Vad är ett ORD?

Report

Du kan slå upp ”ice
cream” och ”tea pot” i
ordboken, alltså är det
ord.
I svenskan skriver vi dock
ihop om det är ett ord
Polerare
stångspolerare
Flaggstångspolerare
flaggstångsknoppsspolerare.

Arvord - Nedärvda så lång tillbaka att vi
inte vet varifrån det kommer. Fader,
måne, äta
 Lånord – bl.a från tyskan, franskan och
engelskan. MP3, garage, Kopp
även svenskan har lånat ut ord
ombudsman, smorgasbord, lingonberry
och orienteering)
 Nybildningar – app, Kvinnokamp, hen

Kanske omkring 170.000 ord i svenskan?
 Eller oändligt många? Purjobonde och
sextorped finns ju t.ex. inte.
 Du bör kunna 30.000 ord när du går ut
nian.

Svenska akademin?
 Stefan Löfven?
 Svensklärarna?
 Du? Alla?

VI har alla rätt att använda svenskan
och nybilda ord, men det är kollektivet
som bestämmer vilka ord och meningar
som ”fastnar” i språket.
 Svenska akademin har till uppgift att stå
till tjänst med grundläggande kunskaper
om svenskan samt ge ut en ordbok,
SAOL där de ord som ”fastnat” finns.


Det längsta ordet i svenska språket är
enligt Guinness Rekordbok:
Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimula
toranläggningsmaterielunderhållsuppfölj
ningssystemdiskussionsinläggsförberedels
earbeten (130 bokstäver).







Synonym – ett ord som betyder samma (eller nästan
samma sak)
Hypernym – ord som är överordnat ett annat. T.ex.
”Däggdjur” till ”hund” och ”hund” till ”schäfer”.
Hyponym – Ord som är underordnat ett annat. Se
ovan.
Onomanopoetisk – ljudhärmande ord: bom",
"prassla", "krasch", "sörpla", "slafsa", "pang" och "prutt".
Idiom – fast uttryck som ”Det gick som smort” och
”vara på smällen”.
Metafor- bildligt uttryck som ”Det ser mörkt ut, det går
åt helvette med allt.” eller ”Börskrasch”
Homonym – Ord som ser/låter likadant men betyder
olika saker: ”Får”, ”tomten”, ”Kål”/”Kol”, ”sett”/”sätt”
”bak”.
Att slå upp ord
 Att lära dig nya ord
 Synonymer och Hypernymer
 Vem bestämmer över språket?







Ordboken ordnat i bokstavsordning.
Du slår alltid upp ord i dess grundform (Alltså
inte ointresserade utan intresserad
Du hittar ”ledord” längst upp på varje sida – de
visar första och sista ordet.
Förkortningar förekommer flitigt; subst. v. anger
t.ex. substantiv och ver. Vard. = vardagligt.
Notera att orden kan ha många olika
betydelser.
-en, -er, -et anger böjningar. Först bestämt form
och sen plural.
Lufsa är en synonym till gå. S/F
 Växt är hyponym till liljekonvalj. S/F
 Alla som pratar svenska bestämmer över
språket. S/F
 Det bästa sättet att utöka ordförrådet är
att prata mycket. S/F
 En ”skum tomte” är ett godis som är
populärt kring jul. S/F
 En ”gift orm” är en reptil som ingått
äktenskap. S/F


similar documents