Slide 1 - WordPress.com

Report
Mxit
Wat is mxit?
Mxit is ‘n selfoon program wat mense toe laat
om met hulle vriende en vriendinne te gesels
teen ‘n baie goedkoper tarief as gewone sms’e.
Jy kan ook met enige iemand enige plek in die
wêreld praat dit is nou as hulle ook mxit op
hulle fone of selfs op hulle rekenaars het.
Hoe kan mens mxit kry?
Daar is twee maniere om mxit te kry, nl. :
Eerstens gaan jy moet kyk of jou foon GPRS/WAP het.
Die maklikste manier om dit te sien is om te kyk op jou
foon se opsies en te kyk of jy ‘n ‘Web ’ of ‘Internet’
funksie het. Gaan dan op jou selfoon se internet in en
gaan dan na http://wap.mxit.co.za en volg die aanwysings
op die skerm. As jy sukkel om by die internet in te kom
is die GPRS funksie nie reg op jou foon in gestel nie. Bel
jou selfoon verskaffers diens en vra hulle om jou om die
GPRS op te stel op jou foon. Hulle sal waarskynlik vir jou
stuur wat die GPRS funksie automaties sal oplaai.
Bel sentrums om GPRS op te laai:
Vodacom : 082 111
MTN: 083 808
Cell C: 086 1800400
Hoe kan mens mxit kry?
•‘n Ander manier om mxit op te laai is om die
Daar is twee maniere om mxit te kry, nl. :
woord “MG4823” na 32227 te SMS (sms kos R1).
Dan
sal jy ‘n SMS
kryjy
met
‘n boekmerk
Eerstens
gaan
moet
kyk ofwat
joureguit
foonna
wap.mxit.co.za
sal gaan.
Sodra jy die manier
SMS kry
GPRS/WAPtoe
het.
Die maklikste
druk ‘connect’.
om dit te sien is om te kyk op jou foon
opsies
enaftegelaai
kykis,ofsaljydit‘nonder
‘Webdie’ of
Asse
mxit
dan nou
afdeling
‘applications’
jou foon het.
verskyn.
‘Internet’opfunksie
Gaan dan op jou
Maak dan mxit oop op jou foon. Die eerste keer wat
selfoon se internet in en gaan dan na
jy mxit begin, sal jy gevra word om of in te ‘log’ of
http://wap.mxit.co.za
en nommer
volg die
om
te registreer. Sit jou selfoon
in en
kies
‘n pin nommer.
aanwysings
op die skerm. As jy sukkel
om by die internet in te kom is die
GPRS funksie nie reg op jou foon in
Hoe werk mxit?
Mxit is ‘n selfoon program wat jou toelaat om met jou
vriende en vriendinne te kuier en dis baie goedkoper
as gewone tariewe.
Jy registreer( mens sien eers wat jy moet doen as jy
dit opgelaai het). Daan verskyn daar ‘n klomp
verskillende ikone naamlik:
‘Info’
Hou hierdie een dop, want hy gee vir jou inligting oor
tegniese aspekte en inligting oor jou mxit.
‘Gallery’
Dit laat jou toe om jou gesprekke, prente en alle
ander dinge te bêre vir toekomstige gebruik.
Dit is ook ‘n plek waar jy ‘skinz’ en ‘emoticards’ wat vir
jou gestuur is deur ander mxit gebruikers kan bêre.
JoeBanker’
Dink aan JoeBanker as jou finansiële adviseer.
Hy hanteer al jou ‘moola’(mxit se eie waarde) hou
boek van jou transaksies op mxit.
•‘
•‘Tradepost’
Dit laat jou weet van nuwe kompetisies en ‘gadgets’
vir mxit gebruikers. Kliek net op dié opsie en die
opsie verskyn. Van hier af kan jy net rond snuffel
en kyk wat jou pas. Dit is ook die plek waar
jy ‘chatrooms’ kry en ook inligting oor flieks ens.
Dan sal jy gewoonlik as jy nou al mense ‘invite’ het
of hulle jou ‘invite’ het sal hulle naam verskyn as
hulle op mxit is.
As hulle nie op is nie sal hulle naam nie verskyn nie.
As hulle dan vir jou ‘n boodskap gestuur het sal
jy dit kan sien, want daar sal ‘n klein koevertjie langs
daardie persoon se naam wees. Jy kies dan dardie
persoon se naam om met hom of haar te gesels.
Voordele
•As iemand jou ‘invite’ en jy ken nie die persoon
of nommer nie kan jy hom/haar ‘delete’.
•By SMS kos dit 80c vir ‘n 160 karaat sms en
by mxit kos dit tussen 3c tot 5c vir
dieselfde grootte boodskap
•Jy kan met jou vriendinne in ander skole wie
jy min sien gesels op mxit
•Jy kan met enige iemand enige iewers op
die aarde gesels as hulle mxit op hulle fone
of rekenaars het
•Dit is enige tyd enige plek beskikbaar
•Kan beheer of jy uitnodigings wil aanvaar.
•Kan beheer met wie jy wil praat.
•Is maklik bekomstigbaar.
Nadele
•Ouers kla dat kinders op hul fone is terwyl hul
met ander mense moet komminukeer
•Daar is onveilige aspekte op mxit
•Mense misbruik dit
•Kinders kan nie spel nie
•Kinders kan ook nie behoorlik met ander
mense praat nie
•Is half en half verslawend, as jy dit toelaat.
•Kan genooi word deur ander mense
•Verg baie van jou tyd en aandag.
Veiligheidsaspekte
•Moenie ‘n ‘invite’ van iemand wat jy nie ken
aanvaar nie
•Moenie by ‘chatrooms’ ingaan nie
•Moenie vir enige iemand jou persoonlike
inligting gee nie
•Moenie te lank op mxit bly nie jy gaan ‘n
teiken word
•Moenie op jou foon wees as ouma by ons kuier
nie
•Hou jou paaswoord vir jouself.
•Moenie jou paaswoord vir iemand stuur nie.
•Moenie laat iemand met jou foon mxit nie.
•Moenie jou ware identiteit aan n vreemdeling
gee nie.
•Moenie n uitnodiging van n vreemdeling
aanvaar nie.
•Moenie jou mxit vriende fisies ontmoet nie.
•Laat jou ouers weet van enige vreemde mense.
•Moenie enige vals weergawe van mxit af laai
nie.

similar documents