Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy

Report
Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính
và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam”
góp sức xây dựng nông thôn mới hướng tới
thực hiện Chính phủ điện tử và công dân điện tử.
• Trình bày: TS. PHAN HỮU PHONG
• Giám đốc BQLDA BMGF-VN
DỰ ÁN “NÂNG CAO KHẢ NĂNG SỬ DỤNG MÁY TÍNH VÀ
TRUY NHẬP INTERNET CÔNG CỘNG TẠI VIỆT NAM”
Bối cảnh
dự án
Nội dung
dự án
Vai trò
Internet với
công cuộc xây
dựng nông
thôn mới
Hình thành
công dân điện
tử và hướng tới
thực hiện Chính
phủ điện tử
Chung sức xây dựng Nông thôn mới
BỐI CẢNH DỰ ÁN
Máy tính và Internet làm giàu thêm cuộc sống
Bối cảnh dự án
1.1. PHÙ HỢP ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG VÀ
CHÍNH PHỦ
• Định hướng phát triển nông thôn mới 2011 – 2020.
• Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020.
• Chương trình Mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới”
giai đoạn 2010-2020.
• Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn
2011-2015.
1.2. QUỸ BILL & MELINDA GATES
• Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) là một tổ
chức Phi chính phủ của Hoa Kỳ, hoạt động với mục đích
nhân đạo và phi lợi nhuận.
• Mục tiêu của BMGF: Xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế,
tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục, công nghệ thông tin,
với khẩu hiệu “Mọi người đều bình đẳng trong việc hưởng
lợi do công nghệ thông tin mang lại“.
• Trong đó mục tiêu của Chương trình Thư viện Toàn cầu
(GL) là nâng cao đời sống của người dân tại các nước
đang phát triển thông qua việc tiếp cận thông tin và công
nghệ một cách bền vững tại các thư viện công cộng
Bối cảnh dự án
1.3. XUẤT PHÁT TỪ SỰ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN THÍ ĐIỂM
Dự án thí điểm ở VN: là dự án đầu tiên ở Châu Á được GLBMGF tài trợ. Dự án do VTF-MIC triển khai tại 99 điểm BĐVHX
và các thư viện Công cộng 3 tỉnh: Thái Nguyên, Nghệ An, Trà
Vinh; Sau hơn 2 năm thực hiện đã:
•
Hoàn thành tốt tất cả các mục tiêu dự án đề ra theo Văn
kiện, Thỏa thuận của Chính Phủ Việt Nam và Quỹ BMGF;
•
Được người dân và các địa phương đón nhận và ủng hộ ;
•
Dự án được Quốc tế công nhận qua “Giải nhất Quốc tế về
quản trị nông thôn “ do eWorld 2011 Awards bình chọn,…
Từ sự thành công của dự án thí điểm, với nỗ lực lớn và quyết
tâm cao của cả hai phía nhà tài trợ BMGF và Chính phủ Việt
Nam. Nhà tài trợ đã đồng ý tài trợ cho Việt Nam dự án mở rộng
tiếp theo ở phạm vi 40 tỉnh với 400 điểm Thư viện công công và
1500 diểm BĐVHX và Thư viện xã.
Bối cảnh dự án
1.4. VĂN BẢN VỀ DỰ ÁN MỞ RỘNG
Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê
duyệt và giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận
và cùng Bộ VH.TT.DL và 40 UBND tỉnh thực hiện Dự án do
tổ chức BMGF (Hoa kỳ) tài trợ tại văn bản số 1138/TTgHTQT;
NỘI DUNG DỰ ÁN
Nội dung dự án
MỤC TIÊU
Dự án góp phần:
• Nâng cao năng lực phục vụ và cách thức cung cấp
thông tin thông qua máy tính và internet cho các thư viện
công cộng và điểm BĐVHX với tầm nhìn mới.
• Tập trung hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và
những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn – không
có điều kiên mua máy tính và khả năng chi trả kinh phí sử
dụng Internet được đào tạo và Sử dụng miễn phí tại các
điểm TVCC và được giảm 50% giá cước tại ĐBĐVHX tại
2000 điểm của dự án
• Từ cơ hội được tiếp cận bình đẳng, hiệu quả và bền vững
với công nghệ thông tin và được hưởng những lợi ích về
kinh tế xã hội mà việc tiếp cận với công nghệ thông tin
mang lại đó của dự án sẽ cải thiện được cuộc sống của
cá nhân, đồng thời đóng góp được cho gia đình họ, cho
cộng đồng và cho xã hội.
