VJS-valmennuslinja

Report
VJS VALMENNUSLINJA
– Kohti omaa huippua.
©2012 VJS
Sisältö
•
•
•
•
•
•
•
•
Valmennuslinjan tavoite
VJS valmennusfilosofia
VJS pelaajakehitys
VJS kokonaisvaltainen kehityksen seuranta
VJS pelikirja (pelitapa pelaajaprofiilit)
VJS valmennusorganisaatio
VJS valmennuslinjan jalkautus ja koulutus
VJS toimintalinja
©2012 VJS
Valmennuslinjan tavoite
Määrälliset tavoitteet
Laadulliset tavoitteet
1. Kehittää jokaisen joukkueen
valmennus-/harjoitustoimintaa
1.Yhtenäinen pelaajakehityspolku
2. Jokaisen joukkueen toimintaa
mitataan, tuloksia analysoidaan
ja niiden perusteella toimintaa
kehitetään (suhteessa
asetettuihin tavoitteisiin)
3. Lisenssipelaajien määrä kasvaa
•
Erityisesti drop out –
ilmiö vähenee
2. Toiminnan suunnitelmallisuuden ja
pitkäjänteisyyden varmistaminen
3.Yksilökeskeisyyden ja pelikeskeisyyden
merkittävä lisääminen  jokaisen pelaajan
tukeminen omalle huipulle
4.Toiminnan laadun mitattavuuden
lisääminen
4. Pelaajien osaamistasot
kasvavat suhteessa
rakennettuihin mittareihin
©2012 VJS
VJS-valmennusfilosofia
•
Yksilökeskeisyys
• Henkilökohtaiset ominaisuudet: tunnistaminen ja vahvistaminen,
pelipaikkakohtaisuus, tasoryhmäharjoittelu
• Erityisosaaminen: tunnistaminen ja vahvistaminen, pelipaikkojen valinta
erityisosaamisen perusteella, talenttiharjoittelu / klinikkaharjoittelu
• Kehittymisen seuranta: testaaminen, analysoiminen, toimenpiteiden
toteuttaminen
• Pelikeskeisyys
• Pelinomaisuus: harjoittelu perustuu pelissä tapahtuviin tilanteisiin, pelikirjan
huomioiminen, peliin perustuva teemaharjoittelu
• Pelipainotteisuus: huomioi suunta, vastustaja, ajoitus ja rytmitys
• Pelipaikkakohtaisuus: omalla pelipaikalla toimiminen, oikealla kohdalla
kenttää, ratkaisumallit pelissä toistuviin tilanteisiin
• Kokonaisvaltainen valmentaminen
• Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys: lyhyen sekä pitkän aikavälin tavoitteet
kaikilla tasoilla (pelaaja, joukkue, seura), kaikilla tavoitteilla mittarit ja niiden
säännöllinen seuranta, kaikki valmennus- ja joukkuetoiminta perustuu seuran
yhteiseen filosofiaan ja valmennus-/ toimintalinjauksiin.
• Yksilön kokonaisvaltainen huomioiminen: Psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen,
lajitaidollisen ja taktisen osa-alueiden kokonaisvaltainen huomioiminen
• Pelaaja keskiössä: erilaisuuden huomioiminen, luottamussuhteen
rakentaminen, yksilön tukeminen
©2012 VJS
VJS:n
pelaajakehityksen
tavoitteet
• JOKAINEN PELAAJA OMALLE HUIPULLEEN
• Urheilullinen: lajin vaatimuksia vastaava fysiikka, sitoutuminen,
elämäntavat,
• Lajitaitava: tekninen, tilannenopeus, oikean tekniikan valinta
• Älykäs: Oikeat ratkaisut, oikeaan aikaan, ovela
• Intohimoinen: kunnianhimo, rohkeus, ja rakkaus lajiin
• JOKAINEN JOUKKUE OMALLE HUIPULLEEN
• Urheilullinen toimintakulttuuri: yhtenäinen, tavoitteellinen, sitoutunut
• Taitojalkapalloa: pallonhallintaan perustuvaa monipuolista, sujuvaa
• Organisoitua: suunnitelmallista, kurinalaista, pelinhallinta
• Voitontahtoinen: aktiivinen, määrätietoinen, periksi antamaton
©2012 VJS
VJS
pelaajakehityksen sisältö
•
•
•
•
•
VJS pelaajapolku
Harjoittelun painopisteet portaittain (ikäluokittain)
Harjoittelun suunnittelu
Lisäharjoitusryhmät
Kehityksen seuranta
©2012 VJS
VJS Pelaajapolku pojat
PORRAS
1
Ikäluokka
U7
Ykkösjoukkue
2
3
4
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U17
U19
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
(YJ)
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Aluejoukkueet
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Bonusryhmä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kykykoulu
Yksilönkehitysohjelma
6
U8
Kakkosjoukkueet
Taitokoulu
5
Kyllä
Aamuharjoittelu
Kouluyhteistyö
Piirin toiminta
Kyllä
Liiton toiminta
©2012 VJS
Kyllä
VJS Pelaajapolku tytöt
PORRAS
1
Ikäluokka
U7
2
U8
3
U9
U10
4
U11
U12
5
U13
U14
6
U15
U18
Ykkösjoukkue
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kakkosjoukkueet
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Aluejoukkueet
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Buusteriryhmä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Taitokoulu
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kykykoulu
Yksilönkehitysohjelma
Kyllä
Aamuharjoittelu
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kouluyhteistyö
Piirin toiminta
Kyllä
Liiton toiminta
Kyllä
Kyllä
Kyllä
©2012 VJS
Kyllä
IKÄLUOKKAKOHTAISET PAINOPISTEET
PELITAITO
• 1v1
hyökkääminen
TEKNISET
TAKTISET
• Pallonkäsittely
• Kuljettaminen
• 1v1 –tilanteiden
luominen ja
voittaminen
PORRAS 1
U6-U7
FYYSISET
HENKISET
• Nopeus
(pallon kanssa)
• Taitavuus
(pallon kanssa)
• Liikkuvuus
• Innostuminen
• Ryhmässä
toimiminen
©2012 VJS
IKÄLUOKKAKOHTAISET PAINOPISTEET
PELITAITO
• 1v1 hyök. ja puol.
• 2v1
hyökkääminen
• Maalinteko
TEKNISET
TAKTISET
• Pallonkäsittely
• Lyhyt syöttö
• Haltuunotot
• 2v1 –tilanteiden
luominen ja
voittaminen
PORRAS 2
U8-U9
FYYSISET
• Nopeus
(pallon kanssa)
• Taitavuus
(pallon kanssa)
• Liikkuvuus
• Kehonhallinta
HENKISET
• Rakastuminen
lajiin
©2012 VJS
IKÄLUOKKAKOHTAISET PAINOPISTEET
PELITAITO
• 1v1 hyök. ja puol.
• 2v1 hyök.
