenţă în evaluare, fapt realizat într-o statistică pe semestrul I a anului
şcolar 2011-2012 când s-a constatat o diferenţă de 20-30% (ba chiar un procent mult mai
mare) între promovabilitatea notelor de la teză şi cea a mediilor semestriale. Pe de altă
parte, nu trebuie neglijat faptul că atunci când evaluezi corect şi ai mai mulţi corigenţi
eşti pus practic la zid, atât de elevi şi părinţi dar şi , din păcate de colegii de cancelarie şi
de directori, consilieri locali şi chiar primari. Trebuie explicat cât mai clar ca ruşine nu
este să fii corigent sau repetent (având astfel posibilitatea să te corectezi), ruşine e să furi
prin copiat şi să treci prin şcoală fără să acumulezi cunoştinţe şi competenţe noi.
 Iniţierea unor acţiuni care să aibă ca finalitate eliminarea mediei multianuale din
criteriile de admitere la liceu , deoarece această medie multianuală a fost la baza
deformării evaluării obiective şi corecte.
 Diversificarea metodelor de predare şi evaluare, având ca model cele din programul
Competenţe cheie TIC . Promovarea folosirii calculatorului în procesul de învăţare.
STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR
2012 - 2013
 Semestrul I
 Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie




2012.
În perioada 5 - 11 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi
grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de
iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013 Vacanţa de
primăvară – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie 2013
Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013
Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15
septembrie 2013
CONCURSURI ȘI OLIMPIADE
ȘCOLARE
 OLIMPIADA DE MATEMATICĂ : etapa pe școala 19-26.01.2013
etapa locală
09.02.2013
etapa județeană 09.03.2013
etapa națională 1-5.04.2013
 OLIMPIADA DE INFORMATICĂ: etapa locală
02.02.2013
etapa județeană 02.03.2013
etapa națională 30.03-5.04.2013

CIA etapa județeană 24.04.2013
 LUMINAMATH
17.09 – 20.10.2012 – Înregistrarea elevilor online pe website-ul
www.luminamath.ro
08.11.2012 – Desfasurarea etapei locale a concursului
08.12.2012 – Desfasurarea etapei nationale a concursului
 CANGURUL Etapa locală 22.03.2013
Baraj
17.05.2013
 VIITORII OLIMPICI
 ARHIMEDE
 EVALUARE ÎN EDUCAȚIE
 Concursul județean de matematică aplicată AM21
 Simpozionul de matematică şi fizică ,,Argument
şi Valoare”
FORMAREA CONTINUĂ
 METODIȘTI
DUŢU-PÂRVU
ILIE
VIZITIU ILIE
Matematică (gimnaziu)
GODEANU CRISTINA
Matematică (gimnaziu)
PRIOTEASA ION
Matematică (liceu)
APOSTOL MIHAI
Matematică
(liceu)
PETRESCU ANCA
Informatică
DINU CORNELIA
Informatică
Matematică (gimnaziu)
CONSILIUL CONSULTATIV
GĂNESCU CORNEL –CONSTANTIN
Matematică
GODEANU MATEI CRTSTINA
Matematică
DUŢU PÂRVU ILIE
GEORGESCU ELENA
Matematică
Matematică
MIHĂILĂ AUREL
IUGA ELENA
VIZITIU ILIE
ZĂNOAGĂ MARIUS FLORIN
Matematică
Matematică
Matematică
Matematică
VIŞAN FELICIA
DUMITRESCU LUMINIŢA
Matematică
Matematică
PRIOTEASA ION
MARINESCU AURORA
Matematică
Matematică
APOSTOL MIHAI
URZICEANU MARIANA
Matematică
Matematică
ILISIE GABRIELA
PETRESCU ANCA DANIELA
Matematică
Informatică
DINU CORNELIA
Informatică
CURSURI DE PERFECȚIONARE
 Pe parcursul anului şcolar 2011-2012 profesorii de
matematică, informatică au participat la o serie de
proiecte care vizau perfecţionarea şi formarea
continuă:
 Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar – 288
cadre didactice de la 12 discipline
 Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii –
100 cadre didactice
 Matematică în societatea cunoaşterii – 75 cadre
didactice
PROIECTE FSE
”Competenţe cheie TIC în curriculumul
şcolar”
http://www.rocnee.eu/
Programe TIC, Ghiduri TIC, îndrumare TIC clasele V, VI
CERCURI PEDAGOGICE
Propuneri teme - gimnaziu
























1. Referat ştiinţific: Şiruri de numere.
Referat metodic: Metode moderne de predare-învăţare.
2. Referat ştiinţific: Metoda reducerii la absurd.
Referat metodic: Adaptarea demersului didactic la
particularităţile clasei de elevi.
3. Referat ştiinţific: Teoreme de divizibilitate în mulţimea
numerelor întregi.
Referat metodic: Aplicaţii ale matematicii la alte discipline din
planul de învăţământ..
4. Referat ştiinţific : Cardinalul unei mulţimi.
Referat metodic: Formarea deprinderilor de lucru individual la
elevi.
5. Referat ştiinţific: Probleme de concurenţă.
Referat metodic: Probleme de olimpiadă din programa clasei a
VII-a.
6. Referat ştiinţific : Funcţia ,, parte întreagă”.
Referat metodic: Predarea noţiunii de paralelism la nivelul
clasei a VIII-a.
7. Referat ştiinţific: Dreapta lui Euler.Cercul lui Euler.
Referat metodic: Metode de stimulare a interesului elevilor
pentru învăţarea matematicii.
8. Referat stiintific: Probabilităţi. Scheme probabilistice.
Referat metodic: Diversificarea aplicaţiilor pentru mai buna
înţelegere şi reţinere a formulelor matematice.
Propuneri teme - liceu