• Khẩu hiệu của dự án BMGF-VN là “Máy tính và internet
làm giàu thêm cuộc sống”
Nội dung dự án
THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN
Tên dự án: Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy
nhập internet công cộng tại Việt Nam.
Tên nhà tài trợ: Quỹ Bill & Melinda Gates
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông
Chủ dự án: Bộ Thông tin và Truyền thông
Thời gian thực hiện dự án: 5 năm.
Địa điểm thực hiện dự án: tại 40 tỉnh.
• 1.500 điểm BĐVHX và thư viện xã
• 400 thư viện tỉnh và huyện
Tổng vốn của dự án: 50.568.362 USD, trong đó tài trợ
không hoàn lại là 29.998.220 USD từ BMGF và 3.639.000
USD từ Microsoft
- Vốn đối ứng của phía Việt Nam: tương đương
16.931.142 USD
Nội dung dự án
DỰ ÁN TRIỂN KHAI Ở VIỆT NAM LÀ DỰ ÁN LỚN NHẤT
CỦA CHƯƠNG TRÌNH THƯ VIỆN TOÀN CẦU CỦA BMGF
Nội dung dự án
•
Bước 1: Thực hiện ở 12 tỉnh
Vùng 1: Thái Nguyên - Tuyên Quang - Hà Giang;
Vùng 2: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh;
Vùng 3: Đắc Nông - Bình phước - Tây Ninh;
Vùng 4: Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng
•
Bước 2: Thực hiện ở 16 tỉnh
Vùng 1: Bắc Cạn - Cao Bằng - Lạng Sơn;
Vùng 2: Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận;
Vùng 3: Kon Tum - Gia Lai - Đắc lắc - Lâm Đồng;
Vùng 4: Hậu Giang - Bạc Liêu - Cà Mau - Vĩnh Long - Đồng Tháp
•
Bước 3: Thực hiện ở 12 tỉnh
Vùng 1: Sơn La - Điện Biên - Lai Châu;
Vùng 2: Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai;
Vùng 3: Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế;
Vùng 4: Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định
1900 điểm (400 TV tỉnh, huyện; 500 TV xã; 1000 ĐBĐVHX)
Nội dung dự án
MÁY TÍNH VÀ INTERNET:
Dự án sẽ trang bị cho mỗi điểm các thiết bị chính sau:
•
TVCC tỉnh: 25-40 bộ máy tính, 1 máy in và thiết bị phụ trợ.
•
TVCC huyện: 10 bộ máy tính, 1 máy in và thiết bị phụ trợ.
•
BĐVHX, TVCC xã: 5 bộ máy tính, 1 máy in & thiết bị phụ trợ.
•
Trung tâm đào tạo vùng tạo tại HN, TPHCM, Đà nẵng : 20 bộ máy tính, 1 máy in và thiết bị phụ trợ.
•
Các phần mềm ứng dụng (của Dự án, VNPost, ngành thư viện cung cấp).
•
Thiết bị phụ trợ gồm: Bộ lưu điện, switch/hub, modem internet, …
CÁC HỢP PHẦN CỦA DỰ ÁN
•
Hợp phần công nghệ thông tin
•
Hợp phần đào tạo
•
Hợp phần truyền thông vận động
•
Hợp phần nội dung
•
Hợp phần đánh giá tác động ảnh hưởng
VAI TRÒ INTERNET VỚI
CÔNG CUỘC XÂY DỰNG
NÔNG THÔN MỚI
Vai trò Internet với công cuộc xây dựng nông thôn mới
Việc đưa công nghệ thông tin về nông thôn là một trong những tiêu chí xây
dựng nông thôn mới nhằm giúp nông dân nhanh chóng tiếp cận thông tin,
hỗ trợ cho nông dân cùng định hướng, phương tiện sản xuất kinh doanh
và nâng cao nhận thức trên nhiều mặt đời sống xã hội, cũng là giải pháp
góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị trong nhận
thức và hưởng thụ những tiện ích mà công nghệ thông tin mang lại.
Vai trò Internet với công cuộc xây dựng nông thôn mới
ĐẶC TRƯNG NÔNG THÔN MỚI VIỆT NAM
1.
2.
3.
4.
5.
Làng xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại
Sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa và phát triển bền vững.
Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn ngày càng được nâng
cao nhanh.
Bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển
Xã hội quản lý dân chủ, an ninh tốt.
Cụ thể hoá bằng Quyết định 491/QĐ-TTg về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông
thôn mới với 19 tiêu chí giai đoạn 2010 – 2020
• Nhóm 1: Quy hoạch (1 tiêu chí).
• Nhóm 2: Hạ tầng kinh tế - xã hội (8 tiêu chí).