• Maalinteko
• Pallonhallintapelaaminen
TEKNISET
TAKTISET
• Lyhyt syöttö
• Keskipitkä syöttö
• Haltuunotot
• Hyökkäyspelaaminen
• Tilanteenvaihtopelaaminen (pos)
PORRAS 3
U10-U11
FYYSISET
HENKISET
• Nopeus
• Taitavuus
• Kehonhallinta
• Motivoituminen
• Sitoutuminen
©2012 VJS
IKÄLUOKKAKOHTAISET PAINOPISTEET
PELITAITO
• Pallonhallintapelaaminen
• Pelipaikkakohtaiset
tehtävät
TAKTISET
TEKNISET
• Lyhyt syöttö
• Keskipitkä syöttö
PORRAS 4
U12-U13
FYYSISET
• Hyökkäyspelaaminen
• Tilanteenvaihtopelaaminen
(pos ja neg)
• Puolustuspelaaminen
HENKISET
• Nopeus
• Ketteryys
• Kimmoisuus
• Valmennettavuus
• Tavoitteellisuus
©2012 VJS
IKÄLUOKKAKOHTAISET PAINOPISTEET
PELITAITO
• Pallonhallintapelaaminen
• Pelipaikkakohtaiset
tehtävät
TAKTISET
TEKNISET
• Lyhyt syöttö
• Keskipitkä syöttö
• Pitkä syöttö
PORRAS 5
U14-U15
FYYSISET
• Hyökkäyspelaaminen
• Tilanteenvaihtopelaaminen
(pos ja neg)
• Puolustuspelaaminen
HENKISET
• Nopeus
• Kimmoisuus
• Kestävyys
• Voima
• Valmennettavuus
• Tavoitteellisuus
©2012 VJS
IKÄLUOKKAKOHTAISET PAINOPISTEET
PELITAITO
• Pallonhallintapelaaminen
• Pelipaikkakohtaiset
tehtävät
TAKTISET
TEKNISET
• Teknisten
taitojen
ylläpitäminen
PORRAS 6
U16-U19
• Hyökkäyspelaaminen
• Tilanteenvaihtopelaaminen
(pos ja neg)
• Puolustuspelaaminen
FYYSISET
HENKISET
• Nopeus
• Kimmoisuus
• Kestävyys
• Voima
• Tuloksellisuus
©2012 VJS
Harjoittelun suunnittelu
•
•
•
•
•
•
•
Perustuu ikäluokkien harjoittelun painopisteisiin
Kausisuunnitelma
Harjoittelun suunnittelu viikkotasolla
Pelitaito
Taktiset ominaisuudet
Fyysiset ominaisuudet
Henkiset ominaisuudet
©2012 VJS
Lisäharjoitusryhmät
VJS tarjoaa kaikille seuran pelaajille mahdollisuuden lisäharjoitteluun
laadukkaissa olosuhteissa ja ammattimaisessa valmennuksessa
•
•
•
•
•
•
Yksilön kehitysohjelma
Omatoiminen harjoittelu
Kykykoulutoiminta
Taitokoulutoiminta
Bonus- ja buusteriryhmät
Maalivahtivalmennus
©2012 VJS
(
”Lisävalmennus
ryhmät tuovat
toimintaan sekä
määrällisesti että
laadullisesti
merkittävän lisän”
)
VJS kokonaisvaltainen
kehittymisen seuranta
•
•
•
•
Seurataan kehittymistä kokonaisvaltaisesti faktoilla
Yksilötasolla
Joukkuetasolla
Seuratasolla
©2012 VJS
Kehityksen seuranta
VJS:n yksilöiden testaaminen perustuu SHA:n kehityksen
seuranta järjestelmään ikäluokissa U7-U14. Vanhemmissa
ikäluokissa Palloliiton määrittelemiin kehityksen seuranta
menetelmiin.
1. Lajitaidot
2. Yleistaidot
3. Fyysiset taidot
4. Pelikäsitys
• Testaus 2-3xvuosi (taitokilpailut, seuran tapahtumat,
joukkueiden tapahtumat)
• Seuranta/palaute 2-3xvuosi
• Testipatterit portaittain. Kehitys -ja herkkyyskaudet
huomioiden
©2012 VJS
VJS Kehityksen seuranta lajitaidot
PORRAS
1
Ikäluokka
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
Syöttö
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Pujottelu
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kuljetuslaukaus
2
3
4
Pituuspotku
5
Kuljetuskeskitys
Pusku
Kyllä
Kyllä
©2012 VJS
Kyllä
Kyllä
6
U17
U19
VJS Kehityksen seuranta yleistaidot
PORRAS
1
Ikäluokka
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
Ponnauttelu
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kuperkeikka
eteen /taakse
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Käsilläseisonta
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kärrynpyörät
Kyllä
Kyllä
Kyllä
5-loikka
2
3
4
5
6
U14
U15
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
©2012 VJS
U17
U19
Kyllä
Kyllä
VJS Kehityksen seuranta fyysinen
PORRAS
1
Ikäluokka
U7
2
5
6
U11
U12
U13
U14
U15
U17
U19
Nopeus
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Ketteryys
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
U9
4
U10
Liikkuvuus
U8
3
Kyllä
Ponnistusvoima
Kestävyys
Kyllä
Kyllä
Voima
©2012 VJS
Pelikäsityksen testaaminen
Pelikäsityksen laadullinen arviointi
• Oma valmentaja
• Ulkopuolinen valmentaja
• Otteluiden videointi
Tavoitteet
• Pelin ymmärtämisen kehittäminen
©2012 VJS
Tavoitteet / mittarit
Lajitaidot
• Taitomerkkien määrä/ikäluokka 100%
• Kultamerkkien määrä/ikäluokka 20%
• SHA tavoitetasot määrä/ikäluokka/laji 10%
Yleistaidot
• SHA tavoitetasot määrä/ikäluokka/laji
• Ponnauttelu, 5-loikka 20%
• Voimistelu 50%
Fyysiset taidot
• SHA tavoitetasot määrä/ikäluokka/laji
• Liikkuvuus 80%
• Nopeus, ketteryys, ponnistusvoima, kestävyys 10%
©2012 VJS
Kokonaisvaltainen
kehittymisen seuranta
joukkuetasolla
•
•
•
•
•
Lajitaitojen kehittyminen
Yleistaitojen kehittyminen
Fyysisten taitojen kehittyminen
Menestyminen otteluissa
Valmennuslinjan toteuttaminen
©2012 VJS
Kokonaisvaltainen
kehittymisen seuranta
seuratasolla
•
•
•
•
•
•
Pelipassien määrä
Lisenssipelaajien määrä
PJ/MJ pelaajien määrä
Joukkueiden sarjatasot
Valmentajien koulutustasot
Tyytyväisyyskyselyt
©2012 VJS
VJS Pelitapa
•
•
•
•
•
•
•
•
Filosofia
Pelitapa
Pelijärjestelmät ja pelipaikkojen numerointi
Hyökkäyspeli
Puolustuspeli
Erikoistilanteet
Pelaajaprofiilit/pelipaikkakohtaiset vaatimukset
Ydinharjoitteet
©2012 VJS
Filosofia
• Pelaamme aktiivista ja järjestelmällistä taitojalkapalloa, joka perustuu
pallonhallintaan. Pelitapa kehittää pelaajia systemaattisesti ja
monipuolisesti yksilötasolla.
©2012 VJS
Pelitapa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pallonhallinta hyökkäysalueella
Pallollisen pelaamisen rytmittäminen
Pyrkimys eteenpäin pelaamiseen
Pelin kontrollointi puolustaessa, suunnitelmallinen
puolustaminen
Joukkue tasapainossa hyökätessä ja puolustaessa
Positiivisissa tilanteenvaihdoissa ensisijainen tavoite
pyrkimys nopeaan vastahyökkäykseen
Negatiivisissa tilanteenvaihdoissa ensisijainen tavoite on
voittaa pallo takaisin mahdollisimman nopeasti
Huomioidaan pelaajien vahvuudet pelitavan sisällä
Suunnitelmallinen erikoistilannepelaaminen
Huomioidaan vastustajan pelitapa
©2012 VJS
Pelitapaharjoittelu
• Kaikki harjoitteet perustuvat seuran pelitapaan.
