Välkomna

Report
VÄLKOMNA
FRAMTIDENS STUDENTER TILL FRAMTIDENS YRKE
PROGRAM
Tid: 11:00 -13:00
• Syfte med träffen
• Vad är en Yrkeshögskoleutbildning (YH)
• Antagning
• Trafiklärarutbildningen
• Schematider
• CSN
• Studielitteratur och kostnader
• Boende
• Frågor
• Se dig omkring
SYFTE MED TRÄFFEN
• Skapa en bild av
Trafiklärarutbildningen i Örebro
• Räta ut eventuella frågetecken
• Tid för frågor och se utbildningen
VAD ÄR EN YH-UTBILDNING?
• Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
• Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med
arbetslivet. Behovet styr antalet platser och typ av
utbildning
• Teori varvas med praktik - i utbildningarna ingår LIA
(Lärande i arbete)
• Avgiftsfria utbildningar som berättigar till
studiemedel från CSN
• Ledningsgrupp bestående av
arbetslivsrepresentanter
• Mer information på myh.se
ANTAGNING
• Behörighetsprövning
1. Behörig att antas till YH-utbildning
2. Särskilda förkunskaper
• Urval
Betyg som urvalsverktyg
Ledningsgruppen beslutar om antagning.
Reservintag sker fram till tre veckor efter kursstart.
Antagningsbesked 13 november i systemet
ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE
Ansökan om godkännande som trafiklärare görs i
slutskedet av utbildningen till Transportstyrelsen.
Minst betyget godkänt i alla kurser krävs.
Transportstyrelsen kan avslå sökande. Skäl som kan
ge avslag är:
• Upprepade trafikbrott, särskilt allvarligt under pågående
trafiklärarutbildning
• Alkohol och narkotikabrott, LOB
• Sexual- och våldsbrott
LIA-PERIOD
(PRAKTIK)
•
•
•
•
Auskultation
LIA del 1, 5 veckor
LIA del 2, 10 veckor
Sök tidigt efter en trafikskola där du kan göra din LIA
ATT VARA TRAFIKLÄRARE
VAD INNEBÄR DET?
•
•
•
•
Arbeta på en trafikskola, gymnasieskola
Arbetar efter en fastställd undervisningsplan
Den mesta tiden är utbildning i bil
Teorilektioner inför grupp
Utvecklingsmöjligheter
• Utbilda på: moped, motorcykel, personbil med
tungt släp, lastbil, buss,
• Utbildningsledare
EN VANLIG DAG PÅ JOBBET FÖR EN
TRAFIKLÄRARE
• Start 07:30 genomgång av dagens körlektioner,
7-9 st/dag.
• Rast 20 min på förmiddagen
• Lunch 1 timme
• Rast 20 min på eftermiddagen
• 10:20 Körprov med elev
• 15:30 Ringa och förklara för en orolig förälder som tycker
att sitt barn kör för många lektioner.
• 16:30 Elev kommer med tårta, vill tacka för utbildningen.
• 17:15 Teorilektion 3 stadstrafik, bromssträckor
• Slut 20:30
TRAFIKLÄRARYRKET INNEBÄR
Kontakt med många olika sorters människor
Frihet
Är ute mycket (ser de fyra årstiderna)
Möjlighet till olika fortbildningar för att utbilda på
olika behörigheter.
• Problemlösning
• Att tåla kritik från, föräldrar, elever, förarprövare och
allmänhet
• Vara en god pedagog!
•
•
•
•
TRAFIKLÄRARUTBILDNINGEN
Kvinnerstaskolan 1969 -1971
Virginska skolan 1971-1978
Tullängsskolan I3 1992-2006
Tullängsskolan 1978 -1992
Wadköpings utbildningscenter 2006-2012
Tullängsskolan 2012 -
TRAFIKLÄRARUTBILDNINGEN I ÖREBRO
Unik utbildning:
• Lång erfarenhet
• Många praktiska inslag
• Riktiga körkortselever!
KURSER
Arbetsmiljö
Fordonssäkerhet och miljö
Författningskunskap
Trafikpsykologi
Trafiksäkerhetsarbete
Yrkespedagogik 1
Yrkespedagogik 2
Lärande i arbete 1 (LIA)
Lärande i arbete 2 (LIA)
Totalt
12 p
37 p
25 p
38 p
38 p
25 p
50 p
25 p
50 p
300 Yh-poäng
TERMINSPERIODER
Period 1: 5 januari – 12 juni 2015
Period 2: 17 augusti – 18 december 2015
Period 3: 4 januari – 13 maj 2016
LIA-perioder (praktik)
Meddelas vid kursstarten
23 veckor
18 veckor
19 veckor
60 veckor
HELTIDSSTUDIER
168 TIMMAR PÅ EN VECKA
CSN - STUDIEMEDEL
• Vilka har rätt till studiemedel?
• Hur mycket kan du få?
• Om du har studerat tidigare!
STUDIELITTERATUR
• STR: Verktygslådan, Körkortsbok, Teorihäfte,
Körhäfte, Vägmärken/test
• NTF: Trafikförfattningar 2014
• Går budskapet fram eller……………..
Kostnad: ca. 3000 kr
Har du tillgång till denna litteraturen dras naturligtvis
det av på priset!
BOENDE
Undersök även i närliggande kommuner för att hitta
andra och ofta billigare alternativ.
Samverka gärna med övriga klasskamrater för att
minska kostnaden.
FRÅGOR?

similar documents