Letöltés

Report
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
(BMEEOGTK701)
6. ELŐADÁS
FESZÜLTSÉGEK A TALAJBAN
Hatékony és semleges feszültség
=+
Teljes feszültség =
hatékony fesz. + semleges fesz.
Hatékony és semleges feszültség telített
talajokban
z [kN/m2]
U [kN/m2]
q=0
z [kN/m2]
x
z
z
z   't
Sr = 1,0
z  v

+
 = t
z  z    z   t
=
TELÍTETT TALAJ
z  z   t  z   v  z   't

(jelen esetben víz a terepszinten)
 z  U  z
[kN/m2] = [kPa]
Végtelen féltér feszültségei nyugalmi
állapotban
- közeg rugalmas
- Hooke-törvény érvényes
(Jáky, 1944.)
Végtelen féltér határállapotai
Száraz homok esetén egyenletes expanziót (fellazulást) hozunk létre
Eo kezdeti un. nyugalmi nyomás már igen kis elmozdulás hatására
gyorsan csökken egy végső értékig.
Szakadólapok alakulnak ki, létrejön a törés (aktív állapot)
Ellenkező irányú mozgásra kényszerítjük a félteret
Kompresszió lép fel, a vízszintes feszültségek növekednek
a törési határállapotig (passzív állapot)
A függőleges feszültségek értéke e folyamatok során állandó.
τ
- síkbeli alakváltozási állapot
- síkcsúszólapok
- Mohr-Coulomb-féle törési feltétel
c=0, φ>0 (szemcsés talaj)
φ
EXPANZIÓ
(FELLAZULÁS)
VÍZSZINTES
FESZÜLTSÉG
CSÖKKEN
σxa σx0
σz
σ
  45 
τ
  45 

2

2
φ
α
φ
σxa
90º+φ
σx0  xa   z
2
σz
σ
τ
KOMPRESSZIÓ
VÍZSZINTES
FESZÜLTSÉG NŐ
σx0 σz
σxp
σ
 xa  Ka  z  2c Ka
xp  Kpz  2c Kp
Az alapok alatti talajban fellépő feszültségek
számítása
z 
p
.[sin( 2  1 ).cos( 2  1 )  ( 2  1 ).

sz = p (1-cos3a).
σz = p (1-cos3α).
Feszültségek közelítő számítása
Síkokkal határolt zárt tartomány (Kögler)
45°-os szétterjedés:
z 
q
B  2z
z 
F
B  2  z   L  2  z 
Jáky módszer
m0  z
B 

m 0  2  B  1 
 z  z0 
m0
 2L 
Így sávalapnál: mo = 2B (L),
négyzetes pillérnél: mo = B (L = B).
B z

m0  z

similar documents