• Harjoittelu toteutetaan muodossa (pelijärjestelmä) ja
pelipaikat huomioiden
• Harjoitteissa aina suunta
• Harjoitteissa pyritään pelitempoon
• Pelaajia opetetaan ennakoimaan ja reagoimaan pelin
vaatimalla tavalla pelin toistuviin tilanteisiin
• Pelaajia opetetaan ajattelemaan yksilö- ja joukkuetasolla
• Tilanteiden harjoittelu tasapainosta ja epätasapainosta
• Tilanteenvaihto sisältyy aina harjoitteeseen
©2012 VJS
11v11: 1-4-1-4-1
©2012 VJS
11v11: 1-4-1-3-2
©2012 VJS
9v9: 1-4-1-2-1
©2012 VJS
9v9: 1-3-1-3-1
©2012 VJS
7v7: 1-2-3-1
©2012 VJS
5v5: 1-2-1-1
©2012 VJS
Hyökkäyspeli
HYÖKKÄYSPELIN PÄÄPERIAATTEET
NOPEA HYÖKKÄYS
• Pelataan eteenpäin mahdollisimman nopeasti maalintekotilanteeseen
• Kenttätasapainon säilyttäminen
HIDAS HYÖKKÄYS
• Pitää pallo omalla joukkueella mahdollisimman lähellä vastustajan maalia
• Pelataan eteenpäin aina kuin mahdollista
• Pelin painopiste keskustassa, mahdollisuuksien mukaan
• Kenttätasapainon säilyttäminen
PELIN RYTMITTÄMINEN
• Pelaajien tulee tunnistaa tilanne, koska on mahdollista ja järkevää pelata nopea
hyökkäys ja koska pelataan hidas hyökkäys
©2012 VJS
Hyökkääminen
Pelin alueet
Alue 1
• Pelin avaaminen sekä
rakenteluvaihe
• Alue käytännössä
vastustajan
keskikenttäpelaajien
etupuolella oleva alue
Alue 2
• Murtautumisvaihe
• Alue käytännössä
vastustajan alimpien
keskikenttäpelaajien
sekä puolustuslinjan
välinen alue
Alue 3
• Viimeistelyvaihe
• Alue käytännössä
vastustajan
puolustuslinjan takana
oleva alue
Pelin avaaminen
Vastustajalla yksi kärki
Kun vastustaja pelaa
yhdellä kärjellä, niin
avataan ensisijaisesti
aina topparille.
HUOM! Toppareiden peliasennot, avaus yläjalalle, kovat ja tarkat syötöt.
Pelin avaaminen
Vastustajalla kaksi hyökkääjää
Kun vastustaja pelaa
kahdella hyökkääjällä,
niin avataan
ensisijaisesti alemmalle
keskikenttäpelaajalle ja
vaihtoehtoisesti
laitapakille.
HUOM! Pelaajien peliasennot, avaus yläjalalle, kovat ja tarkat syötöt.
Pelin avaaminen
Vastustajalla kaksi hyökkääjää ja ylempi keskikenttä
Kun vastustaja pelaa
kahdella hyökkääjällä
ja yhdellä ylemmällä
keskikenttäpelaajalla
(=alempi
keskikenttäpelaaja
kiinni), niin akk.
vastaan ja topparit
leveälle (ra-kulmiin).
Näin luodaan 3v2 –
tilanne ra-rajalle. Avaus
ensisijaisesti jollekin
kolmesta pelaajasta ->
2v1. Avaus
vaihtoehtoisesti
laitapakille.
HUOM! Pelaajien peliasennot, avaus yläjalalle, kovat ja tarkat syötöt.
Pelin avaaminen
Vastustajalla kaksi hyökkääjää sekä laitapelaajat leveällä ja ylhäällä
Kun vastustaja ottaa
kaikki lyhyet
vaihtoehdot pois, niin
avataan pitkällä
avauksella.
Kohdepelaajina
ensisijaisesti kärki ja
toinen ylemmistä
keskikenttäpelaajista.
Avauksen kohteena
vastustajan laitapakin
edusta. Muut pelaajat
ryhmittyvät lähelle
voittaakseen
kakkospallot.
Laitapelaajat liikkuvat
selustaan, muut
tukevat alta ja sivulta.
HUOM! Pitkä ja tarkka potku, kohdepelaajat päämäärätietoisesti ykköspalloon.
Hyökkäyspelaaminen alueella 1
Pallo topparilla
Topparin tavoitteena on
ohittaa prässi.
Ensisijainen tavoite on
pelata pallo
kohdealueelle 1, jossa
luodaan paikallinen
ylivoima ja edetään
murtautumisvaiheesee
n. Jos keskusta
tukossa, niin pyritään
nopeaan painopisteen
muutokseen,
kohdealueelle 2.
Jos selustassa on tilaa
niin voidaan pelata
suoraan
puolustuslinjan taakse,
kohdealueelle 3, jolloin
edetään suoraan
viimeistelyvaiheeseen.
HUOM! Alueella 1 pelataan pallonhallintapeliä. Pallon tulee liikkua nopeasti, vähin kosketuksin ja ilman
suurempia riskejä. Tuki aina pallon lähelle. Pelaajat tulee pyrkiä olemaan positiivisissä peliasennoissa, jotta
pallo voidaan pelata yläjalalle / yläpuolelle. Ajattele aina eteenpäin! Jos negatiivinen peliasento, niin pelaa
takaisin/poikittain, vältä kääntymistä pallon kanssa.
Hyökkäyspelaaminen alueella 1
Pallo keskikentällä
Ensisijainen tavoite on
pelata pallo
murtoalueelle 1, toinen
vaihtoehto on pelata
pallo murtoalueelle 2.
Alueille voidaan pelata
esim. seinäsyötöillä,
seinillä kolmannelle ja
kuljettamalla (1v1).
Ylimpien pelaajien
oikea-aikaiset aloitteet
ovat erittäin tärkeitä.
HUOM! Alueella 1 pelataan pallonhallintapeliä. Pallon tulee liikkua nopeasti, vähin kosketuksin ja ilman
suurempia riskejä. Tuki aina pallon lähelle. Pelaajat tulee pyrkiä olemaan positiivisissä peliasennoissa, jotta
pallo voidaan pelata yläjalalle / yläpuolelle. Ajattele aina eteenpäin! Jos negatiivinen peliasento, niin pelaa
takaisin/poikittain, vältä kääntymistä pallon kanssa.
Hyökkäyspelaaminen alueella 2
Murtautuminen keskeltä
Tavoitteena pelata
pelaaja 1v0 –
tilanteeseen.
Ensisijainen vaihtoehto
on kohdealue 1, toinen
vaihtoehto on
kohdealue 2.
Päästyämme
kohdealueelle
tavoitteena on tehdä
maali.
Ole oikea-aikainen
liikkuessasi
maalintekotilanteisiin,
ennakoi paluupallot ja
viimeistele
päättäväisesti.
HUOM! Onnistuneisiin suorituksiin vaaditaan useita pallottomien pelaajien liikkeitä; pystyjuoksuja, tyhjän tilan
luomista ja täyttämistä, vastakkaisia liikkeitä ja taustanousuja. Pallollisen pelaajan tulee uskaltaa pitää palloa
murtautumisalueella ja tunnistaa oikea hetki murtautumiseen. Pelaajilla tulee olla myös tarkoituksenmukaiset
peliasennot. Monipuoliset ratkaisukeinot, mm. pystysyötöt, seinäsyötöt (myös kolmannelle), nopeat
kuljetukset, 1v1- tilanteen voittaminen viimeisessä linjassa, ristipallot ja keskitykset.