• Nhóm 3: Kinh tế và tổ chức sản xuất (4 tiêu chí)
• Nhóm 4: Văn hóa – Xã hội – Môi trường (4 tiêu chí).
• Nhóm 5: Hệ thống chính trị (2 tiêu chí)
Xã đạt đủ 19 tiêu chí là đạt tiêu chuẩn NTM.
Vai trò Internet với công cuộc xây dựng nông thôn mới
Dự án sẽ góp phần để thức hiện tiêu chí 8 trong chương trình mục
tiêu quốc gia nông thôn mới quy định về “Xây dựng đời sống văn
hóa, thông tin và truyền thông nông thôn” trong đó:
- Có điểm Bưu điện và Internet băng rộng
- Có điểm thư viện xã đạt chuẩn trong nhà văn hóa xã.
Ngoài ra các hợp phần của dự án sẽ đóng góp thêm để thực hiện
nhóm các tiêu chí khác như: hạ tầng, y tế, giáo dục, tam nông v.v…
Dự
án cũng tiến hành triển khai các yêu cầu của Bộ thông tin và
truyền thông theo văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí ngành
thông tin và truyền thông về xây dựng nông thôn mới (Quyết định
số: 463/QĐ-BTTTT ngày 22/03/2012).
HƯỚNG TỚI HÌNH THÀNH
CÁC CÔNG DÂN ĐIỆN TỬ VÀ
THỰC HIỆN CHÍNH PHỦ
ĐIỆN TỬ
Hướng tới hình thành các công dân điện tử và thực hiện chính phủ điện tử
HÀNH
CHÍNH
CÔNG
CỔNG
THÔNG
TIN
PORTAL
DỊCH VỤ
CÔNG
Chính phủ Điện tử là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để
các cơ quan của Chính quyền từ trung ương và địa phương đổi mới, làm
việc có hiệu lực, hiệu quả và minh bạch hơn; cung cấp thông tin, dịch vụ tốt
hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức; và tạo điều kiện thuận lợi
hơn cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý Nhà nước.
Hướng tới hình thành các công dân điện tử và thực hiện chính phủ điện tử
Một mô hình chính phủ điện tử
hiệu quả sẽ bao gồm các mô
thức giải quyết quan hệ tương
tác về thông tin giữa ba chủ thể:
chính phủ, doanh nghiệp và
người dân.
•Chính phủ với Công dân (G2C);
•Chính phủ với Doanh nghiệp
(G2B);
•Chính phủ với Chính phủ (G2G).
MỤC TIÊU CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ
• Tạo môi trường kinh doanh tốt hơn;
• Khách hàng trực tuyến, không phải xếp hàng;
• Tăng cường sự điều hành có hiệu quả của chính phủ và sự tham gia rộng rãi
của người dân;
• Nâng cao năng suất và tính hiệu quả của các cơ quan chính phủ;
• Nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cộng đồng vùng sâu vùng xa.
Hướng tới hình thành các công dân điện tử và thực hiện chính phủ điện tử
Tại hội thảo quốc gia (20/7/2012) về
chính phủ điện tử lần thứ 10 với chủ
đề "Phát triển chính phủ điện tử:
Minh bạch hơn, phục vụ người dân
tốt hơn”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Thiện Nhân đến dự và phát biểu tại hội
thảo. Phó Thủ tướng cho rằng:
“Chính phủ luôn có chương trình,
kế hoạch để đẩy nhanh việc ứng
dụng CNTT, nâng cao hiệu quả quản
lý nhà nước và phục vụ người dân,
phục vụ xã hội”
Phó Thủ tướng cũng đề nghị, “Các địa
phương cần tính toán tìm ra cách để
người dân dù ở vùng nông thôn,
vùng sâu, vùng xa cũng được tiếp
cận với những dịch vụ điện tử.
Phường, xã cần xem xét trang bị
máy tính để người dân tham gia vào
các quy trình của chính phủ điện tử”
Hướng tới hình thành các công dân điện tử và thực hiện chính phủ điện tử
Dự án với mục tiêu có thêm khoảng 760.000 người ở nông thôn được sử dụng máy
tính và internet trong 5 năm từ 2011-2016, việc triển khai dự án “Nâng cao khả
năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” sẽ:
• Giúp cho người dân nông thôn có điều kiện tốt hơn trong việc tiếp cận thông tin,
đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc sống,
• Giúp Chính phủ từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và
thành thị, đồng thời cũng là những đóng góp thiết thực của các bộ, ngành, địa
phương, các doanh nghiệp trong việc thực hiện thành công chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Đồng thời hỗ trợ tích cực trong việc hình thành công dân điện tử tiếp cận Chính phủ
điện tử thông qua các hình thức:
1. PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG:
Dự án sẽ cung cấp, lắp đặt hơn 12.000 máy tính nối mạng Internet băng thông rộng
và các thiết bị phụ trợ cho 1.900 điểm thư viện công cộng và bưu điện văn hoá xã
(nông thôn mới) tại 40 tỉnh trên toàn quốc. Người dân sẽ được miễn phí hoàn toàn
phí khi sử dụng Internet tại các điểm thư viện công cộng và một nửa giá cước truy
nhập Internet tại các điểm Bưu điện văn hoá xã.
