TemelAgTanimlari

Report
TEMEL AĞ TANIMLARI
Ağ Nedir ?
Birden fazla bilgisayarın iletişimini sağlayan printer vb.
kaynakları, daha iyi ve ortaklaşa kullanımı sağlayan yapılara denir.
WAN ve LAN Kavramları
Bilgisayarlar ve paylaşılan kaynaklar sınırlı alan içinde ise bu
ağa LAN (Local Area Network) adı verilir, uzak mesafelerde ise WAN
(Wide Area Network) adı verilir.
WEB Servisleri
• İntranet
• Extranet
• İnternet
WEB Servisleri
İntranet: Herhangi bir kurum ya da topluluğa ait bilgisayarları
kapsayan ağlardır ve dışarıdan bu ağa erişimi sınırlandırır. Bu ağ
birçok yerel alan ağının birleşiminden oluşabilir. Ayrıca bir geniş alan
ağının kiralık hatlarını da kullanabilirler. Yani temel olarak intranet,
internete çıkış sağlayan bir ya da daha fazla geçiş kapısı(gateway)
bilgisayara giden bağlantılar içerir. İntranetin ana kullanım
amacı,
kurumsal bilgi ve kaynakların çalışanlar tarafından
kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca intranet gruplar arası çalışmayı ve
sayısal ortamda konferansları da sağlar. Örnek, intranet.dmi.gov.tr
.
WEB Servisleri
Exranet: kurumsal bilginin bir bölümünü paylaşmak ya da
ortaklar, müşteriler, perakendeciler gibi kurumlarla güvenli bir
şekilde bağ kurmak için internet protokollerini ve kamusal iletişim
ağlarını kullanan bir özel ağdır. Extranet, şirket dışındaki
kullanıcıların kullanımına açılmış bir intranet olarak görülebilir.
Örn : extranet.dmi.gov.tr
.
WEB Servisleri
Internet: bir takım özel protokoller kullanarak çalışan,
uluslararası, ağlardan oluşan ağıdır. İnternet kullanıcıları, dünya
çapında, ifadesi güç, yüksek miktarda bilgi, resim vb. dosyalara
Microsoft Explorer, FireFox, türü yazılımlarla erişebilmektedir.
İnternete, dünyanın dört bir yanından her an GB larla ifade edilen
veriler eklenmektedir. İnternet’te, veri kaybı, yanlış veri, gecikmeler,
bilgisayar güvenliği gibi problemler yaşansa da zamanla bunlar da
muhtemelen yeni teknolojilerin İnternete uygulanmasıyla aşılacaktır.
.
Ağ Bileşenleri
• Ağ Adaptörü (NIC Card)
• Kablo bağlantıları
• Hub
• Switch (Ethernet Anahtarı)
• Router (Yönlendirici)
• Proxy
• Firewall
Ağ Bileşenleri
Ağ Adaptörü (NIC Card):
Bilgisayar ve kablo arasındaki veri
akışını kontrol eder ve iletir. Kablodan
alınan verinin bilgisayar için olup
olmadığını da denetler.
.
Ağ Bileşenleri
Ağ kablosu: UTP Cat 5 yaygın
adıyla kullanılan ağ kabloları, iki ağ
kartı arasında veya ağ kartı ile
Hub/Switch arasında bağlantıyı sağlar.
.
Ağ Bileşenleri
Hub:
Basit
olarak,
bir
portundan gelen sinyalin kopyalarını
oluşturup, diğer tüm portlara yollar.
.
Ağ Bileşenleri
Switch (Ethernet Anahtarı):
Switch bir çok portu olan ve her
portuna bir bilgisayar (veya hub)
bağlanan
anahtarlar
olarak
tanımlanabilir. Bir portuna bağlı
bilgisayar veya bilgisayarları MAC
adreslerini okuyarak tanır.
.