Hyökkäyspelaaminen alueella 2
Murtautuminen laidalta
Tavoitteena pelata
pelaaja 1v0 –
tilanteeseen.
Ensisijainen vaihtoehto
on kohdealue 1, toinen
vaihtoehto on
kohdealue 2.
Päästyämme
kohdealueelle
tavoitteena on tehdä
maali.
Ole oikea-aikainen
liikkuessasi
maalintekotilanteisiin,
ennakoi paluupallot ja
viimeistele
päättäväisesti.
HUOM! Onnistuneisiin suorituksiin vaaditaan useita pallottomien pelaajien liikkeitä; pystyjuoksuja, tyhjän tilan
luomista ja täyttämistä, vastakkaisia liikkeitä ja taustanousuja. Pallollisen pelaajan tulee uskaltaa pitää palloa
murtautumisalueella ja tunnistaa oikea hetki murtautumiseen. Pelaajilla tulee olla myös tarkoituksenmukaiset
peliasennot. Monipuoliset ratkaisukeinot, mm. pystysyötöt, seinäsyötöt (myös kolmannelle), nopeat
kuljetukset, 1v1- tilanteen voittaminen viimeisessä linjassa, ristipallot ja keskitykset.
Hyökkäyspelaaminen alueella 2 ja 3
Liikkuminen keskityspalloissa
Keskityksissä on kolme
kohdealuetta, etualue,
keskialue ja taka-alue.
Jokaiselle alueelle
tulee liikkua yksi
pelaaja. Ensisijaisesti
kärki etualueelle,
painottoman puolen
ylempi
keskikenttäpelaaja
keskialueelle ja
painottoman puolen
laitapelaaja takaalueelle.
Ole oikea-aikainen
liikkuessasi
maalintekotilanteisiin,
ennakoi paluupallot ja
viimeistele
päättäväisesti.
HUOM! Onnistuneisiin suorituksiin vaaditaan oikea-aikaisia ja vauhdikkaita liikkeitä. Kohdepelaajien
peliasennot ovat myös tärkeitä, jotta viimeisteleminen on mahdollista. Keskittäjän tulee huomioida omien
pelaajien liikkeiden lisäksi, vastustajien sijoittuminen ja sitten ratkaista mille alueelle pallo kannattaa
keskittää, keskityspallot ensisijaisesti kovina ja matalina.
Puolustuspeli
PUOLUSTUSPELI PÄÄPERIAATTEET
• Pelijärjestelmä on joukkueen puolustusmuoto
• Joukkue toimii tiiviinä ja yhtenäisenä (etäisyydet leveys –ja
syvyyssuunta)
• Pelaamme aluepuolustusta ja lähellä omaa maalia
aluevartiointia
• Pyrimme puolustamaan etupuolelta aina kun mahdollista,
jos ei pystytä katkoon niin estetään kääntyminen/eteenpäin
pelaaminen
• Prässitaso määritellään tapauskohtaisesti, prässialueella
ollaan aktiivisia ja aggressiivisia
©2012 VJS
Puolustaminen
Pelin alueet
Alue 1
• Puolustaminen lähellä
omaa maalia
• Alue käytännössä alin
1/3 kentästä
Alue 2
• Puolustaminen
keskialueella
• Alue käytännössä
oman puolen
keskiympyrän kaarelta
vastustajan
kenttäpuoliskon
puoleen väliin
Alue 3
• Puolustaminen lähellä
vastustajan maalia
• Alue käytännössä ylin
1/4 kentästä
Puolustaminen alueella 2 ja 3
Prässääminen, mv:n avaus -> toppari
Lähtökohtaisesti prässätään
ylhäältä, mutta prässitaso
voidaan määritellä
tapauskohtaisesti.
Tavoitteena on ohjata
vastustaja pelaamaan
riistoalueille, joille luodaan
paikallinen ylivoima.
Kärki liikkuu niin, että estää
toppareiden välisen syötön ja
luo paineen pallolliselle
topparille. Pallollisen puolen
laitapelaajan tulee sijoittua
niin, että estää ohittavan
syötön vastustajan
laitapelaajalle (sijainnista
riippumatta) sekä pääsee
prässäämään laitapakkia, jos
hänelle syötetään.
Jos pallollinen toppari ohittaa
kärjen, niin ylempi keskikenttä
menee prässäämään.
HUOM! Pelaajien tulee liikkua yhtenäisesti ja tiiviisti. Kommunikaatio on erittäin tärkeää, varsinkin
laitapelaajien osalta. Ennakoi ja puolusta eteenpäin, pyri syötönkatkoihin jos mahdollista. Riistoalueella
ollaan aktiivisia ja aggressiivisia ja pyritään voittamaan pallo mahdollisimman nopeasti, jonka jälkeen nopea
tilanteenvaihto.
Puolustaminen alueella 2 ja 3
Prässääminen, toppari -> laitapakki
Lähtökohtaisesti prässätään
ylhäältä, mutta prässitaso
voidaan määritellä
tapauskohtaisesti.
Tavoitteena on ohjata
vastustaja pelaamaan
riistoalueille, joille luodaan
paikallinen ylivoima.
Jos toppari pelaa laitapakille,
niin laitapelaaja liikkuu syötön
aikana prässäämään
laitapakkia. Kärki pyrkii
estämään sijoittumisellaan
vastustajan painopisteen
muutoksen.
Muut pelaajat liikkuvat kohti
riistoaluetta ja sulkevat
lähimmät syöttösuunnat.
HUOM! Pelaajien tulee liikkua yhtenäisesti ja tiiviisti. Kommunikaatio on erittäin tärkeää, varsinkin
laitapelaajien osalta. Ennakoi ja puolusta eteenpäin, pyri syötönkatkoihin jos mahdollista. Riistoalueella
ollaan aktiivisia ja aggressiivisia ja pyritään voittamaan pallo mahdollisimman nopeasti, jonka jälkeen nopea
tilanteenvaihto.
Puolustaminen alueella 2 ja 3
Prässääminen, kierrätys
Lähtökohtaisesti prässätään
ylhäältä, mutta prässitaso
voidaan määritellä
tapauskohtaisesti.
Tavoitteena on ohjata
vastustaja pelaamaan
riistoalueille, joille luodaan
paikallinen ylivoima.
Jos vastustaja kierrättää, niin
koko joukkue liikkuu nopeasti
poikittain ja muotoon. Tärkein
on estää eteenpäin
pelaaminen. Jos kärki ei ehdi
prässäämään topparia, niin
sen tekee ylempi keskikenttä,
kun muut pelaajat ovat
muodossa. Tällöin kärki
putoaa riistoalueelle.
HUOM! Pelaajien tulee liikkua yhtenäisesti ja tiiviisti. Kommunikaatio on erittäin tärkeää, varsinkin
laitapelaajien osalta. Ennakoi ja puolusta eteenpäin, pyri syötönkatkoihin jos mahdollista. Riistoalueella
ollaan aktiivisia ja aggressiivisia ja pyritään voittamaan pallo mahdollisimman nopeasti, jonka jälkeen nopea
tilanteenvaihto.
Pallollisen puolen
laitapelaajan tulee sijoittua
niin, että estää ohittavan
syötön vastustajan
laitapelaajalle (sijainnista
riippumatta) sekä pääsee
prässäämään laitapakkia, jos
hänelle syötetään.