Hướng tới hình thành các công dân điện tử và thực hiện chính phủ điện tử
2. ĐÀO TẠO:
• Dự án sẽ đào tạo kỹ năng cho gần 1.600 nhân viên thư viện và bưu điện văn
hoá xã, góp phần giúp hệ thống Thư viện công cộng và điểm bưu điện văn
hoá xã thay đổi cách thức hoạt động và phục vụ thông qua việc ứng dụng
công nghệ thông tin và phát triển kỹ năng phục vụ, đồng thời đây cũng sẽ là
các hạt nhân nòng cốt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và sử dụng các
dịch vụ hành chính công.
3. TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG:
• Tập trung phổ biến các cổng giao dịch chính quyền điện tử của địa phương
và của chính phủ
• Tuyên truyền quảng bá các dịch vụ hành chính công thông qua các ấn phẩm,
vật phẩm, phương tiện truyền thông của dự án .
• Nâng cao nhận thực của người dân thông qua tổ chức các sự kiện, chuyên
đề cho các nhóm đối tượng địa phương như: hội nông dân, hội phụ nữ,
phong trào Đoàn đội.
• Tổ chức các nội dung thi, tìm hiểu về chính phủ điện tử và các ứng dụng.
Hướng tới hình thành các công dân điện tử và thực hiện chính phủ điện tử
4. CUNG CẤP CÁC NỘI DUNG:
• Xây dựng giải pháp cung cấp các cổng thông tin tích hợp nội dung về chính
phủ điện tử cho các đối tượng hưởng lợi từ dự án.
• Thu thập và lưu trữ các thông tin, tài liệu hỗ trợ hoạt động của Chính phủ
điện tử.
• Hỗ trợ xây dựng các ứng dụng, dịch vụ công sử dụng tài nguyên của dự án.
5. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG:
• Thu thập số liệu về việc thực hiện Chính phủ điện tử tại các khu vực triển
khai dự án để phân tích, đánh giá hiệu quả, điều chỉnh việc triển khai Chính
phủ điện tử.
6. ĐỊNH HƯỚNG CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN MANG TÍNH BỀN VỮNG để hiệu
quả của dữ án cũng như góp phần xây dựng nông thôn mới cùng với thực hiện
Chính phủ điện tử được lâu dài.
Một số điểm mạnh và hạn chế của dự án
khi tham gia thực hiện chính phủ điện tử
1. ĐIỂM MẠNH
•
•
•
•
•
•
Dự án được sự tiếp nhận và ủng hộ mạnh mẽ của người dân cũng như các
cấp chính quyền từ TƯ đến địa phương
Việc triển khai ở 40 tỉnh trên toàn quốc từ thành thị tới nông thôn, đặc biệt tập
trung cho các tỉnh khó khăn, các vùng sâu vùng xa, vùng công ích với hạ tầng
máy tính đồng bộ hiện đại và internet băng rộng. Đồng thời các hợp phần triển
khai dự án là rất chặt chẽ, đông bộ , khoa học và đảm bảo tính bền vững và
phát triển,… nên dự án có thể hỗ trợ rất tốt cho thực hiện triển khai Chính phủ
điện tử trên diện rộng.
Địa điểm triển khai thường là trung tâm của địa phương do phòng máy đặt ở
Thư viện (Ủy Ban) hoặc Điểm BĐVHX do đó việc tuyên truyền phổ biễn cho
người dân cũng có phần thuận lợi
Có hệ thống quản lý máy tính từ xa tập trung nên rất thuận tiện cho việc khai
thác, quản lý, vận hành và khai thác.
Cán bộ sẽ được đào tạo bài bản để có thể khai thác hạ tầng được đâu tư một
cách tốt nhất thông qua các công tác truyền thông vận động, cung cấp nội
dung, đánh giá tác động v.v…
Giải pháp cung cấp nội dung thiết thực, thân thiện, dễ sử dụng cho phép người
dân có thể tra cứu, sử dụng các dịch vụ của Chính phủ điện tử dễ dàng.