Teme de metodică
1) Amenajarea cabinetului de matematică;
2) Diversificarea perspectivelor actului
pedagogic prin elaborarea de proiecte
educaţionale (exemplu: eTwinning);
3) Procurarea, confecţionarea şi folosirea
materialului didactic;
4) Analiza rezultatelor, desprinderea
concluziilor şi elaborarea planului de măsuri
care se impun în urma testelor finale;
5) Stabilirea activităţilor desfăşurate de
profesorii de matematică în săptămâna
“Şcoala altfel” .
Teme ştiinţifice
1) Funcţie inversabilă;
2) Drepte şi vectori în plan;
3) Puncte şi mulţimi de puncte pe dreapta
reală extinsă;
4) Probleme de numărare;
5) Reprezentări şi lecturi grafice.
Formarea profesorilor de
matematică în societatea
cunoașterii
 Obiectivele proiectului
 Modulul A : Abilitarea pe curriculum
 Modulul B : Dezvoltarea profesională continuă pe
componenta instruirii diferenţiate a elevilor
“Instruirea profesorilor de Informatică pe
Tehnologia .Net”
ID 87_62426
 Proiect strategic POS DRU Axa Prioritară 1 – “Educaţia
şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice
şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
 DMI 3 – “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi
formare”
Obiective
Obiective specifice
 Elaborarea unui program de formare
Obiectivul general
Dezvoltarea competentelor de
utilizare a aplicaţiilor de
programare / IT moderne, pentru
1300 de profesori de
informatică și TIC, la nivel
preuniversitar
profesionala continuă pentru dezvoltarea
competentelor profesionale ale profesorilor
de informatică și TIC din sistemul
preuniversitar
 Acreditarea CNFP a programului la nivel
naţional, in scopul certificării cursanţilor
 Instruirea profesorilor de informatică și
TIC în vederea dezvoltării competentelor
de specialitate şi metodice
 Creşterea gradului de utilizare TIC in
procesul de formare prin îmbinarea
metodelor clasice de instruire cu metode
e – learning şi de comunicare virtuală
CERCURI PEDAGOGICE
Propuneri teme - gimnaziu

























Propuneri teme - liceu
1. Referat ştiinţific: Şiruri de numere.
Referat metodic: Metode moderne de predare-învăţare.
 Teme de metodică
 1) Amenajarea cabinetului de
matematică;
2. Referat ştiinţific: Metoda reducerii la absurd.
Referat metodic: Adaptarea demersului didactic la particularităţile  2) Diversificarea perspectivelor actului
clasei de elevi.
pedagogic prin elaborarea de proiecte
educaţionale (exemplu: eTwinning);
3. Referat ştiinţific: Teoreme de divizibilitate în mulţimea numerelor
 3) Procurarea, confecţionarea şi
întregi.
folosirea materialului didactic;
 4) Analiza rezultatelor, desprinderea
concluziilor şi elaborarea planului de
4. Referat ştiinţific : Cardinalul unei mulţimi.
măsuri care se impun în urma testelor
Referat metodic: Formarea deprinderilor de lucru individual la
elevi.
finale;
 5) Stabilirea activităţilor desfăşurate de
5. Referat ştiinţific: Probleme de concurenţă.
profesorii de matematică în săptămâna
Referat metodic: Probleme de olimpiadă din programa clasei a VII“Şcoala altfel” .
a.

6. Referat ştiinţific : Funcţia ,, parte întreagă”.
 Teme ştiinţifice
Referat metodic: Predarea noţiunii de paralelism la nivelul clasei a
VIII-a.
 1) Funcţie inversabilă;
 2) Drepte şi vectori în plan;
7. Referat ştiinţific: Dreapta lui Euler.Cercul lui Euler.
Referat metodic: Metode de stimulare a interesului elevilor pentru  3) Puncte şi mulţimi de puncte pe
învăţarea matematicii.
dreapta reală extinsă;
 4) Probleme de numărare;
8. Referat stiintific: Probabilităţi. Scheme probabilistice.
Referat metodic: Diversificarea aplicaţiilor pentru mai buna  5) Reprezentări şi lecturi grafice.
Referat metodic: Aplicaţii ale matematicii la alte discipline din
planul de învăţământ..
înţelegere şi reţinere a formulelor matematice.
INFORMATII UTILE PE SITE ISJ ILFOV
Disciplina MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
 Planuri cadru în vigoare
 Anexă_TIC_Matematică_16.12.20
 Programe școlare
 Planificări
 Regulament Olimpiadă
 Programa Olimpiadă
 Programa de Bacalaureat 2013
 Catalogul manualelor școlare
valabile in 2012-2013
 Lista de acte normative august
2012
 Ordin 5635_structura anului școlar
2012-2013
 Anexa ordin 5635






11
Regulament concurs
LUMINAMATH
Îndrumar_5_Competențe TIC
Îndrumar_6_ Competențe TIC
ECDL
Certipro – certificări IT în școlile
din Romania
Instruirea profesorilor de
informatica și TIC pe
Tehnologia.net

similar documents