Puolustaminen alueella 1
Pallo keskellä
Vastustaja joutuu pelaamaan
järjestäytynyttä puolustusta
vastaan, kaikki osallistuvat
puolustamiseen. Joukkue on tiivis
leveys- ja syvyyssuunnassa.
Pelaajat sijoittuvat ja liikkuvat
suhteessa palloon ja
kanssapelaajiin, huomioi:
1. pallo, 2. lähimmät
kanssapelaajat, 3. lähimmät
vastustajat.
Aluepuolustamisessa tärkeintä on
muodon säilyttäminen,
tilanteellinen tasapaino,
numeraalinen tasapaino ja
syöttölinjojen peittäminen.
Tavoitteena on, että vastustaja ei
pysty rakentamaan keskialueen
kautta. Syötöt keskustaan pyritään
katkaisemaan tai estetään
kääntyminen, pallollista
painostetaan, painopiste lähellä
palloa.
Pyritään luomaan alueellinen
ylivoima lähelle palloa sekä vaaraalueelle.
HUOM! Pelaajien tulee liikkua yhtenäisesti ja tiiviisti. Kommunikaatio on erittäin tärkeää. Ennakoi ja puolusta
eteenpäin, pyri syötönkatkoihin jos mahdollista. Estä eteenpäin pelaaminen, ohjaa peli laitaan. Jos joukkue
muodossa ja alueellinen ylivoima lähellä palloa, niin ollaan aktiivisia ja aggressiivisia ja pyritään voittamaan
pallo mahdollisimman nopeasti, jonka jälkeen nopea tilanteenvaihto.
Puolustaminen alueella 1
Pallo laidalla
Vastustaja joutuu pelaamaan
järjestäytynyttä puolustusta
vastaan, kaikki osallistuvat
puolustamiseen. Joukkue on tiivis
leveys- ja syvyyssuunnassa.
Pelaajat sijoittuvat ja liikkuvat
suhteessa palloon ja
kanssapelaajiin, huomioi:
1. pallo, 2. lähimmät
kanssapelaajat, 3. lähimmät
vastustajat.
Aluepuolustamisessa tärkeintä on
muodon säilyttäminen,
tilanteellinen tasapaino,
numeraalinen tasapaino ja
syöttölinjojen peittäminen.
Pyritään luomaan alueellinen
ylivoima lähelle palloa sekä vaaraalueelle.
Tuki laidalle ylemmän
keskikenttäpelaajan toimesta,
topparit ja alempi keskikenttä
pelaavat vaara-alueella.
HUOM! Pelaajien tulee liikkua yhtenäisesti ja tiiviisti. Kommunikaatio on erittäin tärkeää. Ennakoi ja puolusta
eteenpäin, pyri syötönkatkoihin jos mahdollista. Estä eteenpäin pelaaminen, ohjaa peli laitaan. Jos joukkue
muodossa ja alueellinen ylivoima lähellä palloa, niin ollaan aktiivisia ja aggressiivisia ja pyritään voittamaan
pallo mahdollisimman nopeasti, jonka jälkeen nopea tilanteenvaihto.
Positiivinen tilanteenvaihto alueella 2
Pallo keskellä
Tavoitteena on pelata pallo
eteenpäin mahdollisimman
nopeasti.
Kun pallo voitetaan, niin
laitapelaajat vauhdikkaasti
pystyyn, kohti kohdealueita.
Vastahyökkäysalueelle liikkuu
kärki ja/tai painottoman
puolen ylempi
keskikenttäpelaaja,
kohdepelaajiksi, joiden kautta
peliä voidaan jatkaa.
Pallo voidaan pelata joko
suoraan kohdealueelle tai
vastahyökkäysalueen kautta,
riippuen tilanteesta.
HUOM! Nopea tilanteenvaihto vaatii aina pystyjuoksuja ja mielellään usealta pelaajalta. Pallon tulee liikkua
nopeasti, joko syötöillä tai tempokuljetuksilla. Tärkeää on kuitenkin huomioida ajoitukset ja pelaajien sijainnit
suhteessa vastustajiin, jotta vastahyökkäyspelaaja saa murtavan syötön etupuolelle, täyteen vauhtiin,
kohdealueelle.
Positiivinen tilanteenvaihto alueella 2
Pallo laidassa
Tavoitteena on pelata pallo
eteenpäin mahdollisimman
nopeasti.
Kun pallo voitetaan laidalla, niin
1.vaihtoehto on pelata pallo
suoraan eteenpäin ja 2.vaihtoehto
on pelata vastahyökkäys
painopisteen muutoksen kautta.
Vaihtoehto 1 (keltainen)
Kärki vastaan ja ylempi
keskikenttäpelaaja pystyyn
vastahyökkäysalueelle.
Laitapelaajat sekä painottoman
puolen ylempi keskikenttäpelaaja
pystyyn kohti kohdealueita.
Pelataan vastahyökkäysalueen
kautta pallo kohdealueelle.
Vaihtoehto 2 (sininen)
Painopisteen muutos alemman
keskikenttäpelaajan kautta,
painottoman puolen laitapelaajalle.
Pystyjuoksut kohdealueelle
kärjeltä, painottoman puolen
keskikenttäpelaajalta sekä
painottoman puolen laitapelaajalta.
Pelataan vastahyökkäysalueen
kautta pallo kohdealueelle.
HUOM! Nopea tilanteenvaihto vaatii aina pystyjuoksuja ja mielellään usealta pelaajalta. Pallon tulee liikkua
nopeasti, joko syötöillä tai tempokuljetuksilla. Tärkeää on kuitenkin huomioida ajoitukset ja pelaajien sijainnit
suhteessa vastustajiin, jotta vastahyökkäyspelaaja saa murtavan syötön etupuolelle, täyteen vauhtiin,
kohdealueelle.
Positiivinen tilanteenvaihto alueella 1
Pallo keskellä
Tavoitteena on pelata pallo
eteenpäin mahdollisimman
nopeasti.
Kun pallo voitetaan keskellä, niin
1.vaihtoehto on pelata
vastahyökkäysalueelle 1 ja
2.vaihtoehto on pelata
vastahyökkäysalueelle 2.
Vaihtoehto 1 (keltainen)
Kärki vastaan ja ylempi
keskikenttäpelaaja pystyyn
vastahyökkäysalueelle.
Painottoman puolen laitapelaaja
sekä ylempi keskikenttäpelaaja
pystyyn kohti kohdealuetta.
Pelataan vastahyökkäysalueen
kautta pallo kohdealueelle.
Vaihtoehto 2 (sininen)
Pallon puoleinen laitapelaaja
pelattavaksi
vastahyökkäysalueelle. Kärki
pystyyn kohti kohdealuetta.
Pelataan vastahyökkäysalueen
kautta pallo kohdealueelle.
HUOM! Nopea tilanteenvaihto vaatii aina pystyjuoksuja ja mielellään usealta pelaajalta. Pallon tulee liikkua
nopeasti, joko syötöillä tai tempokuljetuksilla. Tärkeää on kuitenkin huomioida ajoitukset ja pelaajien sijainnit
suhteessa vastustajiin, jotta vastahyökkäyspelaaja saa murtavan syötön etupuolelle, täyteen vauhtiin,
kohdealueelle.
Positiivinen tilanteenvaihto alueella 1
Pallo laidassa
Tavoitteena on pelata pallo
eteenpäin mahdollisimman
nopeasti.
Kun pallo voitetaan, niin
laitapelaajat vauhdikkaasti
pystyyn, kohti kohdealueita.