Những điểm mạnh và hạn chế của dự án
khi tham gia thực hiện chính phủ điện tử
2. HẠN CHẾ
•
•
•
•
•
Các địa phương triển khai dự án đều là vùng sâu, vùng xa có địa hình phức
tạp nên việc triển khai cũng gặp nhiều khó khăn
Việc triển khai liên quan đến nhiều Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà
tài trợ nên việc phối hợp khá khó khăn phức tạp.
Trình độ về Công nghệ thông tin của người dân còn nhiều hạn chế.
Dự án Không có được các lớp đào tạo trực tiếp cho người dân mà chỉ đào
tạo cho cán bộ rồi hướng dẫn lại cho người sử dụng nên sẽ hạn chế trong
việc sử dụng và đào tạo công dân điện tử
Chưa phối hợp với các địa phương trong việc xây dựng chính quyền điện tử
các cấp nên chưa chủ động được trong các vấn đề liên quan trong quá trình
triển khai chính phủ điện tử.
ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
•
Để Xây dựng và thực hiện thành công Chính phủ điện tử thì một trong những việc quan
trọng là phải có và đào tạo được công dân điện tử. Tuy nhiên hiện nay Cơ sở hạ tầng
CNTTvà công tác đào tạo cho Cộng đồng (nhất là vùng Nông thôn) là còn rất hạn chế và
khó khăn. Máy tính và Internet chủ yếu đến được các cơ quan nhà nước và các doanh
nghiệp. Còn việc trang bị cho cộng đồng tại các điểm công cộng như Thư viện, BĐVHX,
Bệnh viện, Bệnh xá, trường học,…để được CNTT đến cho đại đa số cộng đồng còn rất ít
dẫn đến việc tiếp cận, đào tạo, truyền thông vận động cho người dân (Công dân điên tử
sau này) sẽ còn rất nhiều khó khăn.
•
Dự án thí điểm của chúng tôi đã thành công trong việc mở các lớp đào tạo Sử dụng máy
tính và Internet trực tiếp cho người dân, tuy nhiên dự án mở rộng lại không có kinh phí này
từ nhà tài trợ. Phần việc này thuộc về địa phương, do vậy trong quá trình triển khai cũng
như thông qua Hội nghị này chúng tôi mong muốn Các địa phương, các sở TTTT, Sở
VHTTDL, các đơn vị ban ngành liên quan sẽ phối hợp với dự án để mở các lớp đào tạo
cho người dân trên cơ sơ hạ tầng sẵn có của dự án để cùng góp phần chung sức xây dựng
Nông thôn mới, công dân điện tử và Chính phủ điện tử.
ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
- Cần quan tâm và có giải pháp cụ thể hơn trong việc khuyến khích người dân
sử dụng các dịch vụ ở các điểm truy nhập Internet công cộng cũng như qua các
thiết bị cá nhân để hình thành các công dân điện tử.
•Cần đưa các đơn vị các đơn vị phát triển hạ tầng Internet công cộng vào trong
danh sách các đơn vị triển khai và phối hợp để có kế hoạch và giải pháp tổng
thể cho việc phát triển chính phủ điện tử.
•Xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để nhân viên các điểm Bưu điện VHX và
các thư viện công cộng trở thành hạt nhân là nơi hướng dẫn hỗ trợ và phổ biến
chính phủ điện tử cho người dân.
•Dự án sẽ xây dựng cổng thông tin tổng hợp sử dụng giải pháp tự động thu thập
và phân phối thông tin theo chủ đề, trong đó các thông tin về chính phủ điện tử
là một trong những ưu tiên hàng đầu, rất mong các đơn vị liên quan phối hợp để
cổng thông tin điện tử này hoạt động một cách hiệu quả.
• Thực hiện dự án thành công sẽ có kinh nghiệm và bài học tôt cho việc triển
khai diên rộng trong việc đưa máy tính và Internet về nông thôn phục vụ cộng
đồng , góp phần xây dưng nông thôn mới và Chính phủ điện tử thành công.
Thông qua hội thảo này, chúng tôi mong
muốn được học hỏi thêm kinh nghiệm, kiến
thức đồng thời mong muốn có được sự
hợp tác, giúp đỡ của Quý vị đại biểu, đặc
biệt với các tỉnh tham gia dự án sẽ giúp
chúng tôi thực hiện thành công dự án, góp
phần vào mục tiêu chung thực hiện chính
phủ điện tử và công dân điện tử
Xin trân trọng cảm ơn !

similar documents