Elönespecifikation

Report
Information om
E-LÖNESPECIFIKATION
2014-03-31
PERSONALAVDELNINGEN
Värnamo kommun inför e-lönespecifikation inom kort
• Du som anställd eller uppdragstagare i Värnamo kommun kommer
från och med april 2014 att få din lönespecifikation elektroniskt.
• Istället för din tryckta lönespecifikation kommer du att få en elönespecifikation i Heroma självservice.
• E-lönespecifikationen innehåller samma information som den tryckta.
• Som arbetsgivare gör vi det för att skona miljön och spara pengar.
• Det är också ett led i vår strävan att hantera information på ett mer
modernt och effektivt sätt.
E-lönespecifikation i självservice
Byt idnr
om fler
anställn/uppdrag
Första
e-lönespec
är 2014-02
Automatiskt mejlad lönespecifikation
•
•
•
•
Om du vill att din lönespecifikation
skickas via mejl måste du
själv bekräfta detta.
Kontrollera e-post under
Personligt – Namn & Adress.
Markera kryssrutan för Lönespecifikation via e-post.
Detta är speciellt viktigt med
hänsyn till Personuppgiftslag och säkerhetsaspekter kring E-post att det är du
själv som tar detta beslut.
Självservice ”Namn och Adress”
När uppgiften sparas
kontrolleras att e-postadress
är angiven och att denna har
ett korrekt format.
Heromas generella lönespecifikation
• Heromas generella
lönespecifikation ser ut enligt
följande:
– Inledning med nettolön, datum
och nästa utbetalningsdatum
– Detaljrader
– Meddelande
– Summering
Frågor och svar
•
•
•
•
Fackavgift och försäkringar
Avdrag som hanteras av banken kan inte redovisas på lönespecifikationen. Precis
som andra avdrag som sker hos banken är det främst en fråga mellan
intresseorganisationen och banken att hantera korrekt notifiering till den anställde. Du
kan själv begära autogiro via din bank.
Kontrolluppgifter i E-lönespecifikationerna
Kontrolluppgifter kommer att skickas ut till alla per post.
KU-uppgifter skrivs även som tidigare ut på e-lönespecifikationen i januari.
Hur länge sparas E-lönespecifikationerna?
De kommer förr eller senare att behöva rensas och då kommer det troligtvis
utvecklas med inställning för att vi själva kan välja hur länge en e-lönespecifikation
ska få finnas kvar i systemet.
Om jag tidigare haft e-lönespecifikation via min bank?
Denna möjlighet upphör nu när vi inför Heromas e-lönespecifikation. Endast nettolön
skickas till banken.

similar documents