Kärki liikkuu joko pystyyn
kohti kohdealuetta tai vastaan
vastahyökkäysalueelle,
riippuen tilanteesta.
Pallollisen puolen ylempi
keskikenttäpelaaja liikkuu
pelattavaksi
vastahyökkäysalueelle.
Painottoman puolen ylempi
keskikenttäpelaaja pystyyn.
Pallo voidaan pelata joko
suoraan kohdealueelle tai
vastahyökkäysalueen kautta,
riippuen tilanteesta.
HUOM! Nopea tilanteenvaihto vaatii aina pystyjuoksuja ja mielellään usealta pelaajalta. Pallon tulee liikkua
nopeasti, joko syötöillä tai tempokuljetuksilla. Tärkeää on kuitenkin huomioida ajoitukset ja pelaajien sijainnit
suhteessa vastustajiin, jotta vastahyökkäyspelaaja saa murtavan syötön etupuolelle, täyteen vauhtiin,
kohdealueelle.
Negatiivinen tilanteenvaihto alueella 3
Kun pallo menetetään
alueella 3, niin tavoitteena
on voittaa pallo takaisin
välittömästi.
Pyritään luomaan
alueellinen ylivoima
lähelle palloa,
prässialueelle. Lähimmät
pelaajat prässäävät
aggressiivisesti ja muut
liikkuvat lähelle tukemaan
ja estämään vastustajan
lähimmät syöttösuunnat.
HUOM! Välitön prässi pallolliseen pelaajaan, estetään eteenpäin pelaaminen sekä ”helpot” vaihtoehdot.
Prässi on erittäin aggressiivista, estä ulospääsy, pyri riistoon ja maalintekoon. Painottoman puolen toppari ja
laitapakki kontrolloivat selustaa.
Negatiivinen tilanteenvaihto alueella 2
Kun pallo menetetään
alueella 2, niin
ensisijainen tavoite on
estää eteenpäin
pelaaminen ja kontrolloida
vaara-aluetta. Tämän
jälkeen pyritään
pallonriistoon.
Lähin pelaaja luo paineen
pallolliseen, hidastaa ja
estää eteenpäin
pelaamisen.
Topparit kontrolloivat
vaara-aluetta.
Muut pelaajat liikkuvat
nopeasti
puolustusmuotoon.
HUOM! Lähimmän pelaajan tulee reagoida välittömästi pallonmenetykseen ja liikkua niin, että estää
vastustajan nopean vastahyökkäyksen. Topparit kontrolloivat selustaa ja muut pelaajat liikkuvat tilanteen
mukaan. Pelaajien on tärkeä tunnistaa koska pitää vetäytyä pallon alle ja koska voidaan prässätä. Jos pallo
voitetaan, niin ensimmäinen vaihtoehto on nopea vastahyökkäys.
Pyritään luomaan
alueellinen ylivoima
prässialueelle, jonka
jälkeen pyritään
pallonriistoon.
YDINHARJOITE 11v11-PELI PAITSIOLINJOILLA
KUVAUS: Kenttä jaettu
kolmeen osaan.
Paitsiolinjat noin 25m
päässä maalista.
Pelataan keskialueella,
puolustava joukkue ei
saa pudota
puolustusalueelle,
ennen kuin pallo on
pelattu linjan yli.
Paitsiosääntö voimassa
vain päätyalueilla. Peli
käynnistyy aina
maalivahdilta
HUOM. Valmennettava
asia valitun teeman
mukaan.
Coaching Points:1) Pelinavaaminen, 2) Hyökkäyspelaaminen alue 1, 3) Hyökkäyspelaaminen alue 2, 4)
Hyökkäyspelaaminen alue 2 ja 3, 4) Puolustaminen alue 1 ja 2, 5) Pos. tilanteenvaihto alue 1 ja 2, 6) Neg.
tilanteenvaihto alue 2 ja 3
YDINHARJOITE 9v9-PELI PAITSIOLINJOILLA
KUVAUS: Kenttä
jaettu kolmeen
osaan. Paitsiolinjat
noin 15m päässä
maalista .Pelataan
keskialueella,
puolustava joukkue ei
saa pudota
puolustusalueelle,
ennen kuin pallo on
pelattu linjan yli.
Paitsiosääntö
voimassa vain
päätyalueilla. Peli
käynnistyy aina
maalivahdilta.
Coaching points:1) Pelinavaaminen, 2) Hyökkäyspelaaminen alue 1, 3) Hyökkäyspelaaminen
alue 2, 4) Hyökkäyspelaaminen alue 2 ja 3, 4) Puolustaminen alue 1 ja 2, 5) Positiivinen
tilanteenvaihto alue 1 ja 2, 6) Negatiivinen tilanteenvaihto alue 2 ja 3
YDINHARJOITE 7v7-PELI PAITSIOLINJOILLA
KUVAUS: Kenttä
jaettu kolmeen osaan.
Paitsiolinjat noin 15m
päässä maalista.
Kentän leveys
valmennettavan
teeman mukaan.
Pelataan
keskialueella,
puolustava joukkue ei
saa pudota
puolustusalueelle,
ennen kuin pallo on
pelattu linjan yli.
Paitsiosääntö
voimassa vain
päätyalueilla. Peli
käynnistyy aina
maalivahdilta.
Caching points:1) Pelinavaaminen, 2) Hyökkäyspelaaminen alue 1, 3) Hyökkäyspelaaminen alue 2, 4)
Hyökkäyspelaaminen alue 2 ja 3, 4) Puolustaminen alue 1 ja 2, 5) Positiivinen tilanteenvaihto alue 1 ja
2, 6) Negatiivinen tilanteenvaihto alue 2 ja 3
YDINHARJOITE 5v5 KAHDEN ALUEEN PELI
KUVAUS: Kenttä
jaettu kahteen osaan.
Kentän leveys
valmennettavan
teeman mukaan.
Kärjet saavat pelata
vain hyökkäysalueilla,
keskikenttäpelaajat
saavat liikkua
vapaasti, toinen
puolustajista saa
nousta
hyökkäysalueelle.
Peli käynnistyy aina
maalivahdilta.
Coaching points1) Pelinavaaminen, 2) Hyökkäyspelaaminen alue 1 ja 2, 3) Puolustaminen
alue 1 ja 2, 4) Positiivinen tilanteenvaihto alue 1 ja 2, 6) Negatiivinen tilanteenvaihto alue 1 ja
2:
YDINHARJOITE 11v11 3-ALUEEN PELI HYÖKKÄYSPELI ALUE 1 JA 2
KUVAUS: Kenttä jaettu
kolmeen osaan, lisäksi
keskiympyrän kokoinen
neliö. Tavoitteena pelata
keskustan kautta, jonka
jälkeen murtautuminen.
Laitapakit saavat nousta
keskialueelle, kun pallo
on pelattu keskellä
olevaan neliöön.
Viimeiselle alueelle saa
nousta korkeintaan
kaksi pelaajaa
keskialueelta.
Puolustavan joukkueen
pelaajat eivät saa
pudota alaspäin.
Pallonriistosta nopea
tilanteenvaihto vapaasti.
Coaching points: Pelinavaaminen, hyökkäyspelaaminen alueella 1 ja 2.
Positiivinen tilanteenvaihto alueella 2. Negatiivinen tilanteenvaihto alueella 2 ja 3.
YDINHARJOITE 11v11+MV NELJÄN ALUEEN PELI
Coaching Points: Pelinavaaminen, Hyökkäyspelaaminen alueella 2 ja 3.