Ağ Bileşenleri
Router (Yönlendirici): Gelen veri
paketini
okuyarak,
paketin
protokolünden
gideceği
network
adresine göre pakete routing bilgisini
ekleyerek oluşan paketi alıcısına en
uygun yolla gönderir.
.
Ağ Bileşenleri
Proxy: Bir ağda bulunan istemciler adına, internet üzerinde
bulunan nesneleri (web sayfaları, resimler, dosyalar vb.) alıp, isteği
yapan istemciye ulaştıran sistemdir.
.
Ağ Bağlantıları
TCP / IP :
.
Protokol, bir iletişim sürecinde, internet bağlantısını sağlayan
noktalar arasındaki, gidip gelen mesajlaşmayı düzenleyen kurallar
dizisidir. Bu protokoller birbirleriyle iletişim içinde bulunan gerek
donanım gerekse yazılımlar arasında oluşur. İletişimin
gerçekleşmesi için her öğenin bu protokolü kabul etmiş ve uyguluyor
olması gerekir.
.
Ağ Bağlantıları
IP :
.
Internet üzerinde yer alan her bilgisayara verilen ve bir başka
benzeri olmayan numaralardır. Bu numaralar sayesinde bilgisayarlar
birbirleri ile haberleşebilmektedir.
Bilgisayarlara TCP/IP protokolü yüklendiğinde bilgisayarın
tanımlanması için IP adresi tahsis edilir.
.
Ağ Bağlantıları
.
*Aynı IP kullanılmaz.
Ağ Bağlantıları
TCP/IP’nin kompleks yapısında problemleri teşhis etmek
için birçok komut kullanılır.
•IPCONFIG
•PING
•NETSTAT
•TRACERT
Ağ Bağlantıları
IPCONFIG komutu TCP/IP ayarlarını görüntüler.
Ağ Bağlantıları
PING komutu bilgisayarınızın TCP/IP kullanarak
diğer bir IP adresine eko gönderip almak suretiyle
bağlantı erişilebilirliliğini kontrol etmekte kullanılır.
*127.0.0.1
Ağ Bağlantıları
NETSTAT komutu mevcut Network ayarlarını ve erişilebilirliği
kontrol etmekte kullanılır. Bu komut, makinanın ağ kartı
üzerinden yapılan bağlantılarının dökümünü çıkarır.
Ağ Bağlantıları
TRACERT komutu alıcıya gönderilen data paketinin hangi yolları
takip ettiğini gözlemlemek için kullanılan komuttur.
Ağ Bağlantıları
FTP bağlantısının yapılması : Genel kullanım:”ftp <ftp yapılacak
makinanın adresi>” şeklindedir. Komut satırına bu ifade yazılıp
enter tuşuna basıldıktan sonra, kullanıcı kullanıcı adı ve şifre
soran satırlarla karşılaşır. Bu alanlara gerekli kullanıcı adı ve
şifre yazıldıktan sonra FTP bağlantısı sağlanmış olur.
Ağ Bağlantıları
FTP bağlantısının yapılması
Ftp bağlantısı için girilen, kullanıcı adı ve şifresini doğru ise, Ftp sitesine bağlanırız ve
aşağıdaki gibi bir mesajla karşılaşırız.
Aksi takdirde yanlış, kullanıcı adı ve şifresini yanlış ise;
Ağ Bağlantıları
FTP komutları
Ls
: Bulunulan dizindeki dosyaları kısa olarak listelemek için kullanılır.
get
: Bağlanılan bilgisayardan tek bir dosyayı kullandığımız bilgisayara
kopyalamak için kullanılır. Kullanım şekli: “get ProjeSonHali.doc”
put
: Bağlanılan bilgisayara dosya göndermek için kullanılır.
mkdir
: FTP yapilan yerde, yeni bir dizin oluşturmak için kullanılır. Y.V.
rmdir
: FTP yapılan yerde boş bir dizini silmek için kullanılır. Y.V.
bye
: FTP ortamından çıkmak ve bağlantıyı kapatmak için kullanılır.

similar documents