Visma Business

Report
Amestodagen 2012, Oslo Kongressenter
NYHETER
VISMA BUSINESS
David Aarstein, Visma Software AS
Product Manager Visma Business
Nyheter i Visma Business
•Kredittsjekk mot Visma Business
• Videreutvikling av Bizweb-integrasjonen
• Kom i versjon 5.31.1 (desember 2011)
• Data levert av Soliditet AS
Page 2
Nyheter i Visma Business
•Mail logger
• Flerfirma
• Ny loggdialog
• + flere endringer
• Støtte mot 5.31 (og 5.21)
Page 3
Exchange synchronizer
•Logger avtaler og kontakter
•Klar fra mai 2012
I2P (Invoice to pay)
•Automatisering av alle tjenester fra fakturering til pengene
er på konto
•AutoInvoice
• Skriv ut faktura og ingenting mer
•AutoPay
• Bokfører innbetalinger uten innsats
•AutoCollect
• Purrer og kjører inkasso automatisk
Bransje
nettverk
Bank
Stat og kommune
AutoInvoice
bruker
Kr. 3,Kr. 0,-
Visma
AutoInvoice
AutoInvoice
bruker
Kr. 0,-
Kr. 12,-
Hva er AutoPay?
Helautomatisert kommunikasjon mellom
Alltid
100
%helt
oppdatert
reskontro
kunde og
bank
uten manuell
inngripen fra noe hold!
En unik løsning fra
Hva skjer i en tradisjonell remitteringsløsning?
1.
Lage betalingsforslag.
2.
Godkjenne betalingsforslag
3.
Legge ut remitteringsfil
4.
Koble seg opp mot banken
5.
Overføre remitteringsfil
6.
Koble opp mot banken på nytt
7.
Hente returdata
8.
Splitte returdata (hvis flere klienter)
9.
Lese inn returdata i Visma Business
10.
Oppdatere bunt i Visma Business.
Hva skjer i AutoPay?
1.
Lage betalingsforslag.
2.
Godkjenne betalingsforslag
Hva skjer i en tradisjonell OCR-løsning?
1. Send ut faktura med KID
2. Koble opp mot bank
3. Laste ned OCR-til
4. Splitt OCR-fil pr klient
5. Les inn OCR-fil i økonomisystemet
6. Oppdatere bunt i økonomisystemet
Hva skjer i AutoPay?
1. Send ut faktura med KID - det er alt!
Autopay - Den elektroniske motorvei
Byråkunde 1
Kunde 1
Kunde 2
Byrå n
Byrå 2
Byråkunde 2
Byrå 1
Byråkunde n
AutoPay – oppsummering
•
•
•
•
•
Automatiserer alle prosesser ved ut- og innbetaling
Tidsriktig tjeneste helt uten sending/henting av filer
Høy sikkerhet
Vesentlig reduksjon i tidsforbruk
Obligatorisk for det moderne regnskapsbyrå
• Med Autopay garanterer vi økt effektivitet
Hva er Visma AutoCollect?
Helautomatisert purre og inkasso
tjeneste
mellom
din
Visma
løsning
og
Markedets
eneste
uten
dobbel
Profesjonalitet
ogløsning
bedre
likviditet
INGEN
manuelle
prosesser!
Alltid
100Collectors.
%
oppdatert
reskontro!
Visma
reskontro!
En unik løsning fra
Purring/inkasso – slik du vil ha det!
Kunde/Byrå
Inkasso
AutoCollect
Autopay
Oppsummering Visma AutoCollect
•
•
•
•
•
•
En unik tjeneste
Automatiserer tidskrevende prosesser
Lav kostnad
Bedre likviditet og kontroll
Reduserte tap
Økt kvalitet
AutoInvoice
Auto
Invoice
AutoPayPay
Collect
AutoCollect
Ny standard rapportpakke
• Ble releaset januar 2012
• 36 rapporter totalt i pakken
Fremover…
• Ny nedlastningstjeneste for nye versjoner
• 5.32 av Visma Business (slutten av 2012)
• Kjedet installasjon
• Skjule behandlingsmenyer og rapporter pr. skjermbilde
• Nytt online hjelpesystem
Page 18

similar documents