Positiivinen tilanteenvaihto alueella 1 ja 2. Negatiivinen tilanteenvaihto alueella 3.
KUVAUS: Kenttä jaettu
neljään osaan. Kentän
leveys valitun teeman
mukaisesti. Pallo lähtee
aina maalivahdilta.
Pelaajat pelaavat omilla
alueilla. Tavoitteena on
pelata ohi vastustajan
keskikentän (ei saa
pelata ilmassa). Jos
prässin ohitus onnistuu,
niin 5v3 hyökkäys ja
kakkospallo toiseen
suuntaan. Jos
puolustavan joukkueen
ylemmät
keskikenttäpelaajat
onnistuvat
syötönkatkossa, niin
nopea vastahyökkäys.
Jos puolustava joukkue
voittaa pallon
puolustusalueella, niin
nopea tilanteenvaihto.
YDINHARJOITE 9v8+MV PELIN AVAAMINEN HYÖKKÄYSPELI ALUE 1
KUVAUS: Peli lähtee
aina maalivahdin
avauksesta.
Tavoitteena pelata
pallo kohdealueelle.
Pallollisen joukkueen
laiturit voidaan
tarvittaessa korvata
"kohdemaaleilla".
Pelinavaaminen ja hyökkäyspelaaminen alueella 1.
YDINHARJOITE 8v7+MV HYÖKKÄYSPELI ALUE 1 JA 2
KUVAUS: Pallo
lähtee aina
pohjapelaajalta,
punainen yrittää
tehdä maalin. Sininen
pyrkii pallonriistosta
pelaamaan
kohdemaaleihin. Jos
punainen menettää,
niin negatiivinen
tilanteenvaihto.
Hyökkäyspelaaminen alueella 1 ja 2. Negatiivinen tilanteenvaihto alue 2
ja 3.
YDINHARJOITE 6v6+MV HYÖKKÄYSPELI ALUE 1 MURTAUTUMINEN
KUVAUS: Pallo
lähtee aina
pohjapelaajalta.
Keskellä alue (n. 10m
x 18m) jonka läpi
pitää pelata, ennen
kuin saa murtautua
vapaasti. Jos sininen
riistää, niin he
pyrkivät pelaamaan
"kohdemaaleihin"
Hyökkäyspelaaminen alueella 1 keskustan kautta ja
hyökkäyspelaaminen alueella 2 ja 3.
YDINHARJOITE 8v9+MV PUOLUSTUSPELI ALUE 1 JA 2
KUVAUS: Pallo
lähtee vastustajan
pohjapelaajalta.
Sininen yrittää tehdä
maalin, punainen
puolustaa ja yrittää
riistosta tehdä
keskiviivalla oleviin
kohdemaaleihin.
Coaching points: Puolustuspelaaminen alue 1 ja 2. Positiivinen
tilanteenvaihto alue 1 ja 2.:
Erikoistilanteet
PÄÄPERIAATTEET HYÖKÄTESSÄ
•
•
•
•
Suunnitelmallisuus, organisointi ja pelaajien roolitus
Yksilöiden huomioiminen, erikoisosaamisen hyödyntäminen
Jatkotilanteisiin reagointi
Tilanteenvaihdon ennakointi
PÄÄPERIAATTEET PUOLUSTAESSA
•
•
•
•
•
Suunnitelmallisuus, organisointi ja pelaajien roolitus
Yksilöiden huomioiminen
Miesvartiointi/aluepuolustus -yhdistelmä
Jatkotilanteisiin reagointi
Tilanteenvaihdon ennakointi
©2012 VJS
Pelaajaprofiilit
Yleiset vaatimukset kaikille pelaajille
Tekniset
• Hyvä ensimmäinen
kosketus
• Osaa selviytyä 1v1 –
tilanteissa
• Osaa kuljettaa ja
kääntyä
• Tekee pallollisena
oikeita ratkaisuja
• Hyvä syöttövalikoima
• Monipuolinen
potkutekniikka
• Molempijalkaisuus
• Hallitsee pääpelin
Taktiset
Fyysiset
• Osaa luoda ja ratkaista
ylivoimatilanteita
• Hyvä peliasento
• Ymmärtää miten
luodaan tilaa
• Tunnistaa tilanteet
• Osaa täyttää muodon
• Ymmärtää miten
hyökätään
• Ymmärtää miten
puolustetaan
• Osaa rytmittää pelin
• Ajattelee luovasti
• Ymmärtää
pelipaikkansa roolit ja
tehtävät
• Nopeat jalat
• Ketterä
• Hyvä kehonhallinta
• Kestävä
• Kaksinkamppailuvoima
• Urheilullisuus
©2012 VJS
Henkiset
• Halu oppia ja kehittyä
• Valmennettava
• Motivoitunut
• Aktiivinen
• Sitoutunut
• Hyvä asenne kentällä
ja kentän ulkopuolella
• Joukkuepelaaja
• Luotettava
• Rohkea
• Luottaa itseensä
• Tavoitteellinen
• Rakastaa voittamista
Pelaajaprofiilit
Maalivahti
Tekniset
Taktiset
• Hyvä torjunta-asento
• Hyvät torjuntatekniikat
• Hyvät liikkumistekniikat
• Hyvä 1v1 –tilanteissa
• Hyvät ja monipuoliset
avaamistekniikat
• Erinomainen jalalla
pelaaminen
• Hyvä keskityspallojen
kiinniottamisessa
• Osaa sijoittua oikein
• Osaa tukea
puolustuslinjaa
liikkumisellaan
• Hyvä ennakoimaan ja
päätöksenteossa
• Ohjaa peliä aktiivisesti
• Ymmärtää miten
rytmittää peliä
Fyysiset
• Nopea lyhyellä
matkalla
• Ketterä
• Nopeat refleksit
• Hyvä tasapaino
• Hyvä koordinaatio
• Räjähtävä voima
• Kestävä
©2012 VJS
Henkiset
• Intohimoinen
harjoittelija
• Vahva ja esimerkillinen
johtaja
• Hyvä keskittymiskyky
• Hyvä paineensietokyky
• Päättäväinen
• Rohkea
Pelaajaprofiilit
Laitapuolustajat
Tekniset
• Hyvä syöttövalikoima
• Hyvä keskittämään
• Hyvä kääntymään
• Hyvä puolustamaan
1v1 -tilanteissa
• Osaa taklata oikeaaikaisesti
• Hallitsee pääpelin
Taktiset
Fyysiset
• Osaa liikkua
pelattavaksi
• Tunnistaa tilanteet
koska peittää ja koska
prässää
• Osaa peittää
syöttösuuntia
• Tunnistaa tilanteet
koska ja miten
osallistua hyökkäyksiin
• Peittää keskityksiä
• Osaa puolustaa
etupuolelta
• Osaa toimia
puolustuslinjassa
• Juoksukestävä
• Nopea
• Ketterä
• Kaksinkamppailuvoima
• Ponnistusvoima
©2012 VJS
Henkiset
• Rohkea hyökkäys- ja
puolustussuuntaan
• Itseluottamus
• Keskittymiskyky
• Halu voittaa
kaksinkamppailut
• Aktiivisuus
Pelaajaprofiilit
Topparit
Tekniset
Taktiset
Fyysiset
Henkiset
• Pallovarma, osaa
pelata prässin alla
• Hyvä syöttövalikoima
• Tekee hyviä valintoja
pallollisena
• Hyvä pääpelaaja
• Erinomainen
puolustamaan 1v1 tilanteissa
• Osaa katkaista syöttöjä
