Yrkeshögskoleutbildningar i Kalmar och Kronoberg

Report
Yrkeshögskolan
• Information om
utbildningsformen
• Utbildningar
inom IT i Kalmar län
• Utbildningar
inom IT Kronobergs län
Nätverk
Yrkeshögskolan
- ett alternativ till högskola och universitet
• En utbildningsform på
eftergymnasial nivå
• Utbildningen är kostnadsfri
• Berättigar till studiemedel
• YH-poäng
Vad utmärker yrkeshögskolan?
• Skräddarsydda utbildningar i
nära samarbete med arbetslivet
• Utbildningar som svarar mot
arbetslivets behov
• Teori varvas med praktik
• Omkring 86% blir anställda eller
startar eget efter avslutade
studier.
Vem passar yrkeshögskolan för?
•
•
•
•
•
•
•
•
Antagna studerande 2011
49 procent män, 51 procent kvinnor
Medelålder 30 år (kvinnor), 27 år (män)
59 procent 25 år eller äldre
Karriärskifte/höjd nivå
Majoriteten hade arbete redan före
Yh-studier
25 procent har en eftergymnasial utbildning på
minst ett halvår sedan tidigare
Gymnasiebakgrund varierar
22 % utländsk bakgrund
källa: YH myndigheten
Yh Myndigheten
• Är en tillsynsmyndighet och de
kontrollerar så att allt går rätt till.
• Avgör vilka utbildningar som får
starta
• www.yhmyndigheten.se
• www.yrkeshogskolan.se
Yrkeshögskoleutbildningar
inom IT i Kalmar län
• XXXX
•
Pågående utbildningar i länet
•
Utbildningar som startar 2013
•
Samverkan med näringslivet
Webbutvecklare
inriktning musik, film och spel
Campus Hultsfred
•
•
2-årig utbildning, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger
• kompetens som webbutvecklare
• inblick i kreativa näringarna
• kurser i juridik, marknadsföring,
affärsutveckling
• fokus på utveckling inom PHP
Systemutvecklare .NET
Teknikhögskolan i Kalmar
•
•
2-årig utbildning, 400 Yh-poäng
Utbildningen ger
• kompetens i systemutveckling,
programmering, databasdesign
• fokus på .NET utveckling med C# och
ASP.NET
• webbutveckling, databasdesign, e-handel
• utbildning i projektledning, SCRUM och
agiler metoder
• andra dataspråk som PHP, Java, m.m.
Utbildningar med start 2013
Campus Hultsfred
Ingen nystart av webbutvecklarutbildning
Ansökt om CMS-utveckling med fokus på Drupal
Beslut om start ges av myndigheten januari 2013
Teknikhögskolan i Kalmar
Systemutvecklare .NET intag 2, start augusti 2013
Samverkan med näringslivet
• Yrkeshögskoleutbildningar handlar om
samarbete mellan utbildningsanordnare
och näringslivet
• Tillsammans skapar vi en utbildningsplan
• Anordnaren skriver ansökan och
myndigheten bedömer ansökan
• Viktigaste kriteriet är arbetslivets behov
Er roll under utbildningen
• Ta emot en LIA studerande
• Medverka som gästföreläsare eller
handledare
• Delta i ledningsgruppen och påverka
utbildningen
Samverkan
•
Kontakta andra IT företag
•
Kontakta Regionförbundet
•
Kontakta Yh-anordnare
Yrkeshögskoleutbildningar
inom IT i Kronobergs län
Yrkeshögskola
• Växjö
XXXX
•
System- och nätverksadministratör
•
Nätapplikationsprogrammerare
Ansökan med start 2013
•
Testledare IT-branschen, NBI
•
Verksamhetsstödjande ITinfrastrukturspecialist, VYH
Nätapplikationsprogrammerare
Utbildningen ger kompetenser i att:
• att skapa nätapplikationer i olika
programmeringsspråk såsom java, c#, php och ajax
• att tillämpa scrum i olika utvecklingsprojekt
• att säkerställa att olika verksamheters behov på
bästa sätt tillgodoses med business analysis i
utvecklingsprojekten
• att kunna dokumentera och delta i teknisk
kommunikation på engelska och svenska
• att samarbeta och ta ansvar i ett projekt
• att förstå delarna och helheten i utvecklingsprojekt av
nätapplikationer
Verksamhetsstödjande
IT-infrastuktursspecialist
Utbildningen ger kompetenser i att:
• arbeta som teknisk konsult inom IT-infrastruktur på
företag i privat och offentlig sektor
• förstå de faktiska behov som verksamheten
kommunicerar
• ta fram och föreslå lösningar som möter
verksamhetens behov inom specialisttjänster inom
IT-infrastruktur
• anpassa sitt kommunikationssätt till verksamhetens
behov och förutsättningar
• bedöma lämplighet och laguppfyllelse i olika tekniska
lösningar
Yrkeshögskolemyndighetens
analys av kompetensbehov
Kalmar
Besöksnäringen; hotell,
Restaurang och turism
Kronoberg
Teknik och tillverkning
Samhällsbyggnad,
byggEnergi- och miljöområdet
teknik
Kultur, media och design
Data/IT
Lantbruk, trädgård, djurvård,
Skog och fiske
Hälso- och sjukvård
Kvalificerade säljare
Vad är det som gör att
YH-ansökningar beviljas?
Steg 1:
• Arbetsmarknadens efterfrågan, hur arbetslivet deltagit i
framtagandet av utbildningen
•
Arbetslivsanknytning, hur medverkar arbetslivet i
utbildningen
•
Organisation och ledning av utbildningen, bygga på
gymnasiala kunskaper, ej akademisk, enligt lag och
förordning
•
Ekonomi
•
Utbildningen, grundläggande demokratiska värderingar
Vad är det som gör att
YH-ansökningar beviljas?
Steg 2:
•
I vilken grad en utbildning svarar mot arbetslivets
behov av kvalificerad arbetskraft i kvalitativt och
kvantitativt hänseende.
•
I vilken grad en utbildning finansieras av arbetslivet,
dvs. graden av medfinansiering.
•
Om utbildningen inbegriper undervisning i svenska
med yrkesinriktning.
Kontaktuppgifter
Lotta Nydahl Frånberg
Projektledare Yrkeshögskola Kronoberg
Regionförbundet södra Småland
T: 0470-778616
E: [email protected]
Jocelyn Håkansson,
Platschef Kalmar, Affärshögskolan, Teknikhögskolan
T: 0480-42 68 80
E: [email protected]
Karin Wirdheim
Avdelningschef VUKC, Växjö Yrkeshögskola,
T: 0470 - 417 62
E: [email protected]

similar documents