Codan mix-ad sett til Diclocil

Report
CODAN NORGE A/S P.BOKS 16, 2024 GJERDRUM, Tlf: 99310000 Fax: 63991360
BRUKERVEILEDNING
FOR DICLOCIL I STERILT VANN,
LUKKET SYSTEM
CODAN MIX-AD SETT
1.
2.
3.
2
4.
5.
3
6
6.
7.
8.
9.
10.
MixAd Variasjoner:
MixAd Duo: for injeksjoner
som avviker i dssn på
hetteglass.
MixAd Adapter: for injeksjoner
som ønskes kjørt gjennom
pumpesett.
Steng slangeklemmen (hvit 3),og lufteventilen
(rød 2). rulleklemmen (blå 6)
Dråpekammerets innstikkspiss settes i
infusjonsbeholderen med NaCl.
Fyll dråpekammeret med NaCl til nivåmerket
Åpne rulleklemmen og fyll pasientslangen med
NaCl. Steng rulleklemmen
Skift ut NaCl infusjonsbeholder med Steril Vann
beholder (pose).
UTBLANDING i Diclocil:
Åpne først slangeklemmen på sideslangen og la
overtrykket i hetteglasset normalisere seg mot
infusjonsbeholder.
Åpne lufteventilen.
Fyll hetteglasset med væske fra beholder ihht
beskrivelse i felleskatalogen.(500mg=5-7,5ml),
(1g=10ml) (2g=20ml).
Steng slangeklemmen og deretter lufteventilen.
Forsiktig rist hetteglasset til tørrstoffet har løst seg
opp. Unngå å snu hetteglasset opp ned. Rist med
bunnen av hetteglasset mot gulvet. Du unngår da at
luftfilteret går tett!
Skift ut Sterilt Vann Beholder (pose) med Nacl
infusjonsbeholder for injeksjon.
Hold hetteglasset opp og infusjonsbeholderen ned.
Åpne slangeklemmen og lufteventilen.
Overfør innholdet til infusjonsbeholderen med NaCl.
Rist beholderen lett. La hetteglasset henge på
settet. Settet er klar til infusjon.
Merk: Om det blir noen dråper lekkasje i punkt 4 eller 6 gjør ikke
dette noe. Det er kun NaCl eller Sterilt vann!
Prosedyren er lik ved injeksjon i Glukose. Bytt bare ut NaCl med
Glucose i denne beskrivelsen.

similar documents