oikea-aikaisesti
• Osaa taklata oikeaaikaisesti
• Osaa estää
kääntymisen
• Hyvä avaamaan peliä
• Osaa kuljettamalla
luoda ylivoimatilanteita
• Osaa vaihtaa pelin
painopistettä
• Osaa liikkua
pelattavaksi
• Erinomainen
ennakoimaan
• Osaa sijoittua oikein
• Osaa kontrolloida
vaara-aluetta
• Osaa peittää
syöttösuuntia
• Osaa ratkaista
kummalta puolelta
puolustaa
• Oikea peliasento
keskityksiä
puolustettaessa
• Osaa johtaa
puolustuslinjaa
• Nopea lyhyellä ja
keskipitkällä matkalla
• Ketterä
• Kaksinkamppailuvoima
maassa ja ilmassa
• Ponnistuvoima ja
ajoitus
• Vahva ja esimerkillinen
johtaja
• Hyvä
kommunikoimaan
• Rohkea
• Halu voittaa
kaksinkamppailut
• Keskittymiskyky
• Osaa ennakoida
vaaratilanteet
©2012 VJS
Pelaajaprofiilit
Alempi keskikenttäpelaaja
Tekniset
Taktiset
Fyysiset
Henkiset
• Erinomainen
ensimmäinen kosketus
• Erinomainen
syöttövalikoima
• Kyky kääntyä syötön
aikana (ilman
kosketusta)
• Kyky pelata kahdella
kosketuksella
• Osaa pelata
seinäsyöttöjä
• Molempijalkainen
• Osaa katkaista syöttöjä
oikea-aikaisesti
• Osaa taklata oikeaaikaisesti
• Erinomainen
peliasento
• Kyky pitää pallo omalla
joukkueella
• Erinomainen
pelikäsitys
• Hahmottaa koko
kentän
• Osaa sijoittua oikein
• Ymmärtää miten
täyttää muodon
• Osaa puolustaa
toppareiden edustan
• Nopea lyhyellä ja
keskipitkällä matkalla
• Ketterä
• Hyvä aerobinen
kestävyys
• Kaksinkamppailuvoima
• Vahva ja esimerkillinen
johtaja
• Halu ja uskallus hallita
peliä
• Erinomainen
keskittymiskyky
• Kurinalainen
©2012 VJS
Pelaajaprofiilit
Ylemmät keskikenttäpelaajat
Tekniset
Taktiset
Fyysiset
• Erinomainen
ensimmäinen kosketus
• Osaa vastaanottaa
pallon vartioituna ja
suojata palloa
• Kyky pelata yhdellä ja
kahdella kosketuksella
• Hyvä
tempokuljetuksissa
• Hyvä 1v1
hyökkäyssuuntaan
• Osaa tehdä maaleja
• Molempijalkainen
• Erinomainen
peliasento
• Hallitsee kombinaatiot
• Osaa vaihtaa pelin
painopistettä
• Osaa ajoittaa
pystyjuoksujaan
• Osaa liikkua väleihin
• Ymmärtää miten
täyttää muodon
• Osaa liikkua ja sijoittua
oikein puolustaessa
• Nopea lyhyellä ja
keskipitkällä matkalla
• Ketterä
• Hyvä rytminvaihtokyky
• Hyvä aerobinen
kestävyys
©2012 VJS
Henkiset
• Halu ja uskallus hallita
peliä
• Luova
• Uskaltaa ottaa riskejä
hyökkäysalueella
• Uskaltaa antaa
ratkaisevia syöttöjä
• Uskaltaa laukoa
Pelaajaprofiilit
Laitapelaajat
Tekniset
Taktiset
• Erinomainen 1v1 –
tilanteissa
• Hyvä kuljettamaan
• Hyvä potkuvalikoima
• Osaa keskittää erilaisia
palloja
• Osaa tehdä maaleja
• Molempijalkainen
• Hyvä peliasento
• Osaa liikkua niin, että
saa pallon etupuolelle
• Hallitsee kombinaatiot
• Osaa ajoittaa
pystyjuoksunsa
• Osaa ajoittaa
liikkeensä boksiin
• Osaa ratkaista koska
pelata leveällä ja koska
tulla sisälle
• Osaa löytää tilat
linjojen välissä
• Pystyy pelaamaan
molemmilla laidoilla
• Hyvä
puolustusyhteistyö
laitapuolustajan
kanssa
• Osaa puolustaessa
ennakoida nopeat
vastahyökkäykset
Fyysiset
• Räjähtävä nopeus
• Ketterä
• Hyvä rytminvaihdossa
ja
suunnunmuutoksissa
• Hyvä tasapaino
• Hyvä aerobinen
kestävyys
©2012 VJS
Henkiset
• Hyvä itseluottamus
• Rohkea
• Uskalias
• Lannistumaton
• Pelaa aktiivisesti
joukkueelle molempiin
suuntiin
Pelaajaprofiilit
Hyökkääjä
Tekniset
• Hyvä ensimmäinen
kosketus
• Osaa suojata ja pitää
palloa
• Hyvä 1v1 -tilanteissa
• Hyvä pääpelaaja
• Erinomainen
potkuvalikoima
• Erinomainen
viimeistelijä
Taktiset
Fyysiset
• Hyvä peliasento
• Pystyy pitämään palloa
ylimmässä linjassa
• Osaa tulla vastaan
pelattavaksi
• Osaa luoda tilaa
itselleen ja
kanssapelaajille
• Liikkuu oikea-aikaisesti
• Hallitsee kombinaatiot
• Osaa prässätä ja
ohjata vastustaja
haluttuun suuntaan
• Osaa puolustaessa
ennakoida nopeat
vastahyökkäykset
• Räjähtävä nopeus
• Hallitsee rytminvaihdon
• Ketterä
• Hyvä tasapaino
• Kaksinkamppailuvoima
• Ponnistusvoima ja
ajoitus
©2012 VJS
Henkiset
• Hyvä itseluottamus
• Kylmäpäisyys
• Lannistumaton
• Rohkea
• Röyhkeä
• Ovela
• Erinomainen
ennakoimaan
maalintekotilanteita
• Halu tehdä maaleja
• Halu ratkaista pelejä
JÄSENISTÖ
VJS-LÄISYYS
RESURSSIT, VISIOINTI
VAHVA
JOUKKUETOIMINTA
HALLITUS
HALLINTO
Toiminnanjohtaja
Veli-Matti Yli-Rinne
JÄSENPALVELU
Seurakoordinaattori
Kaisu Rantanen
PELAAJAKOULUTUSTOIMINTA
JALKAPALLOLIIKUNTA
LIIKUNTATOIMINTA
Kehityskoordinaattori
Taru Nyholm
URHEILUTOIMINTA
Urheilutoimenjohtaja
Jukka Koivurinta
VALMENTAJA JA
TUTOR
Juha Pekkanen
VALMENTAJA JA
TUTOR
Tomi Romppanen
VALMENTAJA
Sebastian Söderholm
VALMENTAJA JA
TUTOR
Veli-Matti Helasterä
VALMENTAJA
Stefan Wikström
MV-VALMENTAJA
Tommy Nordenswan
©2012 VJS
TAPAHTUMAT JA
TURNAUKSET
Tapahtuma- ja
turnauspäällikkö
Juha Pekkanen
VJS valmennuslinjan
koulutussuunnitelma
•
•
•
•
2014 valmentajien koulutus perustuu valmennuslinjaan
Jokaisella valmentajalla yksilöllinen koulutussuunnitelma
VJS valmentajien koulutusohjelma
Tutor-toiminta
©2012 VJS

similar documents